måndag, augusti 08, 2011

Återigen politisikt svammel - Annie Johansson (Lööf)


Centerpartiet skall välja ny partiledare, det finns tre kandidater till partiledarposten. En av kandidaterna är Annie Lööf som tydligen är nygift eftersom hon hette Johansson för inte länge sedan. Vi gratulerar Lööf för hennes giftermål (om nu namnbyten har denna orsak). Lööf har precis som Anna Karin Hatt publicerat sig på DN-debatt för att profilera sig inför det stundande partiledarvalet. Tyvärr är det väldigt mycket innehållsmässigt snömos men många vackra ord i hennes artikel. Vi tar ett exempel.


Centerns ledord är desamma – frihet, trygghet och hållbarhet – men vi behöver förnya innebörden och bli tydligare.


Jättebra Lööf, då har du chansen att bli tydligare just nu i denna artikel.


Vi ska göra det lättare för människor att fånga sin dröm – vare sig det gäller för entreprenören att driva företag eller för den funktionshindrade att hitta ett jobb. Det handlar om alla människors lika rätt och värde – även de efterkommandes.


Nej, det blev tyvärr inte tydligare. Det var t.o.m. otydligare än Olofsson som ändå var rätt tydlig med sin nyliberala vision. Satser som att det skall bli lättare för den funktionshindrade att hitta ett jobb förpliktar inte så till mycket om man inte ger några konkreta förslag på hur detta skall gå till. Skall man dessutom sänka både inkomstskatt och arbetsgivaravgift så antar man att staten inte skall hjälpa till att hitta ett jobb åt den funktionshindrade. 


Att det skall bli lättare för entreprenören att driva ett företag har ju snarast varit Olofssons ledstjärna i alla år. Jag vet inte vilka resultat Olofsson lyckats åstadkomma, men huvuddelen av alla arbetslösa ungdomar som vill ha ett arbete tänker nog inte starta ett eget företag. Vidare i artikeln.

Partiledarfrågan avgör inte Centerpartiets framtid. Den avgörs av vår förmåga att bättre förstå människors drömmar om framtiden, att bli mer närvarande i människors vardag, och att bättre inse de utmaningar vårt samhälle står inför i en globaliserad värld.


Bullshit! Det är snarast Lööf som har en dröm om att bli partiledare det handlar om. Vi tar med ett avsnitt till.


Om jag får förtroendet att leda Centerpartiet blir min viktigaste uppgift att finna moderna svar på hur människor ska kunna förverkliga sina drömmar, känna större trygghet i en föränderlig tid och lämna vidare en grönare värld till framtiden. Vi måste därför starta arbetet med att formulera Centerpartiets grundvärderingar i en förnyande politik för 2000-talet.


Många partier och partiledare har fullständigt ignorerat människor oro i en "föränderlig tid" och våra politiker har varit mer intresserade av att driva igenom sin egen agenda än att lyssna på människor som haft tankar om otrygghet i vår globaliserade värld. Jag tror inte Lööf kommer att försöka hitta några svar om större trygghet i en föränderlig tid, jag tror hon anser att hon redan har de svaren och att jobbet innebär att övertyga väljarna om dessa svar. Lööf använder ord som "modern" samt "förnyande politik". Det var ju knappast brist på förnyelse som startade Centerpartiets opinionsmässiga kräftgång de senaste decennierna. Tvärtom så omvandlade ju Olofsson hela Centerpartiet till ett nyliberalt parti med en immigrationsvänlig profil. Jag kan inte se annat än att Lööf helst vill fortsätta på Olofssons inslagna väg, den som inte visat sig fungera så värst bra. Det är snarast Anna Karin Hatt som signalerar en viss kursändring. 


Jag är ju inte centerpartist och är därmed måttligt intresserad av vem som blir ledare för partiet. Däremot är det intressant att analysera vilken retorik de olika kandidaterna använder sig av och i vilken mån Centerpartiet tänker lägga om sin politik. Det är också intressant att se hur dessa yrkespolitiker ser på sin omvärld och sina väljare. Den grupp Lööf verkar vända sig till är unga människor som tänker starta ett nytt företag. Inga partier profilerar sig som motståndare till småföretag, så det måste vara ett vanskligt politiskt grepp. Dessutom kanske inte denna väljargrupp är enormt stor, trots allt. Det vore ändå välgörande om politiker ville ransonera snömos och allmänt svammel i sin retorik, det gäller också Annie Lööf.

Länk DN debatt 

8 kommentarer:

z999 sa...

I verkligheten så backar centern enbart upp folk som startar upp företag i den så kallade tjänstesektorn. Företag som bygger på innovationer inom till exempel it-sektorn kommer inte att ha någon hjälp av centern, tvärtom i stället. Svenska mysql i Uppsala är ett exempel.

Tjänstesektorn växer i Sverige, mycket på grund av att staten går in och betalar lönekostnaderna genom instegsjobben. Det är inte hela tjänstesektorn som växer utan mest den delen som handlar om att anställa folk till så låga löner som möjligt och helst ska kontot för personalutveckling vara noll.

Tjänstesektorn växte (av samma skäl) i forna Sovjet där det var en mänsklig rättighet att arbete och svårplacerat folk hamnade i en tjänstesektor som staten skapade.

Annie Johansson (eller vad hon nu hette) kanske är van att låta små barn "hjälpa till" med disken hemma. Tyvärr låter det som samma tänkande när hon talar om att ge handikappade möjlighet till arbete. När det gäller handikappade så anser jag att man måste visa en annan typ av respekt och vara tydlig med det. Utvecklingen av samhall under den borgerliga regimen har visat att man helt saknar denna respekt och Annie tänker tydligen fortsätta i samma spår.

När det gäller miljön är centern i mina ögon mest kända för att vara det parti som öppnat flest kärnkraftverk genom Torbjörn Fälldin. Jag positiv till miljövänlig el utan utsläpp men är starkt emot politiskt hyckleri.

Anonym sa...

Centern är dödsdömt om man fortsätter på Olfossonlinjen.
Idag räddas man enbart av kamrat 4 %, att andra borgare stödröstar dem kvar i riksdagen.
Om Centern inte genomgår politiska förändringar så kommer kärnväljarna bli för få och stödrösterna räcker inte. 3,7-,3,8 % och centern hamnar ute i kylan och borgarna tvingas ta in MP i regeringen.
Detta under förutsättning att SD inte växer ytterligare.

Robsten sa...

"Fredrik Reinfeldt och Anders Borg ser sig själva som de stora reformatorerna av svensk ekonomi. Det är de som förändrar Sverige från industrisamhälle till tjänstesamhälle, industrin ska inte ägnas något fortsatt engagemang. Tvärtom, kan man lägga ner industriföretag och omvandla dem till tjänsteföretag är mycket vunnet i Reinfeldts och Borgs strävan efter förändring.

Inget kan vara mer fel. England genomförde ett liknande, lika farligt, experiment som kostade landet dess bilindustri och en mängd andra industrier. Skadan är svår att reparera om ens möjlig de närmaste femtio åren.

Att vi i Sverige ska leva av att byta tjänster med varandra ter sig som en banal akademisk tanke, allt ser så bra ut i en excelfil men verkligheten är en helt annan. Vi kommer att få se en ekonomi i sönderfall med massarbetslöshet, och det som byggts upp under generationer krossas med ett pennstreck."

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brannpunkt_6362966.svd

z999 sa...

Bra länk Robsten. Den sammanfattar vad jag hade behövt 10 a4-sidor för att skriva (ej passande för en blogg precis).

Nisse sa...

Rätt intetsägande och svamlig artikel. Att inte Anders Borg vill medverka till bolagsplundring i stor skala är knappast detsamma som att han vill avveckla svensk industri. Tillverkande industri är fortfarande gynnad i Sverige jämfört med mer arbetsintensiv tjänsteproduktion - i gammal socialdemokratisk anda. Det finns inget som hindrar Antonov att köpa Saab precis när som helst. Allt som behövs är att han ordnar finansieringen på egen hand. Men det vill han inte, utan han vill köpa Saab med pengar som svenska skattebetalare gått i borgen för. Varför det?

Om Saab verkligen vore det världsledande bilföretag som artikeln vill göra gällande borde det inte vara några problem att ordna med finansieringen av köpet utan att svenska skattebetalare i slutändan riskerar sina pengar. Sanningen är nog snarare att ingen tror att det går att få Saab lönsamt.

Anonym sa...

Från att ha varit ett parti med rötterna i bondesamhället har centern verkligen hamnat på hal is.

Luddig politik där man liksom bambi glider omkring och inte får något fotfäste gynnar inte oss medborgare.

Nej, centerpartiet har spelat ut sin roll i Sveriges riksdag och bör snarast förpassas där dom hör hemma.
Utanför riksdagen...långt utanför.

Robsten sa...

@Nisse
Jag saknar tillförlitliga uppgifter om Saab, så jag kan inte uttala mig i den sakfrågan. Har väl fått intrycket att Antonov dissats för att han råkar vara ryss, men det är subjektivt och går ju inte att påvisa. Ryska maffian har väl kanske inte förbättrat ryktet för ryska affärsmän kan jag tänka.

Däremot anser jag att författeren har helt rätt när han påtalar att vi aldrig kan uppräthålla vår välfärd genom att byta tjänser me varandra. Dessutom delar jag den uppfattningen att regeringen verkar tro detta.

Anonym sa...

Sanningen är den att den idag så hyllade gruvindustrin, som bla. Olofsson har sett som ett sätt för invandrare i rosengård att jobba i.
Den sågs på 80 talet som omodern av politikerna och att de gruvor som ännu fanns kvar då borde försvinna.
Idag ser Borg SAAB som omodernt, sanning är att man med pengar i kassan och en bra ledning kan överleva.