lördag, januari 14, 2012

SvD:s "faktakoll" bör nog kollas upp


Erik Ullenhag slog sin näve i bordet och gjorde upp med några myter (enligt egen utsago) angående invandringen till vårt land. Ullenhags hemsida blev nedsablad från alla möjliga håll och då pratar vi inte bara systemkritiska bloggar märk väl. Ullenhags utspel blev tydligen så söndersmulad att SvD ser sig tvungna att opartiskt faktakolla Ullenhags påstående, för att sedan kunna komma fram till det helt faktabaserade resultatet att, jovisst, Ullenhags påstående stämde verkligen. Jag kan dock inte för min inre syn ens fantisera om att de skulle kunna komma fram till "rött ljus" vilka siffror de än stötte på. Hur skulle det se ut?   


Så låt oss faktakolla faktakollen lite grand. Först tar SvD upp en del negativa argument mot de ekonomiska effekterna av invandring. Det finns studier som tyder negativa effekter vad gäller både tillväxt och kostnader. Sedan kommer då positiva effekter enligt SvD. Så här står det angående Jan Ekbergs beräkningar att immigrationen kostar ungefär 50 miljarder per år.


Jan Ekberg konstaterar att kostnaden inte huvudsakligen beror på storleken på invandringen (i så fall hade procenttalet varit högre nu jämfört med 1990-talet), utan på hur stor andel av invandrarna som arbetar. Avgörande blir alltså inte att öka eller minska invandringen, utan att göra det lättare för invandrare att komma in på arbetsmarknaden, står det i rapporten.
Enligt den sysselsättningsstatistik från SCB som används i rapporten är andelen förvärvsarbetande hos utrikes födda betydligt lägre än hos inrikes födda. Andelen förvärvsarbetande i åldern 20 till 64 år var enligt rapporten 57 procent hos utrikes födda 2006 - mot runt 80 procent för inrikes födda.
Men redan vid en mindre höjning påverkas de offentliga finanserna. När andelen förvärvsarbetande hos utrikes födda kommer upp i 72 procent nås en balanspunkt, där invandrarna bidrar med lika mycket i skatt och sociala avgifter som de kostar i offentliga transfereringar och offentlig konsumtion. Detta trots att andelen förvärvsarbetare är lägre än hos inrikes födda.


Avgörande är inte invandringens storlek säger SvD, utan sysselsättningsgraden. Ja, det får man väl i sig hålla med om. Rent ekonomiskt (och det är den enda frågan vi diskuterar nu) så skulle invandringen alltid gå med vinst om sysselsättningsgraden var 100 procent. Saken är den att sysselsättningsgraden aldrig kommer upp i de nivåer som behövs. Nivåerna har under lång tid legat på nivåer som gjort invandringen till en minuspost. Ingenting talar för att detta skall förändras i framtiden, som SvD låter påskina och som är orsaken till att de ger Ullenhag grönt ljus. 


De immigranter vi tar emot har fel eller ingen utbildning. Språksvårigheter gör det ännu svårare att få immigranterna i arbete. Dessutom har vi en arbetslöshet redan nu på över 400 000 människor. Det är självklart att samhället tjänar på att en arbetslös, som får någon form av bidrag, erhåller arbete, i stället för att ta någon utifrån för att få arbetet utfört. Vinsten om en inhemsk arbetslös tar jobbet blir så mycket större eftersom samhället slipper betala ut bidraget till den som erhåller arbetet. SvD nämner inte denna dubbla effekt när en arbetslös får arbete i stället för en invandrare. 


Det kan t.o.m. vara så att samhället förlorar på invandringen även om sysselsättningsgraden är högre än de 72 procent som Ekberg och SvD talar om i artikeln. Det finns nämligen en undanträngningseffekt. Det innebär att om en invandrare tar ett arbete för en person som redan bor här, så innebär ju detta att vi i alla fall får en arbetslös till som måste leva på bidrag. Det är i själva verket just denna undanträngningseffekt företagarna vill åt, eftersom det sänker lönekostnaderna. Det är ju inte så att en invandrare som erhåller en anställning gör det till högre lön än den svensk som redan innehar anställningen, och kanske har familj, hus och bil.  
SvD:s artikel är mycket lång, och rent av svamlig. Man misstänker nästan att de vill dölja obehagliga fakta i oceaner av ord och tecken. Tyvärr talar hårda fakta för att vi tvingas ge rött ljus till SvD:s "Faktakoll".

Länk SvD

2 kommentarer:

z999 sa...

Det viktigaste är att det framgår klart för väljarna att alliansen inte tänker strama åt invandringen och detta därför att invandringen är lönsam.

Det bör också synliggöras att vår duktige finansminister anser att bristerna med invandringen (kostnaden) kan rättas till genom att regeringen skapar jobb åt invandrarna genom instegsjobben med flera åtgärder.

Robsten sa...

Och sedan kommer det visa sig att detta inte fungerar, men det redovisar man inte, eller håller sig med luddiga uttalanden om arbetsgivares rasism och liknande. Det "roliga" är att arbetsgivare som anställer invandrare och lönedumpar, anställer olagligt (papperslösa) och försämrar villkoren, är de då som inte ägnar sig åt rasism enligt regeringen.

Nej, hela iden börjar jag tro mer och mer, är att splittra arbetarna och försämra löner och andra villkor. Våra fackföreningar har tydligen inte fattat detta, alternativt struntar de i det eller deltar aktivt i hela politiken som transport.

Jag tycker man borde ställa transport mot väggen, en gång för alla rejält. Exakt vad är deras politik? Är det att polska chaufförer skall ersätta svenska? Vems intresse driver de egentligen? Någon gång måste de anslutna vakna och säga ifrån. Så länge inte de anslutna gör något, fattar något och säger ifrån, kan ingen annan göra något heller. Till slut blir de av med sina jobb, och det blir ett evigt gråtande i TV-rutan kanske. Ja men gör något NU om ni vill ha kvar era jobb. Gå ur facket allihopa kan de sitta där höjdarna själva och rabbla ramsor om allas lika värde.