fredag, januari 10, 2014

Public Service och de ryska bröderna
Vi har en stor mediekoncern som vi lite slarvigt kallar för det anglofierade Public Service, alltså fritt översatt, en mediekoncern som skall tjäna allmännyttan. Den är till stor del finansierad genom licenser och här därigenom krav som övriga medier inte har. En koncern som tjänar allmännyttan skall vara objektiv och opartisk, sträva efter självständighet och inte ta partipolitisk ställning utan objektivt granska verkligheten och politiska partier. Denna roll är speciell för SVT och det är en roll som övriga mediekoncerner inte har och inte ens säger sig vilja ha. Eva Hamilton säger så här på SVT:s hemsida.

För tv-avgiften får du program som är oberoende, opartiska och sakliga. I Sverige är det bara public service som har det uppdraget.    


Ovanpå detta finns det också journalistiska och pressetiska principer, som i alla fall en del journalister säger sig vilja leva upp till. Dessa principer är rätt väl beskriva i Hanne Kjöllers bok ”En halv sanning är också en lögn”. Bl.a. skriver Kjöller så här i boken:
 
Journalister ska varken hjälpa eller stjälpa. Vi skall inte stå på ”de godas sida”. Vi skall inte stå på någon sida.


Andemeningen i det Kjöller skriver och som är citerat av journalisten Anna-Maria Hagerfors är att media skall förhålla sig neutral till politiska opinioner och försöka skildra verkligheten och fakta så gott det går. Självklart är detta extra viktigt för allmännyttan. I dagarna har SVT upprepade gånger tagit upp fallet med två ryska bröder som fått slutgiltigt avvisningsbeslut av Migrationsöverdomstolen. SVT meddelar att pappan redan är avvisad till Ryssland och att mamman gått under jorden. SVT spelar på tittarnas känslor med budskapet att bröderna borde få stanna. Om de får stanna så överprövas Migrationsöverdomstolens slutgiltiga beslut och undergräver hela systemet med domstolar som avgör asylärenden, som samtliga partier (och största delen av media) hyllade när det infördes. Dessutom kan man undra vad som skall hända med mamman. Skall hon erhålla uppehållstillstånd efter att bröderna fått det blir det p.g.a. att hon trotsat ett domstolsbeslut och gått under jorden. Får hon inte uppehållstillstånd skiljer man familjen åt genom att ge bröderna detta. I sanning en märklig ordning, som nog kommer att bilda skola framöver hur man erhåller uppehållstillstånd.

För det första måste man kritisera SVT för att de så hårt belyser ett enskilt fall, utan att belysa migrationspolitiken och effekterna av olika beslut för hela vårt samhälle. För det andra belyser inte SVT det som talar emot att ge bröderna uppehållstillstånd, t.ex. att Rysslands trots stora demokratiska brister ändå har någorlunda fria val, vilket borde omöjliggöra politisk asyl. Kjöller skriver så här om fallet Ganna, den äldre kvinnan som saknade släktingar i hemlandet.

Ingen media frågar efter kostnaderna för en ändrad politik, vilket man gör inom alla andra områden. man frågar efter kostnaderna för reformer inom äldrepolitiken, förskolan, skolan kriminalvården och politikerna får redogöra för finansieringen. Men de ekonomiska konsekvenserna för en ändrad politik för familjeåterförening är det i det närmaste tabu att nämna de ekonomiska konsekvenserna eller finansieringen. Kjöller konstaterar självklart att tar man pengar från ett område så måste man finansiera detta från ett annat område, eller höja skatten.

Det Kjöller skriver om fallet Ganna är minst lika aktuellt i fallet med de ryska bröderna och vi kan konstatera att SVT brister i sitt uppdrag som ett allmännyttigt medialt företag. Kjöllet ägnar en ganska stor del av sin bok åt att kritisera de ”oberoende experter” SVT och andra mediekoncerner använder sig av i olika frågor. Michael Hess Sverigedemokraterna, uttryckte på Facebook vilka straffmetoder som används av muslimska (islamiska) grupper inom vissa områden och schatteringar av religionen. Dessutom uppkom en diskussion om vad som påbjöds i Koranen. Jag vill med skärpa påpeka att jag själv inte har en aning om vad som gäller i sakfrågan. Jag har varken studerat Koranen eller rest runt i de aktuella områdena. Inte heller har jag objektivt läst in mig på de lokala sedvänjorna i de aktuella områdena (dock har Hjärpe själv sagt att våldtäkter förekommer i vissa områden, dock inte religiöst påbjudna).


Det jag starkt kritiserar är det val av expert SVT använde sig av, nämligen islamologen Jan Hjärpe. Mattias Gardell, som också brukar få träda fram i liknande sammanhang och Hjärpe har aldrig någonsin fällt en kritisk kommentar om religionen islam. Det måste vara uppenbart för alla tänkande människor och en större del av Tv-publiken att dessa två ”experter” kommer att försvara islam till varje pris och i vilken fråga som det än handlar om. Inte ens svenska ärkebiskopar försvarar tillnärmelsevis kristendomen med samma energi och entusiasm som dessa två herrar försvarar islam, ändå städslas de regelbundet som ”oberoende experter”. SVT kan lika gärna använda sig av någon imam på Södermoskén som expert och kritisk granskare nästa gång, de kommer förmodligen vara ungefär lika ”oberoende”.


Det är ganska typiskt, men likväl lika oacceptabelt, att islamologen Hjärpe under SVT:s intervju plötsligt får uttala sig om SD som parti. Är han oberoende partipolitisk granskare också? Misstag nummer två SVT. Dessutom säger Hjärpe att det inte står något om den aktuella frågan i Koranen. Nu står det tveksamheter i Bibeln, ja t.o.m. i Nya Testamentet, tveksamheter vi ändå tar avstånd ifrån och aldrig praktiserar (t.o.m. om hur man behandlar kvinnor enligt bibliskt bevandrade personer jag talat med). Skulle Hjärpes uttalande stämma om Koranen är Bibeln alltså betydligt värre än Koranen. Jag studsade till när jag hörde avsnittet då jag trodde att Hjärpe skulle anföra att det visserligen står tveksamheter i Koranen (precis som i Bibeln) men att de vanligtvis inte praktiserades.

 
De som vill lägga ned den mediala allmännyttan är fel ute. Det är den enda mediekoncernen som ens har ett uppdrag att vara opartisk. Övrig media försöker inte ens vara opartisk och har det inte som uppdrag. Eftersom jag växte upp i ett samhälle där man åtminstone kände till innebörden i begreppen opartiskhet, objektivitet och fakta, är jag svag för dessa begrepp och vill inte kasta dessa på sophögen. Att lägga ned allmännyttan skulle faktisk vara att kasta begreppen på sophögen och helt överge dessa goda dygder. Det skulle vara en veritabel katastrof för vårt debattklimat och för utvecklingen av övrig media. På sikt kanske ett hot mot hela demokratin. Jag försvarar allmännyttan, men snälla SVT, lyssna på vad Kjöller säger om ”casejournalistik” och ansträng er lite grand för att använda er av oberoende experter som med ett minimum av god vilja, kan kallas just oberoende.

4 kommentarer:

Mats sa...

Vet vad du pratar om när det public service, jag har samma känsla för det.

Hjärpe anser att c:a 500.000 muslimer i Sverige som tvingas (liksom oss andra) leva under svensk lag är representativa för islams 1,4 miljarder anhängare.

Han påstår att våldtäkt som bestraffning endast förekommit i någon by-klan där dom sedan i efterhand dömdes. I verkligheten blev den gruppvådtagna flickan en världsnyhet och kablades ut på CNN. Starka påtryckargrupper i USA tvingade fram att USA mer eller mindre hotade Pakistans regering att straffa de som utfört gruppvåldtäkten. Hon dömdes dessutom för ett brott som hennes bror begått. CNN påpekade flera gånger att det inte var någon enskild händelse.

Hjärpes andra påståenden är lika korkade som att påstå att det inte står något om gas i mein kampf och att gaskamrarna av den orsaken är ett påhitt.

Med modernt västerländskt synsätt så kan inte koranen tolkas på annat sätt än att mannen har rätt att våldta kvinnor som ingår bland hans tillhörigheter. Det skrämmande är att islamofilerna blundar helt för det.

Islamofilerna som åberopade hets mot folkgrupp är enligt mig på samma nivå som de som dömde den norska kvinnan till fängelse för att hon anmält att hon blivit våldtagen (kan länka om nån vill).

Jag hoppas för övrigt att al quaida har vett att betala Hjärpe. Gillar inte snåla människor som tar tjänster för givet, oavsett religion.

Mats sa...

Vill tillägga att jag tycker att SD ska fortsätta sin linje gentemot islam som man har just nu. Många med kultur-islamsk bakgrund överväger att rösta på SD, vore ju inte bra om dom försvann på grund av något missförstånd.

En bra tumregel kunde vara att inte skriva om islam på det sättet jag gör :-)

Robsten sa...

;-) skall se om jag svarar i morgon. funderar..

Mats sa...

En stor skillnad mellan islam och kristendom är upplysningstiden.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden


"En allt radikalare religionskritik och en allt starkare strävan efter samhällsförändringar nådde sin höjdpunkt i den franska revolutionen (1789-1799)."


Som sagt, med dagens enstämmiga media så hade upplysningstiden varit omöjlig. Som tur var så fanns det inte imbecilla människor på den tiden som kallade radikal religionskritik för rasism.

Islamofilerna tror att islam ska reformeras på samma sätt. Alternativt tror att det redan hänt. I teokratiska diktaturer alltså.


"Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. "Alla människor är kapabla att tänka själva", menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar. En annan viktig tanke under upplysningen var att samhället utvecklades bäst av jämlika människor i samverkan."


I dagens övertro på "auktoriteter" som Hjärpe så är läget väldigt annorlunda.