torsdag, juni 22, 2006

Rättelse

Snackade med A. Johansson på Aftonbladet. Det verkar som om de utelämnat uppgifter såsom Expo, har att göra med att de ännu inte gått ut med namn på den gripne. De vill då av naturliga skäl inte strö en massa uppgifter omkring sig. Johansson verkade inte ha något speciellt skäl att utelämna Expo, jag nämnde för Johansson de riksdagsledamöter som stödde Expo, han var mycket väl medveten om detta och verkade väl insatt i historiken kring både Expo och Hübinette.

Inga kommentarer: