onsdag, juli 19, 2006

Förföljelse

En del personer av judisk börd klagar (med rätta tycker jag) att det tillåts väldigt grova uttalanden utan att dessa blir fällda. De menar att justitiekanslern Göran Lambertz släpper det mesta och tillåter förföljelse av enskilda grupper.

Det ligger mycket i det. Den grupp som definitivt saknar allt skydd är dock gruppen ”västerländska vita män”, jag har det svart på vitt från Lambertz. Jag anmälde nämligen Joanna Rytels groteska publicering i Aftonbladet 2004, (länken trilskas men har fungerat, om rävarna på Aftonbladet inte tagit bort sidan) där hon publicerade sitt manifest ”vitt gubbslem”. Jag publicerar det här:

Ett vitt gubbslem:

1 har brist på empati.

2 tror sig ha förtur på alla plan.

3 tar för sig på andras bekostnad.

4 vill att andra ska behaga hans förväntningar.

5 tål inte kritik.

6 har en fejkad mjukisfasad.

7 brer ut sin kropp utan att märka det.

8 tycker att män säger viktiga saker, fastän det var en upprepning av vad en kvinna precis sagt.

9 kräver uppmärksamhet dygnet runt.

0 tål inte att snubbla inför alla.

q förstår bara ibland det viktigaste ordet NEJ i en kvinnas vokabulär.

w roffar, roff, roff.

PS. Jag tänker aldrig föda en vit man, så det så. Man vill ju inte utsätta andra tjejer för samma obehag i framtiden eller begränsa deras sexliv.

Joanna Rytel

Publicerad: 2004-04-11

Så spirituellt! Jag anmälde detta till JK, här är svaret:

Svar från Justitiekanslern –Joanna Rytel

IFRÅGASATT YTTRANDEFRIHETSBROTT

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd med anledning av anmälan.

Ärendet

Rosten* har anmält innehållet i en artikel publicerad på Aftonbladets nätupplaga den 11 april 2004. Enligt anmälaren är innehållet i artikeln diskriminerande och kränkande mot gruppen vita svenska män.

Justitiekanslerns bedömning

I ett beslut med anledning av en tidigare anmälan mot den aktuella artikeln i Aftonbladet har jag inte sett skäl att vidta någon åtgärd i frågan (se beslut den 19 april 2004 i ärende dnr 1514-04-30). I korthet innebar beslutet att ”vita män” inte utgör någon sådan grupp som avses med det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga straff­stadgandet om hets mot folkgrupp. Det finns inte skäl att nu frångå den bedömningen. Jag vidtar därför inte någon åtgärd i ärendet.

Göran Lambertz

Kirsi Laakso Utvik

Vita män kan alltså enligt utsättas för vad som helst, alla andra grupper har alltså något slags skydd, även om det inte verkar vara mycket bevänt med deras skydd heller. Kan det vara dags att avsätta nuvarande justitiekansler? Förövrigt är Rytels publicering ingenting mot Sara Stridsbergs översättning av Solanas groteska bok, SCUM-manifestet, där kan vi bl.a. läsa följande,

De kan odla kohagar tillsammans med rövslickarna eller också kan de gå till

närmaste trevliga självmordscenter där de snabbt, diskret och smärtfritt kan

bli ihjälgasade."

"Utplånandet av mannen är därför en rättfärdig och god handling."

Storheter som Nina Lekander, Salka Hallström Bornold och Kristina Hultman har hyllat denna skrift. Sätter sig någon av dessa människor i samma pendeltågvagn som mig så byter jag vagn, jag vill inte riskera att få i mig en luftmolekyl som varit i deras lungor.

Förövrigt undrar jag om gruppen ”vita västerländska kvinnor” är en grupp som JK ömmar för. I vilket fall tänker jag här publicera mitt extremfeministiska manifest. Jag är tvärsäker på att nuvarande JK tillåter oerhört mycket grövre saker än detta, tvivlar ni kan ni anmäla manifestet. Här kommer det:

En västerländsk välsituerad extremfeminist är/har

1) Brist på verklighetsförankring

2) Bortskämd över alla gränser, vet inte hur bra hon har det och hur tidigare generationer fått slita för hennes välstånd

3) Tror hon sitter inne med "sanningen" oförmögen att ta in andra synpunkter

4)Tror hon representerar alla kvinnor, fast de är i liten minoritet

5) En fejkad systerskapsfasad, vad bryr sig dessa curlingkvinnor om sina systrar i Gambia?

6) Brer ut sig på mer förnuftiga kvinnors bekostnad, de är förmodligen medvetna om det men skiter i det

7) Tycker att de säger viktiga saker, fastän det är totala dårskaper, alla fattar det utom de själva

8) Kräver massmedialt utrymme för sina dårskaper, de vill dock ej bli intervjuade av Evin Rubar

9) Tål inte saklig debatt med en meningsmotståndare

PS. Jag tänker aldrig avla en extremfeminist, så det så. Man vill ju inte utsätta andra vita män för samma obehag, eller begränsa deras livsluft.

Inga kommentarer: