tisdag, augusti 08, 2006

Demokrati

Begreppet demokrati har använts flitigt i senaste tidens debatter, speciellt i den inflammerade debatten kring israels invasion av Libanon. Det finns knappt något begrepp som missbrukats så som demokrati, ordet har våldtagits fler gånger än något annat ord, inte minst av våra yrkespolitiker. För att i någon mån råda bot på detta övergrepp på ett av våra viktigaste ord vill jag nu reda ut vissa grundläggande principer angående detta begrepp.

Innehållet i demokrati är folkstyret, alltså att folket får själv välja vilken regering som skall styra deras nation. I mindre grupper kan representativ demokrati tillämpas, när det gäller nationer så måste representativ demokrati tillämpas, grunden är att folket,/medlemmarna får välja sitt eget styre som därigenom representerar folkets/medlemmarnas vilja. Andra nödvändiga komponenter i en demokrati är åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Vi har svårt att se hur en demokrati skulle kunna fungera utan dessa komponenter, utan en fri press kan ju folket inte få information om de olika alternativen. En annan, kan tyckas, självklar komponent är rätten att bilda nya partier. Utan denna rätt så kan etablerade partier bilda karteller som går emot folkviljan med tiden. Vi såg detta i Sverige under euroomröstningen, där en förkrossande majoritet av riksdagsledamöterna och dessa partier var för införandet av euron, folkomröstningen visade att folket hade en annan vilja en deras representanter.

Demokrati är ett styrelseskick, ett sätt att styra en nation, en grupp, ingen ideologi. Ideologier såsom liberalism och konservatism frodas måhända i en demokrati, men är väsensskild mot demokratin. Demokrati kallas ibland för en överideologi (Järvenpää 05), du kan vara liberal och anhängare av demokrati, du kan vara konservativ eller socialist och likafullt vara anhängare av demokrati, demokratin står alltså över de olika ideologierna (H Tingsten 45).

Demokrati har heller inget med modeord såsom ”tolerans”, ”respekt” eller ”multikultur”. Tolerans har i huvudsak med personliga egenskaper att göra, enskilda personer kan vara toleranta, eller intoleranta, t.o.m. enskilda presidenter eller statsministrar kan vara antingen toleranta eller intoleranta. Det har inget med demokrati att göra, bara det är folket som väljer den toleranta eller intoleranta presidenten. Respekt är också något som vi känner mot enskilda personer, eller så gör vi inte det, att i en demokrati känna respekt för alla medborgarna skulle vara omöjligt, så länge vi inte lever i något som kan liknas med bibelns paradis, dessutom skulle ju ordet förlora sin mening om det var något alla kände för alla. Många yrkespolitiker har tyvärr inte förstått detta, som när vi funderar närmare på det, förefaller så självklart.

Om en stat är demokratisk eller inte har heller inget att göra med om vi gillar den eller inte. Vi kan tycka bra om en demokratisk stat, vi kan tycka mycket illa om en annan demokratisk stat, de är likafullt demokratiska om de har allmänna val där de väljer sin regering samt har åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Sannolikt kan vi alla hitta någon stat som vi tycker mycket illa om, som om vi gör en närmare analys, måste medge, ändå är demokratisk. Vi har alla en näst intill obetvinglig lust, att vid en diskussion, kalla denna stat åtminstone ”antidemokratisk”.

Till sist så måste vi medge att olika demokratiska stater har olika former av demokrati, trots att grundförutsättningarna finns som gör att vi inte tvekar att kalla dem demokratiska. En del är republiker, andra är monarkier, där monarken saknar makt. Demokratin är också olika långt utvecklad i olika länder, naturligtvis. Svenska politiker ser gärna Sverige som ett föredöme över alla andra nationer på jorden när det gäller den demokratiska utvecklingen. Vi kanske skall akta oss för att klappa oss alltför mycket på bröstet. Även i vår demokrati sker brott mot de demokratiska principerna, med våra politikers goda minne.

Länk till Wikipedia om demokrati

Exempel på odemokratiskt tänkande

Jag var inbegripen i en diskussion med en förespråkare för homoadoptioner, själv är jag emot homoadoptioner. Under diskussionens gång lade min motdebattör i dagen det odemokratiska tänkandet som är typiskt i dag för människor som ser sig förmer än den lite dummare och fördomsfullare folkmassan. Här kommer ett avsnitt ur diskussionen, jag är R, motståndaren är G.

R - Om du tror jag är ensam om uppfattningen skulle det

vara demokratiskt med en folkomröstning, i sann demokratisk anda, men

en sådan vill du nog inte ha, antar jag.

G - Nej, jag vill inte ha folkomröstning i ämnen där tänkandet hos gemene

man är fördoms- snarare än kunskapsbaserat. Denna fråga, frågan om vi

ska ha invandring samt kärnkraften är tre exempel på frågor som inte

lämpar sig att lämna över till pöbeln. Höger- eller vänstertrafik,

däremot, är en lämplig folkomröstningsfråga...

G antar att han själv vet bäst, vet mer än gemene man som är fördomsfull och lite dum. Hans eget ställningstagande är baserat på kunskap, emedan folkets uppfattning baseras på fördomar (i själva verket är det tvärt om, de utredningar som gjorts stöder mer folkets uppfattning än G:s i detta fall). Detta gör att han inte vill ha någon folkomröstning, låta folket bestämma i frågan, det lämpar sig inte ty valmanskåren besitter inte de kunskaper som behövs i frågan. Nu vet vi ju att varenda diktator faktiskt resonerar på precis samma sätt. Skulle en demokratiskt vald Putin i Ryssland resonera så (det gör han säkert också i en del frågor) så skulle hela den svenska journalistkåren resa sig som en man och skrika i falsett, ”diktaturfasoner”. Saken är den att vi börjar resonera på samma sätt i Sverige, vår annars så vaksamma journalistkår har ännu ej uppmärksammat detta dock,. Trots att de är nästan överambitiösa att upptäcka sådana tendenser utomlands.

Inga kommentarer: