torsdag, augusti 10, 2006

Flyktingströmmen från Libanon

Kriget har pågått några veckor nere i mellanöstern. Några applåderar Israel som den enda demokratin i området (en tveksam ståndpunkt) och hejar på den Israeliska armén som om det gällde ett stockholmsderby, andra intar den rakt motsatta ståndpunkten och öser hat över den Israeliska staten och dess politik. Klart är att vi västeuropeiska länder börjar få ta konsekvenserna av kriget nu. Det börjar talas om de flyktingströmmar från Libanon som kriget generar. Frågan är vad de skall ta vägen, DN:s ledare börjar så klart tala om Sveriges roll som mottagarland, något som jag visste skulle komma upp på dagordningen. Så här skriver ledarredaktionen på DN,

Att människor som flyr under ett pågående krig har rätt till skydd är självklart. Därför är det oroande att höra att myndigheter, inklusive svenska Migrationsverket, letar efter paragrafer som kan användas för att stoppa dem. I stället borde de europeiska migrationsansvariga samla sig om en gemensam hållning - att ge tillfälliga uppehållstillstånd åt de flyende - och dela flyktingbördan mellan sig. Den så kallade Schengenöverenskommelsen säger att en flykting ska söka uppehållstillstånd i det land dit han först kommer, den regeln kan självfallet inte tillämpas vid massflykter som det nu är fråga om.

Att ledaren skriver ”tillfälliga uppehållstillstånd” skall hållas ledaren till godo, också synpunkten att EU skall ha en gemensam hållning kan inte kritiseras (jag tvivlar på att en sådan kommer till stånd, men man vet aldrig). USA sponsrar Israel med vapen, vi sponsrar tillställningen genom att ta hand om flyktingar. De unga liberaler som var så pigga på att skänka pengar till Israels försvar kan ju betala kalaset för flyktingströmmen som förmodligen kommer till Sverige. Som vanligt blir det vi vanliga skattebetalare som inte gör så storstilade utspel som får stå för notan.

Inga kommentarer: