onsdag, september 13, 2006

Svensk nomenklatura

I programmet Uppdrag granskning som sändes tisdagen 13 september så granskades Göran Persson. Vi fick en bild uppmålad av Persson som vi sett förut, det var inga nyheter därvidlag. En stor del av programmet handlade om Perssons gods i Sörmland, Persson som god socialdemokrat har plötsligt blivit godsägare, hur går det ihop? Jag menar att vinklingen i programmet var ett misstag. Om nu Persson och Sten har råd att köpa ett gods så kan det inte vara fel av dem att göra det, vad de gör med sina pengar är exklusivt en privatsak. Den intressanta frågan är HUR kan de ha råd med denna gård (som inte är ett riktigt gods)? I slutskedet av programmet började Josefsson komma in på den brännande punkten, nämligen den att den yrkespolitiska eliten i Sverige blivit vår nya adel och vårt nya frälse. De lever långt ifrån den verklighet som deras väljare lever i, de har löner och förmåner vanligt folk endast kan drömma om. Politiker är nu ett karriäryrke med mycket goda ekonomiska och statusmässiga framtidsmöjligheter. I min egen hemkommun ser jag unga människor som går direkt från studier över till politiken, de skolas in i klyschornas värld och har mycket välsmorda munläder. Detta är ett stort hot mot en verklig demokrati.

Det kanske mest intressanta i hela programmet var när Wanja Lundby-Wedin framträdde och ondgjorde sig över de höga direktörslönerna. Wedins tal framför kameran var faktiskt bra, med emfas ondgjorde hon sig över de löner och förmåner som också utbetalas till direktörer inom den offentliga sektorn. Wedin kom med argument som att direktörerna jämför sig med utlandet och de löner som där utbetalas, de säger att ”vi måste ha samma löner här, annars flyttar vi utomland”, varpå Wedins argument var, ”jag har ännu inte sett en enda direktör som flyttat, så låt dem flytta då”. Tyvärr visade sig att Wedin bara är en spelare bland de andra i nomenklaturan. Jag har tidigare skrivit om hennes agerande under kommunals strejk, det var i praktiken Wedin som saboterade denna strejk för att hålla tillbaka de kommunalanställdas löner, inte en fackordförandes uppgift kan man tycka. I tisdagens program visade Josefsson att det i själva verket var Wedin som anställt Anders Sundström som VD i Folksam med ett arvode på nästan 300,000 per månad, med övriga uppdrag så tjänar Sundström omkring 4 miljoner om året. Nomenklaturan håller varandra om ryggen, det skulle blivit ett bättre program om Josefsson inriktat sig på det i stället för att lägga så mycket tid på Perssons kåk. Som avslutningscitat säger Josefsson,

- Det har vuxit fram en elit inom socialdemokratin, folkhemseliten.

Inga kommentarer: