torsdag, april 10, 2008

En kommunalpamps USA resa

Möjligen har Anders Lago:s resa till USA fått lite väl stora proportioner här hemma i Sverige, jag kan inte tänka mig att en enda amerikan fäster någon större vikt vid hans besök. I alla fall har Lago träffat presidentkandidaten Obama, det är väl inte fy skam. Lago har tagit upp det faktum att lilla Sverige och Södertälje tar emot fler flyktingar än hela USA. Vårt lilla land tar emot hälften av alla irakflyktingar som flyr till väst, när det i själva verket var USA som startade kriget och störtade Saddam. Det står i DN.

Det återstår nu att se i vad mån en svensk lokalpolitiker kan göra sin stämma hörd i bruset i USA:s huvudstad. Kanske hjälper det något att det faktum att lilla Södertälje tagit emot tusentals irakiska flyktingar - fler än det totala antal som fått komma till USA - redan fått uppmärksamhet med rapporter i stora tidningar som Washington Post och New York Times.

Nej, tyvärr, att det står om detta i de stora tidningarna hjälper sannolikt inte alls, vi vet ju inte vad det står och hur amerikanarna tänker. Vore jag amerikan skulle jag väl tänka något i stil med "att de där svenskarna, de är allt några dumma jävlar". Snarast är det väl så att den svenska naiviteten återigen når nya höjder, om nu detta är möjligt överhuvudtaget. Lago säger i artikeln.

Jag vill framför allt betona vikten av att USA och övriga västvärlden tar ett större ansvar för Iraks flyktingar.

Är det något fel på svenska politiker? Varför når inte svenska politiker upp till den intellektuella kapacitet som vanliga normala svenskar gör? Det är ju solklart så att varje nation tar ansvar för sin flyktingpolitik. Ingen annan nation har tvingat Sverige att föra den extremt generösa flyktingpolitik vi just nu ägnar oss åt. Inte ens svenska folket vill ha vår nuvarande huvudlösa politik. Svenska politiker skall besluta om Sveriges flyktingpolitik, inte kräva av andra nationer att de skall föra en lika idiotisk politik som vi själva för. Vi tjänar förmodligen enbart som ett varnande exempel för andra nationer.

Länk DN

21 kommentarer:

Die Dumme Schwede!!!! sa...

Min signatur räcker som kommentar i detta ärende!!!!

Anonym sa...

Det är intressant att ni nationsivrare jämt skriver som krattor. Ironiskt!
Och inläggets "intellektuella kapaciteten" är inte ens att tala om.

Johan E sa...

Kul kille här i kommentaren ovanför. Nån som är förvånad över smutskastnings taktiken istället för att diskutera sakfrågan? Det fattades bara ett litet rasist-kort att dra upp och att snacka om att det är bra med pizza, kebab och att Zlatan är så duktig så hade det varit ett fulländat inlägg som kunde ramas in och sättas upp på väggen på sveavägen 68...

Det finns en anledning till att Danmark använde Sverige som avskräckande exempel i senaste valet, nu kan de i USA också använda oss till det!

Helgosson sa...

Om du istället för att utgjuta din ilska över svensk asylpolitik hade sökt upp alla de artiklar som utländsk press skrivit om Södertälje skulle du se att Södertäljes situation sätter fingret på en mycket öm punkt. Den ömma punkten är precis just det att inte fler länder hjälper till att avlasta Iraks flyktingsituation.

Sveriges generositet och den svåra situation den skapat för Södertälje genom det massiva mottagandet visar det ohållbara i att bara ett västland tar sitt ansvar. Det innebär tre saker:

1) Det kommer inte göra ett smack för Södertäljeborna. De kommer få fortsatta dras med de problem som anstormningen av kristna irakier medför.
2) Bilden av Sverige som en ansvarstagande och humanitär röst i världen stärks.
3) I det längre perspektivet kommer USA och dess allierade tvingas genomföra betydligt mer omfattande åtgärder för att lösa Iraks flyktingsituation, framför allt genom insatser i Irak.

chairman sa...

Helgosson använder i sin kommentar en av de mest missbrukade klyschor man kan höra i svensk debatt.
-Att ta sitt ansvar-Vi måste ta vårt ansvar. etc.
Det är faktiskt inte så att svenskarna eller något annat icke krigförande land har ett ansvar för att försörja Iraks eller Afrikas befolkning.

Anonym sa...

Ang Helgesson
"Bilden av ......osv.
Snacka om HYBRIS, f_n vad vi är bäst. Sandlådan Svedala ute i stora världen.
Det enda vi är bäst på så är det SKATTER och pålagor.

Robsten sa...

_"Det är intressant att ni nationsivrare jämt skriver som krattor. Ironiskt!
Och inläggets "intellektuella kapaciteten" är inte ens att tala om."-

Ber om ursäkt för min bristande stilistiska förmåga, jag menar vad jag skriver och försöker vara ärlig i alla fall.
Det är väl kutym att man försöker visa på vad som är intellektuellt bristfälligt i stället för att komma med ett påstående.

Die Dumme Schwede!!!! sa...

Bäste Robsten,

Bry Dig inte om dessa socialistiska kolportörers trams.
Deras eländiga liv består endast av att vara "nyttiga idioter" i en försvunnen socialistisk dröm!

Helgosson sa...

Chairman, samhället handlar om att ta ansvar. Att vara vuxen handlar om att ansvar. Att ta ansvar för sig själv och för andra människor. Först om de man bor med, sedan om grannen, och sist om den som bor långt borta. Vi svenskar är generösa, mot varandra och mot andra, och det skall vi vara stolta över.

Det betyder inte att man skall "försörja Iraks eller Afrikas befolkning". Har jag påstått det? Har Anders Lago påstått det? Det skall vi självklart inte göra. Sverige och Södertälje har tagit emot för många irakier.

Därför måste vi som stat, som samhälle, och som individer, ta ett ansvar att efter förmåga kräva att andra också skall ta ansvar för irakiska flyktingar. Nu är Lago i USA för att prata om detta.

Jag tänker inte sänka mig till nivån att kasta invektiv omkring mig vilket verkar vara en paradgren i denna tråd, upphovsmannen Robsten själv undantagen.

Rune sa...

Intressant att Lago åker till USA och klagar över att det kommit för många irakier till Södertälje.
Förbluffande att han inte tänkt tanken att ta pendeltåget till Stockholm och klaga hos Sveriges regering.
Om Sverige är ett suveränt och oberoende land så kan ju faktiskt vår regering med full rätt bestämma hur många som får immigrera hit.

Robsten sa...

Precis mina tankar Rune.

Helgosson sa...

Nu har Lago upprepat klagat hos regeringen om precis detta. Liksom om möjligheterna att styra bort irakierna från rätten att bosätta sig hos sina landsmän på ett och samma ställe.

Att han reser till USA beror bara på att ett utskott i kongressen har bjudit in honom därför att man vill se vilka konsekvenser flyktingströmmarna från Irak har på omvärlden.

Anonym sa...

Nationsivrare?
Ha ha, lysande. Kan inte Anonym v2.0, med sin briljanta intellektuella kapacitet, lite kortfattat lägga fram fördelarna men en icke-nation?

/Seven-11-Shaolin

Anonym 2 sa...

Helgosson said...

"...Därför måste vi som stat, som samhälle, och som individer, ta ett ansvar att efter förmåga kräva att andra också skall ta ansvar för irakiska flyktingar..."

Varför det?

Varför skall du bestämma vad mina pengar används till?

Om du Helgosson tycker att du vill satsa dina pengar på sådant, så gör det. Men ge FAN i mina pengar!

Och du, det ovan sagda gäller också alla andra vansinnes ideer du och andra tokstollar kan hitta på. Ge FAN i mina pengar!

Alla Sveriges tillgångar som används på annat sätt än vad som var ursprungligen tänkt är stöld!

Om ett företag hade skötts på samma sätt som Sveriges finanser, så hade ansvariga åkt in för trolöshet mot huvudman, bokföringsbrott, osant intygande samt bedrägeri och stöld. Och i Kina hade ansvariga blivit för evigt avpolleterade.

Tänk på det innan revisorerna kommer och tar dig!

Helgosson sa...

Alla Sveriges tillgångar som används på annat sätt än vad som var ursprungligen tänkt är stöld!

Vad är det då? Tydligen inte beslut fattade av folket genom den representativa demokratin. Men styrelseskicket kanske bör ersättas av en ledare som kan tolka folkets riktiga vilja?


Tänk på det innan revisorerna kommer och tar dig!

Fint. Ett hot. När invektiven tar slut plockar man tydligen fram knytnäven. Med det lämnar jag denna diskussion och denna blogg.

Far i frid.

Robsten sa...

Det var ju synd att du lämnar bloggen och debatten. Själva vitsen med en levande demokrati är att man debatterar och diskuterar. Visst, man får smällar och man ger, det hör till. Vi är tyvärr så ovana att debattera viktiga frågor så vi klarar inte ens av det längre. Den representativa demokratin har sina brister, tydligen. Vi har med tiden lämnat över viktiga frågor till våra yrkespolitiker, själva varken kan vi eller vågar debattera dem.
Säg att vi vill ha en restrektivare flyktingpolitik, vilket parti skall man då rösta på i demokratins namn?
Eller att man var emot den pensionsreform som nästan alla riksdagspartier kom överens om och lämnade väljarna utanför, vilket parti skulle man då rösta på?
De sju riksdagspartierna har med tiden gått ihop och blivit så lika att det demokratiska valet urholkats. Uppsickare behandlas inte med demokratiska metoder då det hotar hela det politiskt korrekta bygget. Ett bygge som redan börjar rämna i fogarna.

Helgosson sa...

Fast Robsten, en demokratisk dialog innebär inte att man kommer med förtäckta hot. Det är själva motsatsen till demokrati. Där sätter jag bestämt ner foten. När någon "kommer och tar mig" då får det vara nog.


Hur gör man i en demokrati när man inte gillar besluten? Vad gör man när partierna blir allt svårare att urskilja varandra?

Den representativa demokratin kommer alltid ha en eftersläpning mellan opinionströmningar och de folkvaldas beslut. Det är en tröghet inbyggd i systemet. Det har ex. alltid funnits ett glapp mellan opinionen kring alkohol och de nykterister som befolkar riksdagen. Det är ett problem, men det får vägas mot de fördelar som systemet också medför. I en demokrati, oavsett om den är representativ eller inte (och i alla andra styrelseskick också för den delen), så kommer man som väljare alltid få leva med beslut man inte gillar.

Att partierna alltmer liknar varandra beror på att avståndet mellan väljarnas åsikter alltmer liknar varandra. Man kan välja att stödja partier som står utanför riksdagen och försöker vinna opinion för sina frågor. Ett tråkigt och långsamt arbete. Eller så börjar man det lika mödosamma och långsamma arbetet att påverka ett parti i riksdagen genom att bli medlem.


Det finns en växande opinion som tycker att vi måste bli bättre på att integrera de invandrare som redan finns i landet. Den opinionen finns i alla partier, V och MP möjligen undantagna. Problemet är att utforma den utan att den blir rasistisk. Regler för asyl hade f.ö. skärpts innan man tog beslut om irakierna. Det finns tre stora problem idag: PUT, anhöriginvandring och bosättningsregler. Alla tre kommer att reformeras, även av de partier som sitter i riksdagen.

Att utforma ett pensionssystem, ja det är inte gjort på en kafferast. Men finns det ett seriöst alternativ, börja med att skriva en debattartikel. Är det en genomtänkt lösning vågar jag lova att t.o.m DN debatt hade tagit in den, oavsett från vilket parti eller person den kom.

Robsten sa...

-"Det har ex. alltid funnits ett glapp mellan opinionen kring alkohol och de nykterister som befolkar riksdagen. Det är ett problem, men det får vägas mot de fördelar som systemet också medför."-

-"Att partierna alltmer liknar varandra beror på att avståndet mellan väljarnas åsikter alltmer liknar varandra. "-

Det är väl här som den springande punkten finns, det är här jag inte håller med dig. Jag hävdar med emfas att avståndet mellan våra ykrespolitiker och folket som väljer dem har ÖKAT med tiden. Anders Isaksson visar det i sin bok "Den politiska adeln". Vi har en riksdag som i en del frågor står ganska nära en folkmajoritet, och i en del andra frågor står alldeles förlångt ifrån en förmodad folkmajoritet för att det skall vara demokratiskt sunt. Just i dessa frågor där avståndet är som störst mellan folk och politiker, där går man ihop i de politiska partierna. Dett ÄR ett mycket stort demokratiskt problem vi har i dag, just NU.

Helgosson sa...

Jag tror också det finns en ökande klyfta mellan väljarna och en tilltagande professionalisering av politikerklassen. Det är en del av expertsamhällets dilemma. Vi måste hitta tillbaka till medborgaren/politikern. Partierna tappar sin folkrörelseförankring och politikerna är högavlönade tjänstemän tillsatta genom val. Men det finns ingen egentlig motsägelse till det jag skrev tidigare.

Samtidigt måste man fråga om invandringen är den ödesfråga där skillnaderna är störst mellan folkvalda och folket. Mätningar visar att svensken i gemen välkomnar invandring. Det som gör folk förbannade är att vi får getton där ingen talar svenska eller arbetar. Då är frågan vilket parti som bäst kan hitta lösningar på detta, och vilka metoder som är mest effektiva.

Men jag har en fråga till dig Robsten. Om vi för ögonblicket antar att politikerna är mer positiva till invandring än den mytomspunne vanliga svensken. Vad beror det på? Vad är politikernas motiv för att dränka landet med människor som i er mening inte tillför något? Höger- och vänsterregeringar agerar dessutom på samma sätt i invandringsfrågan. Vad är deras ideologiska drivkraft bakom detta?

Robsten sa...

-"Men jag har en fråga till dig Robsten. Om vi för ögonblicket antar att politikerna är mer positiva till invandring än den mytomspunne vanliga svensken. Vad beror det på?"-

Det beror på den politiska korrekthet vi har, visionen om det mångkultrella samhället som är en flumliberal vison i grunden(se Christopher Lasch). Det finns också från liberalt håll intressen om lönedumpning med importerad arbetskraft. Socialdemokraterna har också tappat sin normala väljargrupp "arbetarklassen" och måste hitta nya frågor och väljargrupper. Det blir mångkultur o flyktingfrågan som ett substitut för gamla avlaghda frågor.

Bengterikj sa...

Så här står det i Washington Post:
http://letters.washingtonpost.com/W0RH01FAB2532FEF846C72AD6BB650
Vad amerikanen tänker är svårare att veta. Många tror nog att Sverige är ett socialistiskt land och att Lago sitter i regeringen med ansvar för immigration.