söndag, oktober 25, 2009

Späckat med faktafel

En professor i filosofi, Per Bauhn, publicerar sig i SvD och visar upp sina ”djupa” kunskaper om SD. Bauhn visar på likheter med militanta islamister och de ”extrema” Sverigedemokraterna, tror han. Hela artikeln är dock full av faktafel. Så här skriver t.ex. Bauhn.

I Åkessons resonemang finns inget utrymme för tanken att personer med muslimsk bakgrund kan ha en ljum eller rentav avvisande inställning till religionen islam.

Faktafel 1. Det finns medlemmar med just sådan bakgrund i SD och en av dem jobbar tämligen nära Åkesson råkar jag känna till. Det är helt orimligt om Åkesson inte är medveten om att det är en minoritet av muslimerna i Sverige som är fundamentalistiska. Vidare så står det i Bauhns artikel.

Sverigedemokraternas syn på individ och tillhörighet är påfallande lik islamisternas. För de militanta islamisterna finns inget utrymme för möjligheten att både vara muslim och anhängare av ett sekulärt samhälle.

Faktafel 2. Djupt troende muslimer utmärker sig just genom att vara motståndare till ett sekulärt samhälle. Massvis med Kristdemokrater, Centerpartister och Moderater har också gjort den iakttagelsen. Däremot finns det ingen i SD som sagt att alla, eller ens en majoritet av muslimerna är djupt troende. Vidare i Bauhns artikel så står det enligt följande.

Det är också slående hur Sverigedemokrater och islamister hämtar näring ur varandras existens.

Faktafel 3. Huvudfrågan för SD är och har alltid varit den oansvariga immigrationspolitiken. Om inte en enda av de immigranter som kommit de senaste åren skulle varit muslim så skulle kritiken mot den oansvariga immigrationspolitiken fortfarande varit lika stark. Nackdelen med utspel som det i Aftonbladet gör tyvärr att fokus flyttas från immigrationsfrågan till frågan om påverkan av vårt samhälle, vilket också är en viktig fråga såklart. Sedan säger Bauhn så här i sin artikel.

Medan Sverigedemokraterna gör anspråk på att tala för alla svenskar, så vill islamisterna föra alla muslimers talan

Faktafel 4. Vem har sagt att SD talar för alla svenskar? Jag har aldrig hört det. Däremot talar SD för Sverige som nation och värnar Svenska intressen, hur det kan vara kontroversiellt är egentligen en gåta, det borde ju alla Svenska partier göra. Vidare står det i Bauhns artikel.

På detta sätt kan extrema grupperingar finna ett taktiskt stöd hos varandra, medan de tillsammans och mellan sig mal ner den liberala demokratin – en demokrati som de båda föraktar.

Faktafel 5. Den liberala demokratin? Jag visste inte att den var liberal. Det är SD som inte föraktar demokratin utan håller demokratins fana högt. Det är de andra nuvarande riksdagspartierna som börjar bete sig odemokratisk nu när ett parti börjar växa som inte omhuldar den allenarådande politiska korrektheten. Vi ser det i media, vi ser det när det gäller så enkla saker som att hyra möteslokal, vi ser det i Agenda när en massa politiker diskuterar SD utan att någon representant för SD får närvara. Vem ”mal ner den liberala demokratin”?

Att en som är professor kan skriva en så fullständigt tendentiös artikel så full med solklara faktafel är egentligen skrämmande. Per Bauhn drar hela universitets-Sverige i smutsen och sänker trovärdigheten för det skrå han representerar. Tror måhända Bauhn att hans titel gör att folk faller på knä och godtar hans verklighetsbeskrivning?

Länk SvD

35 kommentarer:

Anonym sa...

Bauhn praktisk filosofi fungerar inte i praktiken !

z999 sa...

Det är förståss väldigt bekvämt för antirasisterna att ha muslimerna som en sköld så att frågan om vem som bär ansvaret för nuvarande situation aldrig behöver diskuteras. Muslimerna skulle aldrig vara det problem dom är om det inte satt pajaser i riksdagen som till varje pris anser att dom bara måste tillgodose varje krav som kommer, även när det bara handlar om antydan till krav.

En fundamentalist är en person som är väl påläst inom sin religion och som sedan låter hans/hennes tolkning av det skrivna styra oavsett hur verkligheten ser ut. Ordet fundamentalist kan appliceras på riksdagspartierna när gäller frågan om invandringen och dom är i många fall mer extrema än vad muslimerna är.

Jihad står egentligen för striden inom människan själv om gott och ont, den handlar om att att bevara islam och profetens tankar och ord inom sig själv, inte om att försvara islamska länder från yttre påverkan (främst stora Satan, USA). Den som dör i kampen för att göra gott och medvetet väljer bort egoistiska sidor inom sig själv kommer till paradiset. Detta har sedan perverterats till att den som dör i kampen för islams inflytande i olika länder kommer till himlen. Inom islam så sägs det "du får inte tillmäta en annan människa mer än du tillmäter dig själv som straff", dom orden har blivit orsaken till alla självmordsbombningar (dödar man bara sig själv så är det ok att också döda en annan eller flera människor samtidigt). Eftersom som religiösa aldrig bryr sig om att sätta tron i sammanhang (gäller även kristna teologer, speciellt så kallade experter) så kommer det aldrig att tolkas så som jag skriver här.

Lång religiös utläggning men skyll dig själv Robsten när du vet att du har religiösa läsare på bloggen :-)

Milla sa...

Personligen brukar jag hålla munnen och penna i styr i ämnen jag inte behärskar. Kanske Per Bauhn skulle göra det samma? :)

Anonym sa...

Har ni hört någon som försvarat Islam de senaste dagarna? Diskussionen tycks glida över mot att endast en minoritet av Sveriges invandrare är muslimer. Åkesson har redan åstadkommit en revolution.

Lakedaemon sa...

Både media och statsmakt försöker nu mer eller mindre unisont att "lära" folket att det är fel att tänka i de banor man gör hos SD.
Nå, det låter sig väl göras så länge man har massinvandringens och mångkulturens avigsidor på armlängds avstånd i de fina innerstadskvarter eller motsvarande, vilka nomenklaturan har tillgång till, emedan "svenne-banan" i mindre välbemedlade om råden och förorter, som man alltså försöker uppfostra med allsköns moraliska floskler och altruistiska fraseologier, ser hur kulturberikningen dränerar samhället på lag, ordning, statsfinanser och f.f.a. trygghet.
Klockan klämtar för PK-dårarna och Gud nåde dem den dag man öppet redovisar de följder om massinvandringen haft för Sverige; Huvuden kommer att rulla, kanske inte bara bildligen...

LP sa...

Nu måste jag tyvärr nyansera bilden av Bauhn en smula.

När man jämför de halalhippies och postmoderna värderelativister som annars brukar ges utrymme i det mediala Sverige, så brukar Bauhn utmärka sig på ett avvikande positivt sätt.

Bauhn är så vitt jag förstår värdeobjektivist. Det kan man även säga om SD och om muslimska fundamentalister. Skillnaden är att Bauhn även är filosof och alltså (trots att titeln innehåller "praktisk") ägnar sig åt filosoferande och inte åt politik. Taket skall vara skyhögt inom filosofin, den som påstår något annat kan sätta sig bredvid Usama Bin Laden och hans hejdukar.

I teorin har Bauhn det mesta rätt i sin artikel, men i praktiken fungerar inte hans logik. Det upphörde den att göra i och med massinvandringen som i sin tur innebar att den gemensamma värdegrunden slogs sönder.

Kort sagt handlar det om att man kan komma till en punkt där man måste välja, antingen A elelr B, det går inte med både och (så som multikulturalisterna påstår) eftersom både och i längden kommer att innebära antingen A eller B.

Detta borde såklart Bauhn ta med i beräkningen, värdeobjektivist som han är (som jag även är), men jag kan ändå följa och förstå den logik han använt för att skriva sin artikel.

Jag citerar Bauhn:
"Demokratin fordrar också att medborgarna kan se varandra som individer med rättigheter och skyldigheter, inte bara som bihang till ett eller annat etniskt eller religiöst kollektiv."

Sant, men även om detta är önskvärt så är det inte mot detta dagens utveckling strävar. SDs öppna sympatier för identiteten svensk är en reaktion på detta, man väljer sida eftersom man måste.

Lustigt nog ger Jimmie Åkesson uttryck för denna insikt i den nu berömda Aftonbladetartikeln:

"DEBATT En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu."

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article5978707.ab

Likheten mellan muslimska fundamentalister (eller rättrogna muslimer), SD och Bauhn (och jag), är att vi menar att man ibland hamnar i situationer där mna måste ta ställning för det som är rätt.

Skillnaden är att medan Bauhn, Jimmie Å och jag, med stor sannolikhet till stora delar delar uppfattningen om vad som är grundläggande rätt (tillräckligt mycket för kunna samexistera utan våld), så skiljer sig islams och dess anhängares (de rättrogna) alltför mycket från våra uppfattningar för att samexistens skall fungera i längden.

Bauhn avslutar med:
"All identitetspolitik är för- dummande. När människor reduceras till bärare av kollektiva identiteter upphör vi snart helt och hållet att se individer."

Så sant, men när man tror att individualism betyder relativism och när man inte längre förstår att man ytterst måste försvara de grundläggande värden som i själva verket möjliggör individualism och frihet, då har man dragit fel slutsatser.

Läs mera om Bauhn
http://danne-nordling.blogspot.com/2007/06/vrdeobjektivism-i-radions-p1.html

Anonym sa...

"Jag har aldrig hört det. Däremot talar SD för Sverige som nation och värnar Svenska intressen"

Att SD talar för Sverige som nation är mer eller mindre samma sak som att tala för "alla svenskar" eftersom det då antyder att man gör det som en representant för det svenska folket.

Det går inte att lumpa ihop oss svenskar heller och tala om "svenska intressen" om nu alla faktiskt ska betraktas som individer. Att ha en åsikt som skiljer sig från SD's åsikter gör ingen "mindre svensk" i sina intressen.

Jag håller med dig på vissa andra punkter. Ganska intressant läsning.

Anonym sa...

En tidigare kommentator avslutade med följande stycke:

"Klockan klämtar för PK-dårarna och Gud nåde dem den dag man öppet redovisar de följder om massinvandringen haft för Sverige; Huvuden kommer att rulla, kanske inte bara bildligen..."

Jag hoppas nu att någon av SD's anhängare snabbt som sjutton tar avstånd från detta, för det klingar lite väl mkt tysk mellankrigstid.

z999 sa...

Anonym:
"Jag hoppas nu att någon av SD's anhängare snabbt som sjutton tar avstånd från detta, för det klingar lite väl mkt tysk mellankrigstid."

Ganska meningslöst att ta avstånd från.

Anonym sa...

Jag syftade på att uttrycket "Huvuden kommer att rulla, kanske inte bara bildligen..." i princip bara kan tolkas som en våldsanspelan.

Stig sa...

@Anonym
Jag tycker det klingar mer Fransk revolution och tänkte föreslå Slottsbacken utanför Kungl. slottet som uppställningsplats för giljotinen. Lutningen på Slottsbackenbacken är lagom brant för att PK-blodet snabbt skall rinna ner i Nybroviken.

Känner dock på mig att om SD inte kommer in i riksdagen och Riksdagspartiet Sju Systrar fortsätter med sin extrema migrationspolitik så kommer revolutionsstämningen i riket att bli mycket påtaglig. Så konkret att man kan ta på den.

Klas sa...

Om inte SD kommer in i riksdagen beror det väl på att för få röstade på dom? Jobbigt att försöka driva revolution med stöd av mindre än 4% av befolkningen...

Stig sa...

@ Klas du hänger inte med här riktigt dser jag. Jag skrev "OM Riksdagspartiet Sju Systrar fortsätter med sin extrema migrationspolitik så kommer revolutionsstämningen i riket att bli mycket påtaglig."
Med det menar jag givetvis att fler kommer att reagera när blandkulturen baksidor blivit ännu mer konkreta så är det avsevärt fler än 4 % som drabbas personligen och då blir stämningen inte så mysig... Om det sedan i praktiken leder till en revolution är en helt annan fråga.

Stig sa...

Världens mest tålmodiga och hunsade folk gör inte revolutioon om så 99 % av befolkningen känner starkt för det. Sådan är den svenska folksjälen. På gott och ont.

Robsten sa...

@Anonym

Jag förstod att det skulle bli bråk om detta. Alltså SD har aldrig förespeglat att partiet representerar alla åsikter, eller representerar alla svenskars åsikter. Däremot så talar partier för "svenskars" väl och ve, alltså Sverige med befolkning. Bauhns påstående blir konstigt vilken av tolkningarna man än använder. Att svenska politiker skall arbeta för svenska människor i första hand är självklart, borde vara självklart för alla partier och personer.

Robsten sa...

@Anonym

Vi kommer i händelse av 51 procent i riksdagen inte att bära fysisk hand på vare sig Sahlin eller Westerberg. Detta trots att de nästan hetsar AFA på oss.

Hoppas du är nöjd nu.

Robsten sa...

@Klas

Helt riktigt. I själva verket är det SD som håller hårdast på de demokratiska reglerna och verkar vara demokratins hårdaste förespråkare. I.o.f.s. har inte SD samma möjlighet till fulspel som de mer etablerade partierna, men i alla fall.

En revolution skall nog ha en folkmajoritet bakom sig helst. Den skall också vara partipolitisk obunden i huvudsak. SD kommer inte att initiera en sådan, kan inte och vill inte.

Gunnar Karlsson sa...

Om våra politiskt korrekta makthavare inte anser att man bör kunna rösta på ett parti, som har ide´er som ej är politiskt korrekta, så skall man vara konsekvent och tillse att detta parti blir förbjudet.
Om man ger folket möjlighet att rösta på alla de partier, så måste man, om man vill kalla sig deomokrat, acceptera valresulatet
De makthavare som inte accepterar folkets val brukar jag kalla eurokrater. Exempel på eurokrater är makthavarna i Frankrike, Nederländerna och Irland, som ej accepterade folkets besked i omröstningen om Lissabonfördraget och naturligtvis även våra egen politiker, som hindrat oss från att rösta i denna viktiga fråga.

Robsten sa...

@Stig

Långt mer än 4 procent är rejält missnöjda med våra regeringars immigrationspolitik. SD har ännu bara fångat upp en bråkdel av dessa. Medias stigmatiseringskampanjer HAR haft effekt.

Inför EMU-valet vittnade många av våra politiker om ett oerhört hat och frustration mot etablissemanget. Skall man fånga upp detta hat så måste man använda rätt verktyg, t.e.x att inte tala om enskilda folkgrupper utan om eliter och etablissemang.

Robsten sa...

@Stig

Det fanns en tid när vi högg huvudet av våra egna kungar när vi var tillräckligt missnöjda.

Vi har fått det för bra, vi är så vana att ligga inbäddade i bomull och fett. Vi har förlorat vårt självförtroende. Vi tror dessutom att vi har det bättre än vi har det. Dessutom har nutidens egoism gynnat etablissemanget enligt mitt förmenande.

LP sa...

Har funderat mera över Bauhns artikel nu.

Kortfattat består hans fel i att han tror att man inte måste ta ställning, att man kan vara neutral inför den uppkomna situationen.

Det kan man inte. Den tiden är förbi när Sverige var ett självklart fundament som man kunde pröva diverse mer eller mindre stolliga politiska och kulturella idéer mot. Fundamentet (som inte minst profesor Bauhn är beroende av) är hotat.

Norbergssonen sa...

Bauhn har skrivit en hel del bra saker tidigare, bl.a. i samband med Rödebytragedien. Jag tror hans artikel i SVD är ett uttryck för att han är rädd för att förknippas med SD - kan vara väldigt farligt för honom som universitetslärare - och därför gör han nu avbön.

Robin Shadowes sa...

"Jag tycker det klingar mer Fransk revolution och tänkte föreslå Slottsbacken utanför Kungl. slottet som uppställningsplats för giljotinen. Lutningen på Slottsbackenbacken är lagom brant för att PK-blodet snabbt skall rinna ner i Nybroviken."

Nu är jag skåning och det var länge sedan jag besökte kungliga hufvudstaden så dess geografi är inte min starka sida. Fast uttrycket ståplats i Nybro-viken är väl riksbekant vid det här laget. Så jag antar att det kan bli en slutförvaringsplats för resten av kropparna. Om det inte är ett hot mot miljön förstås.

Stig sa...

@ Robin Shadowes
Säkerligen skulle det bli ett hot mot miljön men eftersom även miljömupparna inom Mp skulle hamna där så skulle gnället inte bli alltför högljutt. (Wetterstrand och Eriksson har redan gett mig tinnitus)
Och lite skit får man ju ta för den goda sakens skull.

Anonym sa...

Robsten.

Det är nog meningslöst att försöka övertyga de gamla partierna om att de har fel i sin kritik av SD. För detta vet de antagligen om redan.

Men de menar nog att "ändamålet helgar medlen", och då anser de att etiken är onödig. "Ändamålet" i detta fall är att hålla SD utanför Riksdagen.

Däremot är det för väljarkårens skull viktigt att avslöja skojarna.

Partierna kommer dock aldrig att skämmas över sitt beteende.

Åskådare

Stig sa...

Mina ofilosofiska tankar om Per Bauhm, professor i praktisk filosofi:

Jag önskar att jag kunde bli upprörd för då argumenterar man ju som bäst men hur skall man kunna bli det när man läser intelligentians gamla vanliga nidvisa om ”den obildade allmogen och pöbeln” för femtioelfte gången. För det är även det det handlar om och inte bara Jimmie Åkesson och SD.

”Där finns heller inget utrymme för möjligheten att personer med bakgrund i muslimska länder, just på grund av sina erfarenheter av islamistiskt förtryck, kan ha en starkare känsla för demokrati och åsiktsfrihet än många som tillbringat hela sitt liv i Sverige” säger han om Jimmie Åkessons artikel och om partiets inskränkthet och om alla sverigedemokraters attityd och om alla SD-sympatisörers ”extrema” värderingar.

Så skrämmande är det att Jimmie Åkesson vill varna för smygislamisringen av Sverige. Då vore det väl meningslöst av Åkesson att nämna sekulariserade och moderata muslimer som inte kräver särlagstiftning, könssegregerad simundervisning och gymnastiklektioner i skolorna och alla andra krav på hänsyn till deras ömtåliga religion… Det ligger ju i själva begreppen ”sekulariserade” och ”moderata muslimer” att de inte framför sådana krav.
Och för att citera Weine Berg ”vad ska han göra då, skall han hänga ut enskilda muslimer”

Sgs. hela Jimmie Åkessons artikel handlar ju om troende muslimers krav på att det svenska samhällets skall anpassa sig till islam och en massa textavsnitt i koranen för att den lede muslimen inte skall känna sig kränkt.
Det är just detta han syftar på när han avslutar artikeln med ” jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.”

Per Bauhn (ett sånt där elitnamn igen, Robsten. Kan han möjligtvis ha hetat Braun från början, släkting till Eva…?) radar sedan upp likheter mellan militanta islamister och sverigedemokrater och gör sig därmed själv skyldig till grova generaliseringar om alla sverigedemokrater och dess sympatisörer, (varav jag är en som känner sig ooooerhört kränkt av Bauhns generaliseringar. Jag ÄR faktiskt en individ!)
Det var ju endast Jimmie Åkesson som skrev artikeln och hur många Sverigedemokrater och sympatisörer som är skeptiska till delar av den är det ingen som vet, i synnerhet inte Per Bauhn som säkert inte känner en enda sverigedemokrat.

”På detta sätt kan extrema grupperingar (som SD och militanta muslimer) finna ett taktiskt stöd hos varandra”, påstår han. Med andra ord skulle SD-are och alla andra oprofessionella kritiker mot att religionen blandar sig i samhällsutvecklingen finna stöd hos de allra värsta av islams alla grupperingar, dvs. militanta islamister.
Fullständigt tossigt resonemang. Det påminner om den där filosofen som var genial på att sätta upp paradoxer som den om Akilles och sköldpaddan. När man tillämpar dylika paradoxer på politik är det då det heter PRAKTISK filosofi?

Jag tycker att Per Bauhns artikel ändå är mycket intressant generellt sett (även om det är tabubelagt att generalisera). Att fullständigt väsensskilda ideologier och politiska religioner kan sno taktiska knep och knåp och retorik av varandra är säkert sant. Men var hämtar då samtliga riksdagspartier och hela PK-pressen sin inspiration när de diskriminerar sverigedemokraterna och är knäpptystna som musslor när sverigedemokrater attackeras och till och med utsätts för mordförsök. Från mobbarna på skolgården eller den där gamla kända karikatyren av apan som varken ser eller hör?
Om vi så fick se en repris på Kristallnatten så skulle de inte reagera om offren bara vore sverigedomokrater. Varifrån hämtar detta taktiskt stöd?

Hans artikel kan användas som en sorts mall men med ett litet förbehåll att mallen inte alltid kan appliceras på vad eller vilka som helst. Då generaliserar man ju.
Men Bauhn resonemang hade varit mer vederhäftig om han bytt ut ”sverigedemokrater” mot ”oikofober” och ”självutnämnda antirasister” och de militanta AFA-slynglarna.

Robsten sa...

@Stig

En ganska bra och balanserad kommentar tycker jag. Du har ägnatn bra mycket mer tankeenergi än undertecknad på Bauhn och hans artikel. Nästan du som får ha tolkningsföreträde tycker jag faktiskt.

z999 sa...

Jag imponerades också av Stigs mycket tänkvärda text. Jag tycker att han ska kopiera den och ha den lagrad på sin dator att plocka fram vid lämpligt tillfälle igen. Om inte här så på något annat diskussionsforum.

Stig sa...

@ Robsten och Z
Roligt att ni tyckte min kommentar var bra.
När jag läste Jimmie Åkessons artikel för andra gången igår märkte jag att gången innan - då jag hastade igenom texten - hade låtit mig förledas av den generaliserande rubriken som Aftonbladet satt. Jag tyckte innan att Åkesson inte var tillräckligt tydlig med att han avsåg troende eller ev. fundamentalistiska muslimer och därför inbjöd motståndarna till att blåsa på med sina medvetna misstolkningar (vilket jag skrev i posten "Varför denna våldsamma reaktion?" o äv. på Mattias Karssons blogg).
Nu får jag så vackert krypa till korset och erkänna att jag påverkats av den falska rubriken när jag läste artikeln. Men när diverse professorer också gör det så befinner jag ju mig i "gott sällskap", hehe!
Journalister är bra slipade när det gäller att spela på de psykologiska strängarna.

MS sa...

6 % nu. SD har gått om både V och C. Maud Olofsson ska ha tack för hjälpen. Detta måste ändå ge en signal till sjuklövern att svenska folket delar hans oro över den ökande islamiseringen då denna undersökning gjordes efter AB artikeln.

Fjärde största parti. Inte illa. Jag gissar att ni kommer bli det tredje största på valnatten.

PS. Läs på PI hur Aftonslaskan ändrade rubriksättningen från " SD fjärde största parti" till " Medvind för Mona" Att dom bara orkar våra storkar ha ha

Stig sa...

@MS
Haha, helt rätt MS, Maud Babblaren har babblat bort 1,7 % från sitt parti och borde inse att "prata är silver och tiga är guld", centern kan ju ha det som valspråk i fortsättningen.
Instämmer i att "detta ändå måste ge en signal till sjuklövern att svenska folket delar hans oro över den ökande islamiseringen". Men med tanke på hur många signaler de har fått innan så undrar jag om dom har någon input ansluten till hjärnbarken öht.
Om en människa är orolig för någonting så brukar man väl lugna denne med fakta. Men i detta fall är den lungande medicinen glåpord av typen "islamofober", "rasister" eller som Nalin Pekgul drar till med nu på Newsmill "nazister"!!.
I riksdags-7-klövern tycks ändå en spricka ha uppstått ty de tävlar hårt om vem som kan häva ur sig de den värsta skiten mot 6 % av befolkningen (minst) och vem som är värst på bortförklaringar till Sverigedemokraternas framgångar.
Maud leder just nu i den sistnämnda grenen med bortförklaringen att "folk bara vill ge etablissemanget en knäpp på näsan".
Vem skulle rösta på ett enligt eliten smygnazistiskt & smygrasistiskt parti bara för att ge etablissemanget en liten näsbränna.
Hur dumma tror dom att folk är? Jo, mycket dumma! Och den attityden skall de få äta upp.

Stig sa...

Har jag gjort bort mig nu igen? Eller?
"Valspråk" är väl endast för Sveriges kungar. Byter ut det mot "slogan" då då...

MS sa...

@Stig

Ja, dom spelar ett farligt spel nu Sjuklövern. Att idiotförklara väljarna och dribbla med demokratin för att behålla sin makt kommer att straffa sig. Ju högre siffror för SD ju svårare blir det att rasiststämpla oss som röstar på SD. Frågan är var brytgränsen går och när dom inser att dom håller på att skjuta sig själv i foten? Politiker som dom är så kommer dom tillslut vända kappan efter vinden och sno SD's frågor och då gäller det att inte gå på dom lockropen.

Det var någon som skrev att hur kan man nu lita på Fredrik Reinfeldt när han är beredd att sänka Alliansen och ge makten till Mona Muslim och Kommunist-Lasse bara för att ca 5-6% av väljarna röstar på SD. Då kan man snacka om att "liten SD-tuva stjälper stora Allians-lass".Jag håller med. Det är oförlåtligt av F R att offra makten för att slicka Islam/PK-röv. Inget han gör kommer jag har ha förtroende för hädanefter. Han håller på att sänka M. Det var därför skönt att denna undersökning gav svar på tal.

Stig sa...

Som göteborgare borde jag vara bra på att dra en massa vitsar men det är jag inte. Kanske pga att jag blev hjärntvättad av Kålle å´ Ada som barn. Men här kommer i alla fall en:
"Turkiets premiärminister, den "moderate islamisten"
Recip Erdogan reste runt i landet inför lokalvalen nyligen.
När Erdogans bilkortege passerade en fattig by skrek en liten pojke "Allah kommer att straffa dig vid valet !
Pojken greps omedelbart och en rasande Erdogan lät stanna sin limousine.
- Vad sa du ?, skrek Erdogan.
Den trettonårige Mustafa Özyurt upprepade vad han skrikit efter preminärministern och tillade "Jag tycker inte om dig !"
Då försökte den rasande despoten strypa den lille pojken....
Till slut ingrep livvakterna och körde iväg Mustafa till
säkerhetspolisens fängelse.
Att strypa misshagliga oppositionella har en lång tradition i Turkiet. Förr lät kalifen sina slavar utföra det med en bågsträng

Mustafa överlevde Erdogans "bestraffning" och nu sitter trettonåringen fängslad i avvaktan på en militärrättegång som förmodligen ger honom tre års hårt straffarbete.
Den galne islamisten blir naturligtvis inte straffad....
Han blir istället snart medlem i EU....."

Skrattet fastnar nog i halsen på de flesta och naturligtvis är det ingen riktig vits utan verklighet och ett citat från bloggen Jihad i Malmö.
Men naturligtvis kan man berätta den som en vits... Jo jag menar för Maud Babbelmaja, Fredrik, Mona Muslim, Lars Politruk, Wetterstrand & c:o (inklusive alla deras underhuggare på Helgeandsholmen). Och de skulle säkert gapskratta och tro att någon sverigedemokrat hittat på den.
Enligt den allmänt vedertagna Kanelbullefilosofin är ju alla musslor snälla och välmenande om man bara är godtroget hygglig tillbaka..

Illwill sa...

"Vi kommer i händelse av 51 procent i riksdagen inte att bära fysisk hand på vare sig Sahlin eller Westerberg."

Ville bara tillägga att jag (inte medlem i SD) ständigt propagerar för att Mona och Goran den forskracklige ska få dingla från närmaste lyktstolpar. De är förrädare, de har begått hemska brott mot det svenska folket och har mycket på sina samveten. Om det dög för Mussolini, så duger det för Mona och Goran.