torsdag, oktober 29, 2009

Har vi för låga straff i Sverige?

I t.ex. kvällens Debatt I SVT kl 22.00 så diskuteras frågan om vi har för låga straff i vårt land. Bakgrunden är naturligtvis de mycket låga straff som utdömts för det omtalade ”Sturebymordet” där de två unga förövarna dömdes till 20 månaders sluten ungdomsvård.

Det är lätt att förfasa sig över de oerhört låga straff de två förövarna dömdes till för ett planerat men meningslöst mord som det i Stureby. Att lagen tillåter så låga påföljder för ett så allvarligt brott är under all kritik. Svaret till det makabert låga straffet är den svenska ungdomsrabatten för brottslingar vid låg ålder. Jag tycker det är rimligt med en ungdomsrabatt för unga brottslingar, men den bör inte vara hur generös som helst. I dag är denna ungdomsrabatt för brott perverst generös.

En annan faktor som gör att brottslingar och speciellt våldsbrottslingar döms till uppseendeväckande låga straff är inte att straffskolorna skulle vara speciellt låga, utan att straffpraxis i vårt land glidit nedåt med tiden. Straffskalorna för t.ex. misshandel är mellan 1 år och 10 års fängelse. Men det är ytterst ovanligt att förövare döms till den högre halvan av straffskalan, det spelar ingen roll hur grovt och bestialisk misshandeln är. Det är alltså i första hand straffpraxis, och inte hur lagen är skriven som gör att straffen för relativt grova brott blir så stötande låga.

Varför skall vi använda oss av straff som ibland kan upplevas som relativt hårda, tjänar det något syfte? Blir någon bättre av ett fängelsestraff? Det är långtifrån säkert att någon börjar ett bättre liv efter ett fängelsestraff, det kan i värsta fall bli tvärtom. Fängelsevistelse kan ibland bli en introduktion till den kriminella världen, detta måste betraktas som en nackdel med denna påföljd. Å andra sidan har det visat sig att de som inte får något straff eller någon annan kraftig gränssättning inte heller börjar ett bättre liv.

Orsakerna till att använda sig av fängelsestraff är flera. Den kanske viktigaste anledningen till att använda sig av fängelsestraff är den signal som samhället ger till befolkningen, ”detta brott ser vi allvarligt på, gör dig inte skyldig till detta brott”. Det har en avskräckande effekt med fängelsestraff, oavsett vad vissa debattörer säger. När en pojke i ett ungdomsgäng blir dömd till ett fängelsestraff så ger det en tydlig signal till pojkens kamrater och alla andra pojkar i alla andra gäng. 

En annan viktig orsak när det gäller framförallt våldsbrottslingar är att skydda allmänheten mot dessa förövare. Det är samhällets skyldighet att skydda sina medlemmar. En viktig aspekt är också att allmänheten ser det som rimligt att en förövare får ett straff, det är en av grundpelarna som hela samhället vilar på. Om någon kan göra sig skyldig till grov misshandel utan att få något straff finns det ingen anledning för någon att följa lagen. Dessutom skulle medborgargarden och privat hämnd uppstå. Man kan lite tillspetsat säga att inga lagar fungerar (eller ens kan kallas lag) om det inte finns en rimlig påföljd.

Det finns ingen anledning till en allmän straffskärpning i vårt land. Däremot finns det stor anledning till att se över straffpraxis, speciellt när det gäller våldsbrott. Dessutom måste man se över ungdomsrabatterna för grova våldsbrott, som det är nu så väcker dessa rabatter anstöt för stora delar av vår befolkning.

Länk SVT

15 kommentarer:

z999 sa...

Vår lagstiftning just nu bygger på en kristen tro och tradition där momentet med förlåtelse ingår. Jag anser att detta moment ingår på ett perverterat sätt, enligt bibeln är det Gud/Jesus som kan förlåta oss allt och som kan se oss alla som lika värda. Enligt kristen tro så är människan en ofullkomlig varelse som inte har kapacitet att förlåta allt och som defintivt inte kan se alla människor som lika värda (om hon inte ljuger förståss och har naiva åhörare omkring sig.

På vikingatiden så hade man de så kallade tingen för att skipa rättvisa och det var väldigt viktigt att brottsoffren fick känna sig rättvist behandlade och inte lämna platsen med en känsla av att de var orättvist behandlade.

I vår tid skulle det kunna innebära att våldsbrottslingar blir inburade så länge som det tar för brottsoffret att bli helt återställt. I Robstens exempel i huvudinlägget skulle det bli en väldigt lång tid...

Det fanns dock en möjlighet till benådning och den var helt baserad på brottslingens vilja att återgälda samtliga offer (anhöriga till den mördade i det här fallet).

Det var alltså viktigt att återgälda fullt ut vad man gjort.

Robsten sa...

På vikingatiden så hade 16 åringen blivit av med huvudet. Vad som skulle hänt med flickan som tubbade honom vet jag faktiskt inte, mina historiska kunskaper räcker inte till där.

Kristendomen har alltid behandlat sina motstånadre utan misskund, busdskapet om förlåtelse har i sådana fall gällt i andra sammanhang. Det skulle behöva utredas mer om detta "budskap" om förlåtelse, var det kommer ifrån och hur, när det började gälla.

Birger Jarl som slutligen besegrade hedendomen i Sverige högg huvudet av sina motstånadre, i kristendomens namn, detta trots att han gett ett högtidligt löfte om fri lejd. Så skulle ALDRIG hedningar gjort.

z999 sa...

@Robsten:
Jag tycker att man ska försöka se sammanhangen i stort, mycket hänger ihop. Reinfeldt sk-t ju fullständigt i vad han sa innan valet att börja tillämpa de högre straffskalorna. Det är ju så att överheten sällan utsätts för grövre våldsbrott och det är väl allmänt känt att det är ett glapp mellan politikerna och verklighetens folk. Reinfeldts främsta egenskap som politiker är väl att han är totalt döv när han stöter på folk som är mindre bemedlade och som beklagar sig. Den tomma blicken gör att en del tycker att han ser lyssnande ut.

Överheten har ju ett behov av att briljera med godhet inför pöbeln, sheriffen i Nottingham införde ju humana dödsstraff på sin tid. Våldsbrott ses som något för menigheten och inte något som den härskande politikerklassen råkar ut för speciellt ofta och då spelar det inte så stor roll vilka man beslut man tar runt brott och straff.

"Birger Jarl som slutligen besegrade hedendomen..."

Ehh, jag låtsas inte se det där.

Undrande sa...

Ordningsfråga, Robsten

I det närmaste alla bloggar jag läser regelbundet (eller sporadiskt) använder en blogposts rubrik som länk till själva inlägget + kommentarerna under den blogposten.

Dvs alla bloggar utom din och Danne Nordlings..

Men till skillnad från dig, så har Danne emellertid mycket tydligt markerat, var länken till blogpost+kommentarer finns.

http://danne-nordling.blogspot.com/

Vilka fördelar ser du med, att du både har en ovanlig standard OCH avstår från att särskilt markera var länken till blogpost+kommentarer finns?

Robsten sa...

Har aldrig funderat över problemet "undrande" men rubriklänken är ju såklart ondödig, det har jag reflekret över. Men annars så funderar jag över de stora ideologiska frågorna, små petitesser som länkar och annat tar inte upp så mycket av min tankeenergi ;-)

Undrande sa...

Då kan du väl låta
rubriken länka till blogpost+kommentarer.

Det vore definitivt mer användarvänligt.

Robsten sa...

Det kan jag, men det genererar mer arbete.

Stig sa...

Om straffen skall avskräcka så har vi alldeles för låga straff.
Lite fakta från SR.
350 Bilbränder i stockhomsområdet under 2009, mer än 1 om dan
I Göteborg har det under perioden 13 aug. - 7 okt. varit 106 Bilbränder nästan två om dan
172 Bilbränder i Malmö i år

2005 - 445 skolbränder
2006 - 505 skolbränder
2007 - 439 skolbränder
2008 - 513 skolbränder
Andelen bränder som bedöms som anlagda är ca 50 %.

För att få stopp på detta monumentala vansinne måste det ske en förändring snabbt och inte ännu mer dialogpolis och sentimentala batikhäxor och flumsociologer.
Många års straffarbete för mordbrännare och ingen straffrabatt. Straffmyndig är man när man är 15 år. Basta!

Det är så förbannat sorligt att se ett fint land som sverige bli våldtaget på alla de sätt och hederliga medborgare bli sviket av folkförrädarna som fått förtroendet att styra landet. Förbannades maktkåta blindstyren är vad dom är.

Robsten sa...

Kan du lägga in länkar till uppgifterna Stig så kan jag lägga in fakta ovan som en bloggpost så uppgifterna sprider sig lite mer. I alla fall är det bra att ha dom samlade i en bloggpost för senare användning.

z999 sa...

En länk från SR om skolbränder
http://svt.se/2.22620/1.1140081/antalet_skolbrander_har_fordubblats?lid=is_search549588&lpos=229&queryArt549588=skola&sortOrder549588=0&doneSearch=true&sd=22634&from=siteSearch&pageArt549588=22

Citerar från artikeln:

Antalet anlagda skolbränder har fördubblats den senaste tioårsperioden. Orsaken är okänd, skriver Dagens Nyheter. Statistiskt brinner det i en skola varje skoldag.

Vissa vill förklara bränderna med aktioner från nazister och högerextremister. Den teorin avfärdas av flera polismyndigheter som DN frågat. Inte heller Säpo gör den kopplingen.


Undrar vilka "vissa" är och varför de överhuvudtaget nämns eftersom varken SÄPO eller någon polismyndighet gör någon sådan koppling?

Anonym sa...

Det finns individer som aldrig borde ha blivit födda. Varför inför man inte hårda krav för att få avla och "uppfostra" barn? I dag kan "vem som helst" avla barn oavsett vilken IQ-nivå man besitter, eller hur man klarar sig i samhället. Har faktiskt sett ett ungt par, båda med Downs syndrom, som hade ett nyfött barn i vagnen! Samtidigt beviljades 2008 ca 37.000aborter av "bekvämlighetsskäl" av vilka förmodligen de flesta fostren skulle ha växt upp som helt normala individer. Å andra sidan finns det i dag ca. 300.000(?) "ensamma" mammor. Vart har det personliga ansvaret tagit vägen?

Robsten sa...

@Anonym

Jag är emot tvångssterilisering, sossarna införde det men jag har alltid varit emot det, humanist som jag är.

Hur skulle kraven se ut? Ingen politiker kan någonsin föra fram något sådant, han vore politiskt död innan han ens stängt munnen.

Stig sa...

@Robsten
Uppgifterna om bilbränderna är från den första videoklippet "10 Afa-anhängare begärdes häktade" på SR, i slutet av videoklippet.

länk:

http://svtplay.se/v/1752036/abc/10_afa-anhangare_begardes_haktade?sb,k103290,1,f,-1

Och uppgifterna om skolbränder kommer från "MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

länk:

http://www.msbmyndigheten.se/ui/templates/pages/NewsPage____364.aspx?epslanguage=SV

etvisvitae sa...

Som nämnts skall straffen syfta till att både skydda allmänheten och ge brottslingen möjlighet till botgöring och rehabilitering. Något som det ofta talas mindre om, och som är viktigt för mig som är konservativ, är att straffen också har som syfte att vara just straff. Samhället måste tydligt markera vad som är rätt och vad som är fel.

Samtidigt måste jag erkänna att det är att måla upp en alldeles för enkel bild. Viss avvägning måste göras mellan effektivitet och kostnad. Kanske borde man undersöka möjligheten till alternativa sätt att straffa, eller huruvida det är möjligt för brottslingar att finansiera sin fängelseplats genom någon typ av arbete.

Har ni någon uppfattning kring 3-strikes regeln?

Robsten sa...

"Har ni någon uppfattning kring 3-strikes regeln? "

Gillar den inte.