onsdag, oktober 28, 2009

Blocksystemet i kris

De senaste åren har blocksystemet i Sverige varit som allra starkast. De borgerliga partierna har bildat sin ”Allians” och inför nästa val har Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildat sin egen ”Allians”. Det var upplagt för ett rent tvåblocksystem i svensk politik.

Enligt den senaste väljaropinionsmätningen så ligger det mycket jämt mellan blocken i väljarstöd, detta trots att Socialdemokraterna står inför sin kongress i Älvsjö med en del medieexponering som följd. Så här står det i DN.

De tre oppositionspartiernas ledning över regeringspartierna har nu minskat. Ställningen mellan blocken är 47,2–46,5, en skillnad på 0,7 procentenheter. För en månad sedan var övertaget 3,6 procentenheter.

Sverigedemokraterna får 3,9 procent, mot 3,7 i september. Det är den högsta siffra partiet fått i en DN/Synovatemätning. Partiet vinner främst väljare från de borgerliga, men även från S och V


Nu hotas hela detta upplägg med två block p.g.a. ”jokern i leken” enligt Hanne Kjöller på DN. Det talas ju mer och mer om blocköverskridande samverkan för att hindra att Sverigedemokraterna får något inflytande i riksdagen. Flera av partierna i riksdagen har pratat om blocköverskridande samverkan efter valet.

Både väljare och många politiska analytiker har uppmärksammat att de båda blocken står varandra nära i både ekonomiska frågor och andra ideologiska frågor. I många stora och avgörande frågor märks ingen skillnad mellan blocken. När det gäller immigrationspolitiken hörs det överhuvudtaget ingen debatt alls. När det gäller frågor som EU, pensionspolitik är skillnaden minimal. Skolfrågor är ett område där det har funnits en skillnad mellan blocken, men just i denna fråga har vänsterblocket närmat sig Alliansen då det är uppenbart att det varit Alliansen som haft det folkliga stödet.

Den kommande valrörelsen kan komma att i hög grad präglas av ”folket mot etablissemanget”. Det är just en sådan utveckling de nuvarande politiska partierna vill undvika då det med säkerhet gynnar SD och PP. Att det skall bli en strid i ideologiska frågor mellan blocken är inte sannolikt då många av yrkespolitikerna i de två blocken inte ens har någon speciell ideologi, förutom att vinna valet. Dessutom kan en djupare ideologisk debatt också gynna småpartierna utanför riksdagen. Kvar finns den ekonomiska politiken där blocken för det första står varandra mycket nära, för det andra så riskerar debatten om ”jobben, jobben och jobben” att bli besvärande tjatig och innehållslös. En betydande del av det svenska folket tror inte att antalet arbetstillfällen påverkas i någon större omfattning av vilket av de två politiska blocken som sitter i regering.

Länk DN

Länk DN Kjöller

2 kommentarer:

MS sa...

"En betydande del av det svenska folket tror inte att antalet arbetstillfällen påverkas i någon större omfattning av vilket av de två politiska blocken som sitter i regering."

Nej, då vi är ett litet land beroende av export så är det oftast faktorer utanför vår kontroll som avgör tillgången på jobb. Den inhemska påverkan måste ändå ses som begränsad. Det enda som kan betyda något är till viss del är självklart skattetrycket och arbetslagarna. Sveriges problem är att vi har en för stark central fackföreningsrörelse som stoppar utvecklingen i vissa områden även om jag vet att det lokalt oftast fungerar smidigare. Facket är också numera till för dom som har jobb och inte dom som står utanför. Kanske det är bättre som Svenskt Näringsliv vill att man även tar bort mellanledet och bara har lokala förhandlingar.

Har sagt det förut men blockpolitiken är ett ofog. Kanske det är bättre med majoritetsval ändå. Att man som i t ex USA har ett borgerligt och ett mer socialistiskt alternativ även om den politiska skala skiljer sig avsevärt mellan våra länder.

När makten i sig blir det centrala så är dom stora förlorarna vi medborgare och landet i stort då det ofta gör att man stagnerar . Det behövs alltid lite friskt blod.

Stig sa...

Varför skall politikerna alltid framställa arbetslöshet som den värsta olycka som kan drabba en människa?
Man mister sitt människovärde, hamnar utanför samhället, självförtroendet sjunker till botten, börjar supa och knarka och i värsta fall tar livet av sig. Och värst av allt: Man kan bli sverigedemokrat! Det har PK-pressen "bevisat".
Bengt Westerberg - han som älskade att tycka synd om alla - var specialist på att detta dramatierande kryddat med falskt medlidande.
Att måla fan på väggen på detta viset väcker däremot desperation inom den arbetslöse och därför blir "jobben, jobben och jobben" det mest cyniska av alla fula röstfisken.