söndag, augusti 15, 2010

Kort reflexion om "allas lika värde"Det finns en rätt stark tendens att förenkla och infantilisera alla resonemang och teorier (typ nazism och kommunism är egentligen samma ideologi). Vi ser det på olika bloggar som normalt kan betecknas som systemkritiska. Jag menar att det finns en fara i att förenkla alla teoretiska resonemang in absurdum, till slut framstår alla systemkritiker som mindre vetande. Världen är komplicerad och mångfacetterad, tyvärr är våra hjärnor programmerade för att förenkla och katalogisera information till enklast möjliga format. Denna process är nödvändig för att hantera all den information som sköljer över oss men den kan också gå för långt. Dessutom måste man vara medveten om att normala debatter alltid innehåller en massa förenklingar och generaliseringar, annars skulle varje debatt bli ohanterlig.  


Tar vi som ett utmärkt exempel detta med "allas lika värde" så har ingen seriös debattör (i alla fall inte från början) menat att alla människor är lika bra eller lika goda. Det vore ju en fullständigt absurd tolkning som inte ens Bengt Westerberg skulle ställt upp på, han menar ju att t.ex. Sverigedemokrater är mindre värde än andra människor i vårt land. Ingen har egentligen påstått att alla människor skulle vara lika bra eller lika goda, inte ens "snällismens" främsta förespråkare. Det vore väldigt skönt att slippa höra detta påstående igen (men så väl är det väl sannolikt inte).


Tesen "allas lika värde" är för det första felformulerad, den skall lyda "alla föds med samma universella människovärde". Enbart här blir tesen något mer hanterbar, det innebär att en människa föds som ett oskrivet blad men kan genom egna beslut eller/och omgivningens påverkan utvecklas till en fullfjädrad skitstövel. Nu vänder sig många också mot denna tes. Exemplet flickor i Kina är intressant. Eftersom familjer i Kina bara får ha ett barn (om denna regel fortfarande gäller) och om familjen hellre vill ha en pojke så mördas flickbebisar i okänd omfattning för att familjen skall få en ny chans till att erhålla en pojke. Detta skulle alltså vara ett bevis på att "allas lika värde" inte gäller eller existerar.


Mina damer och herrar, det är inte ett bevis på någonting. Att människor genom historien skulle vara "lika värda" är ett skämt som enbart förtjänar hånskratt naturligtvis. Det är alltid den starkes och sluges rätt som gällt, genom hela vår historia och på många ställen i vår nuvarande värld. "Alla människors lika värde" är en princip som naturligtvis är i stark minoritet på vår jord och som historisk sett har lyst med sin absoluta frånvaro. Det är en princip som väl nästan enbart kan återfinnas i den västliga politiska hemisfären. Vi kan inte åka till Iran gå fram till en mulla och påstå att vi som äter fläskkött är lika mycket värde som honom, jag skulle i alla fall inte rekommendera ett sådant förfarande. Vi ser alltså att tesen "allas lika värde" är en princip, och skall behandlas som en sådan och inte ett vetenskapligt faktum. Politiska och moraliska principer har sällan med naturen eller reella förhållanden att göra. Däremot kan vi själv välja ett leva efter dessa principer. 


Tar vi det utmärkta exemplet med kinesiska familjer som mördar flickebarn så anser de naturligtvis inte att flickor föds med samma värde som pojkar, men vad tycker NI? Det är den intressanta frågan. Trots att jag aldrig i hela mitt liv kallat mig feminist och snarast äcklas åt den svenska genomfalska feminismen så anser jag att en kinesisk flicka är lika mycket värd som en pojke. Jag tycker det är tragiskt att kinesiska flickebarn mördas för att familjer gärna vill ha en pojke som enda barn. Jag darrar inte på manschetten ett dugg när jag kallar detta som sker i kinesiska byar för överlagt mord på fullvärdiga människor. Jag ligger alltså närmare tesen "alla föds med samma människovärde" än vissa kinesiska bondfamiljer. Vi måste också poängtera att vi inte har en aning om i vilken omfattning dessa barnamord sker och vilken syn den vanlige kinesiske bondfamiljen har. Det är fullt möjligt att många kinesiska familjer ser på detta med samma avsky som jag. 


Tesen "alla föds med samma universella värde" skall ses som att alla har möjligheter att utvecklas till något stort. En omskärd och förtryckt flicka i mullornas Iran kan växa upp till att bli en förkämpe mot islams stenåldersregler, en bättre och modigare förkämpe än någon av oss som sitter och knackar på tangentbordet mest varje dag. Ett mer närliggande exempel blir då att en flicka som föds i en moderatfamilj på Djursholm kan vända familjen och den paradigm som råder där ryggen och bli t.ex. Sverigedemokrat (Reinfeldt vände på detta med barbarisk, moderater i Djursholm ser nog alla utanför Djursholm som barbarer, inte enbart svenskar). Det är förvisso större chans att flickan från öknen i Iran stjälper islam än att flickan från Djursholm blir Sverigedemokrat om vi ser till senaste valet 2006, men man vet aldrig. Det är just så jag ser på denna tes. 

22 kommentarer:

z999 sa...

Jag godkänner det inlägget, bra skrivet dessutom rent allmänt. Själva uttrycket i sig är en perverterad grov misstolkning av kristendomen, åt det komiska hållet om man vet vad som står i bibeln. I den kristna bibeln försöker författarna att beskriva skillnaden mellan människor och Gud genom att han har förmågan att se oss alla som värdefulla (även djur, sparvar omnämns). Människan äger inte den förmågan, att påstå att man ser alla som lika värda ligger strax under nivån att påstå att man skapat universum.

Att alla är lika värda i ett universellt perspektiv kan vara en filosofi som gör oss till snällare människor. Naturen i sig själv har annars inga betänkligheter att plocka bort svagare varelser och gynna starkare. Det är vi människor som själva måste uppgradera människovärdet om vi vill ha en annan ordning.

I slutet av 1800-talet (före nazismen) så började människan forska lite i hur naturen värderar allt levande. Detta ledde till tanken att vissa raser (omnämndes som grupperingar då) skulle vara svagare än andra. Och det var ju säkert ego-boostande så länge det pekade i en riktning, att ens egen ras var starkast. Ensidig forskning, bland annat i rasbiologiska universitetet i Uppsala (omkring 1920), ledde sedan till idéer om att det bara var den vita rasen som hade existenberättigande egentligen (även detta före nazismen).

Den rasbiologiska forskningen bedrevs på exakt samma sätt som den genusvetenskapliga bedrivs idag. Man har alltså ett ideal redan förutbestämt och sen upp med alla skygglappar. Att sådan forskning kommer med underliga påståenden om att könen är sociala konstruktioner med mera är egentligen bara en naturlig följd av såda forskning. Hoppas jag inte förstör det intressanta huvudinlägget med denna utvikning.

Anonym sa...

Jag uppskattar och gillar dina inlägg som du presenterar med enkel och sund logik.
Allemand

Robsten sa...

Nädå Z. Alltså utvikningarna och diskussionen kan vid sådana här ämnet fara iväg hur långt som helst. Observera titeln "kort reflexion" det är efter ämnet en kort reflexion, det är hur lätt som helst att skriva en bok av ämnet, med otaliga utvikningar. Svårigheten ligger i att få upp allt på en acceptabelt rimlig nivå så det inte blir dagisnivå på det hela.

Ja jag undrade just vad du skulle tycka Z ;-)

Robsten sa...

Tack Allemand, hade för mig att jag stack ut hakan, åtminstone några millimetrar här, vi får väl se om någon kommer farande med en hötjuga redo för hugg ;-)

Anonym sa...

En kommentar om kinesiska barn dock. På landet är det inte lika strikt med antalet barn av den enkla anledningen att det behövs både kvinnor och män för att fortsätta brukandet av jorden.

Hur det än är så är mängden människor utanför storstäderna fortfarande störst. Deras enda inkomstkälla är i stort sätt endast jordbruket.
Allemand

z999 sa...

Felet med klyschor som "allas lika värde" är att det skapar likgiltiga människor. Det är väl ändå nästan övertydligt att de flesta som använder begreppet egentligen inte menar något med det. Om man använder uttrycket bara som "ja, ja. Jag säger väl att alla är lika värda så det blir lugnt, det spelar ju ingen roll." så är det faktsikt direkt skadligt för ens medkännande sidor.

Kristian sa...

Jag vänder mig mot begreppet helt och hållet eftersom det är en ren floskel. Det vi verkligen borde bry oss om är de rättigheter människors föds och har under sin livstid. Dessa kan vi utvärdera, jämföra och påverka.

Politiker kan slänga sig med att "vi måste värna om allas lika värde", det låter bra men det ger dem absolut inget ansvar i ärendet. Däremot vill jag gärna höra politiker som värnar om att varje medborgare ska vara lika inför lagen både i teori och i praktiken. Men det kräver mer av praktisk politik och passar sig därför inte för PK-retorik.

Vi kan inte acceptera religiös särlagstiftning men det ligger nära till hands om vi bara bryr oss om "lika värde".

Anonym sa...

http://mobil.aftonbladet.se/debatt/article7614263.ab

Anonym sa...

Resonemangen om människors lika värden är i grunden märkligt. Vi föds alla med genetiska arvanslag som i många fall är avgörande för vår framtid (sjukdomar och prestationer av olika slag). Kan då tesen "alla föds med samma universella värde" verkligen appliceras på alla barn?

z999 sa...

USA har definierat det hela på ett helt annat sätt i sin grundlag. Dom använder ordet dignity (värdighet), alla (i USA alltså) föds med samma värdighet och ska alltså behandlas lika inför domstol och annan myndighetsutövning. Tidigare var detta något givet även i Sverige utan att vi hade det i någon grundlag. Idag skulle det kollidera med de så kallade instegsjobben som betyder i praktiken att staten betalar arbetsgivare för att anställa invandrare. Jag vet inte om dom går på hudfärg eller vad som används för kriterier.

En annan sak som är mycket viktigare än vilket värde alla har. Måste människor ha ett bestämt värde att leva upp till? Är det ok att behandla dom illa annars? Behandlar vi folk bättre om vi anser att dom har lika värde eller blir det en ursäkt för att behandla folk illa? Om dina barn är mycket värda för dig, betyder det då att du behandlar andra barn illa automatiskt? Ser ner på dom för att dom inte har samma värde som dina barn?

Anders sa...

"Det är väl ändå nästan övertydligt att de flesta som använder begreppet ["allas lika värde"] egentligen inte menar något med det."

Nope, det är tyvärr inte alls "övertydligt" för gemene man.

Uttrycket används demagogiskt av dagens vänster och vänsterliberala partier, för att motivera en bisarr och oförsvarlig invandrings- och bidragspolitik på vanliga, hyggliga svenskars bekostnad - och ff.a. på gamla och sjuka svenskars bekostnad.

Eftersom "allas lika värde" är så diffust och oprecist (men låter stiligt), så blir folk försagda, när multikultens evangelister framför, att om du motsätter dig den världsunika, svenska invandringspolitiken så delar du inte uppfattningen om "allas lika värde" - vilket inte sällan kallas för att du har en klandervärd "människosyn".

De flesta klarar inte av att syna dessa kort, eftersom de inte har genomskådat, att "de flesta som använder begreppet egentligen inte menar något med det".

För tio år sedan, så anklagade man den, som motsatte sig den världsunika, svenska invandringspolitiken, för att vara "rasist". Det funkar inte längre - folk har genomskådat det. Idag anklagar man den, som motsätter sig den världsunika, svenska invandringspolitiken, för att inte ställa upp på "allas lika värde".

Det funkar - just därför att klyschan är så innehållslös.

z999 sa...

Det stämmer Anders. Sen, det stämmer också att från början var det rasist som gällde som sedan gled över till det enormt töntiga främlingsfientlig och nu "allas lika värde". I början var övergången till främlingsfientlig tillkommen därför att det var lite osäkert om den som blev kallad rasist kunde anmäla för förtal, säkrare då med det löjliga främlingsfientlig. I alla diskussioner jag haft på nätet och irl så har jag inget minne av att jag kallats främlingsfientlig, trots att jag har en "hårdare" syn på invandringspolitiken än vad SD har (man kan ju kosta på sig det som privatperson när man inte behöver kompromissa i ett demokratiskt parti).

Robsten sa...

"Kan då tesen "alla föds med samma universella värde" verkligen appliceras på alla barn?"

Ja det kan det, men som jag skrev, det skall ses som en personlig princip, och har inte så mycket med ren vetenskap att göra. Tar vi exemplet jag anförde med flickan som föddes i öknen kan hon ju bli en lika aktiv och stark kämpe mot mörkermännen trots att hon t.ex. föds med klumpfot.

Robsten sa...

"Behandlar vi folk bättre om vi anser att dom har lika värde eller blir det en ursäkt för att behandla folk illa?"

Vi behandlar dem sannolikt bättre om vi menar vad vi säger, så är ju ofta inte fallet som alla konstaterat här. Samma människor som pratar om "allas lika värde" ger t.ex. uttryck för att Sverigedemokrater är mindre värda än andra, ja det brukar ske i meningen efter sitt manifesterande dessutom. Bara för att folk inte menar vad de säger gör ju per se inte principen sämre för det. Folk säger att de är ivriga demokrater trots att de uppvisar alla möjliga odemokratiska tendenser, det gör inte demokratin till en dålig princip.

Robsten sa...

@Anders

Ja att en del kopplar "allas lika värde" till immigrationspolitiken är ju en logisk kullerbytta som alla borde se igenom. Självklart har "allas lika värde" inte ett skit med våra asylregler att göra. Man kunde lika gärna stänga alla portar, inga får asyl, alla är lika mycket värda, alltså ingen kommer in.

Robsten sa...

"Det stämmer Anders. Sen, det stämmer också att från början var det rasist som gällde som sedan gled över till det enormt töntiga främlingsfientlig och nu "allas lika värde"."

Tar vi exemplet med "rasist" så innebär ju inte att precis alla som var emot vår vansinniga immigrationspolitik felaktigt blev kallade "rasist" att det inte skulle finnas någon riktig rasist i vårt land.

Stig sa...

Jag anser att det är helt uppenbart att man i alla kulturer och samhällen och fr.a. i vår västerländska kultur drar tydliga gränser mellan folk och fä oavsett läpparnas falska bekännelse om ”alla människors lika värde”.
Vi kan inte undgå att bedöma och värdera varje människa eller grupp/typ av människor vi stöter på i livet. Medvetet och oftast omedvetet måste vi göra det för att kunna orientera oss i tillvaron och undvika diverse fällor som bedrägeri, lurendrejeri, desinformation och lögner, eller rent av grova brott mot en som person.
Oavsett vi vill det eller ej måste vi vara både dualistiska och generaliserande ja till och med fördömande (såvida man inte lider av Jesuskomplex). Det är en ren social självbevarelsedrift i ett samhälle som är och måste vara hierarkiskt uppbyggt och samtidigt befolkat av irrationella människor och fyllt av fällor och hot.
Ibland måste man ju generalisera för att få grepp om ett visst problem men man bör väl försöka undvika generaliseringar så gott det går (t.ex. invandrare bör ses som EN ENDA kategori om samtalsämnet är integration, arbetslöshet, bostadsproblem hedersmord och vissa andra brottstyper. Men de är naturligtvis FLERA kategorier religiöst och kulturellt sett).
Men att påstå att alla människor har ett lika värde är nog den grövsta av alla generaliseringar. Den fyller heller ingen som helst praktiskt funktion och är dessutom verklighetsfrånvänd, vi bemöter ju inte alla på samma sätt –långt därifrån!!!

Så fort man bygger upp och organiserar något, ett samhälle, en myndighet, en organisation, ett parti, militärväsende mm uppstår per automatik en hierarki, utbildningskrav och förtroendeposter och ett belöningssystem för de som är (eller framstår som) mest driftiga, intelligenta och bäst lämpade att axla vissa ansvar. I dessa hierarkier är inte alla lika mycket värda. Det vore ju helt absurt och motsägelsefullt.

Människors handlingar, yrken, attityder, åsikter (ibland färgat av dennes religion) och yttre attribut som t.ex. klädsel, ordval och verbal förmåga och titel är ”klassmärken” som avgör bedömningen och graden av uppskattning eller ringaktning.

Till och med döda människor har ett högre människovärde än de som lever här och nu: Beethoven, Monet, Strindberg, Freud, Darwin och Astrid Lindgren m. fl. betyder mer för oss och fyller många människor tankar och sinnen mer än t.ex. en livs levande skicklig möbelsnickare i Örkelljunga. Döda så väl som levande personligheter upphöjs till idoler och förebilder och det rimmar inte alls med ”alla människors lika värde”. Till och med Hitler är en oumbärlig och betydelsefull person – som hatobjekt och att referera till i alla möjliga och omöjliga sammanhang.…

Stig sa...

forts.
Uttrycket ”alla människors lika värde” passar inte in i ett civiliserat samhälle där vi har så många roller som ständigt bedöms och utvärderas. Det nyfödda barnet är kanske enbart en liten människa - med alla människors lika värde - men utvecklas sedan till en vuxen individ med roller som samhällsmedborgare, yrkesman/-kvinna, karriärklättrare, förälder och kanske som partimedlem eller med ett aktningsvärt förtroendeuppdrag någon mäktig organisation.
Utifrån dessa roller bedöms hans/hennes värde och summan kan aldrig bli samma värde för alla … D.v.s. ”allas lika värde”. Även det vore absurt och motsägelsefullt.

Är man riktigt inskränkt så har man förkärlek för människor födda i ett visst stjärntecken eller yrkeskategori eller gillar samma sorts konst/musik. Nej, det är inte alls ovanligt! ”Folk är inte så dumma som man tror, dom är fan så mycket dummare” som Stickan Andersson sa.

De som talar sig varma för ”alla människors lika värde” slår knut på sig själva! Det finns alltså ett sorts människovärde och som alla andra värden måste det då ha någon sorts värdeskala precis som alla andra värden har, guldhalt mäts i karat och värderas i kronor eller annan valuta, surhet mäts i ph-värde osv. Människovärdets värdeskala är just de roller jag räknat upp plus åsikter och attityder. Mina egna sverigedemokratiska åsikter/värderingar är i ett exempel som ger mig låga poäng (alt. minuspoäng) på människovärdes skala i dagens PK- styrda Sverige. (Vore jag amerikan hade jag blivit dunkad i ryggen av samtycke).
Att tala om människovärde och samtidigt påstå att människor inte kan värderas är höjden av paradox och begreppsförvirring.

Stig sa...

Jag måste ändå tillägga att även jag själv är positivt inställd till alla människor och grupper jag möter och jag bemöter dem alla likadant, TILLS JAG LÄRT KÄNNA DEM!

z999 sa...

Det var rent ut sagt skitbra skrivet av dig Stig. Det kändes inte kryptiskt och bortförklarande som det gärna kan bli när man (även jag) ska förklara det orimliga i begreppet allas lika värde. Det gav ett ärligt intryck också att du inte duckar för "generaliserande" och "fördömande" tankegångar och beskriver nyttan av dom och framförallt varför dom behövs. Jag är glad att du tipsade om det eftersom jag annars hade missat det och det gav mig inspiration till hur jag ska svara i fortsättningen i den typen av diskussioner. Har redan en del uppslag klara i huvudet.

My Svensk sa...

Vad har då invandrarna gjort för att sänka sitt värde?

Robsten sa...

De behöver inte göra något för att sänka sitt värde (fast de delvis gjort det) det klarar våra svenska politiker av genom att föra en felaktig politik.