lördag, augusti 14, 2010

Tävling i humanismTvå miljöpartister, Raymond Wigg och Helene Sigfridsson skriver i dag på DN-debatt om vård av de s.k. papperslösa. Artikeln är ett svar på den förra artikeln som handlade om vård av de papperslösa, publicerad i DN 10-8. De två Miljöpartisterna konstaterar i dagens artikel att reglerna kring vård av papperslösa är otydliga. Detta kanske inte ter sig så konstigt om man betänker att dessa papperslösa egentligen befinner sig i vårt land olagligt och skall enligt gällande lagstiftning och sunt förnuft lämna vårt land. 


När man läser de två miljöpartisternas artikel smyger en overklighetskänsla över en, det är som att alla gränser flyttats och att allt normalt förnuft plötsligt försvunnit. Väldigt många frågor hopar sig när man med häpnad och tvivel läser artikeln. Så här skriver t.ex. författarna i artikeln.


Vi i Miljöpartiet kräver nu att landstinget föregår riksdagen och ger alla gömda rätt till vård enligt FN:s konvention.


Frågor som genast uppstår efter detta är, hur kan MP och författarna veta vad riksdagens skall ta för beslut? Vi har ett val framför oss och MP sitter inte i riksdagsmajoritet, de sitter inte ens i en koalition med majoritet, hur kan de då föregå ett riksdagsbeslut? Är allt redan uppgjort mellan blocken utan väljarnas vetskap? Vilken FN-konvention pratar dessa miljöpartister om? Det kan omöjligt stå i FN:s stadgar att alla nationer har skyldighet att ge vård till alla människor som befinner sig i främmande länder illegalt. Till sist tar vi med detta braskande uttalande av folkpartisterna.


Alla ska ha rätt till hälso- och sjukvård samt akut tandvård. Ingen ska avstå vård i Sverige på grund av rädsla och fattigdom.


Det är sannolikt att varje människa som bryter mot lagen känner rädsla för statsmakterna i viss mån. Meningen med hela vår asyl och migrationslagstiftning är att om man får avslag på sin ansökan skall man lämna landet. Vi har oerhört generösa regler för besök av främmande länder inom EU, förmodligen alldeles för generösa. Om man ändå lyckas med konststycket att befinna sig i vårt land illegalt så är själva den grundläggande idén att man skall lämna detta land, skall det vara så svårt att förstå för våra politiker?


Vårt samhälle mäktar inte ens alltid med att ge adekvat sjukvård till våra egna medborgare. Äldre får inte den vård och omsorg de behöver och kan anses ha rätt till efter ett helt liv i hårt arbete. Köerna till akutvård för våra medborgare är ibland parodiskt lång. Jag känner barnfamiljer som suttit ett dygn i väntrummet för vård av deras barn vid akuta olycksfall. Vi talar här om människor som borde ha rätt till vård och som under hela sina liv betalat in skatt till staten, vad skall miljöpartisterna säga till dem?


Våra politiker har tappat verklighetsförankringen och företräder inte längre svenska folket på ett självklart sätt. I stället tävlar våra rikspolitiker om att verka förment humana. Det är ju uppenbart när man läser artikeln av dessa två miljöpartister att det verkar röra sig om en intern tävling i att verka mest "human". Tävlingen leds just nu av region Skåne som skall ses som ett föredöme för övriga regioner i vårt land. Att ändra reglerna för denna tävling och låta humanismen gälla våra egna medborgare har tydligen inte föresvävat dessa skribenter.

Länk DN

6 kommentarer:

Anonym sa...

Därför förvånar det mig att så många röstar på bluffpartiet MP? De bluffar om det mesta.
Allemand

Robsten sa...

Ja, håller med, men vill göra ett tillägg. Från början var det ett mupp-parti, men med ett ärligt uppståt trots allt. Nu framstår de inte längre som renodlade muppar (förutom i immigrationsfrågor) men de har å andra sidan förlorat sitt ärliga uppsåt, vilket jag tycker Schlaug påpekar rätt ofta på sin något röriga och kaotiska blogg.

Stig sa...

”Vilken FN-konvention pratar dessa miljöpartister om? Det kan omöjligt stå i FN:s stadgar att alla nationer har skyldighet att ge vård till alla människor som befinner sig i främmande länder illegalt.”
Detta är så typiskt för falska debattörer och politiker att de hänvisar till diverse FN:s stadgar och konventioner som de vet att den vanlige medborgaren och läsaren av deras politiska pamfletter inte har så stor kunskap om, ofta ingen alls. Med handen på hjärtat är jag själv en av dem.. Men jag vet vad jag inte vet och är därför alltid misstänksam mot selektivt utvalda referenser till ”respektingivande” FN-konventioner och andra högtidliga stadgar)

Det värsta är att de med största sannolikhet MEDVETET belyser enbart den del av FN-stadgan eller EU-stadgan som passar dem själva och det som de i den aktuella artikeln propagerar för… Denna typ av halvsanning blir till en ren och skär lögn och förfalskning.
”Alla ska ha rätt till hälso- och sjukvård samt akut tandvård. Ingen ska avstå vård i Sverige på grund av rädsla och fattigdom.”
Läste om det på text-TV idag. Där står det att Folkpartiet anser att papperslösa - d.v.s. illegala - invandrare skall ha rätt till sjukvård och skola. Närmare Moment 22 går inte att komma!
När ska man börja kalla körkortslösa bilister för ”papperslösa förare” eller tjuvjakt –fiske för ”papperslös jakt/fiske”, eller våldtäkter för överraskningssex i synnerhet om det begås av invandrare eller gruppvåldtäckt för kollektiv kulturberikning.. e.t.c. etc.
”Våra politiker har tappat verklighetsförankringen och företräder inte längre svenska folket på ett självklart sätt.”
Bloggaren och anonyma journalisten skrev en bra artikel om våra folkvalda politikers syn på sig själva: De ser sig som kosmopolitiska politiker som inte bryr sig om sitt eget land och folk längre.
Visst har hon skrämmande rätt?
Riksdagspolitikerna i synnerhet, betraktar alltmer Sverige som en osjälvständig EU-delstat och sig själva som EU-politiker i EU-annexet på Helgeandsholmen, det palats vi andra obildade dumskallar betraktar som Sveriges riksdag – inte bara till namnet för att kåken måste ha ett namn och en adress.

Stig sa...

"Bloggaren och anonyma journalisten Julia Ceasar" skulle det vara. Hennes artiklar är verkligen läsvärda och jag är övertygad om att du Robsten (och dina läsare) skulle uppslatta dem mycket. Hennes alster finns på http://aktualia.wordpress.com/julia-caesar/.

Hennes artikel "Allas olika värde" skulle säkert uppskattas av Z999. Länk:

http://snaphanen.dk/2010/08/08/s%C3%B8ndagskronik-allas-olika-varde-2/

z999 sa...

Jag har självklart redan läst den Stig. :-)
Och visst var den väldigt bra.

Utlandssvensk sa...

Har ni läst om "svensken" som körde 290 km i timmen i Schweiz?

Nu berättar tidningarna i Schweiz att det är en svensk zigenare. Han hävdar att hastighetsmätaren var trasig.....

http://www.blick.ch/news/schweiz/garagist-belastet-rekordraser-153187