måndag, augusti 09, 2010

Kontinenten utan framtid?


I SvD står det om ett jubileum för Afrika detta år, det är nämligen 50 år sedan avkoloniseringen av Afrika inleddes. Enligt artikeln av Johan Wennström så skyller Afrikaner ofta misslyckanden, personliga såväl som nationella, på den forna kolonisationen. Naturligtvis går den kulturella eliten genom olika filmer också på detta spår, alla misslyckanden beror på kolonisationen av Afrika som Europa till stor del stod för. 


Nu kan det säkert ligga något i slutsatsen att den forna kolonisationen av Afrika faktiskt ställer till det än i dag, kolonisation av andra länder och andra folk är aldrig bra. Effekterna blir svåröverskådliga och komplicerade, så komplicerade att det i princip är omöjligt att avgöra vad som beror på den forna kolonisationen och vad som beror på helt andra orsaker. Det är dock mycket tveksamt om det tjänar något gott syfte att skylla alla misslyckandet på den forna kolonisationen. Snarare borgar det för fler framtida misslyckanden.


En sak som Wennström inte nämner, som också bidrar till alla de misslyckanden vi ser i olika afrikanska nationer är alla de bidrag och hjälp i olika former vi så villigt förser dessa nationer med. Bidragen hamnar ofta i fickorna på fel personer som enbart berikar sig själva, afrikanska medborgare som europeiska. Dessutom tjänar alla dessa bidrag som en stark passiviseringsfaktor för en del folk. Man väntar på bidrag i stället för att försöka lösa situationen själva. Denna passivisering som olika bidrag orsakar talades det om redan när jag gick i grundskolan, alltså för över 30 år sedan. 


Det moderata statsrådet Gunilla Carlsson har försökt röja upp i den härva som vårt bistånd består av. Det är ett lovvärt initiativ av Carlsson som hon skall ha beröm för. Det är dock inte förvånande att Carlsson angripits oerhört hårt av olika krafter som vill permanenta vårt bistånd i den form vi har i dag. Olika politiska och ekonomiska krafter vill inte se någon förändring i vårt bistånd och de har dessutom hittat diverse felräkningar i de framställanden Carlsson gjort. Normalt sett skall man inte bjuda politiska motståndare på sådana "julklappar" som grova räknefel och uppenbara överdrifter. 


En annan väg för att hjälpa Afrika vore att sänka tullar på Afrikanska varor och i övrigt stimulera produktion och företagande på denna kontinent. Förmodligen är Afrikanska varor underbetalade av t.ex. Europa. Intresset för att i stället hjälpa Afrikanska kontinenten genom att stimulera självförsörjning verkar dock vara svalt. Man kan nästan få för sig att alla dessa hjälparbetare och alla de organisationer som lever och frodas på bistånd behöver en "hjälplös" kontinent som Afrika för att odla sin humanism, samt då också förståss sina egna bankkonton. 

Länk SvD

Länk Carlsson Newsmill

23 kommentarer:

z999 sa...

Jag har varit (och är väl fortfarande intresserad) engagerad i varför Afrika är så fattigt. Det beror på flera orsaker varav var och en skulle behöva en bok för att förstås på rätt sätt. Jag har också diskuterat det hela med afrikaner från Somalia, Eritrea, Etiopien och Gambia.

En (en) intressant orsak är bristen på nationalism och i den mån den finns så binder den inte ihop folket. Både Etiopien och Eritrea har samma problem som mångkulturella länder har. Folk talar olika språk och har olika sedvänjor och delar upp sig efter det istället för att enas som eritreaner eller etiopier och sedan växer misstänksamhet och aggresioner mellan olika grupper. Förmodligen på samma sätt i Rwanda där resultatet blev ett enormt folkmord.

Invandringen av vita (italienare räknas ju till den vita rasen i dom här sammanhangen) och den senare oundvikliga kolonialiseringen (när de vita tar över styret) där de vita satte upp gränserna totalt utan hänsyn till vilka afrikaner som hör ihop. Det är större skillnad mellan afrikaner än mellan europeer. Detta var i alla fall förödande för all afrikansk nationalism och omöjliggjorde all form av samarbeten i länderna. Med samarbeten syftar jag på gemensamma normer och synsätt inom landet. I Nigeria till exempel så är norra landet muslimskt och södra kristet och sedan kostsamma stridigheter mellan grupperna som kostar enorma pengar.

En afrikansk ledare är beroende av stöd av någon folkgrupp i landet. För att kunna fortsätta regera är det viktigare att stödja denna folkgrupp än att främja landet. Det afrikanska land som lyckas ena sitt folk med att man i första hand är kongoles, nigerian (är det hets mot folkgrupp att skriva vad dom heter?), eller etiopier och i andra hand gäller religion eller stamtillhörighet, det landet kommer att bli rikt.

z999 sa...

En rätt bra länk om folkmordet i Rwanda.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/bakgrund-folkmordet-i-rwanda-1.1150466

Här är det ok att tala om effekten av etniska spänningar och faran med att det splittrar ett land. Det är intressant att det handlar om två etniska(?) grupper med samma hudfärg och det då inte går att tala om rasism. Den kulturella splittringen är tydligen så stor att grupperna inte kan förenas.

JB sa...

@z999 said..

Efter 15 ar i Afrika kan jag bara halla med. Afrika ar ett stam samhalle och en nationell identitet finns helt enkelt inte.
Aven i ett avancerat afrikanskt land som Sydafrika ar stammentaliteten overvagande. Kolla bara de inre striderna inom ANC, gar alltid med stam samhorigheten.
Fragar du en afrikan om vilket land han tillhor far du i +95% av fallen ett stamnamn.

z999 sa...

Sen, det pratas ibland om Afrika som en ny spännande marknad med stor potential. Vad man egentligen syftar på är att chansen att utnyttja barnarbetare och vuxna med helt omänskliga arbetsförhållanden är stor. Detta brukar presenteras som Afrikas bästa sätt att ta sig ur fattigdomen. Kapitalism blandad med socialdarwinism och feodalism lär bli slutresultatet och ett enormt lidande för miljontals människor.

patrik blom sa...

Jag vill minnas att Ghana (f d brittiska kolonin Guldkusten) blev självständigt 1956. Berlinkongressen 1878 brukar beskrivas som startskottet för jakten efter kolonier i Afrika, så de afrikanska länderna har snart varit självständiga lika länge som den koloniala perioden varade - och rimligtvis många århundraden dessförinnan.
Liberia har aldrig varit koloni, men fungerar inte ett dugg bättre än andra afrikanska stater. Etiopen var kortvarigt (ca 5 år 1936-41) italiensk koloni men har i övirgt oavbrutet varit självständigt, och fungerar ändå inte bättre än andra afrikanska stater.

cavatus.wordpress.com sa...

Afrika är ett sorgebarn som Europa hela tiden värnar om. Det är dags att behandla Afrika som vuxet nu och inte ständigt klappa kontinenten på huvudet.

Härmed vill jag uppmana er att bidra till spridningen av ocensurerade nyheter till svenska folket genom att mejla info till era vänner. Här kan ni läsa punkt för punkt hur man går till väga:

http://www.box.net/shared/hze15nhyiz

Robsten sa...

Som jag skrev, orsakerna till Afrikas problem är komplicerade, det är inte en orsak utan som så ofta, en komplicerad väv av orsaker.

En orsak är utan tvekan strukturen på de afrikanska samhällena, som inte är anppassade till ett modern samhälle eller produktion. Inte heller kulturen eller den historiska socialisationen av uppvävande generationerna är anpassade till ett modernt samhälle.

Märkligt nog verkar kvinnorna anpassa sig oerhört mycket bättre till ett modern samhälle än männen. Just därför ger många banker microlån till enbart kvinnor, inte män. Trots min erkända antifeministiska hållning stödjer jag detta förhållningssätt. Lån från banker skall inte hamna på närmaste krog, oavsett alla könsperspektiv.

z999 sa...

För några år sedan fanns en insamling för Namibia som inte bara saknade mat utan till och med vatten. Insamlingen hade en vattendroppe som symbol. Samma år gick miss universum i Namibia...

Det är den typen av brutalitet som skapas i länder som saknar nationalism. Vi kan se en del av det i Irak just nu, motsättningen mellan shia och sunnimuslimer är större än känslan att alla är irakier.

z999 sa...

Off topic:
KDU vill förbjuda afa.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=221370

Riksdagspartierna som tjänar på afas aktioner förutspås av mig att vara tysta om det hela.

Robsten sa...

Nästan patetiskt Z. AFA har attackerat SD tusen gånger innan de attackerar KDU, men KDU är tysta alla gånger SD attackeras, när de så ger sig på KDU så vill man förbjuda rörelsen, ett förbud som inte skulle ha någon som helst effekt, de har ingen medlemsmatrikel eller några officiella namn överhuvudtaget, det ÄR patetiskt.

Varför inte lagföra och straffa de handlingar AFA gör sig skyldig till? Det vore väl ändå att börja i rätt ända. Jag vidhåller, skulle man lagföra och ge riktiga straff åt dessa medel och överklassyngel så skulle de försvinna fortare än kvickt. KDU:s förslag är fel i varje ände.

z999 sa...

Jag har lite vagt inlett en diskussion med riksdagsmannen Johan Linander (c) om kvinnovåld. Han har fått en utmärkelse från centerkvinnorna för att han engagerat sig i frågan.
http://johanlinander.se/blog/

Tyvärr misstänker jag att han kommer att bagatellisera våldet mot kvinnor när han diskuterar med mig. Samtidigt så är han för slipad för att komma med antirasisternas sedvanliga försvar av våldtäkter. Vi får väl se vad som händer.

MS sa...

Dessutom så leder det generösa biståndet till en överbefolkning. När "Staten" försörjer en så skaffar man gärna flera barn än man kan klara av. Detta i sin tur leder till brist på utbildningsplatser som hindrar samhällsutvecklingen. För att inte tala om alla dessa ungar som driver vind för våg.

Ja, koloniseringen har inverkat negativt på kontinenten men nu är det dags att gå vidare och det måste afrikanerna klara av själva. Då är det bättre att främja handel och skriva av lån än att fortsätta ösa bistånd som man gör nu. Att ta hit 50 miljoner är också meningslöst för då förflyttar man bara problemen. Det är inte dom välutbildade som kommer att komma hit utan analfabeter som inte kommer få några jobb utan måste försörjas för all framtid. Då är det väl bättre att dom får stanna hemma och försöka bygga upp sina egna länder istället för att rasera vår sinande välfärd.

z999 sa...

MS, det är delar av båda grupperna som lämnar Afrika. Välutbildade flyr oftare till länder med brist på arbetskraft inom just deras område. USA och Kanada brukar vara populärt. Men den största gruppen är de outbildade, antagligen för att de är flest.

Johan sa...

@Robsten

Innan SD tog över rollen som strykpojke hade KD den. Få saker provocerar PK-eliten som kristna. Det har de lärt sig från sina idoler i USA som givetvis är emot kristna, för att det är deras politiska motståndare.

Att svenska kyrkan smälter in lika bra på Söder som vilken kulturjournalist som helst har eliten aldrig lyckats ta till sig. Det skulle ju kräva att de tänkte själv.

Hursomhelst, KD:s medlemmar har fått sina bilar sönderslagna av vänsteraktivister i många år, sedan långt innan SD syntes så mycket som de gör idag. KD:are har dock vänt andra kinden till och slutat sätta klistermärken på sina bilar istället för att försöka göra något åt våldsvänstern.

Robsten sa...

OK, det hade jag faktiskt inte en aning om. Då inställer sig frågan, hur gammal är egentligen AFA som organisation? (om man nu kan tala om organisation).

I övrigt så är det ett problem man kan få bukt med, om man vill. KD sitter ju för bövelen i regeringen, är de efterblivna eller? Jag upprepar (in absurdum som det verkar) lagför det som de gör sig skyldig till, däribland högmålsbrott, och ge dem kännbara straff så kommer aktionerna att upphöra. Detta är inga riktiga hårdingar utan när deras överklassföräldrar börjar dra öronen åt sig så och de hamnar bakom lås o bom så pallar de inte längre.

Robsten sa...

@Z
Intressant, du kan väl uppdatera oss om du har några mer samtal med mannen.

z999 sa...

@Robsten:
"Intressant, du kan väl uppdatera oss om du har några mer samtal med mannen."

Självklart. Fast jag tror att han vet att han målar in sig i ett hörn om han kommer med de vanliga pk-svaren, men jag vet inte förståss.

Såg en Dvärg idag förresten. Trots att jag är religiös så lyckades jag avstå från att hälsa honom välkommen till Midgård. Trevlig var han i alla fall.

z999 sa...

Det blir inte så mycket diskussion av det just nu. Jag väntar lite av taktiska skäl. Han gjorde en desperat jämförelse med att män är överrepresenterade gentemot kvinnor när det gäller våldtäkter och att unga är överrepresenterade gentemot åldringar.

Robsten sa...

Så oerhört finurligt, jag tyckte du sade att han var listig?

z999 sa...

@Robsten:
"Så oerhört finurligt, jag tyckte du sade att han var listig?"

:-)
Alltså, jämfört med antirasister överlag. Jag övervägde att vrida till det att det var ett desperat krystat sätt att förringa våldtäkter rent allmänt, och det kunde ju vara kul när han precis fått en utmärkelse från centerkvinnorna. Men jag tänkte vänta med släggan tills SD's undersökning är klar. Fast det beror ju förståss hur länge den dröjer.

z999 sa...

Eh, det kan väl inte vara så att han är helt skruvad? Han är ju förtroendevald politiker. Känner att min verklighetsuppfattning vajjar under mina fötter.

Robsten sa...

Njäähh, han orkade väl inte hålla färgen riktigt. Det ger sig med tiden. Vad skall han göra när han fått en utmärkelse? He, he. Men det var ju verkligen på bottennivå, män är överrepresenterade...ha, ha. Underhållningsvärde.

Johan sa...

@Robsten

Jag vet inte om det är AFA just som trakasserat KD förut. De kan ju vara vem som helst från vänstern. Innan SD kom in i bilden var ju KD paria bland alla förutom möjligtvis Moderater och kristna.

Det är förmodligen också därför de aldrig gått ut i tidningarna. Vilken söderbo skulle bry sig om att mossiga gamla abortmotståndare fick bilen sönderslagen? Det är ju inte mer än rätt.

Det är inte för inte som just KD lanserar verklighetens folk. Även om jag gott tycker de kunde stå upp bättre för sina åsikter.