söndag, februari 20, 2011

Är ”kulturbyten” i enlighet med konservatism?


Jakob E son Söderbaum har skrivit en artikel på Newsmill där han huvudsakligen går till attack mot SD. Söderbaum gör det under flagg av att han inte tycker SD är ett konservativt parti, men läser man det allra minsta bakom raderna så handlar det om att han i grunden inte gillar SD. Söderbaums artikel är lång, alldeles för lång och jag tänker hoppa över stora delar av hans artikel för att inte upprepa det misstaget. Så här argumenterar i alla fall Söderbaum i sin artikel.


Ur konservativ synpunkt finns således oändligt många andra frågor som är angelägna att debattera än invandringsfrågan, som står i centrum för hela SD:s analys. I stort sett alla SD:s sakpolitiska ställningstaganden utgår ifrån eller landar i någonting som har med begränsning av invandringen att göra.


Ur konservativ synpunkt omvandlar man inte ett samhälle utan vidare, utan en plan, utan en aning om hur det skall sluta och utan att det finns en chans till att förändringen leder till ett bättre samhälle. Den oerhört generösa invandringspolitik vi för i vårt land är just en sådan omvandling. Hur en konservativ person kan undgå att se invandringen, och den uttalade strävan att omvandla vårt samhälle till ett mångkulturellt dito, som samhällsomvälvande övergår mitt förstånd. När konservativa personer låtsas som att de inte ser den grundläggande samhällsomvandlingen vår nuvarande immigrationspolitik för med sig så måste det rör sig om rent bedrägeri. Strider inte deklarationen om det mångkulturella samhället mot konservativ idétradition? Var snäll och svara på det Söderbaum. Vidare i artikeln står det så här.


Både SD:s socialpolitik och deras ekonomiska politik ter sig klassiskt socialdemokratisk. Vilket står i bjärt kontrast till den borgerliga idétradition som konservatismen både är kärnan i och otänkbar förutan.


SD för en ekonomisk mittenpolitik, vilket absolut inte torde strida mot något konservativt ideal. Konservatism står för långsamma eftertänksamma förändringar, inte någon slags nyliberalism. Egentligen är konservatism en underideologi, alltså man kan vara konservativ till vänster och konservativ till höger, något Söderbaum aktar sig för att nämna. Den borgerliga konservatism Söderbaum talar om finns knappt längre, den är i princip utplånad. Sedan blir det ännu värre, när Söderbaum skriver detta tar i alla fall jag mig för pannan.


Därför är kulturutbyte intressant och värdefullt ur konservativ synpunkt: det erbjuder människan både en möjlighet att lära känna sig själv bättre, och att inta en mer civiliserad inställning gentemot personer av annan härkomst. Som jag ser det gör dock SD en motsatt tolkning: alltför annorlunda kulturer är ett problem, och kulturutbyte måste ske under kontrollerade former.


Kulturbyte skall ske frivilligt och när båda parter är införstådda med det. Det skall med andra ord ske på ett naturligt sätt, vilket torde vara den konservativa ståndpunkten. Vi talar dessutom hellre om kulturmöten än om rena kulturbyten. Alltför annorlunda kulturer är ett problem ja, SD är emot att det införs sharialagar i vårt land, är Söderbaum inte det skall han nog vara så snäll att tala om detta. Hur Söderbaum då kan hävda att införandet av muslimsk kultur i vårt land är i enlighet med konservativa riktlinjer är en gåta större än hur Dolly Parton kan sova på mage. Tolkar jag Söderbaum rätt så tycker han att kulturbyte i okontrollerade former är i enlighet med sann konservatism, jag håller inte med honom. Sedan famlar Söderbaum vidare i artikeln (jag har gått förbi massvis jag kan kritisera, men vill inte få detta för långt).


Mycket av det "rent svenska" sociala kittet är beteende och umgängesmönster som jag för min del inte uppskattar något vidare. Däribland Jante, oförmågan att kunna skilja på person och sak, sättet att i stort sett aldrig vilja ta personligt ansvar, oskicket att tala med främlingar om djupt privata angelägenheter, det normala i att vuxna människor super sig redlösa, och den näst intill obefintliga sexualmoralen. Hur konservativa är dessa företeelser? Hur värda är de att bevara ur konservativ synpunkt?


Det finns saker i det ”rent svenska” som jag inte heller tycker om. En sådan sak är den politiska korrektheten som jag tycker särskilt illa om. Jag är dock inte så ointelligent så jag tror vi löser det problemet med ”kulturbyten”. Förmodligen behåller vi våra dåliga sidor och tar in ännu fler sådana dåliga beteenden. Vad har Söderbaum för garanti att så inte sker? 


Söderbaum nästan skryter om sina djupa analyser, har han analyserat om Jantelagen existerar lika mycket i många andra länder som hos oss? Många afrikanska ledare verkar bara vilja komma till makten för att sola sig i kunglig glans samt att klämma åt sina gamla fiender, är inte det en form av Jante? Vi har svårt att skilja på sak och person i detta land, det är sant. Jag tror att detta är ett universellt problem som existerar i större omfattning i många andra delar av världen än hos oss. 


Söderbaum förknippar sina egna idéer med konservatism, gillar han inte något är det inte konservativt. Riktigt så kan man inte resonera. Vi bär med oss ett kulturellt arv med både dåliga och bra saker. Vi måste acceptera detta och sansat betrakta detta som vår arvedel. Vi kan arbeta långsiktigt på att förbättra arvet till våra barn och barnbarn. Att som genom ett trollslag få bort en del av vårt kulturella arv genom ”kulturbyten” fungerar inte, och är definitivt inte konservativt. 


Jag slutar här, annars kan artikeln bli hur lång som helst. Söderbaum behärskar inte den utpräglat konservativa dygden att hålla sig kort och koncis, om inte annat för läsarnas skull. Vi skall debattera med argument, inte med oformliga ordmassor.

Länk Newsmill  

13 kommentarer:

Anonym sa...

Härligt när en person som säger sig vara för mångkultur och att alla ska ses som individer helt plötsligt kan generalisera om svenskar.
Jantelagen "definierades" av en norsk författare och kan således inte sägas vara speciellt svensk, jante är universell.
Gällande att inte skilja på sak och person så kan man undra vad demonstranterna i bla. Egypten ägnar sig åt när man
överfaller journalister?
Listan kan göras lång.
Söderbaum är ett obildat fån vars artikel snarare stöder SD´s sak än missgynnar den, artikeln kan läggas till handlingarna som PK dravel.

Robsten sa...

Jantelagen definierades t.o.m. av en Dansk-Norsk författare. Sandemose som definierade lagen i "En främling korsar sitt spår" han definierade lagen efter tillståndet i den danska staden "Nyköbing"

z999 sa...

Jag noterade en del saker:
"Att försvara svensk och västerländsk kultur i Sverige är självklart för en konservativ."

:-)
...som alliansen gör, eller hur?

"Men jag är inte säker på att det är detsamma som att "bevara Sverige svenskt". I mina öron låter detta som att man motsätter sig all form av annat kulturellt inflytande,"

I kampanjen BSS så sade man att det var ok att ta till sig kulturer utifrån på ett mer subtilt sätt och välja de som passar den svenska kulturen, som man alltid gjort. Karl XII:e lär ju ha tagit hit kåldolmarna utan att ta med sig hundratusentals turkar eller andra turkiska sedvanor som inte passar Sverige.

"och det är en formulering som åtminstone öppnar en dörr mot rasismen. Vilket också organisationen med det namnet - som sedermera blev till SD - verkar ha gjort reservationslöst."

SD skapades inte ur BSS. De som lyssnade på BSS's närradiosändningar på 80-talet vet att detta inte är sant. Sverigepartiet kan möjligen sägas härstamma från BSS. Sk-tsnacket att SD skulle vara en utveckling av BSS kommer från att expo påstod att utvecklingen gick så här- BSS till sverigepartiet till sverigedemokraterna. Detta avslöjades för c:a 18 år sedan eftersom sverigepartiet och sverigedemokraterna deltog (nåja...) i samma val med olika valsedlar (sverigepartiets var handskrivna blanka valsedlar) och helt skilda kampanjer.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigepartiet

Robsten sa...

Riktigt Z, enligt Expo var det säkert Percy Brunström som startade SD.

z999 sa...

Robsten, jag har sett en del av "extremhögerns" utveckling under 80-talet och tycker att den är intressant. Därför är det väldigt trisst att expo ska tillåtas fabulera fritt bara för att det är så svårt att kolla upp fakta bakåt.

I expos mörka historia så ingår att en av huvudaktörerna inom expo blev inplockad som misstänkt för ett mord på en skinhead på fryshuset. Den mördade hade fått sin högra hand avhuggen. Händelsen har diskuterats på flashback
https://www.flashback.org/t310977p10

Expoiten som blev misstänkt använde detta för att skrämma folk senare i mail med en underton att det var han som utfört mordet och huggit av handen och att han var beredd att göra det igen. Det var förresten samma expoit som anlade en brand hos sin före detta flickvän. Att det tog slut mellan dom för att han misshandlat henne åtskilliga gånger behöver kanske inte nämnas? Det är alltså Tobias Hubinette det handlar om.

magnus123 (at) live.se sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
magnus123 (at) live.se sa...

Stabilt och bra som vanligt.

Grejen med Söderbaum är att han ständigt hävdar att invandring inte kan vara ett problem och att han absolut inte ser det som ett

Med tanke på att han har fått motargument som han borde ha gett logiska svar på utan att göra det kan man säga att han ENVIST hävdat det -- därmed radikalt och inte konservativt.

Du har även rätt beträffande kultur, där motargument är att invandring kan vara -- och hos oss är -- så stor att den inom en överblickbar tidsrymds får oss att tvångsväxla kultur och tänkande. En lång rad exempel på detta finns och bara den historiskt okunnige vägrar se dem. (Har inget behov av att anklaga konservative Söderbaum att vara historiskt okunnig, och om det ser ut som konsekvens av mitt ovan riktiga yttrande var det oavsiktligt.)

Hade Söderbaum blivit en "bra" indian som bidragit till att hålla nu utplånad kultur på gott humör tills dess faktum inträtt?

Apropå konservatism finns skillnad mellan t ex det som som å ena sidan kallas radikalkonservatism (viss kanske materialistisk konservatism? Oswald Spengler?) eller konservativ revolution (nära nationalsocialism?) och å andra sidan vanlig konservatism som inte hymlar om utan stolt är reaktionär. Eller?

Den senare bör Söderbaum ligga närmast. såg igår att Uriasposten tillhör senare kategorin konservativa. Något för Söderbaum kanske? Inte för att få teoretiskt ideologiskt stoff, utan för att se betydelse i en fråga som vi väl visat att Söderbaum ignorerar.

Robsten sa...

@Z
Ja, man kanske skulle skriva en bok om den systemkritiska rörelsens framväxt i vårt land. Blir många intervjuer det.

@Magnus
Precis, det är en fråga som Söderbaum helam tiden väjer för och den frågan ställer till det i hela hans teoribygge kring konservatism så allt blir konstigt till slut.

mats c sa...

Söderbaum lider av "sossefobi".
För honom är konservatismen bara ett verktyg för att minska inflytandet för de grupper som under 1900-talet röstat eller kunnat tänka sig rösta på Socialdemkraterna

K sa...

Söderbaum och hans likasinnade är punchverandeintellektuella som koketterar med sin konservatism snarare än praktiserar den.

I praktiken är det att försvara den rådande ordningen, vilket gör dem till nyttiga idioter åt våra vänsterradikala eliter.

Erik, Sthlm sa...

Han skrev visserligen kulturUTbyte, men i övrigt delar jag Robstens synpunkter. Risken att UTbytet blir ett byte är inte försumbar.

patrik blom sa...

Robsten, Ang "den danska staden Nyköbing". Eftersom det finns två sådana bör man specificera genom att säga "Nyköbing Mors", en mycket idyllisk stad på ön Mors i Limfjorden. Den andra heter Nyköbing Falster, och ligger på ön Falster.

Man skriver ofta bara Nyköbing M och Nyköbing F.

Jante var Sandemoses namn på Nyköbing Mors. Han kallade staden för Jante, helt enkelt.

Det informella men stenhårda sociala regelverk som gällde i Jante fick sedan heta Jantelagen.

evv sa...

Bra!
Det går bara inte att komma runt invandringsfrågan, oavsett vilka svepskäl man som förment konservativ använder. Söderbaum lever nog under föreställningen att många invandrare har en diamentralt annorlunda syn på värden som till exempel familjen, vilket han delvis har rätt i, och att dessa synsätt kommer att fortplanta sig till Sveriges övriga befolkning (vilket är långt mer tveksamt), vilket han vill utnyttja. Men som konservativ är jag tveksam till hans tillvägagångssätt att bedriva igenom sin politik: är det verkligen konservativt att byta ut befolkningen för att erhålla de värden man är ute efter? Är det inte bättre att arbeta långsiktigt genom inhemska reformer och inrikespolitisk debatt? Vad händer när Söderbaum vill minska på de statliga utgifterna? Har vi då att se fram emot massinvandring av republikanska amerikaner?