fredag, februari 04, 2011

NEJ till Miljöpartiets flyktingpolitik


Miljöpartiet går i en DN-artikel ut och ger sin syn på en miljöpartistisk flyktingpolitik, dessutom vill de göra upp med alliansen om denna politik. Miljöpartiets syn på flyktingpolitiken närmar sig i princip fri invandring och de gör avkall på vilka grundläggande principer som helst för att få en så generös flyktingpolitik som möjligt. Så här skriver de i sin artikel angående papperslösas rätt till vård.


Svensk hälso- och sjukvård är i världsklass men den är tyvärr inte till för alla som bor i landet. Flyktingar som fått avslag på asylansökan saknar tillgång till den och blir i dag beroende av sjukvårdspersonalens goda vilja eller ideella krafter. Detta är inte förenligt med Sveriges folkrättsliga åtaganden. Miljöpartiet anser därför att alla papperslösa ska ha rätt till samma hälso- och sjukvård som andra, till samma kostnad som andra.


Svensk hälso och sjukvård är inte till för alla i hela världen, det är fullkomligt omöjligt att en nation skall erbjuda sina resurser till hela världens befolkning. Speciellt sedan tillgängligheten redan försämrats för den inhemska befolkningen vad gäller akutvård bl.a. När man fått avslag på sin asylansökan är det meningen och i enlighet med alla nationella och internationella principer att man lämnar landet. Det är därför vi har hela vår asyllagstiftning, skall detta vara så svårt att förstå? Vidare står det så här i artikeln angående identitetspapper.


I dag krävs det att en flykting som beviljats asyl, ska ha ordnad bostad och försörjning innan han eller hon kan få återförenas i Sverige med sin närmaste familj. Nya hårda krav finns också om att anhöriga måste kunna styrka sin identitet och sitt släktskap för att över huvud taget anses vara anhörig till flykting i Sverige, något som många gånger är omöjligt för bland annat personer från Somalia och Afghanistan.


Självklart måste en förälder ha bostad och en försörjning innan denne tar hit sin övriga familj, var är det meningen att de skall bo annars och vem skall försörja dem? Samhället skall göra detta tycker Miljöpartiet men med Sveriges oansvarigt generösa immigrationspolitik börjar generositeten i vårt samhälle ta slut. Vad är det för problem med att bevisa sitt släktskap? I dag räcker det med ett enkelt DNA-test för att bevisa detta, är det omöjligt för personer från Somalia och Afghanistan att göra DNA-test? 


Det fanns en tid när alla asylsökande måste bevisa sin identitet för att överhuvudtaget få sin sak prövad, på den tiden hade över 90 procent av de asylsökande identitetspapper. När kravet slopades sjönk andelen asylsökande som kunde uppvisa papper på sin identitet drastiskt, vad det nu kunde bero på. 


Svensk asyl och immigrationspolitik har nåtts vägs ände. Vi har en asylpolitik som är markant generösa än omvärldens och allvarliga problem börjar ge sig till känna (milt uttryckt). Politiker som själva bor långt från problemen har mist kontakten med verkligheten och för en politik som skall få dem att framstå som så humana som möjligt. Nu leder denna politik till allt annat än ett humant och generöst samhälle. Miljöpartiets immigrationspolitik är fullt jämförbar med de tidigare förslagen från samma parti att slopa räntor och införa samhällslön för alla. Tänk er miljöpartiets vision av att vårt samhälle infört samhällslön och slopat alla räntor, samt kombinera detta med fri invandring. Enligt Miljöpartiet så är detta realistiskt men de som inte tror på att denna samhällsekvation går ihop får nog rösta på ett annat parti i nästa val.

Länk DN

32 kommentarer:

Anonym sa...

Med tanke på att de vill öppna för fler personer än två i ett äktenskap så leder det till fri hustruimport för landets muslimer så blir det en ganska omfattande "anhörighetsinvandring"/Sansaer

Anonym sa...

Instämmer till fullo mp´s politik i denna fråga är helt verklighetsfrånvänd. Mvh Jonas

Linus sa...

"När man fått avslag på sin asylansökan är det meningen och i enlighet med alla nationella och internationella principer att man lämnar landet"
Även fast man i sitt hemland väntar död, tortyr och förtryck?
Tydligen i din ignoranta lilla värld. Så länge du har det bra så skiter du i resten. Vilket hjärtlöst pucko du är. Förvånar mig om du ens varit utan för landsgränserna.

Anonym sa...

Jag har egentligen bara ett par saker att tillägga: Enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2009 sid.29 (http://www.migrationsverket.se/download/18.78fcf371269cd4cda980001324/arr2009.pdf) så uppvisade endast 5% av alla asylsökande en
passhandling i samband med ansökan år 2009. 2008 lämnade 4% in passhandling i samband med ansökan om asyl. Vi måste införa någon slags gränskontroller igen så illegala invandrare stoppas i ett tidigare skede. Om det strider mot t.ex. Shengenavtalet så måste man nog revidera detta avtal. Situationen blir socioekonimiskt ohållbar om man inte lyckas stoppa denna demografiska tsunami på ett eller annat sätt.

Vi har dessutom ett och annat problem i landet som vi måste ta hand om först innan vi kan ösa på med mer folk utifrån, t.ex. den skyhöga ungdomsarbetslösheten. Vi ligger t.ex. bara snäppet under Spanien om vi läser rapporten (sid. 16)"Global Employment Trends 2011: The challenge of a jobs recovery"
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_150440.pdf). Invandringen är en krydda som inte bör överdoseras, annars blir hela multikultisoppan oaptitlig.

Robsten sa...

@Linus

"Även fast man i sitt hemland väntar död, tortyr och förtryck?
"

Väntar död och förtryck så får man asyl i regel, dessutom har man resehandlingar då, eftersom det inte finns några skäl till att slänga dem. "Förtyck" kan betyda vad som helst, SDare i någon mån förtryckta i vårt land, tror inte vi får asyl i Kanada för det. Mer än halva jorden befolkning är förtryckta i någon mening, så NEJ, ingen asyl enbart för det luddiga begreppet fötryckt.

" Vilket hjärtlöst pucko du är"

Här har vi svensk immigrationspolitik i ett nötskal. Ja jag är ett hjärtlöst pucko i dina ögon och Oden bevare mig för att jag någonsin blir något annat.

Dessutom bevisar du återigenMarcus Birros tes att vänster och mångkulturalister hela tiden är de som smutsar ned nätdebatten och står för det omtalade näthatet.

Hedda sa...

Låt mig göra ett par försynta kommentarer:

1) Vid riksdagsbehandlingen undantogs barnfamiljer från kravet på arbete och bostad vid anhöriginvandring. I den delen är således Miljöpartiets artikel uppseendeväckande ohederlig och direkt vilseledande.

2) Efter ett utslag från Immigrationsöverdomstolen är kravet på identitetshandlingar absolut avseende anhöriginvandring. DNA-test godkänns inte. DNA-test kan för övrigt inte visa att A är barn till B. DNA-test kan bara visa att A och B är nära släktingar. De kan sålunda exempelvis vara syskon.

3) Signaturen Linus har fel. Den som kan visa att han eller hon skulle utsättas för död eller tortyr sänds inte tillbaka till hemlandet. Inlägget har för övrigt en något naiv karaktär eftersom det implicerar att den asylsökande aldrig ljuger om de reella skälen för att den asylsökande valt att försöka förlägga sin exiltillvaro till just vårt land.

Anonym sa...

Miljöpartiet har aldrig förstått att hög välfärd kan endast bli verklig med en stark ekonomi.
Många av deras förslag är helt ofinansierade och utan verklighetsförankring. Tyvärr så luras många trygga ungdomar in i deras drömvisioner. Just inom energi och den nu urspårade invandrings diskussionen, är deras förslag rent samhällsfientliga. Med feta rubriker i media dagligen om att Sveriges ekonomi är urstark, tror många att vi kan börja vräka ut pengar obegränsat.
Verkligheten är en annan, ekonomin håller på att försöka återhämta sig från en avgrund, ingenting annat! En barometer för en stark ekonomi, är antalet individer sysselsatta inom den privata sektorn, och där är siffrorna riktigt negativa. Alla andra individer ska försörjas med skatter eller statliga lån!

Miljöpartiet tänker helt enkelt med hjärtat!

Anonym sa...

@Hedda 4 feb 2011 09:45:00...

>>DNA-test kan bara visa att A och B är nära släktingar.<< ???

DU HAR HELT FEL, EN HELT VILSELEDANDE INFORMATION!!

Robin Shadowes sa...

Pursvenskar blir tvungna att punga ut med tiotusentals kronor ur egen ficka om dom behöver laga tänderna. Enda alternativet är att dra ut dom för billig penning och vänja sig vid att äta med sugrör istället. Detta medan nysvenskarna kan få motsvarande lagningar helt gratis på skattebetalarnas bekostnad. Motsvarande diskriminering mot pursvenskar finns förmodligen även inom allmän-sjukvården. Om en pursvensk skulle bli i behov av en kostnadskrävande organ-transplantation eller en tillika kostnadskrävande cellgifts/strålbehnadling för cancer kommer pursvensken sannolikt bemötas med yttersta njugghet och få avslag på behandling medan inga sådana hinder kommer möta nysvensken som kommer mötas av öppna armar inom vården trots att dom inte betalt ett öre i skatt.
Var i rättvisan ligger i sådana här fall begriper förmodligen bara dom politiskt korrekta själva.

Hedda sa...

Du (anonym, 09.45) uttrycker dig så eftertänksamt och varligt att det inte finns anledning för mig att ifrågasätta din kompetens inom området. Jag tvingas istället konstatera att det uppenbarligen finns skiftande uppfattningar bland expertisen inom även detta område.

Anonym sa...

Hedda, kan du försvara de höga elpriserna som Miljöpartiet står bakom?
Det är inget man tänker på om man bor i en liten lägenhet i en storstad!

Esteban sa...

Ett lite märkligt tilltag av miljöpartiet. De väljer alltså att stötta en minoritetsregering om de får stöd för sin invandringspolitik. Annars skulle man ha kunnat tro att ett grönt parti, som ser sig själva (troligen korrekt) som det enda seriösa politiska partiet för miljö och hållbar utveckling och gjort dessa frågor till sina kärnfrågor (vad heter partiet?), skulle ha prioriterat inflytande i dessa politikområden. Men man prioriterar alltså invandringspolitiken istället. Intressant, mycket intressant.

@Linus
Du likväl som de flesta andra skiter dagligen i alla miljoner utsatta människor i världen. Tror du att du är en hjälte för att du öser pengar över det futtiga fåtal som letar sig till Sverige? Läs Rodney Åsbergs "Ett försök att förklara vår invandrarpolitik för ett gatubarn en natt i Pakistan" på Newsmill.

Urban sa...

Linus!
Är det nån här som är pucko så måste det vara du. Får man avslag så ska man inte riskera att bli dödad i hemlandet,hur många ska Sverige ta emot? När är tillräckligt nog för dig? Personligen har jag fått nog,allt skit som invandringen har fört med sig gör mig så jävla trött,
och du Linus,varför låter di inte ett par flyktingar bo hos dig?

Anonym sa...

Japan har liksom Sverige skrivit under alla FN:s flykting-/ barnkonventioner och mänskliga rättigheter mm (källa Regeringskansliet). De (127 miljoner) tar in c:a 36(trettiosex)/år. Det är vad Sverige tar in på en vanlig dag GÅNGER 8. /Ragnar.

Martin Carlsson, Läkare sa...

Har tidigare röstat på MP eftersom det varit det minst dåliga alternativet i vår sk demokrati, men nu gått över till SD, enbart pga flyktingpolitiken.

Anonym sa...

MP är en hop galningar utan ekonomiskt ansvar. Miljöpartiets Mehmet Kaplan (en islamist): "Motion 2009/10:Sf206 Rätt till pension för utvisade"
Det handlar alltså helt seriöst om att personer som utvisas från Sverige (antagligen för att det finns en anledning till det...) sen ska få pension betald från Sverige till dem där de bor i sina hemländer. /ragnar

Anonym sa...

Miljöpartiet har helt tappat fokus på sitt uppdrag.
Jag har alltid röstat M, men nu blir det troligtvis SD p.g.a moderaternas hänsynslöshet mot utsatta människor!

Anonym sa...

Jag tycker att det är fullt rimligt att AKUTvård erbjuds till ALLA för samma kostnad. Jag råkade själv ut för en akut olycka i Tyskland och kunde tack vare EU-medlemsskapet få akut sjukvård på samma villkor som hemma i Sverige. Det är jag tacksam för och det önskar jag att alla har rätt till.

Akut sjukvård är just akut. Det ligger i sakens natur att den inte är planerad och det är alltså inga lyxoperationer det rör sig om utan vanlig hederlig grundvård.

Jag tycker att det är en mänsklig rättighet och det står jag för!

I mitt tycke framstår det faktiskt som rent inhumant att inte erbjuda AKUTvård till ALLA. Tänk till ett varv till så tror jag att du också ser att det är skillnad på AKUTvård och vård i allmänhet.

Anonym sa...

Om mp fick råda så skulle Sverige bjuda hela övriga världen på gratis sjukvård.
Men svenskarna själva skulle bli utan......

Anonym sa...

Det är bra att MP deklarerar sin politik på det här sättet.
Vi i MP går med på vad som helst, även om det är emot vår politik, bara inte SD får vara med och leka!

Sickna gröna tomtar!

utlandssvensk sa...

@Linus
Jag kan berätta för dig att jag har bott utanför Sverige i 15 år i flera olika västländer. I samtliga länder inom EU, förutom Sverige, tillämpas redan en immigrationspolitik som i princip motsvarar den SD förespråkar.
Vad gäller asylregler gäller detsamma USA, Kanada och Australien.

Sltligen vill jag gärna fråga dig, Linus: Har du någonsin bott utomlands, ditt inskränkta lilla pucko?

Sture sa...

Anonym 13.45: Jag antar att du inte uppehöll dig illegalt i Tyskland. Det är nämligen stor skillnad på att vara legitim invandrare eller turist och på att vara illegal invandrare.

Om legala invandrare kan liknas vid gäster i ditt hem så är de illegala invandrarna inbrottstjuvar som bryter sig in i ditt hem och tar för sig av dina tillgångar utan att be om lov.

Om en inbrottstjuv skadar sig när han plundrar ditt hem, vill du då betala hans vård? Vill du att någon vårdbehövande familjemedlem ska bli utan för förbrytarens skull?

Robsten sa...

Tack för din kommentar Hedda, jo men om DNA-svaret visar att de inte ens är nära släktingar kan de inte heller vara barn.

Håller med om passhandlingar anonym.

Robsten sa...

"Hedda, kan du försvara de höga elpriserna som Miljöpartiet står bakom?
Det är inget man tänker på om man bor i en liten lägenhet i en storstad! "

vad har detta med diskussionen att göra? jag antar att Hedda har rätt.

Anonym sa...

>>Hedda, kan du försvara de höga elpriserna som Miljöpartiet står bakom?
Det är inget man tänker på om man bor i en liten lägenhet i en storstad! "

vad har detta med diskussionen att göra? jag antar att Hedda har rätt.<<

Du har aldrig tänkt tanken att det hänger ihop!?

KarlXI sa...

Miljöpartiet vill att alla ska ha det bra. Jag håller med dem. Alla har rätt få ha det bra. Hur kan man vara emot det? Det är ju inhumant att vara emot att alla ska ha det bra.

Däremot delar jag inte deras åsikt att det är i Sverige de ska ha det bra. Vore det möjligt är jag för det. Men det är det inte. Men med en fet riksdagspension, så blir ju allt möjligt. Då är det lätt att vara god.

Jag hoppas Wetterstrand när hon flyttar till Finland kämpar för sin hållning när det gäller rätten att bo var man vill. Jag hoppas att hon i Finland ger uttryck för samma självklara åsikter där, som hon gör här. Eller är det skillnad på här och där?

Robsten sa...

Nu tror jag ju inte Wetterstrand kommer att göra detta, det finns ju något som heter Politisk korrekthet, och som växlar lite från land till land.

Anonym sa...

Växlar lite från land till land. Vad menar du? Jag blir upprörd!

Jag har ett förslag! Och det är att alla som sedan 1968 flyttat till Sverige, berättar vilka de egentligen är. Att alla som sagt att de är flyktingar, berättar om vilka de egentligen är. Att de berättar var de egentligen kommer ifrån. Att alla som bytt identitet när det blivit dags att söka svenskt medborgarskap berättar vilka de egentligen. Var de egentligen kommer ifrån.

Jag bara funderar kring sånt som att den som ljuger om sin arbetslöshet råkar riktigt illa ut, den som försöker fuska med skatten får en rejäl smäll på fingrarna, den som låssas vara sjuk tvingas betala tillbaka all sjukpenning, men den som ljuger om var han eller hon kommer ifrån, ja han eller hon är ursäktad. Det är fritt inträde i Sverige. Ljug friskt och du får stanna här. Jag kan bara säga att jag inte tycker att det är ok. Men miljöpartiet säger att det är ok. Förstår de ens vad de säger? Förstår de ens hur trist det kan bli, om samma krav på ärlighet helt plötsligt ställs på alla. Förstår de det? Skulle inte tro det.

Ola sa...

Miljöpartiets mål är enkelt. Alla som vill bo i Sverige, oavsett skäl, skall också få göra detta.

Relegerad invandring skall endast vara på pappret. Lagstiftningen skall vara fylld av så många undantag att i princip alla ska få PUT. Och skulle nån mot förmodan inte få PUT så är det bara att vänta på en ny flyktingamnesti som kommer var 3-4 år.

R sa...

Miljöpartiet är ett jävla ogräs som aktivt verkar för en miljökatastrof i form av fri invandring. http://www.hesperus.nu/?p=604

Pelle sa...

Miljöpartiets politik är som 80-90tals politiken i Sverige. Lova så mycket som mögligt till alla. Man behöver aldrig ta konsekvens för nått.
Och + och minus behöver inte heller gå ihop. så summan är, mer till alla, på bekostnad av ingen.

Daniel sa...

@Pelle. Jag tror inte att miljöpartiet försöker dölja att det har konsekvenser om det var så att deras politik skulle förverkligas. Men frågan är väl, och det tror jag ingen vet, vilka de blir. Jag tror på humanitet, och att folk som flyr från ett land där det är en konflikt borde få så mycket hjälp som möjligt.

Akutsjukvård ska självklart vara tillgängligt för alla, men är inte problemet att det inte är det?