fredag, mars 11, 2011

Om nystartszoner


Jimmie Åkesson får nu när han är partiledare i ett riksdagsparti in en rejäl artikel i SvD. Denna gång kritiserar Åkesson de föreslagna (men ej beslutade) ”nystartszoner” som skall få fart på företagsetableringar i våra ”utanförskapsområden”. Den riktigt tunga kritiken som Åkesson framför är den att zoner av denna typ redan prövats i Frankrike, med klent resultat. Så här skriver Åkesson i sin artikel.


Företrädarna för regeringen skriver i debattartikeln att detta införts i Frankrike. Att de tar upp Frankrike är intressant eftersom det visar på vilket dåligt förslag detta är. Utvärderingen från försöket i Frankrike visar att det inte blivit någon succé, att åtgärden är dyr, att få nya jobb skapats och att nya jobb innanför zonerna skapas på bekostnad av andra jobb.


Företrädarna från regeringen (Anders Borg, Erik Ullenhag och Maud Olofsson) nämner inte med ett ord att försöken med dessa zoner faktiskt misslyckats i Frankrike. Det påminner om samma taktik när man nämner Kanada som ett lyckat exempel på immigration, utan att nämna vilka immigranter Kanada verkligen tar emot. Så här står det i regeringens artikel på SvD.


Med tanke på att företagsamheten är högre bland invandrare än bland inrikes födda kan nystartszonerna komma att bli en verklig möjlighet till jobb och egen försörjning för människor som idag står långt utanför arbetsmarknaden.


Enligt ”Migrationsfakta” regeringen egen lilla faktabok om immigrationen i vårt land, så är 11,8 procent av den inhemska befolkningen företagare. För utrikes födda är siffran 12,3 procent, alltså något högre. Tittar man på den förmodat högutbildade gruppen från Nordamerika så ligger den på 9,9 procent, alltså lägre än den inhemska befolkningen. Det verkar vara så att starta ett eget företag är en möjlighet för de som inte får en anställning inom vår arbetsmarknad. Dessutom så är siffran högst för gruppen från Asien, 15,8 procent, och lägst för gruppen från Afrika, 6,8 procent. Sedan är självklart frågan vad det är för företag som startas, vi behöver knappas fler pizzerior i vårt land. Därefter står det så här i artikeln.


Nystartszoner är i andra länder, bland annat Frankrike, en etablerad metod för att stärka vissa områden, städer eller orter. Det är regeringens ambition att en svensk modell ska kunna vara på plats till januari 2014 och att de positiva effekterna på sysselsättning och företagande ska vara tillräckligt stora för att de sammantaget ska öka integrationen och minska utanförskapet.

Vi ser att regeringens företrädare skönmålar verkligheten en smula, de nämner inte med ett ord de klena resultat man uppnått i Frankrike. Vi antar också att förslagets genomförande till 2014 kan ha ett visst samband med att just detta år är ett valår. Kanske skall man använda detta försök i den kommande valrörelsen och har planerat för det redan nu.


Tidskriften Expo kritiserar SD:s negativa inställning till dessa nystartszoner i en relativt stor artikel signerad Daniel Poohl. Här avslöjar sig Expo som ett rent ”anti-SD parti”. Skulle Expos verksamhet bestå i att ”granska högerextrema krafter” skulle denna artikel garanterat aldrig blivit skriven. Expos artikel är ren partipolitik, något som Expo själva sagt att de inte sysslar med. Slutligen läser vi i regeringens kommittédirektiv att man faktiskt väntar sig en del kostnader och negativa effekter. Så här står det i detta direktiv.


Till den del förslagen har offentligfinansiella konsekvenser ska utredaren föreslå finansiering av förslagen. Vidare ska förslagens påverkan på den administrativa bördan för Skatteverket, andra myndigheter och företag redovisas. Även konsekvenser för de personer som berörs av förslaget ska redovisas.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2012.  


Oavsett alla förmodade negativa effekter med förslaget, så vore vår hämningslösa immigration så berikande som mångkulturförespråkarna hela tiden påpekar, så skulle dessa zoner inte ens behövas. Själva införandet av dessa zoner är ett bevis på en politik som havererat och kommit till vägs ände. 

Länk SvD regeringen

Länk SvD Åkesson

Länk kommittédirektivet 

Länk Expo

UPPDATERAD:


Yves Zenou har i dag lördag skrivit en SvD-artikel där han propagerar för dessa nystartszoner. Samtidigt skriver Zenou så här i sin artikel.

Det finns ännu så länge två forskningsstudier som utvärderat nystartszonerna i Frankrike. Båda studierna ser positiva effekter på sysselsättning även om effekterna inte är så stora. En av studierna visar en signifikant effekt på i vilken takt arbetslösa hittar jobb. Effekten visar sig vara signifikant endast på kort sikt. Det är därför av största vikt att regeringen kräver att företagen anställer minst 20 procent av lokalbefolkningen och ger dem tillsvidarekontrakt.

Enligt studierna har effekterna inte varit så stora nej. Dessutom så är signifikanta effekter kortvariga. För att denna politik skall ha effekt så måste det tydligen till att regeringen kräver att företagen anställer minst 20 procent av lokalbefolkningen. Skall regeringen kräva att företagen som tar del av nystartsreglerna anställer lokal arbetskraft, samtidigt som samma regering infört generösa regler för arbetskraftsinvandring så blir denna politik lika inkonsekvent och konstig som migrationsuppgörelsen med MP.

Länk SvD 

15 kommentarer:

Johan sa...

Robsten - off topic..

Du skrev, på en annan blogg:

"Jag tycker du gjort ett styvt jobb som tagit dig igenom en massa motioner och interpellationer. jag gör det på betald arbetstid, för någon vecka sedan en 80-90 motioner.

Jag kan säga så här efter att mitt arbete började innebära läsandet av motioner. Jag är starkt chockad.

Så många vansinnesmotioner trodde jag aldrig att våra riksdagsmän kunde prestera.

Sanningen är att skulle hälften av alla dessa tokmotioner gå igenom skulle vårt land snabbt förvandlats till en kaotiskt bananrepublik ...

Det är faktiskt sanning. Det är en oerhörd tur att folk i gemen inte känner till den formliga tsunami av tokmotioner som flödar in till utskotten.

Hur är våra riksdagsmän funtade som står för denna tsunami av tokerier?"

-----

Robsten, dessa vansinniga motioner jämte den usla kvaliteten på (alltför många av) riksdagsledamöterna är möjligt, eftersom svenska journalister anser sig INTE ha något uppdrag att informera väljarna.

SD bör därför omgående skapa en blogg, där dessa vansinnesmotioner publiceras.

Det är, precis som du skriver, ett styvt jobb som att tugga sig igenom en massa motioner! Vanliga väljare har inte någon möjlighet att dubblera din arbetsinsats.

Och varför skulle gemene man behöva göra det??

Det är utomordentligt angeläget, att SD ger väljarna en möjlighet att ta del av tokmotionerna samlade på en blogg! Publicera tokmotionerna utan några kommentarer från SD - men låt läsarna kommentera... om de vill...

En sådan blogg kan bli en verklig hit hos gemene man!

Robsten sa...

Jag vet inte Johan, jag skall fundera på saken. Svenska folket har rätt till information, den saken är helt klart. samtidigt kan det med tiden få karaktären av att man dissar vissa riksdagsmän. Känns heller inte helt ok för en konservativ man som jag. Hmm... ja vi funderar vidare.

robban sa...

johan, har en känsla att dessa nonsens-motioner är samma år ut och år in med lite modifikationer för att sabotera mer eller mindre. blir så många dår-motioner att de hyfsade hamnar i papperskorgen med de dåliga.

en taktikgrej liksom.

ontopic så skulle jag vilja se ett frizonsförslag för att utveckla landsbygden.

Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Johan sa...

Var finns din primära lojalitet, Robsten? Och var BÖR din primära lojalitet finnas?

Hos "vissa riksdagsmän" vars motioner "det är en oerhörd tur att folk i gemen inte känner till" - eller hos svenska folket/väljarna?

-----

PS Dessa högavlönade motionärer har ju intet att invända mot, att allmänheten läser deras motioner. Tvärtom!

Johan sa...

Jag läser t.ex. en massa fullständigt vansinniga motioner av Dinamarca, fullständigt ogenomförbara. Plötsligt lägger hon en motion jag t.o.m. skulle tänkas rösta för!

Även en blind höna kan (naturligtvis) hitta ett korn

Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robsten sa...

Nu har de pratat skit om SD i Skavlan också, TV1. Reinfeltd och en fet blond donna från Partynorge sade att Framskrittspartiet är ABSOLUT inte som SD. När har vi någonsin fått något stöd från Norge?

Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Erik, Sthlm sa...

Utomeuropeiska invandrarföretagare är ju dessutom ofta verksamma inom samma branscher som oftast pekas ut som skattesmitare och för andra oegentligheter (krog, taxi, städ, frisör m.m.). Dessutom är behovet av t.ex. frisörer relativt konstant, så vi har i princip en undanträngning av svenska frisörer. Om de byts ut mot frisörer med sämre skattemoral så blir det väl närmast en nettoförlust för samhället.

Sedan finns det säkert exempel på sådana som skapar produktiva företag som exporterar och förbättrar handelsbalansen och skapar jobb för svenskar och inte bara släktingar, men sådana hör till undantagen.

Robsten sa...

Jag tog bort lite av min egna kommentarer här, kändes lite som svamel.

Varg I veum sa...

Intressant iakttagelse som du gör Robsten. Den om att om massinvandringen nu är så bra så skulle inte alla dessa särbehandlingar behöva göras.

Frågan är varför det inte fungerar som multikultiförespråkarna vill? Av deras argumentation förstår vi att det är för att sverige (och alla andra västliga länder med massinvandring) är i grunden rasistisk. Denna inställning är vad som då styr hela invandringspolitiken verkar det som. man tror på fullt allvar att genom att "straffa" systemkritikerna med mer av det som vi är kritiska emot kommer att lösa problemen. Tänker på det senaste utspelet om att normalisera illegala invandrare. Det är bara början, det finns mycket kvar att göra för att de illegala invandrarna ska känna sig välkomna.

z999 sa...

Statligt subventionerade företag med statligt subventionerad arbetskraft inom "tjänstesektorn", den typen av "företagande" borde ha dött med Joseph Stalin. För min del kunde dom lika gärna börja snacka om "arbetarägda" företag.