måndag, april 04, 2011

Vinnare och förlorare


Johan Lundberg har på Axess skrivit en artikel som åtminstone delvis blivit missuppfattad av en del människor. När jag läser artikeln igen så måste en korrekt tolkning av det Lundberg skriver vara att SD hämtar sina väljare bland dem som ser sig som förlorare på globaliseringen. Snällare tolkning än så går det inte att göra. 


Först måste vi, till skillnad mot Lundberg, fråga oss vad globaliseringen innebär, vad det är för en process. Den globalisering vi nu så gärna talar om handlar inte om att kunna resa fritt och turista. Det kunde vi göra obehindrat långt innan vi talade om den nutida globaliseringen. Den handlar inte heller om ett fritt utbyte av varor. Vi började handla med omvärlden redan under medeltiden. Redan innan vi gick med i EU, så var vi med i EES där i princip alla handelshinder redan var undanröjda. Det är således inte dessa två saker som menas med globalisering. 


När vi gick med i EU och därmed godtog de regler som gäller om arbetskraftens fria rörlighet så började den samhälleliga diskussionen om globaliseringen. Med denna utveckling följde också något som kan beskrivas som fri rörlighet av företag. Talet om globaliseringen gäller i huvudsak två saker. Fri rörlighet av arbetskraft samt samma rörlighet för företag. 


Vi såg i Uppdrag Granskning hur rederiet Stena Line anställt filippinska arbetare som arbetar för runt 20 kronor i timmen, sju dagar i veckan sex månader i sträck. Europeiska och svenska sjömän kan omöjligt konkurrera på dessa villkor och blir därmed förlorare. Vinnare blir Stena Line, andra rederier samt de som reser med färjorna. Här ser vi direkt vilka som blir vinnare och förlorare. Lundberg har rätt i den meningen att det är troligare att de arbetslösa sjömännen röstar på SD än att direktörerna gör det. 


När det gäller företagens utökade möjligheter till omlokalisering kan vi ta exemplet när Continental köpte upp den lönsamma gummifabriken Gislaved. Continental fick sedan stödpengar från EU för att flytta fabriken från Sverige till Portugal. Vinnare i denna affär var utan tvekan det portugisiska folket samt möjligen aktieägarna i Continental, som ytterligare kunde öka sina vinster. Förlorare var utan tvekan de som arbetat på Gislaved i Småland. Eftersom vi talar om ett företag som gick med vinst så måste vi tala om hela vårt land som förlorare på denna affär. Men Lundberg har rätt i den mening att det är oerhört mycket sannolikare att de f.d. arbetarna på Gislaved röstar på SD än aktieägarna för Continental. 


Det vi vänder oss emot är Lundbergs beskrivning av denna globaliseringsprocess dels som oundviklig om man inte vill tillbaka till något som utmålas som rena stenåldern. Dels att den skulle vara positiv ur alla bemärkelser för vårt land. Vi såg att affären med Gislaved ur i princip alla perspektiv var destruktiv för vårt land. Det går helt enkelt inte att beskriva den affären som något positivt för Sverige, hur gärna man än vill. 


Naturligtvis är det inte på det viset att det bara finns en väg in i framtiden, och att denna väg är liktydigt med en stark globaliseringsprocess. Vitsen med vår demokrati är att vi väljare skall kunna välja inriktning på vår framtida utveckling. Det är heller inte så att om man vägrar att bejaka globaliseringen och Sveriges aktiva deltagande i densamma, så är man per definition en bakåtsträvare. Det kan ju vara så att man helt enkelt vill välja en annan inriktning på den framtida utvecklingen. Utan tvekan kommer då nya förlorare och vinnare att utkristallisera sig, ety hur man än vänder sig, har man rumpan bak.

Länk Axess      

9 kommentarer:

Anonym sa...

Bra artikel och beskrivning…..
Dock, om ”förlorarna” fortsätter dansa som trasdockor efter massmedias pekpinnar, åt vilket håll de skall rikta sina frustrationer och sitt missnöje, så kommer inte så särskilt mycket att kunna råda bot på händelseutvecklingen.
Att medborgarna lockas att reta sig kräftkokta på olika (i och för sig upprörande) händelser av olika slag, och reagerar som betingade hundar på massmedias utspel, så kommer inte särskilt mycket att kunna skapa politiska mobiliseringsmöjligheter, förutom då att stirra sig blinda på islam, och muslimer, som de stora bovarna i dramat som sker. Precis som ”dirigenterna” vill…..
Islam och dess islamistiska ideal passar i och för sig inte i våra samhällen, men vilka är det som har skaffat hit dem, från deras egna samhällen, i den alltför stora omfattning som har skett…

Robsten sa...

Du har flera poänger här Anonym.

Anonym sa...

Lundberg har publicerat hela ditt blogginlägg på Axess blogg med en relativt vänlig/neutral kommentar -det ska han ha heder för!

Artikeln är för övrigt utmärkt!

Robsten sa...

Jag såg det, jag var ju också väldigt balanserad. Tack Benge ;-)

z999 sa...

Adam Smith, grundaren av kapitalism som filosofi, skrev på sin tid om det nationslösa kapitalet. Milton Friedman, nyliberal och nobelpristagare i ekonomi, har följt upp Adam Smiths idéer och överfört dom till vår tid där de inte passar in längre.

Adam Smith levde inte med vår tids folkförflyttningar och han levde dessutom i en tid då företag var mer knutna till nationen och en tillgång för hela nationen.

Idag betyder globalisering att vi närmar oss en tid då kanske 5 eller 6 stora företag flyttar runt och letar billig arbetskraft för att massproducera produkter som redan finns. Produktutvecklare som försöker konkurrera med nya innovationer kommer inte att ha någon chans i en sån värld. Globalisering innebär alltså en stagnation i en värld med en skenbar teknisk utveckling där enbart redan uppfunna prylar utvecklas inom ett väldigt smalt tänkande.

SD och SD's idépaket är en motpol mot en sådan utveckling. På det sättet så har SD ett globalt ansvar som man inte har kapacitet för ensamt. Jag tror att det är oerhört viktigt att SD utvecklar ett sunt samarbete med andra grupper med liknande åsiktspaket runtom i världen.

z999 sa...

På BSS's tid (80-talet) handlade det egentligen om två huvudsakliga grupper där den ena gruppen kämpade för att få fram ett alternativ mot massinvandring men utan rasbiologiska förtecken och en grupp som mer eller mindre ville få in så mycket rasbiologiskt tänkande som möjligt i den svenska offentliga debatten (jag generaliserar våldsamt här för att hålla det kort).

De som tillhörde den första gruppen sitter idag i Sveriges riksdag och på 80-talet så var det deras främsta mål. Men jag tror att i framtiden måste man se lite längre. Robsten skriver här om att vi kommer att påverkas av globaliseringen även om vi skulle stänga gränserna helt mot omvärlden (hur gör man det?).

Ett så litet parti som nationaldemokraterna är redan nu väldigt mycket ute och reser i världen jämfört med deras resurser. Jag tror att hur nationellt ett parti än är så måste det öppna sig på det sättet för grupper utanför Sverige. Detta gäller för både nationaldemokraterna och sverigedemokraterna tror jag, trots den enorma skillnaden i synen på nationalism.

Robsten sa...

Tack för dina synpunkter Z.

z999 sa...

Tack Robsten. Nångång borde det nämnas att SD är det enda partiet som har några idéer om hur vi ska påverka våran framtid i en globaliserad värld. Dom andra partierna i riksdagen har bara som strategi att anpassa sig till den nuvarande utvecklingen vilket är detsamma som att strunta i ur framtiden utvecklas.

På den socialistiska vänstersidan ursäktar man sig med att socialismen är sprungen ur antinationella idéer. "Arbetarklassen har inget fosterland" var faktiskt en vänsterparoll i den här valrörelsen.

På den borgerliga sidan så hävdar vissa personer att den nuvarande globaliseringen är positiv ur deras synvinkel och hänvisar till idéerna om det nationslösa kapitalet (arbetare och kapital räknas in som kapital för företaget).

I verkligheten är det oerhört viktigt att folk kan gå ihop och enas, det är egentligen så folket alltid fått makt. Idealet hos vad man kan kalla kapitalägarna är förståss att det inte finns någon nationell gemenskap som i sin tur är en förutsättning för att skapa fackföreningar med mera. I Milton Friedmans idealvärld så är alla människor bara själlösa konsumenter som jobbar med enda målet att konsumera ännu mer för sig själva.

I framtiden (som det ser ut nu) kommer man inte kunna skapa respekt för den äldre generationens pensionärer genom att hänvisa till att dom byggt upp landet. Det kommer inte att finnas någon tydlig koppling mellan äldre och yngre generationer.

Folk som är kapitalister och borgerliga borde tänka på att Adam Smiths idéer om kapitalism motiverades moraliskt av honom själv som idéer att göra länder rikare, inte bara gynna storföretagande med billig produktion som enda företagsidé.

Och Karl Marx "arbetare i alla länder, förenen eder" har perverterats till "arbetare i alla länder, förenen eder i de ekonomiskt jämlikare länderna och krossa möjligheten att bygga upp välfärdsstater".

z999 sa...

SD har folk som är "specialister" på islam (alltså kunskap om vad som händer runt islam, inte tron i sig själv). SD borde ha folk som är specialister på globaliseringen i nyliberal och delvis feodal tappning.