lördag, augusti 20, 2011

Lärarna - vår mest kränkta yrkesgrupp


Alla har åsikter om skolan, alla har ju själva gått i skolan om inte annat. Tyvärr har vår skola problem och likt asgamar i öknen som samlas kring ett dött djur samlas tyckare om skolan. Alla har åsikter och alla vet hur problemen skall lösas. Som av en händelse leder slutsatserna fram till att det ofta brister hos lärarna, det är en enkel och riskfri slutsats. Lärarförbunden är inte alltför ivriga att försvara dem som betalar in fackavgifterna. Lärarna själva är alltför upptagna och trötta för att själva gå i försvar verkar det som, dessutom är det ju fackförbundens sak att försvara dem. 


Att problemen eskalerade för vår skola när den kommunaliserades är det ingen som noterar, det kan ju bli lite obekvämt då. Att det kaos som uppstått med fri etableringsrätt av friskolor och det fria skolvalet är om möjligt en ännu obekvämare åsikt. Att mycket kaos uppstår i de multikulturella enklaver vi skapat är absolut tabu i den allmänna debatten. 


Ännu en proffstyckare går ut i SvD Opinion och ger lösningar på problemen. Denna gång är det barnens egen riddare på BRIS, Göran Harnesk som tar tillfället i akt att ytterligare sänka lärarnas status ett snäpp. Så här skriver han i sin artikel.


Det mänskliga lidandet mobbning orsakar är ofantligt. Barn berättar i kontakten med Bris om alla former av mobbning och kränkningar; från fysiskt- och psykiskt våld i form av fysisk misshandel och verbala hot och kränkningar, till utfrysning och isolering. Det är vanligt att barnen berättar för oss att mobbningen har pågått i flera år.


Om mobbningen blivit värre sedan den tid jag och Harnesk gick i skolan så måste vi fråga oss varför den blivit värre. Att bara konstatera, som Harnesk gör, att "lärarna tittar bort" är meningslöst då lärarna i dag säkert är lika negativt inställda till mobbning som de var på sjuttiotalet. Dagens lärare får oerhört mycket mer utbildning för att motverka mobbning än vad gårdagens lärare fick, ändå påstår Harnesk att problemen ökar. Då måste man ställa sig frågan vad det är som blivit sämre med tiden. 


Jag har själv arbetat inom skolan i 17 år, jag har själv inte sett dessa tendenser som Harnesk talar om. En oerhörd mängd arbete läggs ned på att motarbeta mobbning i skolan. Det är antimobbningsgrupper, utbildningar, brandkårsutryckningar och föräldrasamtal dagarna i ända. Undervisningen blir lidande för att lärarkåren i princip får ta över en del av föräldraansvaret när det gäller ren uppfostran. Ändå så är det lärarnas fel när något gått snett. Det är aldrig någon förälder som slarvat med att uppfostra sitt barn eller vägrar samarbeta med skolan. Ja, föräldrar är presumtiva väljare, något som varje politiker har i bakhuvudet. Men föräldrar till skötsamma barn röstar de med, något som samma politiker verkar ha glömt bort.  Vidare i artikeln står det så här.


I svenska skolor i dag tillämpas en mängd olika anti-mobbningsmetoder. Alla skolor måste också enligt lag ha en skriftlig likabehandlingsplan för att aktivt arbeta förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling. 


Det finns en metod som visat sig fungera i ungefär 95 procent av fallen, det är den s.k. Farstamodellen. Massvis med erfarna lärare har intygat att modellen fungerar om den genomförs på rätt sätt. Varför använder man sig då inte av den? Jo den är inte helt igenom politik korrekt, den är lite "manlig" kan vi säga. Modellen innebär inte långa samtal och märkliga övningar i det oändliga. Den tar relativt lite tid och föräldrarna är till en början inte inblandade i behandlingen. Allt det här låter tydligen som en mardröm för genusmedvetna politiker och skolledare, så man vill inte höja just denna fungerande modell till skyarna. I stället ägnar man sig åt avancerat flum och låter barn utsättas för kränkningar helt i onödan. Så mycket för barns rättigheter och välbefinnande. Vidare i artikeln. 


För att skolorna ska ha möjlighet att kunna genomföra ett lyckat arbete mot mobbning krävs kvalitetssäkrade och evidensbaserade anti-mobbningsmetoder och kunskap och kompetens om mobbningens mekanismer, vilket bör vara en obligatorisk del i alla lärarutbildningar. Men framför allt krävs engagemang från de vuxna i skolorna. Inte ens den mest välrenommerade anti-mobbningsmetod lyckas om inte engagemanget från de vuxna från skolan finns med.


Det krävs inte en enorm utvärdering av vilka metoder som fungerar i praktiken. Vi vet redan att Farstamodellen fungerar, fast den tydligen inte faller alla på läppen, av grumliga orsaker. Evidensbasering hit och kvalitetssäkring dit, det är politiska modeord. En trovärdig artikel om skolan måste vara kemisk ren från politiska modeord, annars är den helt enkelt inte trovärdig. Lärarkåren saknar inte kompetens om mobbning, det är Harnesk som saknar kompetens. Lärarna som arbetar mot mobbning går kurser är på föreläsningar och läser böcker i det oändliga, det är inte där problemet ligger. 


En annan sida av saken är att när väl en (ofta manlig) lärare ingriper med kraft och sätter gränser för skolans ligister så blir han omplacerad eller får sparken, då har han ju kränkt någon elev. Hur man än vänder sig så har man ändan bak. Om lärarna inte får sätta gränser som även de lite stökigare eleverna förstår, så går det inte att göra något åt vissa problem. Att slå på lärarkåren ytterligare som Harnesk gör är direkt kontraproduktivt. Fler lärare tappar sugen, fler lämnar yrket. Hur känner sig den lärare som försökt markera mot våldsbenägna elever men blivit uppkallad till rektorn för att han/hon (ofta han) kränkt Olle/Ali när han tog tag i armen på eleven? 


En het fråga är också föräldraansvaret. Jag har själv varit med om otaliga fall av trakasserier där skolan skulle löst problemen om vi bara hade haft föräldrarna med oss. Varför är det så tabu att nämna föräldraansvaret i vårt så förbannat politiskt korrekta land? 


Slutligen så är det uppenbart att de senaste årens skolreformer förvärrat problematiken i våra skolor. I vissa kommuner är det närapå kaos när friskolor etablerats trots att elevunderlaget uppenbart inte räckt till. Lärarnas status har sänks när skolans huvudansvar blev kommunalt, det var i själva verket en av poängerna med kommunaliseringen. När lärarnas löner sjönk i relativa tal så sjönk också statusen för samma lärare, med ytterligare problem som följd. Skall man vara krass kan man säga att liberala ideologier om privat drivna skolor har vägt tyngre än att barn skall känna sig trygga i skolan. Vem vågar ta tag i den frågan?


Länk SvD

UPPDATERING:
Jaja, jag han knappt publicera min artikel innan Lärarförbundets Eva-Liz Sirén (tidigare Preis) går ut i en ny artikel och böjer rygg. Sirén påstår att lärarlegitimation skulle åtgärda dessa problem, vilket de definitivt inte skulle göra. De lärare som händelsevis "tittar bort" är de första som får legitimation. Det är en typ av lärare som pratar väldigt mycket på möten, är duktiga på sitt ämnesområde, men inte har modet att konfrontera lite stökigare elever. 


Siren har en del poänger i sin artikel. Däremot vet både hon och de flesta andra att vi har en metod som fungerar mot mobbning. Vi vet att Farstamodellen fungerar bäst av de metoder vi har brukat i den svenska skolan, varför inte bara konstaterar detta? 


Sist tar Sirén upp detta med nätmobbning. Ett intressant område, just för att det ofta sker på kvällarna med pappas dator. Är det lärarnas ansvar eller föräldrarnas ansvar om en elev bedriver trakasserier efter skolans slut med pappas dator? Det är en fråga som kräver svar, utan några undanglidande manövrer. Jag vill att både Eva-Liz Sirén, skolpolitiker och andra skoldebattörer ger svar på den frågan.  

Länk SvD  

44 kommentarer:

Anonym sa...

Politiker skulle vara bannlysta från skolan. Har själv jobbat där och tycker att det är inte eleverna det är fel på utan föräldrarna.
Allemand

Robsten sa...

Precis! Så många gånger har jag tänkt, att denna unge skulle det gå att få ordning på bara föräldrarna hade fler än två hjärnceller.

Robsten sa...

Och så slår alla på lärarkåren, för att det råkar vara i enlighet med vår politiska korrekthet. Lärarkåren får man slå på, alltså slår jag på den. Är det inte samma principer som svansen till mobbare fungerar efter?

Robsten sa...

Jag är dessutom på lite dåligt humör, min mobil krånglar, det är alla möjliga jävla problem, glapp, går inte att ladda, sms-försvinner spårlöst. Ja, jag har en svensk Ericsson, men den skit de prånglar ut får jag köpa utländskt, I-phone eller liknande.

Robsten sa...

Alla mina sms från i går är puts veg, borta, finns inte mer. Hur är detta möjligt? Snart åker mobilen i väggen, skön känsla. Nä, jag skall inte ikläda mig "offerrollen" här, he, he.

En känd SD-företrädare (kvinna)fick ett gäng stenar genom fönstret i går, stenarna var signerade AFA efter vad jag hört. Nu kan vi återigen bli anklagade för att ikläda oss offerrollen, så bra!

Anonym sa...

I vilken PK-tidning står det något om stenkastarhändelsen?

Kanske ditt SIM-kort har fått fnatt. Tag ut det och torka av guldspåren försiktigt.

Eller minneskortet om du har ett sådant, samma procedur.

Du behöver en Doro 615, googla.
Allemand

Robsten sa...

"I vilken PK-tidning står det något om stenkastarhändelsen?"

Ingen tidning alls än så länge, känn dig privilegierad Allemand. Som läsare av denna blogg får du förstahandsinformation serverat på ett liverfat i arla morgonstund, he, he.

Ja jag får väl mixtra med eländet.

Anonym sa...

Våra politiska ledare har omyndigförklarat föräldrarna. Skolan och lärarna skall ha huvudansvaret för uppfostran. Faktum är dock att huvudansvaret ligger på föräldrarna, inte skolan. Skolan kan aldrig ta på sig denna roll.

Utvecklingen under de senaste decennierna, där man ställer allt lägre krav på människorna leder till ett ohållbart samhällsklimat. Ännu större problem är den kravlöshet som sprider sig i samhället, där man ursäktar allt med brist på resurser.

Robsten sa...

Instämmer...

Anonym sa...

"Ingen tidning alls än så länge, känn dig privilegierad Allemand. Som läsare av denna blogg får du förstahandsinformation serverat på ett liverfat i arla morgonstund, he, he."

Skulle föredra kaffe och macka på silverfat, serverat på sängkanten, men inte av dig.;-)
Allemand

Robsten sa...

Såja, såja, vi anlägger väl inte ett gammaldags konstruerat genushierarki på vem som skall servera frukost på sängen?

Robsten sa...

Hmm...om vi dekonstruerar gammaldags köns hierarkier så skall jag kunna servera dig frukost med kaffe (som du lär sätta i halsen) iklädd frasig blåvit klänning, vit hätta och högklackat. En upplevelse utöver det vanliga förmodligen.

Jag å min sida, skall serveras av en yppig flicka nyss fyllda 20 iklädd manlig overall som dessutom är trasig. Hmmm...kanske inte är så tokigt detta med genusvetenskap i alla fall.

Blodsven sa...

Är det ingen jävel som vågar påstå att kulturkrockarna ställer till ett helvete för många i skolan? Etniska våldsamma gäng som står för hot, mobbning, fysiskt våld etc är det väl ingen "expert" som vågar tala öppet om.....

Johan sa...

En fråga, Robsten

Barnen till ej etniska svenskar klarar sig i genomsnitt mycket sämre än svenska barn (i skolan).

Ca 25% (jag har sett högre siffror) får inte godkända betyg från grundskolan. Jag har sett två huvudförklaringar.

1. Det dåliga resultatet avspeglar, att invandringen till Sverige i genomsnitt består av ett mycket negativt urval (vad avser genomsnittlig kognitiv förmåga m.m.).

2. Kraven i den svenska skolan för ett godkönt betyg är idag så minimala, att ALLA barn (inkl. lätt förståndshandikappade barn) kan få ett godkänt grundskolebetyg. Det dåliga resultatet avspeglar därför främst, att det rör som om barn, som struntar helt i att anstränga sig, skolkar m.m.

Vad är din bedömning?

Robsten sa...

Min bedömning är att detta är förenklingar. Punkt två kan vi nog glömma. Om de anstränger sig mindre än fordom, varför gör de det då?

Klart är att immigrationen och det samhälle vi skapat bidrar till lägre betyg. Ett kulturellt vakuum har gjort det stökigt i klasserna, många har språksvårigheter. Detta tillsammans med låg auktoritet är förödande som vem som helst kan räkna ut.

I vissa områden skulle en Stig Järrel passa bäst, med vissa modifikationer.

Sedan har vi alla skolreformer som ytterligare förvärrat problemen. Kan ta ett litet exempel. Friskolorna har sugit åt sig de duktigaste och skötsammaste eleverna. Dessa tjänade innan som föredöme i vissa kommunala skolor för lite stökigare elever, nu är dessa borta. Det finns alltså inte ens några föredömen kvar i vissa skolor på vissa klasser. Detta gör att svaga elever blir ändå svagare, medan friskolorna som sugit åt sig gräddan av eleverna kan stoltsera med höga snittbetyg, men det beror ju på elevunderlaget.

Kvar blir rena B eller C skolor. Är det så vi vill ha det? Det är exakt så våra politiker styrt utvecklingen i alla fall. Våra mångkulturalister till politiker ser inte ens till att de som kommer hit får en riktigt skolgång. Så humant!

Robsten sa...

Japp, nu är är det ute Allemand:
http://thereseborg.wordpress.com/2011/08/20/nattligt-besok/

Johan sa...

Tack för svar, Robsten.

Som jag skrev, så är det huvudförklaringar.

Jag efterfrågar alltså, om de ej etniska svenskar (som befinner sig i Sverige) i genomsnitt har en sämre (kognitiv) förmåga att få godkänt grundskolebetyg (även om de skulle anstränga sig) ELLER om dessa i genomsnitt struntar mer i att anstränga sig t.ex. skolkar m.m. ?

Vad är din bedömning?

-----

Självfallet beror friskolornas högre snittbetyg bl.a. på det betydligt gynnsammare elevunderlaget!

Jag är däremot mycket tveksam till att det skulle stämma, att "de duktigaste och skötsammaste eleverna" någonsin har "tjänat som föredöme" och deras frånvaro skulle leda till, att "svaga elever blir ändå svagare".

Finns det några som helst belägg för denna teori?Svarta (antisociala) elever sätter press på andra svarta elever att strunta i skolan - med argumentet, att om de pluggar så ägnar de sig åt att "acting white"... vilket deras svarta (antisociala) kamrater förebrår dem för.

"acting white is a pejorative term usually applied to African-Americans, which refers to a person's perceived betrayal of their culture by assuming the social expectations of white society.

Success in education in particular (depending on one's cultural background) can be seen as a form of selling out by being disloyal to one's culture"/wikipedia

Detta fenomen, att "success in education" betraktas om illojalt (!) av den egna, självdefinierade gruppen skulle ju knappast finnas, om plugghästar verkligen betraktades som några föredömen av kamraterna.

Eva-Marie sa...

Hej på dig Robsten.

I Malmö har vi en elev som just fått ett skadestånd från staden. Hon hade betett sig som ett svin och läraren hade sagt att : "du beter dig som ett svin". Då anmälde eleven med föräldrar läraren till Beo.

Vad hade eleven gjort för svinaktigt? Det vill ingen berätta för mig och då är jag ändå med att betala "kalaset".

Läraren valde att säga ifrån, gör hon om det??

http://petterssons.bloggsida.se/politik/ett-svin-for-3000kr

Robsten sa...

Tänkvärt blogginlägg Eva-Marie. Vad var facket där?

"Jag är däremot mycket tveksam till att det skulle stämma, att "de duktigaste och skötsammaste eleverna" någonsin har "tjänat som föredöme" och deras frånvaro skulle leda till, att "svaga elever blir ändå svagare".

Finns det några som helst belägg för denna teori?
"

Finns inga belägg, hur skulle en sådan undersökning se ut? Det är väl allmänna kunskaper om hur människor, speciellt i unga år, hela tiden vänder sig till förebilder av olika slag. Vet man inte hur en skötsam elev beter sig kan man aldrig själv bli en sådan.

Sedan har ju lärare faktiskt jobbat i samma klasser och själva sett hela utvecklingen, egen erfarenhet s.a.s.

"Svarta (antisociala) elever sätter press på andra svarta elever att strunta i skolan - med argumentet, att om de pluggar så ägnar de sig åt att "acting white"... vilket deras svarta (antisociala) kamrater förebrår dem för."

Säkert, säkert, hört talas om det. Finns säkert tendenser i vår skola också.

"Detta fenomen, att "success in education" betraktas om illojalt (!) av den egna, självdefinierade gruppen skulle ju knappast finnas, om plugghästar verkligen betraktades som några föredömen av kamraterna."

Varför inte då? Tvärtom, de skulle ju aldrig behöva tracka elever för att just INTE bli plugghästar om det inte fanns någon risk s.a.s.

Jo, det är ju massvis med olika krafter som påverkar en ung elev, inte en eller två. Det blir ofta förenklade bilder som media ger ut.

Jag såg ett program för länge sedan där invandrarelever såg upp till svenska skötsamma elever för att de var så "coola" blev inte provocerade till bråk och så. Ett klockrent exempel på positiv påverkan.

Nisse sa...

När jag gick i skolan på 70-talet var det definitivt så att det duktiga och skötsamma eleverna mer eller mindre förväntades ta ett ansvar för att hålla ordning och verka som föredöme. Utan detta tankesätt hade ordningen helt gått överstyr - i alla fall i den skola präglad av sociala problem som jag gick i.

Nu kan man fråga sig, och jag har ofta frågat mig själv, hur rimligt det är att de som sköter sig ska tvingas lägga en stor del av sin skoltid på att hålla ordning på dem som inte gör det? Utan tvekan skulle det blivit mer gjort i form av egentliga studier utan denna påtvingade ordningsmanna-roll. Visst är även detta exempel på en form av social kontroll som i mångt och mycket gått förlorad i dagens svenska samhälle, men jag är ändå tveksam till att ordningssamma elever ska "offra sig" på detta sätt (även om jag själv personligen, med facit hand, inte skulle vilja vara utan denna erfarenhet).

Robsten sa...

En hel del tänkvärda synpunkter. men jag menar också att skötsamma elever tjänar en positiv roll bara genom att finnas till. Tar vi ditt exempel Nisse så kan vi jämföra med skillnaden om ni bara gick i klassen och skötte ert, med att ni överhuvudtaget inte fanns där.

Modern psykologisk forskning bekräftar att människor bli påverkade bara genom att en annan människa stiger in genom rummet. Är man på möten så påverkar de mötesdeltagare som bara sitter tysta och inte säger något.

z999 sa...

@Nisse:
"...men jag är ändå tveksam till att ordningssamma elever ska "offra sig" på detta sätt (även om jag själv personligen, med facit hand, inte skulle vilja vara utan denna erfarenhet)."

Så kan det vara med livserfarenheter, att dom kan vara bra att ha i bagaget utan att de för den sakens skull är helt positiva annars.

Skulle den sociala kontrollen öka på något sätt om eleverna var involverade i något som enade dom? Ett idrottslag i någon sport eller någon annan form av verksamhet där det finns någon typ av tävlande. Jag tänkte om man fick fram någon känsla av "Skolan, det är vi det".

Mitt personliga förslag är naturligtvis att eleverna går med i SD och driver en gemensam kamp för att höja SD's valresultat. :-)

Johan sa...

Finns inga belägg, hur skulle en sådan undersökning se ut?

Nej, just det gör mig misstänksam. Jag tittade lite på det här i våras (googlade) och letade efter belägg, men utan att hitta något.

Det framstår som en oerhört osannolik hypotes, att svaga barn skulle prestera sämre, om det inte finns några plugghästar i klassen.

Det är väl allmänna kunskaper om hur människor, speciellt i unga år, hela tiden vänder sig till förebilder av olika slag.

Unga människor har förebilder - men utöver idrottsstjärnor så är det de häftiga normbrytarna som brukar uppfattas som coola. Varje ung generation hittar t.ex. på något oerhört missklädsamt (normbrytande) mode att drapera sin lekamen i.

Plugghästar har alltid betraktats som nördiga och i bästa fall ignorerats - i sämsta fall mobbats. Att plugghästar a piori skulle vara förebilder (!)... allvarligt Robsten, så funkar det inte.

Sedan har ju lärare faktiskt jobbat i samma klasser och själva sett hela utvecklingen, egen erfarenhet s.a.s.

En klass med trettio stökiga elever är stökigare än en klass med tretton stökiga elever. Jag skulle tro, att det är antalet (absolut och relativt) antisociala elever som sänker en klass, så att svaga elever blir svagare.

Hursom (oavsett hur det förhåller sig) - så är det här samma oförsvarliga synsätt, som jag (sannolikt utan framgång) har diskuterat med Eric.

Studiebegåvade elever är inte några slags pedagogiska instrument, som - på sin egen bekostnad - ska undervisas tillsammans med föga studiebegåvade eller föga studiemotiverade elver.

Ingen skulle föreslå, att en yngling med påtagligt bollsinne (en blivande Zlatan) bör åläggas (!) att träna tillsammans med dem, som har två vänsterfötter, eftersom dessa behöver en förebild. Ingen skulle föreslå, att en påtagligt talangfull tio-årig pianist bör undervisas tillsammans med barn, som knappt klarar av att klinka sig igenom "Blinka lilla stjärna", eftersom det klinkande barnet behöver en förebild.

Talanger - idrottsliga, artistiska, akademinska - ska undervisas tillsammans med andra ungar med samma profil. Britterna kallar det "stretching": "Bright pupils need stretching".

Den svenska skolan startade sin nedåtgående spiral, när parallellskolesystemet avskaffades. Därefter har skolan haft en ca fyrtio-årig Golgata-vandring som syftat till att hantera de - förutsedda - diciplinproblem som omgående uppstod. Ständigt nya, spattiga initiativ har sjösatts i syfte att hantera ett klassrum med alltför stora skillnader mellan olika elever. Som lök på laxen har demografin i landet förändrats, ordningsbetygen avskaffats (av Palme) och skolan har kommunaliserats m.fl. dumheter.

Till sist blev skolan så usel, att friskolereformen infördes. Så nu har vi fått tillbaka ett parallellskolesystem... men som INTE är meritokratiskt utan helt-och-hållet socialt. Den som gapar över mycket, han mister ofta hela stycket.. sa man fordom - vilket är precis vad som har inträffat för sossarnas och socialliberalernas skolreformatorer.

-----

En fråga, Robsten. Stämmer det, att kraven idag är så låga för ett godkänt betyg i grundskolan (matematik, svenska, engelska), att det kan alla barn uppnå som är närvarande och visar ett modikum av intresse för verksamheten?

PS Att bestraffa lärare, som påtalar en elevs undermåliga beteende eller språk... jag saknar ord. "Kvinnlig personal kan bli kallade horor. Svordomar och sexuella anspelningar är tyvärr inget ovanligt, säger Roine Selind, ordförande för Lärarförbundet i Malmö."

Skulle Palme vara stolt över sin skapelse? Fullt möjligt.

Robsten sa...

"Ingen skulle föreslå, att en yngling med påtagligt bollsinne (en blivande Zlatan) bör åläggas (!) att träna tillsammans med dem, som har två vänsterfötter, eftersom dessa behöver en förebild. "

Här råder det inget tvivel om att duktiga spelare höjer andra spelare. Men naturligtvis kan inte eliten träna tillsammans med amatörerna, det vore ju till slut absurt.

Nä, det går ju inte bevisa effekten av duktiga elever, eller motsatsen, så vi kan käbbla hur mycket som helst. En del tror på effekten, andra inte. Så får det väl vara.

Sedan tycker jag att detta med töntstämpel för duktiga elever också är både överdrivet och förenklat (som vanligt). Det är inte alla duktiga elever som får töntstämpel. För det första så gäller detta bara i vissa områden, i medelklassområden gäller det ofta inte alls. För det andra är det bara en viss typ av pluggisar som får denna stämpel, ofta osociala, tillbakadragna och lite "mammiga" elever, i just dessa fall ligger töntstämpeln väldigt nära att plockas fram. Sociala, elever som kanske är duktiga också på idrott och kanske har ledaregenskaper slipper nästan alltid denna stämpel, hur mycket de än pluggar. Det är mina erfarenheter.

Johan sa...

"..naturligtvis kan inte eliten träna tillsammans med amatörerna, det vore ju till slut absurt"

Ja, och det är problemet med t.ex. matematikundervisningen. Spännvidden mellan elevernas fallenhet (och intresse) är ENORM - snarast större än avståndet mellan amatör och elit (inom idrotten).

"Sociala, elever som kanske är duktiga också på idrott och kanske har ledaregenskaper slipper nästan alltid denna stämpel, hur mycket de än pluggar."

Det har du helt rätt i. Men många (de flesta?) plugghästar är inte sällan lite introverta nördar - snarare än sociala, utåtriktade, idrottande elever med ledaregenskaper.

Förlåt om jag upprepar mig, men det skulle vara intressant att få höra din bedömning:

Stämmer påståendet, att kraven idag är så låga för ett godkänt betyg i grundskolan (matematik, svenska, engelska), att det kan alla barn uppnå som är närvarande och visar ett modikum av intresse för verksamheten?

En god vän (som är lärare) hävdar det - men det skulle vara intressant att få höra din bedömning.

Robsten sa...

"Stämmer påståendet, att kraven idag är så låga för ett godkänt betyg i grundskolan (matematik, svenska, engelska), att det kan alla barn uppnå som är närvarande och visar ett modikum av intresse för verksamheten?"

Nej jag anser det vara en överdrift, även om jag själv jobbat med lägre åldrar (där kraven utan problem kan höjas). En del påstår t.o.m. att kraven höjdes när skolan gick över till målstyrning i stället för det relativa systemet. jag vet inte själv dock hur det förhåller sig.

Johan sa...

Tack för svar, Robsten!

z999 sa...

Är det inte dags att ta upp det politiska våldet och antirasisternas pragmatiska syn på det?

Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robsten sa...

Förra kommentaren fick jag ta bort, min impulsivitet spelade mig ett spratt. Men man orkar knappt skriva om det längre. Ingen bryr sig, den enda reaktion är att man tar på sig en offerroll. Phuu... hur har vi hamnat här?

Johan sa...

Jag såg inte din förra kommentar, tyvärr. Snacket om "offerroll" är oförskämt! Först ger man någon en rejäl spark, och när offret hukar sig av smärta, så säger man höhö.. nu tar du på dig en offerroll.

Horribelt.

"Add insult to injury" brukar det sammanfattas.

Johan sa...

A propos hur vi hamnat här, så gavs svaret i en kommentar, som jag citerade i din förra blogpost.

People/groups who are continuously told that they are on the "good side" of a conflict or debate begin to loose their moral restraints.

Ingen person med normala moral restraints häcklar någon som har utsatts för våld m.m. (och hånar vederbörande för att ta på sig (!) en "offerroll".)

z999 sa...

@Johan:
"Ingen person med normala moral restraints häcklar någon som har utsatts för våld m.m. (och hånar vederbörande för att ta på sig (!) en "offerroll".)"

Och då kan vi slå fast att antirasister inte har något normalt känslomönster. Samt ett stort behov av att framställa sig själva som kärleksfulla och känslosamma på andra sätt.

Robsten sa...

Helt riktigt Johan. Det finns också en risk att människor faktiskt fastnar i en offerroll, när den inte längre är befogad. Det har att göra med det mänskliga försvaret, man bygger upp försvar för att ta sig vidare.

OT.
Såg Tove Naess från något minnenas television från 87. Jäkligt bra var hon, jäkligt bra! Hon startade med ett band som hette "Dave and the misstakes" det var ett riktigt misstag, helt galna var bandet. Hon förtjänade något bättre. Moniva Turnell var med, hon har ju i princip bara gjort en låt, fast den gjorde hon ju väldigt bra.

Robsten sa...

Jag har alltid varit misstänksam mot de som hela tiden skall framhäva sig som humana och kärleksfulla. Det är sådant man skall visa i handling, inte gå och berömma sig för hela tiden, osmakligt!

Anonym sa...

Bra artikel:

http://solguru.motpol.nu/?p=1618

Gimlœngsvir

Johan sa...

Jag har alltid varit misstänksam mot de som hela tiden skall framhäva sig som humana och kärleksfulla. Det är sådant man skall visa i handling, inte gå och berömma sig för hela tiden, osmakligt!

Det hemska är ju, att vänsterns våldsbenägna drängar anser, att de i handling visar att de är goda, när de kastar sten och brukar våld mot sverigedemokrater.

Robsten sa...

ja sjuka jävlar...

Robsten sa...

Så här resonerar mångkulturalisterna, avlönade politiker och andra som skall ansvara för vårt land:

http://www.youtube.com/watch?v=tc4E-IzxKOQ

Man trodde att det var för trettio år sedan sådant gick hem.

Eva-Marie sa...

Hej igen Robsten.
Ibland blir man matt. Vid ett utvecklingsssamtal med min gymnasieson på hans skola (Malmö) var läraren glad. Hon tyckte det var fantastiskt vad lite frånvaro han hade!! Jag förstod inte vad hon menade. Det var endast han och en till i klassen som hade så lite frånvaro - hög närvaro.

Jag som förälder (och sonen) anser det naturligt att man är i skolan när man ska. Är vi omoderna?

Lärarna där vid hans skola var nöjda om eleverna uppnådde godkänt! När jag berättade att det är inte gott nog för oss. Sonen måste få hjälp så att han kan visa vad han kan och lära sig enligt sina förutsättningar(dyslexi).
Då sa hon: jag skall egentligen inte säga det men vi är glada att de uppnår G.

I malmö är kraven från lärarna lågt ställda antagligen då eleverna till drygt 60% är invandrarelever!!

Anonym sa...

Angående skolan, eleverna, föräldrarna, lärarna och över huvud taget det mentala ”samhällsklimatet”, så är en inte oviktig bit i helheten, och när det kommer till att försöka peka ut vilka som är ansvariga och ”skyldiga” till de låga resultaten och till oförmågorna att skapa ordning, trygghet och goda inlärningsmiljöer, inte att förglömma MASSMEDIA. Massmedias delskyldighet och dess överlag oerhört negativa, ja, rent destruktiva inverkan på barns och ungdomars sinnen, är en inte oviktig påverkansfaktor till det klimat som på många håll finns inom skolans värld.

Massmedia i alla dess former, främst kanske s.k. underhållningsmedia, är ett mycket förrädiskt och förförande och också oerhört förstörande verktyg. Det är rent nedbrytande på ungdomars sinnen och förmågor, på deras ideal och värdegrunder. Massmedia är ett i stora stycken rent gift som varje sund och klok förälder skulle undanhålla så mycket det absolut går från sina barn.

Massmedia är ett verktyg i händerna på människor som verkligen endast verkar vilja förvrida, förvränga och pervertera barn och ungdomars sinnen och verklighetsuppfattningar. Den verkar vilja förvrida framförallt barns och ungdomars tankar, åsikter och ideal så till den milda grad att den skulle kunna betecknas som ett ”mordvapen”. Massmedia fungerar som ett själsdödande, sinnesdödande och intelligensdödande verktyg, som är rent ut sagt livsfarligt för barn och ungdomar därför att de ännu inte har någon större förmåga till urskiljning och därför är värnlösa.

Att t ex i ett s.k. familjeunderhållningsprogram som ”Gäster med gester”, som skall anses vara ett förment skojigt och roligt program, förvrida innehållet så att det blir rent perverst, är i sig självt rent perverst.
Och att som avslutning på ”tävlingen” istället för att utkora ”vinnarlaget” SIST, (dvs. det lag som lyckats uppnå MINST antal sekunder), utropa vinnarlaget FÖRST, och deras poängtal, och SIST FÖRLORARLAGET, (därför att det hade FLEST antal sekunder), med ett uttal som OM DET VORE VINNARLAGET, ÄR ATT FÖRVRÄNGA verklighetsuppfattningen hos BARN OCH UNGDOMAR, eftersom det naturliga är att utropa VINNARLAGET SIST, (det lag som vamm på MINST ANTAL sekunder i tävlingen).

Genom att förvrida och FÖRVRÄNGA på detta sätt, så skapas (sinnes-) FÖRVIRRING hos framför allt barn och ungdomar, men kanske också hos en del vuxna.

Är det då FÖRVIRRING och PERVERTERING som dessa programmakare verkligen vill eftersträva att kunna skapa? Och tar de då ANSVAR för de konsekvenser som det för med sig i samhället (och inte minst i skolans värld?)? Och VARFÖR vill de skapa denna förvirring i så fall?

Vilka tjänar på det? Vilka vill ha det så?

Johan Y sa...

Varför är Farstamodellen kontroversiell? Jag läste lite på nätet eftersom du inte gav någon beskrivning och den lät ju väldigt basal. Jag har alltid antagit att de mer avancerade antimobbningsplanerna var något man tog till när samtal, som i Farstamodellen, med mobbarna inte fungerade?

Robsten sa...

Den är kontroversiell därför att man först pratar med eleverna, innan man pratar med föräldrarna. Det måste vara så har man genom tusentals fall upptäckt, annars fungerar det inte p.g.a. orsaker jag inte vill gå in på. I den ursprungliga modellen pratade man inte med föräldrarna överhuvudtaget, men nu har man modifierat modellen, vilket väl jag tycker är rimligt.

Jag vill inte beskriva modellen därför att det alltid blir en massa fel när man kort beskriver en sådan modell, och därför att det inte skall vara någon allmän kunskap. Elever som känner till modellen är ju inte längre behandlingsbara.

Johan Y sa...

Ok, det respekterar jag.