torsdag, mars 29, 2007

Den tredje vägens politik

I ett avsnitt av "Exit Folkhemssverige" så tar författarna upp den utveckling de europeiska socialdemokratiska partierna tagit de sista decennierna. De gamla typiska socialdemokratiska värderingarna har på senare tid fått träda tillbaka för det som ofta kallas "Den tredje vägen". Det innebär kortfattat att mycket av det sociala i politiken har ersatts av liberalism i stället, valfrihet och privatiseringar har praktiserats av europeiska socialdemokratiska partier. Denna utveckling är enligt författarna initierad av en ekonomisk nedgång i de västerländska ekonomierna, det är från början inget ideologiskt ställningstagande. Det var från början en ekonomisk nödvändighet att reformera den gamla socialdemokratiska välfärdspolitiken. Här i Sverige ser vi t.ex. pensionssystemet reformering som ett mycket tydligt exempel. Denna reformering är ensamt det mest ekonomiskt betydelsefulla beslut som någon svensk regering någonsin tagit, detta beslut togs också av partier från det borgerliga blocket såväl som det Socialdemokratiska partiet.

I samband med "Den tredje vägens politik" så försvagas nationalstaten. Nationalstaten och dess välfärdsystem byggdes upp vid en ekonomisk uppgång, då var också kraven på de arbetskraftsinvandrare som kom att de skulle assimileras. Vid den senare försvagningen av staternas statsfinanser så skedde en omvänd utveckling. Kraven på assimilation av invandrare försvann, de var inte heller längre arbetskraftsinvandrare, dessa behövdes inte längre, utan de var flyktingar eller ekonomiska flyktingar. Parallellt med detta så accelererade globaliseringstendenserna vilket försvagade nationalstaten ytterligare, välfärdspolitiken och den nationella politiken ersätts med nya ideologier såsom mångkulturalism och pluralism. Samtidigt med denna utveckling förvandlas vänsterns förespråkare till eliter som driver en moralisk och kulturell vänsterpolitik i stället för en politisk sådan, eliterna inom vänstern har ersatt arbetarklass med mångkulturalism.

Vi ser således att det inte enbart är högern och moderaterna som rört sig in mot mitten och övertagit frågor från vänstern, det är så att vänstern samtidigt gått från vänster in mot mitten och övergivit klassiska vänsterfrågor och ersatt dessa frågor med mångkulturalism och feminism m.m.

Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

...tror du blint på författaren till boken? tror du blint på källor du hör och läser bara för att de gangnar dina intressen och stärker det du redan tror på? eller är du någonsin på samma sätt kritisk mot de källor du tar del utav, som de källor som kommer ifrån din motsatta politiska sida, och sedan kan hålla med om eller köper du allt med hull och hår?

Robsten sa...

Nej, jag tror inte blint på det jag läser, snarare tvärt om. Men har jag själv haft samma tankar som jag sedan läser om i en bok så är ju saken klar, jag trodde alltså på vad jag läste redan INNAN jag läste den.