torsdag, april 05, 2007

Ny satsning på integration av invandrare

Att integrationen av invandrare och flyktingar i vårt land inte har fungerat är alla medvetna om, den förra regeringens politik har kommit till vägs ände. Nu satsar den nya Alliansregeringen en miljard på integrationen och går dessutom ut i DN-debatt och slår upp det stort. Satsningen skall även ses som start på en delvis ny politik, större krav skall ställas på flyktingar. Om flyktingar inte frivilligt går på svenskundervisning skall de få minskade bidrag. Dessutom skall det införas något som kallas instegsjobb, en speciell satsning på att få flyktingar att få jobb och komma in på arbetsmarknaden. Leijonborg, Billström och Sabuni skriver,

- Det har under några år varit så att det främst är kommuner som har lediga bostäder som erbjuder sig att ta emot invandrare. Mottagandet kan bli ett sätt att finansiera lägenheter som annars skulle stå tomma i kommunala hyresfastigheter. Ofta är tomma bostäder ett tecken på svag arbetsmarknad - de nyanlända har fått bra bostäder men inte jobb. Eftersom jobb är helt centralt i den nya politiken vill vi i stället uppmuntra bosättning i de kommuner där jobben finns.

Detta är onekligen intressant, hitintills har hårt belastade förortskommuner som redan skapat ghetton tagit emot nyanlända flyktingar, är detta en signal om en förändring? I sådana fall är det en mycket stor förändring. Men jag tvivlar ändå på denna omläggning av politiken, dels så har regeringen deklarerat att den är emot tvångsmedel vad gäller bosättning av flyktingar, så nyanlända flyktingar lär välja sina gamla vanliga orter där släkten redan är etablerad. Dessutom så riskerar regeringen att tappa väljare till partier utanför riksdagen om nya kommuner får ta emot flyktingar. I Djursholm röstade i vissa valkretsar 85 % på Moderaterna, skulle Danderyd ta emot flyktingar skulle Moderaterna tappa en del av dessa väljare, kanske till ett parti utanför riksdagen dessutom.

De tre politikerna skriver vidare,

- Det är viktigt att Sverige förbättrar integrationen. Om fler invandrare snabbt kommer i arbete finns goda förutsättningar för en positiv spiral. Segregationen och utanförskapet bryts på ett naturligt sätt. 1990-talets integrationspolitik gav upphov till djupa klyftor och ett utbrett utanförskap. Alliansregeringen är fast besluten att Sverige ska lyckas bättre med integrationen.

Här undviker de på ett smidigt sätt den viktigaste frågan för integrationen, nämligen flyktingarnas antal. De skulle verkligen kunna göra något åt integrationen, de skulle verkligen kunna bryta segregationen av flyktingar, men de kommer aldrig att kunna göra det utan att ta hänsyn till den viktigaste frågan, nämligen flyktingarnas antal. Jag och andra förstår mycket väl att det är en politisk känslig fråga, skulle regeringen deklarera än annan hållning i flyktingpolitiken så skulle de få medierna mot sig, även om en stor del av befolkningen skulle applådera denna kursändring. Det verkar som om medierna betyder mer för moderna politiker än vad folket och väljarna tycker.

Länk DN


Andra bloggar om:

4 kommentarer:

Anonym sa...

"Det verkar som om medierna betyder mer för moderna politiker än vad folket och väljarna tycker."

Antagligen eftersom media har stor makt över vad folk tycker. Sa länge media förblir lika fritt som idag sa har politikerna nog inget större val än att förutse hur deras agerande ses i media, atminstone om de vill bli omvalda.

Eller?

Annrs verkar det intressant med en omläggning av integrationspolitiken. Det är dags att prova nagot nytt.

Rune sa...

"nämligen flyktingarnas antal"

Du menar förmodligen "de asylsökandes antal"?

Det är ju endast några få procent av dem som kommer resande och söker asyl som är flyktingar.

Weine Berg sa...

Ja, det är ju sorgligt nog så att icke-folkvalda massmedia styr och ställer i vårt samhälle. Hur röstar man bort dem?

Anonym sa...

'Det verkar som om medierna betyder mer för moderna politiker än vad folket och väljarna tycker.'
Så tror inte jag att det är. Jag tror snarare att politikerna i sin enfaldiga självgodhet inbillar sig att väljarna naturligtvis tycker precis som politikerna och media. Det blir ett chockliknande uppvaknande nästa val om dom inte hunnit inse att så inte är fallet och rättat politiken därefter. Det är ju nämligen precis som du skriver - storleken betyder allt (på invandringen alltså). Då har vi äntligen ett efterlängtat SD i riksdagen.
Janne