måndag, september 22, 2008

Inte som min syster

Såg lite på ett program på ettan som heter "Inte som min syster". Det handlade om kulturen och religionen i ett muslimskt land (Syrien). Helt andra regler och sedvänjor härskar där än i vårt land. Familjen gifter bort sina döttrar till den som de tycker passar, utan att fråga dottern. Anser familjen att en dotter är lössläppt kan fadern skära halsen av dottern för att rädda familjens heder. Han får visserligen ett kortare fängelsestraff, men i princip räddar han hedern åt sin familj. Jag vet i ärlighetens namn inte hur vanligt det är med sådana drastiska åtgärder. Jag hoppas de är ovanliga i vart fall.

Jag har egentligen inga åsikter om kulturen och religionen i dessa muslimska länder. Vi skall inte komma här från väst eller från vårt land och säga vad andra folk och kulturer skall göra eller tycka. Vi måste acceptera och respektera andra kulturer och folk. Alla tänker inte som oss och alla andra människor på jorden tycker inte som oss, så är det helt enkelt. Däremot så vill inte jag att denna kultur slår rot i mitt fosterland. Vi har rätt till vår kultur och våra sedvänjor lika väl som andra nationer har rätt till sina sedvänjor och sin kultur. Jag ber våra politiker att respektera vår kultur och våra värderingar, vi vill ha dem kvar i vårt fosterland. Våra politiker verkar inte förstå vilka de är som valt dem och vilka de är satta att representera. Jag anser att kvinnan hade oändligt mycket starkare ställning i vårt land på 1100-talet än vad kvinnorna har i muslimska länder i dag. Är jag ensam om att tycka så behöver inte politikerna ta hänsyn till min ödmjuka åsikt. Är det en stor del av befolkningen som tycker som jag måste politikerna någon gång ta hänsyn till min och andras åsikt i demokratins namn. Det kanske krävs dock att denna del av befolkningen gör sin röst hörd. Någonting verkar inte fungera riktigt bra i vår demokrati i dag. Eller så är jag ensam om min uppfattning.

Länk SVT

7 kommentarer:

Norbergssonen sa...

Tyvärr är det nog så att de politiska partiernas folkrörelseförankring har kraftigt försvagats eller försvunnit. Det innebär att de politiskt aktiva inte längre behöver det breda folkliga mandat som tidigare krävts. Det har istället blivit viktigt att ha goda relationer med journalister och mediafolk. Dessa har av olika skäl åsikter som skiljer sig kraftigt från folkflertalets, bl.a. därför att många av dem i själva verket föraktar sina läsare/tittare, vilka man anser ha vulgär smak och vulgära åsikter. Så fungerar det också med invandringspolitiken - journalisterna anser sig stå moraliskt högt över folk i allmänhet, och politikerna dansar med. Den förödande invandringspolitiken är ett symptom på en djupgående kris i det politiska systemet.

JTS sa...

Hej Robsten!

Några kommentarer:

"Jag har egentligen inga åsikter om kulturen och religionen i dessa muslimska länder" - Men nu blev det väl tokigt? Jag tror att du står, likt mig, fast förankrad i svenska normer och värderingar. Dessa skiljer sig ju avsevärt från företeelserna i de beskrivna skitländerna. Att ha en uppfattning av vad som är bra respektive dåligt anser jag vara en grundförutsättning för att inte halka in i det relativiserande träsket.

"Vi skall inte komma här från väst eller från vårt land och säga vad andra folk och kulturer skall göra eller tycka. Vi måste acceptera och respektera andra kulturer och folk. Alla tänker inte som oss och alla andra människor på jorden tycker inte som oss, så är det helt enkelt" - Här håller jag delvis med, men att via handelsbojkotter eller övriga sanktioner deklarera våra avståndstaganden mot t.ex. stympningar och övriga bestialiska behandlingar av människor tycker jag är helt sunt. Däremot stödjer jag naturligtvis tanken om självbestämmande för nationer. Men som sagt, kan vi som nation välja om vi skall ha med dyliga nationer att göra, så anser jag att vi bör visa vår avsky, grundad på våra värderingar, genom att avstå.
Resten av inlägget sympatiserar jag med utan förbehåll. Tack.

JTS

Robsten sa...

Det är just för att slippa det relativistiska träsket jag gör en sådan kraftig markering vad gäller nationellt och kulturellt självbestämmande. Natur5ligtvis avskyr jag vissa företeelser i andra länder o kulturer, men håller man benhårt på det kulturella självbestämmandet så gäller det oss också. Det är en uppluckring av det nationella självbestämmandet som gör att även vår egen kultur kan ifrågasättas o hotas.

vad som är rätt o fel gäller faktiskt VÅR kultur, det behöver inte vara rätt i någon annan kultur, men vi har rätt att hävda VÅR uppfattning o vad som benhårt skall gälla HÄR, utan undantag.

Förändringarna, om det blir några, i vissa muslimska länder måste till syvende o sist komma från deras eget folk, det kan i vilket fall aldrig komma utifrån. Därför är det summa summarum lika bra att säga, OK, gör hur fan ni vill, bara vi får hävda vpr egen kultur till 100 procent.

JTS sa...

Jo, det är visserligen en stringent strategi att till 100% hålla på "sköt dig själv och skit i andra". Men så länge som vi har kontakt med omvärlden, via "våra" internationella bolag, idrottsevenemang, etc, anser jag personligen att vi bör markera vad som "passar sig". Det största gisslet för den hållning som jag förespråkar är naturligtvis oljan. Utan den, borde det vara betydligt enklare att ställa krav på skitländerna. Visserligen är det för mig, liksom jag tycker mig utläsa för dig, absolut viktigast med VÅR rätt att sätta agendan i VÅRT eget land. Men genom att diskutera vad som är "rätt och fel" endast här, i stället för globalt, sänker vi diskursen till ett litet, "trångsynt skitproblem" - som pk-maffian skulle ha uttryckt det. Jag anser alltså att det rent taktiskt finns poänger att vinna, för vårt land, genom att propagera för globalt "rätt och fel". Hade vi elbilar, ORDENTLIG statlig kontroll, med en nationalistisk stat, etc skulle strategin "vi sköter vårt, ni sköter ert", vara betydligt mer framgångsrik. Obs jag förespråkar inte NS, som man skulle kunna tolka sista meningen.

LP sa...

Citat:
"Förändringarna, om det blir några, i vissa muslimska länder måste till syvende o sist komma från deras eget folk, det kan i vilket fall aldrig komma utifrån."

Det där är ju så sant.
Sen kan man ju stödja och uppmuntra krafter inom andra kulturer (alltså inte genom att använda naket militärt våld) i den riktning man själva tycker är den riktiga.

Jag respekterar inte hedederstänkandet, aldrig, inte ens om det föregår inom en liten isolerad stam på andra sidan jordklotet. Det är skit och piss, folk far illa av det och det förtjänar ingen respekt.

Egentligen är det väl det som islamiseringsprojktet går ut på. De vill rädda vårt värdelösa västerländska samhälle med islam. Islam är bättre i muslimernas ögon och därför är det bra om alla blir muslimer. En del vill övertala oss genom att spränga oss, en del genom att överbefolka oss och utnyttja våra liberala lagar. Det önskade slutresultatet är detsamma, alla skall bli muslimer!

Men det skall jag inte. Jag är mera upplyst och har bättre idéer och filosofi än islam kan erbjuda. Islam är dåligt och det ger oss ett dåligt samhälle. Det finns inget verkligt relativistiskt förhållningssätt som fungerar i förhållande till frågor som dessa. Ingen har i praktiken verkligt relativistiska åsikter. Det är bara folks förvirrade och obildade uppfattningar om dessa frågor som lett oss in på en highway to hell.

Aldrig skola vi mötas i respekt för då ljuger vi.

JTS sa...

LP!

Där satt den! Du uttryckte vad jag ville säga på ett bättre sätt. Touché!

Anonym sa...

DLE-Jag tycker att det du skriver har en mening, att man ska respektera andras religioner mm.Så tycker dom flesta vanliga "svenssons". Jag är själv kristen ortodox och kom till sverige som liten, tycker att det är väldigt konstigt att svenskar ska behöva anpassa sig så mycket för att muslimer skall trivas i detta land. Jag fick anpassa mig efter sveriges lagar, kultur och regler. Det var ju inte så att jag stampade i golvet och sade att nu är det ramadan och då ska mina barn vara hemma. Det jag vill komma fram till i stort sätt är att svenska folket är tyvärr för neutrala i sitt sätt att tänka och handla, man vågar inte säga NEJ till muslimer. Här låter man istället muslimer driva sina egna vårdcentraler för att männen skall veta vad kvinnan har för sig (inga aborter tillåts). Detta är även ett tecken på att man ändrar det land man har flytt till och inte integreras i samhället. Skulle en svensk kristen få åka till mellanöstern och bygga en kyrka, eller starta en vårdcentral för enbart kristna? Nej, det tror inte jag! Man borde göra en dokumentär om hur vanligt det är med månggifte här i sverige, visste ni att många muslimer har fler än en fru i sverige? (Fast en registrerad i skatteverket).Jag tycker att svenska politiker skall vakna upp nu och se sig om, för att snart kommer sverige inte vara det landet som en gång var. Är man invandrare ska man anpassa sig efter sveriges lagar och inte komma hit och ställa om hela samhället för att det skall passa en själv!