söndag, oktober 19, 2008

Effektivisera den offentliga verksamheten

Regeringen har ytterligare planer på att effektivisera den offentliga verksamheten. Vi har redan hört hur Migrationsverket skall effektiviseras genom att ett privat företag skall anlitas som konsulter. Det fins fler sådana planer på att effektivisera all offentlig verksamhet. Dessa planer har redan läckt ut och försöksverksamhet har redan inletts på vissa speciellt utvalda orter och verksamheter. Effektiviseringsplanerna ser ut enligt följande:

Tidigare har samtliga anställda varit tillåtna att gå på toaletten under okontrollerade former. Från och med dags datum kommer en "Toalett Besöks Kontrollering" att tas i drift. Denna besökskontrollering har skapats för att säkerställa alla anställdas tid på toaletten samt för att bidra till att alla anställda behandlas likställt och är också ett led i regeringens jämnställdhetsarbete.

Som ett led i den TBK kommer ett Toalett Besöks-Konto att ges till var anställd, som första dagen i varje månad laddas med tjugo Toalett BesöksPoletter. Dessa poletter kommer att stå kvar från en månad till nästa om de inte utnyttjas.

Inom fyra till sex veckor kommer alla dörrar till toaletterna att förses med identifieringsstationer med röstidentifieringsfunktion. Innan denna månads slut måste var anställd lämna ett röstprov (ett normalt och ett vid stress) till Administrationsavdelningen. Röstidentifieringsstationerna kommer att vara funktionella, men inte avvisande under hela månaden. De anställda bör under denna tid bekanta sig med stationerna.

Om Besöks-Kontots poletter når antal noll kommer inte dörrarna att låsas upp för den anställde förrän den förste den följande månaden. Vidare kommer att toalettbås att utrustas med indragningsbara toaletthållare. Om båset är upptaget mer än tre minuter kommer ett alarm att ljuda. Trettio sekunder efter larmets slut kommer hållaren att dras in i väggen, toaletten spolas automatiskt och båsdörren kommer att öppnas. Om båset fortsätter att vara upptaget kommer ett foto av användaren att tas.

Fotot kommer sedan att placeras på Personalavdelningens anslagstavla. Om någons bild kommer upp tre gånger kommer detta att resultera i direkt avsked. Om Ni har några frågor angående dessa nya rutiner, var god och fråga er handledare. De har alla fått avancerade instruktioner.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ett mycket bättre sätt att spara pengar vore ju att "outsourca" hela vår flyktingmottagning till Thailand, där skulle besparingen bli ca 80%. Om vi dessutom ser till att också "outsourca" våra fängelser till t.ex. Sibirien så skulle vi också direkt spara 80%.

De tomma cellerna som finns i Sverige kan användas för infångade gömda med avvisningsbeslut i väntan på direkt transport till Thailand, där sedan väntan sker på transport till respektive hemland. Detta kommer ju också att kunna rädda SAS, då de kan få monopol på alla flygningar.

Robin Shadowes sa...

Det var det sjukaste jag läst på länge. Är dom fan inte riktigt kloka?

Robsten sa...

Ääää, det här var alltså ett skämt, ironi. Jag läste på bloggbeskrivningen jag skrivit för länge sedan att bloggen skulle innehålla humor och ironi, så jag drog till med detta, sorry,-)