lördag, oktober 25, 2008

Några reflexioner om Migrationsverkets senaste beslut

En ettårig flicka har fått uppehållstillstånd för att hon riskerar att könsstympas i sitt hemland. Det är lätt att ömma för det enskilda fallet naturligtvis. Jag tycker det är förfärligt att könsstympa en ettårig flicka. Jag tycker det är förfärligt med könsstympning överhuvudtaget. Men några reflexioner måste man ändå göra i samband med detta beslut.

Om nu det är så att könsstympning ger uppehållstillstånd, då borde vi väl med all kraft se till att det inte förekommer i vårt eget land. Det har kommit rapporter om könsstympning i vårt eget land, det finns t.o.m. en organisation mot könsstympning i vårt eget land. Vad är det för mening med att ge uppehållstillstånd för att undvika könsstympning om det ändå sker i vårt eget land?

Könsstympning är förknippad med islam och sker med religiösa förtecken. Kritiserar man religionen för detta riskerar man att kallas för islamofob. Denna hemsida har av krämarorganisationen Expo (som regelbundet felstavar sitt eget namn med eXpo) blivit utsedd som homofobisk. Samtidigt ger man alltså uppehållstillstånd för dem som riskerar att drabbas av effekterna när denna religion omsätts i praktisk handling. Det är något som inte riktigt går ihop med detta sätt att resonera.

Till sist undrar vi hur många det är världen över som riskerar att könsstympas och som därigenom är berättigade till uppehållstillstånd. Rör det sig om tiotusentals varje år? Kanske är det hundratusentals varje år? Hur gör andra europeiska länder i denna fråga?

Länk SvD

Länk DN

3 kommentarer:

Anonym sa...

Robsten - ditt principresonemang är tankeväckande. Har Sverige en skyldighet att försörja alla personer, som inte vill inordna sig i sitt hemlands "Leitkultur"? På Wikipedia kan man läsa att enligt WHO omskäres årligen 3 miljoner flickor. Man kan också läsa att i delar av Etiopien kan en liten flicka inte bäras fram till det kristna dopet om hon inte är religiöst ”ren” genom omskärelse.

Nicklas sa...

Nästa fundering kommer ju om Kvinnan X (oftast ell litet barn) med FAMILJ får stanna här för att det finns en hotbild i "hemlandet". Om då familjen ändå åker på "semester" dit och får tösungen omskuren ändå. Då har ju alla vunnit. Familjen har fått gratisbiljett till Sverige och en nöjd släkt.
Alltså, om villkoret för att få stanna här är att det inte är omskuret. Om någon upptäcker att omskärelse ändå skett, då har ju liksom biljetten slutat gälla och det borde generera omedelbar utvisning.

Eller menar Migr-verket att kvinnan bara behöver vara Oomskuren när hon kommer hit, men inte resten av livet.

Anonym sa...

Jag har läst olika studier om könsstympning och det framgår att det oftast är kvinnor som tar
initiativ till detta och utför detsamma.
I länder som Somalia är det en “kvinnofråga”och mannen har ingen delaktighet alls i detta.
Man har gjort undersökningar bland delar av befolkningen som visar att fler män än kvinnor
är emot könsstympning.
Men dett hör ej i debatten i Sverige. Då är det männen som utpekas i form av patriarkatet.

Läs tex boken “Ali och rättvisan” som har en faktadel.

http://boecker.se/9197657735.html