torsdag, oktober 23, 2008

Citat från årets resultat av "Mångfaldsbarometern"

Ja de negativa synpunkterna över vår "mångfald" ökade i årets mätning. Jag kan
tänka mig att skärskådar man denna undersökning så är det inte speciellt seriös och
man kan nog ta alla resultat med en nypa salt, både de som man själv tolkar som
positiva och tvärt om. Det man slås av i artikeln i DN är att det bara talas om dem
som är "extremt" negativa till mångfald. Vad döljer man genom att enbart tala om en
enda grupp? I alla fall så reagerar jag på några citat ur artikeln. Så här står det i
artikeln.

Fortfarande tillhör svenskarna de mest positiva till mångfald och invandrare i Europa.
Men de nya extrema attityderna oroar forskarna.

Oroar forskarna? Skall inte de vara helt objektiva och inte taga några som helst
politiska ställningstaganden? Här går de ut och helt frank talar om att de tagit
ställning för vad de anser vara bra och vad de anser vara dåligt. Detta är ju helt
horribelt och måste strida mot alla forskningsetik och sed. Vad blir nästa steg? Att
forskarna mäter sina resultat utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv? Nästa citat är
när Orando Mella svarar på frågan.

Är utanförskapet överdrivet?

- Ja, personligen tycker jag det är det, för det stora antalet invandrare är på
väg eller håller på att bli integrerade. Jag ser inte stora marginaliserade grupper,
säger Mella.

Mitt svar; Hammarkullen, Ronna, Hovsjö, Alby, Fittja och Rinkeby.
Sista citatet ser ut enligt följande från artikeln.

Sedan mätningarna inleddes har svenskarna haft en negativ bild av religiösa
friskolor, den attityden återfinns också i årets barometer.

Att inte ha en negativ uppfattning om religiösa friskolor är enligt mig extremt. Skolan
skall vara lika för alla och bibringa barnen grundläggande färdigheter för att de skall
klara sig i livet och kunna delta fullt ut i samhället. Religiösa friskolor strider mot
grundläggande principer om varför vi har ett skolväsende. För trettio år sedan skulle
den som föreslog religiösa friskolor i princip anses som mogen för ett besök på en
psykiatrisk akutmottagning, i dag är det tvärt om. Det kan vara nyttigt att spegla
dagens "sanningar" och paradigmer i ett historiskt perspektiv.


Länk DN

10 kommentarer:

Anonym sa...

Men så heter ju "forskaren" också Orlando Mello! För egen del finner jag siffrorna mycket uppmuntrande - 5,7% är extremt negativa. Det borde innebära att SD med god marginal kommer in i riksdagen.

adam sa...

Du kan ju inte på allvar kräva att en forskare inte får ha några som helst åsikter. Det är en väldig skillnad om att vara medveten om sina åsikter, och exkludera dem från undersökningar, och att göra motsatsen. Det är inte alls konstigt, eller bryter mot någon regel, att forskaren själv kommenterar resultatet i efterhand. Sen kan jag hålla med att vissa kommentarer verkar ganska dumma. Men det är trots allt en intervju du läser och inte själva mångfaldsbarometern. Det är väldigt lätt för en tidning att ta saker ur sin kontext.

Esteban sa...

Seriös eller inte så är ju det här den senaste i raden av likadana undersökningar, så något har ju uppenbarligen förändrats. Men jag håller med om att citaten i artikeln gör att man skulle vilja syna undersökningen närmare.

Robsten sa...

"Du kan ju inte på allvar kräva att en forskare inte får ha några som helst åsikter. Det är en väldig skillnad om att vara medveten om sina åsikter, och exkludera dem från undersökningar, och att göra motsatsen."

Naturligtvis har forskare åsikter, de går ju o röstar som alla andra på valdagen. Men att forksare så tydligt tar ställning i fr4ågor som rör hans eget forskningsresultat är inte i enlighet med vetenskapligh stringens. Det är ett tecken på att en politisk åsikt gäller som den enda rätta. detta så starkt att t.o.m. en forskare som skall göra underökningen på ett självklart sätt tar ställning.

Anonym sa...

Vilket jävla svammel om att en forskare inte får uttrycka sin åsikt. Så du menar då att t.ex. meteorologiforskare inte får uttala sig om att deras forskning visar upp oroande resultat om klimatförändringar eller att ekologiforskare inte ska uttala sig om konsekvenserna av exempelvis utfiskning av torsk bara för att det är deras egen forskning. Eller handlar det enbart om att en sociolog uttalar sig positivt till mångfaldssamhället. Då kanske jag i egenskap av zoolog får göra det uttalandet i sådanafall eftersom det inte är min forskning det handlar om. Idioti!

Stefan
Zoologiforskare

Fenrisulv sa...

Stefan, zoologiforskare: Jag tror du har missuppfattat Robstens ord lite. Att du som zoologiforskare kan ha åsikter om resultatet av något projekt, eller en meteorologiforskare får ha åsikter om sina forskningsreultat är väl en jävla skillnad jämfört med om en forskare som skall presentera resultat av en undersökning med politiska förtecken anser att det är bekymmersamt när folk inte svarar så som dom borde göra, enligt hans preferenser eller den rådande politiska ordninges preferenser.

Ingen bryr sig väl om du reagerar över att antalet tretåiga skvadrar minskar och du anser det bekymmersamt, eller om Pohlman bekymrar sig över att hans forskning visar att moln blir större och större. Om man däremot kommenterar och anser det anmärkningsvärt att folk inte riktigt vill tycka som forskaren (samt media och riksdagspartier)uppenbarligen gör, DÅ blir det väldigt fel.

Luke Bloom sa...

Hittade rapporten här: http://www.newsdesk.se/pressroom/uu/document/view/maangfaldsbarometern-2007-948

Inte så oväntat näms inget i DN om att svenska ställer krav på invandrarna.
"12. De flesta svaren är positiva till mångfalden, men de tyder också på stora krav på
invandrarna. Påståendet ”Invandrarna har skyldighet att anpassa sig till vårt
lands vanor” fick 79,8% av instämmande svar år 2005 och andelen ökade till
82% året 2006 och får samma nivå, 81,8% året 2007."

"5. Bland de negativa attityderna är det framförallt påståendet Alla utlänningar
som begått brott i Sverige bör tvingas att lämna landet som en klar majoritet,
63% instämde helt eller delvis år 2005, och andelen ökar till 64,8% år 2006 och
2007 är andelen 63,6%. Invandrare måste ha samma sociala rättigheter som alla
andra invånare men tydligen också samma skyldigheter, det vill säga att följa
landets lagar. Invandrare är således välkomna och skall ha samma sociala rättigheter
men det finns ett förbihåll. Begår utlänningarna brott stängs landets dörr
för dem."

"14. Attityderna till mångfalden i förhållande till religionen är ambivalenta, inte positiva
men inte negativa, och detta mönster gäller för år 2005 och år 2006. Religionen
är en dimension som mycket lätt väcker negativa attityder, som till exempel
vid påståendet ”Muslimska kvinnor som lever i Sverige är i större grad förtryckta
än andra kvinnor i Sverige” fick ett högt stöd i svaren: 58,5% instämde helt
eller delvis år 2005, ökade till 63,2% år 2006 och minskade något till 60% år
2007."

"15. Påståendet ”Det borde vara förbjudet att bära slöja i skolan eller i arbetet” får
ökande stöd. Mindre än hälften (43%) instämmer delvis eller helt, år 2005 , ökar
något året 2006 till 45,4% och ännu mer året 2007 till 49,8%."

"”Religiösa
friskolor motverkar integration”"

Alltså det är inte en lite klick svenska som har "fel" åsikter utan en stor del som ställer krav på invandrare!

Luke Bloom sa...

Glömde dessa:

"17. Påståendet ”Bostadssegregationen beror på att invandrare väljer att bo
med sina landsmän” får mest samtycke alla tre åren. Det är mer än 60%
som instämmer delvis eller helt med uttalandet."

"”Invandrarna har skyldighet att anpassa sig till vårt landets vanor” utgör
en stor majoritet: 80,1% året 2005, 81,9% året 2006 och 81,8% året 2007."

"”Det finns grupper av invandrare
som inte klarar av att integreras i vår kultur”. 64% instämde med påståendet
år 2005 och andelen ökade till 69,3% år 2006 men minskade något
till 66,9% år 2007."

Robsten sa...

Att en zoologiforskare har så dålig koll på vad vetenskaplig stringens är oroar ännu mer, vart är vi på väg? Det anses som negativt av princip alla att människan påverkar klimatet, det finns faktiskt de som sannolikt tjänar på en växthuseffekt. Men att oroa sig över uppvärmningen av jorden anses som OK eftersom det anses att människan inte skall påverka klimatet, om hundra b år kanske det förhåller sig annorlunda. Att jämföra människans påverkan på klimatet med mångkultur är inget annat än att blnada bort korten. Mångkulturen ä'r POLITISKA beslut som svenska folket inte fått ge sin syn på, och som för inte så länge sedan inte heller sveriges riksdagsmän sympatiserade med. Att forskare på ett självklart sätt tar ställning för ett omtvistat politiskt ställningstagande förstår de flesta, trots att de inte forskar. Och det skulle strida mot all vetenskaplig stringens om klimatforskare redan från början hade en åsikt om vilket resultatet av forskningen kan tänkas bli, helst (låt vara i praktiken omöjligt) skall forskaren inte vara säker på hur det förhåller sig, alltså förutsättningslös forskning. Detta kan inte vara en nyhet om du verkligen är forskare?
Vi kan ta det motsatta, en forskare som öppet tar ställning mot mångkultur, enligt ditt sätt att resonera skulle det vara lika OK, han får ju ha privata åsikter. Vi vet alla hur troligt det scenariot är, ha, ha. Skall vi lita på resultaten skall inte forskaren ta ställning och offentligt gå ut med det som en självklarhet, vi vet alla, som har läst det minsta psykologi, att det färgar av sig på hur forskningen bedrivs, det behöver man inte vara zoologiforskare för att fatta.

Anonym sa...

Revolterar svenskar genom att placera Thorleifs högst på albumlistan kanske?
rim