måndag, februari 23, 2009

FÖRRÄDERI!

Vi är några systemkritiska människor som understundom haft lust at taga detta mycket starka ord i våra munnar när Reinfeldt och Sahlin gjort märkliga uttalanden och tagit väldigt konstiga beslut, speciellt ett ord har legat på tungan. Vi har ändå aktat oss för ordet, då det är ett väldigt starkt ord och när man använder ordet går tankarna osökt till personer som Wennerström och liknande figurer.

Nu är det då till sist Bo Pellnäs som använder sig av ordet. Det är ingen systemkritisk person i vanlig bemärkelse (vi riktiga systemkritiker vågar väl inte använda ordet) det är tvärtom en hög militär som väldigt ofta synts i TV-rutan. Det är en person som fått prata långa stunder i olika TV-program, ofta i den statskontrollerade televisionen. Han är en kändis och en populär figur i mainstream-media. Pellnäs är definitivt en auktoritet i militära frågor och konflikter. Det är ingen mindre än just denne Bo Pellnäs som tar ordet i sin mun. Ordet är, som alla redan förstått, FÖRRÄDERI!

Orsaken till detta är regeringens beslut att lägga ned flygflottiljen i Uppsala och att all militär verksamhet vid flygfältet där. Hela Mälardalen och vår huvudstad Stockholm står utan försvar mot överraskningsangrepp. Så här skriver Pellnäs in artikeln.

Nu avser ÖB att lägga ner den militära verksamhet som ännu fortgår vid flygfältet i Uppsala. Hyrorna för lokalerna anses vara för höga. Internprissättning på sedan länge avskrivna fastigheter är alltså grunden till att ÖB är beredd att avskriva möjligheterna att återskapa luftförsvaret av Mälardalen. Men inte nog med det. Han hävdar att detta inte är ett politiskt beslut, utan att det kan tas av myndigheten Försvarsmakten. För mig är det uppenbart att detta är tomt prat och att sakfrågan redan har varit i politisk säck innan den kom i ÖB:s påse. Han åtar sig som ett menlöst lamm det offer som befriar de nya Moderaterna från ansvaret.

Staten hyr gamla byggnader av sig själv och anser att hyrorna är för höga. Pellnäs ger de "nya moderaterna" hela skulden för beslutet. Ja, jag skall inte bli långrandig, jag antar att ni läsare kan tänka själva. Detta är den värsta idioti man kan tänka sig. Det är mer än så, jag anser att det ÄR landsförräderi, på riktigt. Till slut gör Pellnäs denna förtvivlade vädjan, han gör det till regeringspolitikerna. Jag vill ställa denna vädjan också till svenska folket och ni läsare.

Jag vädjar enträget till försvarsutskottet, Försvarsberedningens medlemmar, partiledare och alla försvarspolitiker att ta sig samman och inför sig själva erkänna att besluten som tog bort alla flygflottiljer från Mälardalen var djupt olyckliga. Det krävs inte några ursäkter. Bara att fatta det enda rimliga och ansvarsfulla beslutet: Att snabbt se till att huvudstaden får ett luftförsvar. Att inte fortsatt utlämna oss oacceptabelt sårbara i framtida situationer av ökad spänning med politiska påtryckningar eller för den delen mot allehanda terrorhot.

Vi i den röstberättigade allmänheten har vårt ansvar att trycka på politikerna, att skapa opinion, att sprida våra åsikter vidare. Politikerna skall veta att de renderar minuspoäng när de tar sådana här beslut. De skall veta att det renderar förakt från stora delar av befolkningen.

Vi kan helt enkelt inte längre lita på våra politiker. De vet inte eller bryr sig inte om vad som är bäst för landet och dess folk. De tar katastrofalt dåliga beslut, den borgerliga (Allians) regeringen likaväl som det socialdemokratiska alternativet. Det enda vi kan göra är att skapa ett opinionstryck samt att visa vad vi tycker vid nästa val.

Länk DN Opinion

4 kommentarer:

Anonym sa...

Den här problematiken med höga hyror för försvarets lokaler är en del i nedläggningen av invasionsförsvaret och i EMU-anpassningen. Fortifikationsverket i den form det har idag är liksom akademiska hus ett sätt att dels skriva upp det bokförda värdet på statliga fastigheter och dels ett sätt att överföra pengar från utbildningsbudget respektive försvarsbudget tillbaks in i statskassan där de behövs för att finansiera invällningen. En kasernbyggnad eller ett mobförråd i skogen, eller för den delen en universitetsbyggnad i centrala uppsala var tidigare bokförd till sin anläggningskostnad på nittonhundrafemtiotalet, artonhundranittiotalet eller sextonhundratalet och kostnaden för myndigheten var de faktiska drifts och underhållskostnaderna. När FortV respektive akademiska hus tog över fastigheterna för att försvarets respektive akademins verksamhet skulle renodlas sattes hyrorna till någon slags fiktiva marknadshyror och myndigheten förbjöds att hyra från andra aktörer på marknaden. Detta har lett till att såväl försvaret som universitet och högskolor övergett klassiska lokaler vilka sedan till lägre pris sålts eller hyrts ut till den öppna marknaden. Det leder till att en tredjedel av lokalerna i BMC i Uppsala står tomma trots att institutionerna där är trångbodda, de har inte råd med akademiska hus hyror för lokalerna, men akademiska hus har kostnaderna för lokalerna finansierade mer än väl genom de hyror de får in på två tredjedelar av lokalerna.
Hur kommer då EMU-anpassningen in i bilden?
Jo, statens bokförda förmögenhet relativt statsskulden var för låg, så man ville skriva upp den. Genom att i ren gåvoform överföra fastigheter från akademi och försvar bokförda till anskaffningsvärdet för decennier eller sekler sedan och i de nya förvaltningsmyndigheterna bokföra dem till ett påhittat 1990tals marknadsvärde skrev man upp statens tillgångar i sådan grad att Sverige blev godkänt för EMU-medlemskap.
Förräderiet i sammanhanget är alltså utfört redan av den förra borgerliga regeringen på tidiga nittiotalet, eller möjligen av någon av Ingvar Carlssons regeringar.
//En vän i kampen

Robin Shadowes sa...

För lite över 200 år sedan visste svenskarna hur man hanterar landsförrädare. Jag tänker närmast på Anckarström. Först dansade piskan på hans rygg. Sedan högg skarprättaren av ena handen, sedan huvudet och slutligen steglades kroppen. Ett straff passande samtliga folkförrädare både i Allahiansen och Svampen. T o m våra invällda femtekolonnare kan knappast ha något att invända då det är straff stadgefästa även i deras gamla sagobok. Finns det någon som tvivlar på att detta är vad dessa avskyvärda förrädare förtjänar?

Anonym sa...

Nog lika bra att vi inte har något försvar. För självklart skall väl försvarsmakten också vara "mångkulturell", innebärande att vi skulle utbilda en massa muslimer i vapenhantering. Med tanke på demografin en riktig mardröm. Nu kanske vi ändå kan hoppas på att hemvärnet förmår ta kontroll över landet vid ett framtida krisläge.

Robsten sa...

Hade jag mer tid skulle jag engagera mig själv i hemvärnet.