fredag, februari 27, 2009

Dyr asylpolitik

I ännu en ledare i DN kritiserar redaktionen regeringen och enskilda kommuners försök att komma tillrätta med uppenbara missförhållanden i asyl och integrationspolitiken. Södertälje kommun försöker genom en presskonferens med journalister från länder där många asylsökande kommer ifrån, tala om att situationen är ohållbar för nya asylsökande.

DN:s redaktion ger inte mycket för kommunens försök att komma tillrätta med problemen. Så här skriver de i artikeln.

Den asylsökande ställs alltså inför valet att bosätta sig hos sina släktingar i Södertälje, där man är välkommen och känner trygghet, eller att ta emot 71 kronor om dagen för att flytta till en för honom eller henne okänd ort i det nya landet, 100 mil från vänner och släktingar.

Både asylutredningen och moderaterna föreslår rent av en avtrappning av bidraget. Om man bara bosätter sig lite fel ska man få behålla några tior.

Det är svårt att förstå att någon kan tro att en sådan ”sanktion” skulle vara meningsfull.

DN:s redaktion visar minimal förståelse för situationen i Södertälje. Vi kan på goda grunder gissa att redaktionen själva bor i Stockholms innerstad, långt från alla problem. När regeringen föreslog att de som uppbär A-kassa måste flytta efter en viss period så hade redaktionen inte så många invändningar. Att nu komma med invändningar när det gäller människor som enligt våra asylregler skall vara flyktingar, som av olika skäl bosätter sig i några få kommuner, som till slut svajar under bördan, är mycket anmärkningsvärt. Svenska medborgare skall alltså ha betydligt hårdare krav på sig än människor som precis anlänt som flyktingar. Man undrar om redaktionen har några egna förslag på att lösa situationen i kommuner som Södertälje, eller är man nöjd med att inte den egna kommunen överlastas? Vidare skriver redaktionen så här.

Till bilden hör också att inte bara internationella erfarenheter utan också aktuell svensk forskning visar att en invandrare som bosätter sig i ett kluster av landsmän etablerar sig snabbare, ekonomiskt och socialt, än den som inte får tillgång ett sådant nätverk.

Någon sådan undersökning har jag aldrig sett, inte heller någon jag talat med har hört om denna undersökning. Men den skulle i alla händelser inte vara applicerbar på vårt land, då våra regler skiljer sig mycket med jämförbara länder. I länder där denna undersökning måhända har utförts så kanske man inte har någon dagpenning alls, bara som ett exempel. Dessutom visar erfarenheterna från vårt eget land att det förhåller sig tvärt emot vad redaktionen påstår. I Rosengård, Alby och Hammarkullen bor det definitivt ”kluster av landsmän”. Att dessa ”kluster” skulle ha visat sig etablera sig snabbare ekonomiskt och socialt är inget annat än ett dåligt skämt. Till sist skriver redaktionen så här.

När Sverige nu på nytt tillåter arbetskraftsinvandring vore det kanske läge att också återgå till en mindre rigid syn på migrationen i övrigt. Grundhållningen att en asylsökande ska betraktas som ett kommande avvisningsfall tills motsatsen bevisats har inte lett till någon framgång i migrationspolitiken. Det vore ett intressant experiment att i stället utgå från att den asylsökande är en ny resurs som omedelbart ska ges bästa möjliga förutsättningar för att arbeta och göra rätt för sig.

Är redaktionen fullt allvarlig? ”Mindre rigid syn på migrationspolitiken”! Sverige tog emot hälften av alla irakiska flyktingar som flydde till väst under oroligheterna i sitt hemland. Är redaktionen fullständigt omedveten om Sveriges immigrationspolitik? Sverige har den mest generösa och den minst ”rigida” immigrationspolitik av alla jämförbara västländer. Hur i hela fridens namn kan redaktionen, på fullt allvar, säga att vår immigrationspolitik är generös? Två politiska partiet har i princip bildats i vårt land, just p.g.a. vår vansinnigt generösa politik på detta område. Snälla redaktion och snälla politiker, inga fler sådana experiment som redaktionen talar om tack, vi som bor i förorten har nog med spänning. Vill redaktionen ha mer spänning så kan de flytta ut hit.

Länk DN

2 kommentarer:

Robin Shadowes sa...

Tja, man vill väl ha hit fler vinstlotter antar jag.

Anonym sa...

Det är nog dags att dela upp Sverige i två länder. Jag måste säga att jag känner ingen som helst gemenskap med hela denna mångkulturhysteri som genomsyrar Sverige (åtmistone det officiella). Jag skulle omedelbart ansluta mig till det svenska Sverige.