onsdag, juni 17, 2009

Alla är överens?

DN publicerar i dag en rapport från FSI, Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier. FSI har låtit undersöka väljarnas inställning i hur de ställer sig till att göra besparingar på olika områden eller höja skatten. Det är med en braskande rubrik man konstaterar att ”alla är överens”. Som vanligt i svensk politik då tänker man, idealet verkar vara att alla tycker exakt likadant.

Redan i ingressen blir det dock ett klockrent faktafel, så här står det.

En majoritet av både borgerliga och rödgröna väljare säger nej till besparingar inom skola, sjukvård och ålderspensioner men kan acceptera fortsatta besparingar inom försvaret.

En majoritet av de borgerliga väljarna kan INTE tänka sig fortsatta besparingar inom försvaret enligt det stapeldiagram som DN själv publicerar. Det står siffran 41 vilket förmodligen innebär att 41 procent av de borgerliga väljarna tycker att utgifterna kan minskas. Ingen vill höja skatter så bara 18 procent tycker att man hellre kan höja skatterna än banta försvaret.

Alla utgifter måste ju i verkligheten finansieras. I verkligheten kan man också flytta pengar från en verksamhet till en annan. Man skulle t.ex. kunnat fråga om vi skall flytta pengar från vår kostsamma immigrationspolitik till försvaret eller skolan. Förmodligen är det helt riktigt när Joachim Timander säger detta i artikeln.

Men man kan inte tolka den här mätningen som att en majoritet av väljarna säger ja till skattehöjningar för att satsa till exempel på sjukvården. Det är mer en signal om hur människor prioriterar mellan olika samhällsområden.

Tar vi mätningen som en indikation på de viktigaste frågorna för väljarna så är i fallande ordning skolan, sjukvården, ålderspensionärerna och polisen de viktigaste frågorna för väljarna i båda blocken. Det enda som skiljer borgerliga väljare från de som röstar på vänsterblocket den att skolan är viktigare än sjukvården för de borgerliga väljarna.

Skolan är oerhört viktig för både borgerliga väljare och de från vänsterblocket. För borgarna den viktigaste frågan och för vänstersympatisörerna den näst viktigaste frågan. Ändå ser vi att skolan är ett av de första områden det sparas på i kristider. Skolan drivs i kommunal regi och rikspolitiker har heller ingen direkt makt över skolans finansiering. Det är ytterligare ett argument för att skolan bör föras över i statlig regi.

Som det är nu så satsar man på nya konsthallar i statlig regi medan man sparar in på barnens skolgång i kommunal regi. Kan inte politiker ta till sig vad väljarna tycker om prioritering av de olika politiska frågorna och verksamhetsområdena? Politiker från båda blocken har en tendens att satsa på övriga och obskyra projekt (för att själva hamna i historieböckerna möjligen) och spara på just de områden människor tycker är viktiga.

Att höja skatten är inte längre en framkomlig väg för att säkerställa vårt välfärdssamhälle. Vi har redan en otroligt hög skatt om vi mäter det totala skattetrycket så i framtiden återstår omfördelningar eller att försöka höja vår nationella inkomst.

Länk DN


Länk Diagram

2 kommentarer:

Stig sa...

Observara att ditt förslag, Robsten om att "Man skulle t.ex. kunnat fråga om vi skall flytta pengar från vår kostsamma immigrationspolitik till försvaret eller skolan" inte ens finns med bland de 13 områdena. Kanske onödigt av mig att påpeka men jag kan inte låta bli.
Att så många från båda blocken vill skära ner ännu mer på försvarsutgifterna visar ännu en gång på den religiösa övertygelsen om att Sverige är av Herren uppe i det blå utsett som den oantastliga nationen som aldrig mer blir angripet av främmande makt. Våra 250 år av fred är Herrens heliga löfte om evig fred och frihet.
Frågan är om det lilla som ännu går att skära ner på inom försvaret bara blir lite kaffepengar i stadskassan. När sedan bättre tider stundar så klassas väl de som vill kompensera för försvarets neddragningar för "krigshetsare", "stridisar" och liknande.

Robsten sa...

""Observara att ditt förslag, Robsten om att "Man skulle t.ex. kunnat fråga om vi skall flytta pengar från vår kostsamma immigrationspolitik till försvaret eller skolan" inte ens finns med bland de 13 områdena. Kanske onödigt av mig att påpeka""

Ja faktiskt ;-)