lördag, augusti 15, 2009

Skytte om media och politik

Göran Skytte skriver ledare i Svenska Dagbadet och det är sällan eller aldrig man inte håller med om någonting, ibland är man t.o.m. tvungen att hålla med om ganska mycket i hans artiklar. Artikeln om ”Kärnfamiljen” är en sådan.

Ämnet är ”Kärnfamiljen” har i sig begränsat intresse för allmänheten eller politiker. Människor får ju bilda vilka familjer de så önskar bara de håller sig till lagen. Om några vill leva i något slags ormgropsliknande förhållande så inte bryr jag mig om det, varsågoda. Det som däremot ÄR intressant är hur media och politiker behandlar frågan och hur den allmänna paradigmen i samhället ser ut och utvecklas. Även om det är lätt att hålla med om mycket i det Skytte skriver i artikeln har han inte förstått samspelet mellan media och det politiska skiktet, så här skriver han t.ex.

Men det finns en intressant skillnad mellan politisk opinion och traditionell medieopinion. I politik mäter man olika opinioners vikt i allmänna val, vilket ofta (men naturligtvis inte alltid) fungerar som en spärr mot alltför avvikande förslag och tankar. Men i medierna betraktas det avvikande, det ovanliga, som en tillgång.

Därför kan även jämförelsevis perifera grupper, företeelser och idéer av och till få en huvudroll i medierna. Det avvikande lockar, plus att journalisten som skriver gillande och uppskattande om det kan njuta sötman av att känna sig god och utan fördomar.

Den mediala opinionen är mycket mer komplicerad och tätt sammanflätat med den politiska opinionen än vad Skytte förstått. En faktor som gör att den politiska opinionen ändå klarar sig relativt hyfsat trots att den ger sig in på samma äventyr som den mediala opinionen är att folk röstar var partierna står i ekonomiska frågor, trots att de kanske avskyr var partierna propagerar för i t.ex. HBT-frågor.

Det som är haken i dag för partierna är att de ekonomiskt har närmat sig varandra så mycket att värderingsfrågor faktiskt börjar få betydelse igen. Det har stått artiklar om detta bl.a. i Axess men flera debattörer har tagit upp detta dilemma på flera håll. Dessutom så har det faktiskt inte funnits något att välja på för t.ex. konservativa väljare. Alla riksdagspartier har ofta ställt upp på samma ”äventyr”, detta ivrigt ackompanjerat av media. Väljare som inte gillat utsvävningarna i olika obskyra frågor har fram till nu inte haft annat val än att rösta på sitt gamla vanliga parti. Vidare sår det i Skyttes artikel så här.


Det är naturligtvis bra om medierna kan vara en spjutspets för förändring. Men det finns en baksida. Det kan bli problematiskt om centrala medier gör sig till okritiska kampanjorgan för opinioner som endast har svag förankring i samhället – i synnerhet om medierna därmed direkt eller indirekt tystar eller marginaliserar den stora majoriteten, de mångas opinion.

För det första så kan den som gör ”före” antingen gå rätt väg eller fel väg. I vårt land tar vi för givet att den som trampar ”före” alltid går rätt väg, det är inget annat än en livsfarlig fördom. De som i Norge innan andra världskriget propagerade för en kraftig nedrustning av försvaret, för att i stället satsa pengarna på andra saker, var ”spjutspetsar”. Nu vet vi att dessa ”spjutspetsar” gick helt fel väg.

För det andra så kan man diskutera vilka som går ”före” och vilka som hamnat på efterkälken. De som helt nyligen ställt sig upp och sagt att vi inte skall omskära omyndiga pojkar ety de måste få bestämma detta själva, går dessa människor före eller har de hamnat på efterkälken?

Och för det tredje så kan man i en demokrati inte ”tysta” eller ”marginalisera” en majoritet till fördel för en minoritet som endast har en ”svag förankring i samhället”. Om detta ändå sker (vilket faktiskt både Skytte och jag påstår att så sker i dagens Sverige) så måste detta innebära ett demokratiskt systemfel. Till sist skriver Skytte så här i artikeln.

Slutligen. Häromdagen träffade jag en gammal god vän. Urbota socialdemokrat. Har röstat på S i hela sitt liv. Men nästa gång skall han rösta på Reinfeldt. Han berättade det med ödesmättad stämma. Jag undrade varför. Hans svar: ”På grund av Mona Sahlin. Hon tänker inte som en vanlig socialdemokrat. Inte i en enda fråga.”

Vi är rätt många som undrar varför inte fler resonerat som Skyttes goda vän, långt tidigare. Det är i själva verket svårt att peka ut vilken grupp dagens Socialdemokrater vänder sig till. De relativt små grupper som Sahlin vänder sig till på ett ofta spektakulärt sätt kan inte vara partiets egentliga målgrupper, så dumma kan inte ens socialdemokratiska partistrateger vara.

Den stora frågan är också varför Socialdemokraterna övergav sin naturliga väljargrupp. Var det medvetet eller skedde det av misstag? Eller var det helt enkelt så att Socialdemokraterna inte kunde omformulera sin politik för sina traditionella väljare när samhället förändrades och att man då helt sonika vände sig till andra väljargrupper?


Länk SvD

29 kommentarer:

Anonym sa...

sossarna trodde i sin enfald att deras traitionella väljarbas alltid skulle finnas kvar och knallade på och fjäskade för invandrare och htb människor utan för en sekund reflektera över om att de kanske trampar folk på tårna.

det behövs en rensning i de politiska leden OCH innom media. politisk korrekthet är ett marxistiskt gift som måste förgöras med rötterna.

robban

Robsten sa...

Håller med om allt förutom att gifter är marxistiskt, om så vore skulle det inte vara så svårbekämpat. Nä precis som Christopher Lasch sade så är det lika mycket ett liberalt gift, vilket gör det betydligt mer svårbekämpat.

MS sa...

Jag tror att S på något konstigt sätt är ett offer för sin egen framgång. Varför skulle ett parti som har regerat ohotat i nästan 70 år vilja förändra sig? Jag tror att du är på rätt spår när du skriver att deras oförmåga att förnya sin politik nog är en av den största förklaringen till deras väljartapp. Om ett parti förlorar nästan 20 % av sina väljare så är det klart att dom drabbas av panik. Att dom då vänder sig till minoritetsgrupper som traditionellt röstar rött är kanske inte så förvånande men det är inget man vinner val på. Då kommer vi osökt in på orsak nr 2. Mona Sahlin. Hennes avsaknad av fingertoppskänsla är skrämmande. Är du partiledare så måste du ha en känsla för vilka dina väljare är och vilkas intressen du ska företräda. Något annat är ett politiskt självmord. Bland dom första åtgärderna M drev igenom var slopandet av förmögenhetsskatten. Det var ett "tack" till sina gamla trogna kärnväljare i Djursholm och Vellinge. Man kan ha många åsikter om detta men dom gjorde det rätta ur partipolitisk synpunkt.

Mona Sahlin brinner bevisligen för HBT- frågor och Palestina men hon måste ställa sig frågan om hennes väljare gör det? Svaret är nej. Dom väljarna röstar istället på V eller kanske MP. Hon måste förstå att hon stöter bort många gråsossar när hon t ex slätar av RFSL-ordföranden för att visa hur fördomsfri hon är. Dvs hon måste sätta S framför sin egen politiska agenda. Fortsätter hon så här så kommer S bli ett 10-15% parti . Inte mig emot men det öppnar dörren för tokvänstern så det är ingen utveckling jag välkomnar. Om man ser vilka som övergett S så hittar du många medelålders män. Vissa kanske är gamla uvar som tycker att kvinnans plats är vid spisen men många har nog lämnat S p g a deras politiska omsvängning från ett stolt arbetarparti till ett parti som längre inte har någon själ utan som velar fram och tillbaka beroende på varthän vinden blåser.

Samarbetet med främst V har nog skrämt bort många väljare. Att se Lars Ohly peka finger i TV och gå runt med en Palestinaschal med en karta över MÖ där Israel saknas kan få vem som helst att rösta blått. Det är dock en svårare nöt för strategerna på Sveavägen att lösa. Dom hoppas nog på att Jonas Sjöstedt masar sig hem från New York.

Garm sa...

MS

Du gör en bra analys av nuvarande SAP och dess nuvarande ledarskap,men jag skulle vilja lägga till deras väpnade gren (eller är SAP LO:s politiska gren?).

Många klassiska arbetarsossar fick nog redan när Palme kom till makten, men valde antingen sofflocket eller röstade av födsel o ohejdad vana på SAP.

Monas o Wanjas m.fl. beteende är utmärkta annonspelare för alliansen och Sd samt för vissa akademikersossar även kommunisterna.

Gråsossekärnan väljer dock antagligen hellre sofflocket än något annat parti. De yngre går dessvärre till Sd eller kanske till ännu mer extremt nationalistiska partier.

De gamla klassiska gråsossarna hatar kommunister och nationalister och höger så de väljer som sagt sofflocket nu när frieriet till HBTQ-folket gått så långt samt även LO:s ledargarnityr svikit.

Lappri sa...

Viljan att förstöra västerlandet och dess nationalstater är det som driver utvecklingen i europeisk politik av idag. Detta har pågått länge, men jag hävdar att vi aldrig tidigare har varit så marxistiskt influerade som idag. Svensk partipolitik är nedlusad av människor som medvetet eller omedvetet arbetar för marxistisk ideologi. I detta fall är det kärnfamiljen som är måltavla. Just viljan att bryta ned västerlandet är det centrala i marxistisk/kulturmarxistisk ideologi. Genom att attackera alla företeelser i samhället, det spelar ingen roll om det är bra saker eller faktiska dåliga saker som attackeras. För marxisten så gäller det att upprätthålla momentum i förändringsprocessen och inte tappa initiativet till förmån för eftertanke och försiktighet. Genom att vara medveten om den kulturmarxistiska agendan så kan man läsa av och faktiskt förstå hur t ex uppenbara PK-krockar uppstår. Paradexemplet i svensk politik torde vara socialdemokratins orientering mot hbt-frågor samtidigt som man aktivt arbetar med att etablerara islam på den politiska arenan. Hbt-frågorna används som ett medel att bryta ned familjebildningen och islam är i direkt konflikt med västerlandet. Att dessa två företeelser är lika blandbara som olja och vatten spelar ingen roll. Båda företeelser tjänar den kulturmarxistiska agendan genom att bryta ned västerlandets förhatliga borgerliga strukturer.

Det finns en utmärkt film (22 min) av William Lind som beskriver kulturmarxismen och Frankfurtskolans inflytande från WWI fram till idag. Jag uppmanar alla (men på ett hövligt sätt) som är intresserade av politik att ta dessa minuter i anspråk och se den.

Filmen finns här:

http://www.tangle.com/view_video?viewkey=996fc30438d97a555098

och här:

http://video.google.com/videoplay?docid=8630135369495797236

MS sa...

@Garm

Du har rätt :-) Glömde bort LO. Mona Sahlins idoga försvar av Wanja L-W har säkert kostat S tusentals röster. Jag tror dock att S numera är mer beroende av LO än tvärtom. Makt korrumperar. Det spelar ingen roll om du är politiker eller fackföreningsledare.

Det var nog lättare för gråsossarna på sofflocket förut när M och dom andra borgerliga partierna var framställda som arbetarnas fiende nr 1 och nidbilden av en moderat var en fet direktör som sparkade ut änkor med barn på gatan med ett glatt skratt. Nya M lockar många f d sossar av flera skäl och dom kan nog vara svåra att vinna tillbaka. Att Alliansen trots lågkonjunktur och varsel ändå leder i vissa undersökningar eller bara marginellt ligger efter dom röd-gröna är ett tydligt tecken på det. Det skulle vara helt omöjligt för bara 10 år sedan. Det måste Sahlin och Co ta som ett monumentalt misslyckande. Läste idag att hon redan har börjat propagera för könskvotering och skattehöjningar. Inga nya visioner eller nya grepp utan bara den gamla vanliga skåpmaten. Hoppas svenskarna inte är så dumma att dom går på deras ”målsättningar” dvs vallöften en gång till.

Problemet för S är också att gråsossarna är ett utdöende släkte. Det finns inte så många kvar och dagens väljare är betydligt mer otrogna och rörliga. Dom partier som inte inser detta kommer på sikt att självdö.

Jag är inte alls lika negativt inställd till SD som du verkar vara och jag tror att dom kan sno många väljare från S. I Skåne är dom snart ett av dom största partierna och med undantag av Vellinge så är ju Skåne precis som Norrland rött.

Garm sa...

MS

Visst lockar Sd många yngre sossar speciellt ur LO-fack som Metall de har ju i stortsett ett gammaldags socialdemokratiskt program (före Palme) om man bortser från synen på kyrkan som folkkyrka o sammanbibdande kitt, och verkar ju ytligt sett inte enbart putsat fasaden utan även börjat städa inuti huset.

Före Palme hade vi ju i stort sett endast arbetskraftsinvandring, de flyktingar som kom under efterkrigstiden fram till mitten av sjuttiotalet fick ju i stort sett simma eller sjunka och klarade sig som regel alldeles utmärkt och hade som målsättning att åka hem så fort det var möjligt ock fick sällan PUT förrän man insåg att det inte gick att återvända hem under överskådlig tid.

Mona Sahlin verkar vara i total avsaknad av självbevarelsedrift. Hon lär inte bli omvald efter riksdagsvalet om hon inte blir avsatt redan innan.

Mats J sa...

Garm, själv ser jag det som en medborgerlig plikt att rösta på SD i nästa val. Visst finns det brister,som i alla små partier. SD skulle behöva fler intelligenta och högutbildade karriärister, men de kommer automatiskt när man lyckas etablera sig över fyraprocentspärren.

SD har fel i många små frågor men rätt i den stora övergripande frågan. Historien har visat att de etablerade europeiska partierna aldrig någonsin kommer att förändra sig helt oavsett hur stort opinionstrycket blir, eller hur stora de invandringskritiska partierna blir. I Nederländerna t.ex är Frihetspartiet på väg att bli landets största parti utan att de övriga partierna flyttat sig en tum från sina tidigare positioner. Det är alltså den vägen vi måste gå.

Robsten sa...

@Mats
"I Nederländerna t.ex är Frihetspartiet på väg att bli landets största parti utan att de övriga partierna flyttat sig en tum från sina tidigare positioner. Det är alltså den vägen vi måste gå."

Fast i Danmark var scenariot ett annat. likaså i Sverige när det gäller miljöpartiet, nu är alla partier miljöpartier i någon mån. Även NyD påverkade de övriga partierna en smula, låt vara marginellt.

Nä, jag är inte alls lika säker på att de övriga partierna blir opåverkade, jag tycker t.o.m. att de REDAN påverkats att inte sväva ut för mycket, faktiskt.

MS sa...

@Garm

"Mona Sahlin verkar vara i total avsaknad av självbevarelsedrift. Hon lär inte bli omvald efter riksdagsvalet om hon inte blir avsatt redan innan."

Tvivlar på att hon blir avsatt. Det är lite för nära valet och S har inte haft som tradition att avsätta partiledare. Dom brukar få sitta kvar tills dom själva väljer att avgå. Om hon mot förmodan skulle bli det vad finns det för alternativ? Tror inte på Walllström, Bodström eller Östros.

Jag har ingen insyn i S men jag har fått intrycket att Mona Sahlin är en svag ledare som är beroende av sina rådgivare, läs t ex SWECAN uttalandet, så det behövs nog en rejäl utresning på Sveavägen 68 utöver Mona S. Den interna oppositionen är tyst men det borde finnas falanger som strider för en mer traditionell S-politik. Varför är dom så tysta? Det kan vara partipiskan som viner men om man är lite konspiratorisk lagd så kan man tro att dom håller tysta för att Mona Sahlin ska förlora valet och därmed blir dom av med henne en gång för alla.

Hon verkar läsa denna Blogg :-) för nu verkar hon sikta in sig på ensamstående mammor istället för HBT-frågorna. Trots att det är, som Marie Söderkvist skriver i dagens Expressen, S som står bakom kvinnofällan med bl a deltidsjobbskarusellen så kan det tyvärr locka några kvinnor över till S. Hon lär däremot inte locka tillbaka gubbarna på sofflocket med "målsättningarna" ökade bidrag till ensamstående och en lag på minst 40% av båda könen i bolagsstyrelser. Återigen så är det minoriteter hon siktar in sig på. Hon försöker väl sno några av Ohlys röster förmodar jag. Ska bli intressant att se om dom röd-gröna kommer att kunna hålla ihop fram tills valet.

Robsten sa...

Att Sahlin vill få in Östermalmsfruar i bolagsstyrelser lär kanske sno några röster av Ohly, med den väljarbas de har nu, men jag tvivlar faktiskt. De flesta kvinnor inser nog att dessa styrelseplatser aldrig kommer att gälla dem.

Jag tycker personligen att Wallström och Östros skulle vara katastrofer för S. Däremot kanske Bodström skulle platsa, han är ju påläst i de frågor han uttalar sig i, har charm inbillar jag mig, och utstrålning faktiskt. vad saknas?

Nuder är väl passe, man han skulle ha blivit en oerhört mycket bättre partiledare än Sahlin. Sahlinfalangen log nog i mjugg när de drog Persson vi näsan och fick in Sahlin i stället, det är bara det att partiet förlorade.

Jag tror att Jämtin skulle kunna göra ett gott jobb, men jag är tämligen ensam om att lyfta fram henne, och jag är ju som sagt inte ens sosse he, he.

Kritik mot Sahlin har faktiskt förts fram, bl.a. i samband med strulet kring samarbetet med V. Jag tror ju att Sahlinhatarna slipar sina knivar, det är vad jag tror.

MS sa...

@Robsten

Vad saknas? Jag får inget grepp om Thomas Bodström. Mycket yta men inget direkt innehåll. Han gjorde inget större intryck på mig som Justitieminister. Men han är ju Tv-mässig helt klart och han kanske kan locka över några kvinnliga väljare ;-)

Carin Jämtin verkar vara vettig men hon är lite för "grå" och anonym för att slå igenom. Hon är väl relativt ung så hon har framtiden för sig. Hon får stå på tillväxt i Stadshuset så länge. Jag tror dessutom att nästa partiledare för S blir en man.

Anneli sa...

MS o MATS J

Visst är det högst osannolikt att fru Sahlin blir avsatt o inte drar hon sig frivilligt tillbaka, så det är bara att tacka o ta emot, de har dessutom enbart dåliga alternativ, den sliskige Bodström tror jag ingen vill ha speciellt inte vi kvinnor.

Sd har rätt vad gäller flyktingfrågan men inte så mycket annat. Deras kyrkopolitik anser jag som aktivt troende medlem i svenska kyrkan, vara bedrövlig.

Jag tänker nu köra under mitt eget o inte min bloggs namn. Alltså Anneli. Robban känner mig sedan andra debattfora.

Johan Y sa...

Bodström lockar säkert. Clinton visade ju att även feminister tycker om att bli förförda av sliskiga män.

Personligen tillhör han mina mardrömsscenarier. Tycker han verkar fullkomligt ointresserad av ideologiska frågor om hur samhället ska se ut samtidigt som han tycker att en politikers prestation ska mätas i hur många lagar man hinner stifta.

Det vi behöver är ju motsatsen. En politiker som har en bild av vilket samhälle han/hon vill skapa. Någon som som inser att en god politiker likaväl kan undvika att lägga sig i eller till och med rensa bland lagar och regler.

MS sa...

@Anneli

Finns det något parti för er aktivt troende längre? KD verkar mest irra runt i olika frågor som jag inte direkt ser som deras kärnfrågor. Jag gillar dock Göran Hägglunds utfall mot kulturmaffian och han kan nog vinna över några konservativa på sådana utspel men det är inte KD's själ så i slutändan det kanske bara blir en konstgjord andning.


Jag vet inte om det var den goda Robsten som skrev att nu när partierna står så nära varandra i dom politiska frågorna så är det till syvende och sist deras värderingsfrågor som avgör när man ska rösta på valdagen. Det ligger nog mycket på det och därför är det viktigt för partierna att stå för sina värderingar även om dom inte är så "coola" för tillfället.

Anneli sa...

MS

Jag hoppade av kristdemokraterna efter trettiofem års aktivt medlemskap förra året. Mina riksdagsmäns eniga felröstande blev sista droppen för mig efter alla eftergifter som våra ministrar o riksdagsgruppen gjort i det som skulle föreställa våra kärnfrågor.

Nu är jag politisk vilde o nöjd med det.

Vänder inte Kd tillbaka till sitt kristna värdekonservativa ursprung är det slut med partiet. Jag hoppas de åker ut i valet 2010, så det blir litet räfst o rättarting.

Eftersom jag är uppvuxen i arbetarrörelsen o var SSU:are innan jag hoppade av när Palme kom till makten så önskade jag att SAP också skulle göra en storstädning under de här åren, men det har de inte ens försökt göra, så jag hyser inte mycket hopp för Kd heller i detta fall.

Robsten har rätt i att vi inte har någon bredd bland våra partier, nu mindre än någonsin. Det är bara retoriken och små nyanser som skiljer. Man måste gå till bokstavspartierna, trotskisterna och nazisterna för att hitta några som inte håller sig till mittfåran.

Sd tillhör ju också numera mittfåran i allt utom flyktingpolitiken (om de nu ev lyckats med sin storstädning)

Jag har vänner som är medlemmar o ständigt försöker värva mig bl.a den där omskrivne prästvigde frie skribenten. de försöker hela tiden bevisa för mig att storstädningen är lyckad men jag är inte övertygad.

Visst är det viktigt för partierna att stå för sina värderingar, men det inser de inte i sitt jagande efter röster. Det finns inget parti som tänker långsiktigt ideologiskt längre, annat än de extrema ytterkantspartierna, ja möjligen då SAC men de är ju inget konventionellt parti.

Robsten sa...

@Anneli

"Jag har vänner som är medlemmar o ständigt försöker värva mig bl.a den där omskrivne prästvigde frie skribenten. de försöker hela tiden bevisa för mig att storstädningen är lyckad men jag är inte övertygad."

Vem är den frie skribenten?

Vilken storstädning? Inom vilket parti?

Nä det måste kännas rätt innan man bler medlem i ett parti. Man kan delta i möten träffa och prata med medlemmar innan, för at götra sig en realistisk bild.

Mats J sa...

Robsten, jag hoppas du har rätt i att de andra partierna påverkas av SD. Jag har alltid ansett att vi är ett pragmatiskt folk och gör det rätta till slut när vi prövat alla andra vägar. Problemet är väl främst att vi inte har hur mycket tid som helst.

Annelie, jag vet inte vad SD har för kyrkopolitik eller vad som kännetecknar en bra eller dålig kyrkopolitik för den delen. Men SD är ett parti som består av gräsrötter, politiska amatörer som alla små partier i början. Det kommer att krävas fler jurister, fler nationalekonomer, och varför inte fler präster. När media gör sig lustiga över SD så handlar det ofta om någon galen motion som en fritidspolitiker skrivit till kommunfullmäktige. De stora partierna har ett helt maskineri som sållar bort de värsta galenskaperna. Det behöver SD också skaffa sig.

Robsten sa...

@Mats
Du har så rätt Mats ;-)

Anneli sa...

@ Robsten

Den frie skribenten heter Axel W Karlsson, präst i svenska kyrkan dock ingen tjänst som sådan.

Övriga vänner vill kanske inte skylta med namn i en blogg så dem nämner jag inte vid namn de är mycket aktiva på västkusten.

Det är Sd:s storstädning jag avser.

Fasaden är numera mycket välputsad.
Problemet för mig är hur städningen inomhus har varit och är.

Mina kompisars snack om att övertyga andra om deras inriktning är bäst, tyder på en hel del inre strider, likaså tyder allt deras bortförklarande av brottslingar o rasister på att det inte storstädats allt för nogrannt.

MS sa...

@Anneli

SD har ett tungt förflutet som ligger dom till last. Ibland undrar jag om det inte har varit bättre att dom hade börjat om från början med ett helt nytt namn och parti. Denna kvarnsten av gamla synder kommer att ligga dom i fatet länge.

När det gäller storstädning så är jag medveten om att SD alltid kommer nagelfaras när det gäller t ex medlemmar som dömts för brott osv. I rättvisans namn så finns det främlingsfientliga och kriminella inom alla partier och jag tycker från min horisont ändå se att SD förstår att dom hålla måste sopa rent framför sin egen dörr. Säg det parti utan inre stridigheter. Det nya SD är ett ungt parti och du kan inte begära att dom har samma "slimmade" organistaion som t ex M och S.

Det är dock nog svårt att undvika att vi kommer att få läsa om onödiga citat och uttalanden från SD-företrädare fram tills valet. Dels så har dom vänstermedias ögon på sig men också så är många företrädare ovana att handskas med media. SD borde ha kurser i mediaträning för dom som dom sätter på valbara platser.

Robsten sa...

@MS
Det har de också, resursbristen gör sig dock påmind. Jag har själv skrivit ett kompendium om hur man skall handskas med media, hoppas det kommer att användas i framtiden.

Robsten sa...

Jag känner till Axel Anneli, han har väl alltid hållit sig inom partiets ramar, såvitt jag vet. Trevlig kille, betydligt mer utåtriktad än vad jag är.

Det är redan någon SDare som skrivit en olämplig artikel, Elgemalm eller vad han heter. Åkesson har tagit avstånd. Ja Anneli, flera, t.ex. jag har redan långt tidigare hört att t.ex. Elgemalm kan producera grodor, det finns flera än han. Men vad skall vi göra? Uteluta alla som möjligen kan producera grodor? Det håller helt enkelt inte, policyn är så strikt den kan vara, redan nu. Jag tycker att den kanske är i överkant t.o.m. när det gäller "vandel" har man gjort upp med sitt förflutna så har det ofta gjort en till en bättre mer erfaren människa.

Ja SD försöker mediaträna sina adepter, men de som bäst behöver det ställer inte alltid upp på det, tyvärr.

z999 sa...

En stor skillnad är att rasistiska uttalanden är acceptabla på ett annat sätt i media när det är riksdagspartierna som står för dom;
Läs här, högerklicka och öppna i nytt fönster

Enligt västerländskt/svenskt synsätt så är en brottsling efter avtjänat straff en lika god samhällsmedborgare som vi andra så länge han inte begår nya brott. När man ska bedöma om någon brottsling är lämplig kandidat eller inte så borde man kolla typen av brott och jämföra med posten personen ska ha. En finansminister som blivit fälld för misshandel borde inte vara diskvalificerad från sin post.

Anneli sa...

z999:

Om en finansminister kan vara dömd för misshandel o ändå finansminister eller som i Sd:s fall nämndemän vara dömda för det eller värre okej om du anser det, med den logiken finns det heller inga skäl att utvisa icke svenska medborgare som begår gruppvåldtäkt.

Robsten.

Okej ett nytvättat parti som vilar på tvivelaktig grund skall ha alla chanser att bli trodda och kunna sucka över mistänksamma ev väljare o känna sig förorättade av allmogens misstänksamhet okej jag tror jag förstår. Du låter ungefär som mina kompisar där i göteborg o Uddevalla.

Robsten sa...

Vilka nämndemän är dömda för vaddå?

ja jag anser att den som inte alltid har varit skolans ljus och varit en svärsmorsdröm, men som riktat upp sitt liv och blivit en ansvarstagande medborgare, är en bättre nämndeman än någon som aldrig i hela sitt liv tagit ett enda snedsteg (fast de kanske aldrig heller tänkt en självständig tanke, det hör faktiskt ihop) Denna åsikt står jag för till 100 procent, bl.a. genom en massiv erfarenhet av olika typer av människor.

Strunta i vad jag eller SD tycker, vad tycker DU, skall de som blivit dömda för gruppvåldtäkt få stanna i vårt land, fast de inte är svenska medborgare.

Anneli sa...

@Robsten.

Jag hårddrog iofs men om det skall sitta dömda brottslingar för grova brott i riksdag, kommun eller som nämndemän bara för att de påstår att de har ångrat sig, varför skall då invandrargrabbar som påstår sig ångra gruppvåldtäkten o vill ha ett hederligt jobb utvisas?

En stor del av dessa invandrargrabbar är dessutom svenska medborgare eller har dubbelt medborgarskap.

Om du ursäktar så mitt största problem med Sd som med resten av våra partier är dubbelmoralen

z999 sa...

@Anneli:

Om en finansminister kan vara dömd för misshandel o ändå finansminister eller som i Sd:s fall nämndemän vara dömda för det eller värre okej om du anser det, med den logiken finns det heller inga skäl att utvisa icke svenska medborgare som begår gruppvåldtäkt.


Jag tycker att det är en milsvidd skillnad mellan vilka ett parti väljer in och mellan vilka som ska utvisas ur landet. Och sen är det upp till väljarna att ta ställning till om det är ok med en finansminister med ett kriminellt förflutet.
Och sen kan jag delge dig mina åsikter angående frågan, jag representerar inte SD;
För det första tycker jag att det är viktigt med likhet inför lagen och att folk ska kunna förvänta sig så långt det går att samma straff utdöms vid olika brott. Alltså ska det helst inte förekomma ens att en person blir dömd till två års fängelse och en annan blir dömd till två år plus utvisning ur landet. Jag accepterar SD's policy i frågan eftersom den är en kompromiss och att det är viktigt att det finns en så bred majoritet i riksdagen som möjligt för förslag som gäller utvisning.

Mitt ideal är annars att alla ickesvenska medborgare lämnar landet och att invandringen utanför Europa samt Europeiska länder som ger problem upphör helt. Enda undantagen är utländska adoptioner och när folk gifter sig över gränserna men med hård kontroll av staten även då.

Om det finns så många icke-svenska medborgare som begår brott i landet så tycker jag att man sopar problemen under mattan bara om man går och väntar in att dom ska begår brott för att sedan utvisas. Man måste ta till andra åtgärder i så fall.

Visst har du rätt i att det just nu finns en stor portion dubbelmoral runt dom här frågorna. I riksdagen så vet man att invandringen är ett stort problem och så satsar man på att utvisa där det går blandat med att försöka visa att man är för en fortsatt "generös" invandringspolitik.

Robsten sa...

@Anneli

"Jag hårddrog iofs men om det skall sitta dömda brottslingar för grova brott i riksdag, kommun eller som nämndemän bara för att de påstår att de har ångrat sig, varför skall då invandrargrabbar som påstår sig ångra gruppvåldtäkten o vill ha ett hederligt jobb utvisas?

"

Men sitter det inga sådana dömda brottslingar för SD, alla representanter får skriva på en vandelsförsäkran. SD har den hårdaste policyn av alla partier.

Sedan svara du inte på min fråga, utan kom med en motfråga, var snäll och svara på frågan, vad tycker DU skall hända med de som inte har svenskt medborgarskap och gör sig skyldig till gruppvåldtäkt? Nu vill jag ha ett jaj ha ett klart svar.