torsdag, augusti 13, 2009

Välfärdsmysteriet

För några år sedan så gjordes ett program av SVT som hette ”Välfärdsmysteriet”. Det handlade om att vi i Sverige betalar en mycket hög skatt men inte verkar få ut mer av våra skattepengar än på den tiden vi betalade en bråkdel av den skatt vi nu betalar in till samhället. Samma funderingar har väl jag själv haft så jag följde programmet med intresse, jag spelade t.o.m. in det på en CD skiva och har skivan kvar någonstans bland gömmorna.

Nu har plötsligt tidningsredaktörer börjat använda programmet och referera till det i dagens debatt. Detta har flera fördelar för dagens debattörer, det var ju ett tag sedan programmet gick så den som använder sig av programmet kan vara nästan säker på att ingen kommer ihåg vad som verkligen sades i programmet, men bara nästan. Nu talas det om en utredning med exakt samma namn. Denna utredning motbevisar inte direkt de slutsatser som programmet kom fram till, nämligen att vi faktiskt har en oerhört mycket mer omfattande service än på den tiden vi betalade mycket mindre skatt.

I programmet ”Välfärdsmysteriet” så visade det sig att en enda reform, nämligen den att handikappade har en personlig assistent, har påverkat den kommunala skatten betydligt. Detta är enligt programmet den dyraste av alla reformer men varje reform kostar pengar. Plötsligt har vi vant oss med en massa reformer och välfärdstjänster, men vi glömmer att varje reform kostar pengar. Sedan undrar vi var våra skattepengar tar vägen. Artikeln i SvD för ett märkligt resonemang, så här står det.

Tankesmedjan Timbros förslag att avskaffa, eller åtminstone kraftigt begränsa, kommunala kultur- och fritidsnämnder har satt sökarljuset på hur krisdrabbade kommuner tillåter sig att prioritera mindre nödvändiga projekt framför satsningar på välfärdens kärna. Det är ett angeläget perspektiv på kommunekonomin, men samtidigt skymmer det mer brännande frågor.

Timbro har rätt och ledarredaktionen har fel. Det finns inga mer brännande frågor än att skära bort onödiga verksamheter i kommunerna. Kommunerna skall ägna sig åt de kärnverksamheter som den är satt till att sköta. De kommunala småpåvarna skall inte leka företagare eller entreprenörer och slösa bort skattebetalarnas pengar på yviga projekt. Redaktionen menar att det går att skära i kärnverksamheten, så här skriver de.

Men det behövs inga stapeldiagram för att förstå det. Alla med någon som helst insyn i äldreomsorgen, anhöriga som orkar bråka sig till bättre vård av sina gamla från välfärdsbyråkrater, vet att det förhåller sig på det här sättet.

Att det även i den kommunala skolan finns stora uppstramningsbehov är knappast heller någon hemlighet.

Redaktionen bråkar med byråkrater om en bättre vård för sina gamla släktingar, samtidigt vill den skära ned personalen på samma vårdinstitutioner! Utan att blinka blandar redaktionen ihop kvaliteten på vården med att det skulle vara för många anställda, ett mycket märkligt resonemang. Det är en stor hemlighet att det finns ”uppstramningsbehov” i den kommunala skolan. Vi har en annan skola än den vi hade på sextiotalet. Då hade vi homogena skolklasser med lärarauktoritet och problemen i förorterna var en vindpust av dagens stormar.

Ni, just NI, i landets alla ledarredaktioner har applåderat en omvandling av vårt samhälle där det faktiskt behövs mer personal i landets skolor för att det överhuvudtaget skall gå att bedriva någon undervisning, NU talar ni om behovet av ”uppstramning” av budgeten! Det är verkligen att tala med kluven tunga. Ja skär ned antalet anställda ni, men vrid då klockan tillbaka till det homogena samhälle vi hade på sextiotalet. Dagens mer mångkulturella variant kräver mycket mer skolpersonal än på den tiden Sverige tedde sig ganska idylliskt. Har någon ur ledarredaktionen överhuvudtaget besökt dagens skolor?


Kommunerna i vårt land skall ägna sig åt just de verksamheter de är satta att sköta. Att skära ned kärnverksamheter för att ägna sig åt andra projekt är fullständigt vansinne. Turistnäring och andra näringsområden skall drivas av den privata sektorn, inte av kommunerna. Däremot är frågan om inte gamla klassiska kommunala och statliga verksamheter skall återgå till drift inom det allmänna. Nu ser vi en trend där typiska privata verksamheter plötsligt skall drivas av kommunerna, vilket kostar skattepengar. Samtidigt ”avknoppas” verksamheter som egentligen skall drivas av kommunerna.

Länk SvD

12 kommentarer:

Gunnar Karlsson sa...

När jag får höra att Migrationsverkat blivit beordrade att spara pengar, först då kommer jag att kunna tro på politikernas påståenden, att det skulle vara ont om pengar till offentlig verksamhet

Anonym sa...

http://tommyhansson.wordpress.com/2009/08/11/baksis-stod-till-extremvanstern/

Vad är detta? Se kommentarerna, vad sysslar SD med? Hur kan de väla en sådan person so mchefred för SD-kuriren! Man tappar både förtroendet och respekten för SD. Hoppas de gör sig av med denna förvirrade person, om de ska behålla opinionssiffrorna.

Robsten sa...

vad exakt är det du vänder dig emot? ganska lång artikel. Att Baksi är en idiot ställer nog hela SD upp på, och har alltid gjort.

Johan Y sa...

Jag kanske missförstår dig men jag tycker du blandar ihop två saker.

Kommunerna ska självklart satsa på kärnverksamheter. Det går inte försvara att de hellre bygger äventyrsbad än har skola och äldreomsorg.

Men även om man ska satsa på vård och skola så går den att effektivisera. I Göteborg har man exempelvis haft inne chalmersstudenter som kunnat organisera om vårdavdelningar med långa köer så att de blivit av med köerna utan extra resurser. Privata vårdgivare och skolor klarar ofta både att få både bättre kvalitet och vinst med samma pengar som offentliga.

Kommer man något högre upp i den offentliga byråkratin rullar miljoner i rena dravelprojekt som säkert verkar vettiga för den som initierar dem men som inget privat företag någonsin skulle slösat pengar på.

Robsten sa...

Jag anser ju inte att t.ex. privata skolor per automatik är bättre och effektivare än kommunala skolor. Jag har själv jobbat inom den kommunala skolan och alla där gör ett utmärkt jobb, de skulle inte gjort ett bättre jobb bara för att de skulle jobbat i en privat skola. Det är inte heller så att de bästa lärarna väljer att jobba i privata skolor, det är nog hugget som stucket.

Däremot har kommunala skolor ofta ett något besvärligare elevunderlag, privata skolor är inte lika pigga på att locka till sig dessa elever, av någon outgrundlig anledning.;-)

Att sedan privatiseringsivrare påstår att privata skolor är bättre är väl inte så konstigt. Det är en myt som odlas med omsorg. Dock är det mycket orättvist mot alla de som jobbar inom både skolan och sjukvården att påstå att de gör ett sämre jobb, ja de borde nästan känna sig kränkta som Eberhard skulle säga, he, he.

Johan Y sa...

Det är för enkelt att säga att man gör ett bättre eller sämre jobb. I privat verksamhet finns det helt enkelt mer incitament att ta hand om personalen och effektivisera det som går att effektivisera utan att förlora i kvalitet.

Det betyder inte att alla lyckas. Att det är privat spelar ingen roll i sig men det tycks svårt att skapa samma incitament i offentlig verksamhet. Tyvärr.

z999 sa...

Jag är för privat företagande på en sund marknad. Jag är emot privatiseringen av kommunal verksamhet eftersom det är kommunen som är kunden och inet vårdtagaren, eleven etc. Det fungerar så att ett privat företag lägger ett bud på en verksamhet som ska vara lägre än kommunens egen kostnad. Om det privata företaget misslyckas med uppdraget så är det kommunen som avgör de ska förlora uppdraget, vad kunden tycker är oväsentligt. Den typen av "företagande" är tvärtemot flera kapitalistiska principer som måste uppfyllas om det ska vara någon mening med privat företagande och kapitalism.

Ett liknande system som det "borgerliga" upphandlingssystemet tillämpades i forna Sovjet för att skapa konkurrens(?) mellan arbetarägda(?) företag.

En fördel för politikerna är att ansvaret vid upphandling blir oklart. Kommunen skyller på privata företag när tåg och bussar är försenade och annan samhällsservice helt eller delvis uteblir.

Robsten sa...

@johan Y
Dina principer stämmer ju absolut när det gäller företag som normalt verkar på marknaden och säljer produkter, typ volvo, friörer och liknande.

Nu stämmer det inte när det gäller institutioner av kommunal servicekaratär. Det finns inget att effektivisera i en skola utan att man skär bort resurser (att några vill påskina detta är en annan sak). Alla jobbar nämligen med det de skall göra hela arbetstiden.

Det skulle gå att effektivisera genom att datorisera system t.ex. Det kräver pengar, om nu inte kommuner har råd att göra dessa investeringar kan man undra hur privata skolor skall kunna göra detta, utan att dessa skolor redan från start har skurit bort väsentliga delar.

MS sa...

Det privata näringslivet har oftast mer koll på ekonomin än makthungriga kommunalpampar som vill synas i lokaltidningen när dom inviger ett nytt köpcentrum.

När det gäller sakfrågan om skolan så tycker jag att det finns rum för både kommunala och privata skolor. Jag tycker att den kommunala skolans största tillgång oftast är personalen. Det finns många engagerade lärare och andra vuxna i skolorna. Det som är negativt är dock en viss tungroddhet och till en viss del en likriktning. Med reservation för att det var några år sedan jag gick ut grundskolan så kommer jag ihåg att det inte fanns något direkt utrymme för en individuell behandling av oss elever. Alla skulle stöpas efter samma form. För dom svaga eleverna så fanns det olika stödklasser men för oss som hade det lätt för oss så fanns det inget alternativ. Där tror jag generellt att dom privata skolorna är bättre att ta tillvara på elevernas olika talanger.

Det finns tyvärr ett element av "flum" i den kommunala skolan som jag tror inte gynnar eleverna. Vi har varit inne på det förut när det gäller t ex att makten har förflyttats från lärarna till eleverna. Reepalus förslag om betygsättning på lärarna är bara ett exempel. Skolan är en arbetsplats och det måste finnas struktur och ordning. Jag tror att många ambitiösa och duktiga elever störs av att dom elever som bara sitter av skoltiden. Dom duktiga eleverna har lika stor rätt till en bra miljö och utbildning som dom "svaga" och ointresserade.

Du var inne på det att den kommunala skolan har ett större socialt ansvar än dom privata som mera noggrant väljer sina elever. Ja, så är det och speciellt i dom invandrartäta områdena men återigen om jag som förälder har den möjlighet att sätta mina barn i en privat skola med mindre klasser och bättre ordning ska jag avstå det bara för den goda sakens skull?

Kommunerna ska sköta sin kärnverksamheter och inte hålla på med äventyrsbad och liknande men det kan nog inte skada om den kommunala skolan är lite mer öppna för förändringar och inspiration från den privata sektorn. Jag efterlyser också mer debatt från er som jobbar inom skolan. Vad tycker ni om dagen skola? Vad behövs för en bättre skola osv. Nu hör man bara representanter från LF när det gäller någon konflikt. Det finns säkert en livlig debatt inom skolväsendet men den måste ut bland medborgarna. Vård, skola och omsorg är ju hjärtefrågor för dom flesta.

Jag tycker att Staten även ska ta hand om grundskolan. Kommunerna har å många andra tunga socialekonomiska åtagande, läs socbidrag och olika flyktingsstöd, och tyvärr så är det oftast skolorna som får ta den största besparningssmällen.

Leo Sundberg sa...

Är det de mörka barnens fel att skolan kostar pengar?

Återigen visar Sd upp sig som den reaktionära bastion för rastänkande det är. Du Robsten anklagar barn från andra etniska grupper för att skolan kostar mer pengar, du säger ju att skolan är dyr för att samhället inte är homogent längre. Ja, så vida det inte är färgen på skorna förstås men låt oss vara seriösa det var ju inte det du syftade på?

Du vill ha ett etniskt homogent samhälle, du tror att det är bra. Vilket är helt okej, det är din åsikt. Men det är också väldigt rasistiskt att tänka så. Varför hymla, du är ju rasist. Du skulle ha mycket större trovärdighet om du erkände det uppenbara. Men Sd är ett lögnens parti, som sprider det falska medvetandet hos arbetare.

Skolan har blivit sämre för att det läggs mindre resurser där, samtidigt som de rika kan bada i skattesänkningar i dagens allt mer kapitalistiska samhälle. En borgerlig regering som styr landet ner i marknadsekonomins avgrund med Sd:s goda minne ty "invandringen har ju minskat". Och ÄNDÅ ökar klassklyftorna, hur förklarar du det Robsten? Det är ju era väljare som drabbas. Trots återtagandeåret som infördes i år av Tobias Billström där allt fler flyktingar utvisas till Irak et cetera så fortsätter välståndet sjunka. Tycker du att fattigdomen är okej så länge den får bäras av en vit befolkning?

Privatiseringen skördar ständigt nya offer på arbetsmarknaden och slår ut offentliganställda. En utveckling som Sd välkomnar och till och med omfamnar, då du säger att man inte vill veta av att det offentliga ska äga företag som gör vinster. Ja hu visst vore det hemskt om folket fick äga sina egna produktionsmedel? Nej, förlusterna ska socialiseras och vinsterna ska hamna i kapitalisternas egna fickor, det är Sd:s melodi. Ni må vara framröstade av missnöjda arbetare, men era verkliga intressenter är ju miljonärer som finansierar eran högst reaktionära högerpolitik.

Sd har fel. I min klass finns det två araber och de hänger med i undervisningen, de får ingen dyr extrahjälp utan en av de slår i ett lexikon. Den andre har lärt sig svenska. Vi pratar med varandra och då övar de upp sina språkkunskaper. Svenskar och invandrare måste samarbeta om det ska bli någon integration. Visst finns det problem med både invandrings- och integrationspolitiken. Men dessa måste svenskar och invandrare lösa tillsammans, allt annat är bluff och borgerlig båg. Vi kan inte få harmoni genom att ständigt peka ut en viss grupp som syndabockar till allt möjligt. Idag är det skolan, i går var det sjukvården och pensionerna. Vad blir det i morgon? Regnvädret? Michael Jackssons död?

Det är inte bara så att Sd är ett enfrågeparti som i stora frågor helt saknar förmåga till att lösa problemen. Till yttermera visso är det ett parti som kommer att förvärra segregationen mellan invandrare och svenskar, en utveckling som är Sd:s jordmån för missnöje bland svenskar och som Sd inte alls vill stoppa utan tvärtom på alla sätt och vis arbetar hårt och medvetet för att accelerera istället.

Många är vi som ställer oss frågan vad Sd ska göra för att lösa problemen, men när ska vi få svar? Jag tycker det är dags för Sd att sluta fega och börja ta debatten med oss.

Robsten sa...

Du är otrolig Leo, jag säger att kommunerna INTE skall spara på skolan, ändå går jag kapitalisternas ärenden.

Sedan säger jag att skolan var mer homogen på sextiotalet och krävde mindre resurser av flera orsaker (du nämnde passande nog bara EN orsak). Den orsak du tog upp är att skolklasserna är mer heterogena.

Ja Leo, heterogena skolklasser kräver mer resurser än homogena rent generellt. Alla vet det, t.o.m. de som förespråkar ett mångkulturellt samhälle. De heterogena skolorna i våra etniska enklaver HAR större skolpeng än i helsvenska medelklassområden, så ser det ut i väldigt många kommuner i Sverige i dag. Är då alla de som gett högre skolpeng (socialdemokrater, moderater, folkpartister, ja alla riksdagspartier) rasister?

Enligt all logik så är faktiskt alla de rasister som gett högre skolpeng till vissa områden, om jag är det.

Det finns flera orsaker till att heterogena skolor kräver högre resurser, men jag vill inte ens diskutera med dig för du kan inte debattera eller diskutera, du vrider och vänder på alla argument på det mest fantastiska sätt.

Här finns det dessutom ingen publik att vinna, alla här håller ändå med mig och du kan med dina logiska piruetter inte vinna över någon, så incitamentet att debattera med dig är inte så där överväldigande stort faktiskt. dessutom har jag för mig att ni piratpartister mest är intresserad av Pirate Bay och annat sådant.

Robsten sa...

@Leo
En enda sak skulle jag dock av partipolitiska skäl vilja ha klargjort Leo, jag vill inte men jag måste.

Är det Piratpartiets officiella inställning att skolor och elever i invandrartäta områden inte skall ha en krona mer i skolpeng än skolor i andra områden? (det är ju rasistiskt).