tisdag, september 01, 2009

Är ”mindre bättre” även i vårt land?

I DN står det om problemen som uppstått i Tysk politik genom att de två stora partierna bildat koalition, nämligen CDU och SPD. Det står inte rent ut att det är ett demokratiskt problem när de två stora huvudaktörerna på den politiska arenan går ihop, men om man tolkar författaren går det inte att ta miste på budskapet. Så här står det i ingressen till artikeln.
Tyskland skulle må väl av ett valresultat som leder till upplösning av den stora koalitionen mellan CDU och SPD. Väljarna förtjänar en öppnare och rakare debatt.

En koalition hämmar en öppen och rak debatt och det är väljarna som är förlorarna på sådana här koalitioner. Klara politiska alternativ försvinner och väljarnas suveränitet på valdagen urholkas. I slutet på artikeln står det så här.
Huvudproblemet med den nuvarande stora koalitionen är inte sakpolitiskt utan att den skapar ett osunt politiskt klimat. När huvudmotståndarna regerar ihop läggs en död hand över den politiska debatten.

Ingen tvivlar på att det verkligen är just så, att när klara alternativ försvinner så skapas ett ”osunt politiskt klimat” och en ”död hand” läggs över den politiska debatten. I Sverige är de två huvudmotståndarna inte i koalition med varandra, inte ännu i alla fall. Ändå upplever många att ett ”osunt politiskt klimat” även råder i vårt land. De två huvudmotståndarna i Svensk politik har kommit överens om att vissa frågor inte skall debatteras och de har kommit överens i viktiga centrala frågor och därmed tagit ifrån väljarna valmöjlighet eller ens en chans till debatt. Samma effekt av att ”en död hand” lagts över debatten upplevs således i alla fall.

I kampen mot uppstickarpartier har dessutom de två blocken inga problem med att samarbeta, ja man kan t.o.m. godta varandras budgetar på kommunal nivå för att hålla uppstickare utanför. Dessutom mumlas det redan nu om hur man skall samarbeta för att undvika att det skapas utrymme för någon ”vågmästare”. Samma tendenser som finns i Tyskland finns även här.

Länk DN

1 kommentar:

z999 sa...

Jag tycker att det är ett demokratiproblem att SD så totalt dominerar i frågan om invandringen samtidigt som inget parti i riksdagen ens har så högt i tak att de kan diskutera frågan utan att följa väldigt smala direktiv.