onsdag, september 02, 2009

Det brinner på grund av att vi alla styrt fel under lång tid

I en bra artikel på SvD av Anders Linder så beskrivs hur samhället och politikerna misslyckats med samhällsutvecklingen i våra ”nya” förorter. En politik där ”hårda tag” varit förbjudet och där gärningsmän av alla schatteringar från mordbrännare till våldsverkare strukits medhårs har omöjliggjort polisens arbete.  Det spelar ingen roll hur mycket ett ungdomsgäng brutit mot lagen så tar en polisman i lite för hårt har hela problembilden fokuserats på att polisen är rasistisk eller fördomsfull. Så här skriver Linder i artikeln.
Verklighetsflykt är annars en paradgren i svensk politik och en viktig förklaring till eländet.
Ett rosenrött tankespår följer linjen ”hårda tag löser inga problem”. 

Den ”verklighetsflykt” Linder beskriver går dock djupare än han vill tala om för oss. Det är en verklighetsflykt som började för länge sedan, redan när Palme tog över som statsminister under Vietnamnkriget började den verklighetsflykt som ger fullt utslag nu. Den främste förespråkare för denna typ av verklighetsflykt är förre partiledaren Bengt Westerberg med sin extrema och sanslösa ”snällism”.

Självklart är inte ”hårda tag” lösningen på alla problem, ja inte på något problem alls egentligen. Men den extrema hållning vi har i vårt samhälle där alla problem läggs på omvärlden och allt ansvar tas ifrån gärningsmannen är ett symtom på en märklig och smått pervers syn på ansvar och samhället. Skall man lösa ett komplext problem så krävs det naturligtvis en rad åtgärder på många olika plan, kanske t.o.m. en annan diskurs i hela samhället. Att enbart förespråka ”hårdare tag” är ingen lösning för att gå till roten på problemen i våra förorter, det är självklart. Men kan samhället inte ens stoppa pågående organiserad mordbrand som sker mitt framför ögonen på hela samhället har vi hamnat riktigt fel.

Det är dags att en gång för alla skrota den perversa ”snällism” som Westerberg stod för och alla de flummiga samhällsidéer som tagit över i det Socialdemokratiska partiet sedan lång tid tillbaka. Svensk lag gäller alla åldersgrupper alltid innanför nationens gränser. Eldar du upp bilar som fritidsnöje skall du sättas bakom lås och bom, hur svårt kan det vara att fatta detta?

Länk SvD

26 kommentarer:

Fred Torssander sa...

Svensk grundlag säger att Det skall särskillt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete. Nivån på sysselsättningen - tillgången till arbete alltså - har minskat med 20 procent i gruppen ungdomar, som numera räknas ända upp till 24 år. Ska svensk lag verkligen gälla för alla åldersgrupper inom nationens gränser?

Lord Sutch sa...

Ah, ännu en förvirrad själ som lyckats glömma hälften av Arbetarrörelsens gamla stolta devis "Gör Din plikt, kräv Din rätt". Man har inga rättigheter utan skyldigheter, och om man nu inte vill så skall man inte förvänta sig att få...

lasse sa...

Säg inte att Torssander skall börja vräka ut sin marxistiska smörja även på den här bloggen?
Karlen är en plåga i de flesta tidningar där man tillåter kommentarer och hans oförmåga att lyssna på andra överträffas bara av hans kapacitet för att tondövt predika sina kommunistiska floskler från 1968.
Nej, jag förespråkar inte censur, sådant kan istället vänsterbloggarna ägna sig åt utan vill bara varna för att börja debattera med T. Han är nämligen lika intresserad av att diskutera som en alkoholist som blivit inlåst på systemet efter stängningsdags.

Fred Torssander sa...

Så låt oss då diskutera vilka svenska lagar som skall räknas som giltiga i ett läga av globaliserad kapitalism.
Grundlagens skrivning om det allmännas skyldighet att trygga rätten till arbete är - om jag förstår kommentarerna rätt - inte längre relevant för borgarklassen och deras politiska företrädare.
Låt oss därför gå vidare med den devis som "Lord Sutch" vill hävda:, Gör din plikt, kräv din rätt.
De allra flesta ungdomar gör sin plikt. De fullgör skolplikt och - om de får tillfälle värnplikt, samt följer de anvisningar till åtgärder och program som arbetsförmedlarna ger. Däremot förekommer det ganska sällan att ungdomar i Sverige kräver sin rätt.
Tvärt om tar sig hopplösheten opolitiska destruktiva uttryck.
Slutligen skall jag komma med vad USA-högern i alla tider betecknat som "marxistisk smörja"
FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna:
Artikel 23

1. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet.

2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete.

3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd.

4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen.

Artikel 24

Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön.

Artikel 25

1. Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter, över vilka han icke kunnat råda.

2. Mödrar och barn äro berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn, vare sig födda i eller utom äktenskap, skola åtnjuta samma sociala skydd.

MS sa...

För oss som inte gömmer oss bakom en massa paragrafer utan använder hjärnan och sunt förnuft så är inte denna samhällsutveckling acceptabel. Polisen har ett våldmonopol för att upprätta lag och ordning. Man kan tycka vad man vill om det men det är en nödvändighet som alla vänsterpartister, kommunister och miljöpartister i världen aldrig kommer kunna ändra på.


Det är inte acceptabelt att denna idiotiska ”snällism” bakbinder polisens händer i deras arbete.

Det är inte acceptabelt att några snorungar ges den makten att dom känner att polisen måste backa för dom.

Det är inte acceptabelt att vuxna människor kommer till deras försvar och tjatar om fritidsgårdar m m. Är man vuxen så vet man skillnad på rätt och fel. Alla vet att oavsett hur många fritidsgårdar det finns i ett område eller hur många personer det bor i en trerummare så kastar man INTE stenar på en annan medmänniska eller förstör annans egendom.

Det är inte acceptabelt att brandmän och annan räddningspersonal riskerar få en fem kilos sten i huvudet på en utryckning.

Det är inte acceptabelt att landets integrationsminister inte kan tala ur skägget och säga vad alla vet att detta visst är en integrationsproblem. Hur många stenkastare hittar du i svenska områden?

Det är inte acceptabelt att dessa ligisters föräldrar har abdikerat från föräldratronen och skyller deras ungars kriminella beteende på det svenska samhället.

Nej, nu är det dags att polisen tar på sig hårdhandskarna igen annars kommer inget att förändras och det kommer alla att förlora på. Även ni som gömmer er bakom "humansim" och paragrafer. Sluta se verkligheten genom era ideologiska glasögon och hjälp till att ta ett ansvar för vårt samhälle på RIKTIGT för en gång skull.

roberth sa...

Debatt i morgon angående läget i förorterna. Låter det bekant på bnågot vis?

lasse sa...

En kommunist som pratar om de mänskliga rättigheterna är lika grotesk och absurd som en begagnad bilhandlare som talar om konsumenttrygghet.
Är det några som konsekvent har struntat i mänskliga rättigheter sedan 1917 så är det kommunisterna. Möjligtvis kan de dela en motbjudande förstaplats med nationalsocialisterna.

Fred Torssander sa...

Ingen av författarna till högerinlägg verkar vilja ställa sig bakom vare sig Sveriges grundlag eller FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna.
Det är inte förvånande.
Dessa regler och lagar upprättades som en borgarklassens eftergift mot folken i de kapitalistiska länderna, för att visa att även kapitalismen kunde skapa arbetarnas paradis.
Metoden med övertygelse genom positiva exempel är nu genom kapitalismens (åter-) globalisering inte nödvändig och till och med grundlagsfästa löften blir som det kallas irrelevanta för nyborgarna.

Anneli sa...

När jag var barn o tonåring fick föräldrarna ersätta skadegörelse, som med nuvarande mått var obefintlig.

Det borde de få nu också, så skulle de nog börja hålla rätt på sina ungar.

Här i stan har det varit en vild natt i Gottsunda.

Som ett brev på posten kom sedan en upprörd delegation föräldrar ner till polishuset och anklagade polisen för övervåld mot barn som endast kom ut från godisbutiken.

Iofs är den där "godisbutiken öppen till midnatt ibland längre. MEN vad hade "barn" ute att göra vid den tidpunkten?

Den sexkilos sten som kastades genom framrutan på en brandbil o träffade föraren var ett mordvapen, hans kollega fick glassplitter i ögonen, hur det blir med hans syn får framtiden utvisa.

Neb som sagt "barnens" föräldrar protesterar över polisens brutala metoder mot deras telningar.

Ett problem i den här stadsdelen är att de enda svenska grannar de har är oftast drogberoende socialfall, som naturligtvis föraktas av muslimska absolutister och ger ungdomarna en sned bild av svenskar.

z999 sa...

Fred Torssander, det är staten som ska sträva efter att skapa villkor som ger möjlighet till arbete, inte de privata företagen väl?

En annan sak, är du positiv till den nuvarande invandringspolitiken? Om inte, vad vill du i så fall ändra på?

Robsten sa...

@MS
Väl talat;-)

@Z, Torssander

Är Torsander skolad marxist så är han definitivt emot nutidens massinvandring, enligt marxistisk syn så är det ett sätt för företagen att sänka löner, just på denna punkt råkar dessutom marxisterna ha rätt.

vi kan konstatera att ingen nation på denna jord efterlever FNs stolta deklarationer. Står det verkligen allt detta i FNs deklarationer? Det låter ju otroligt. Hur kan något land skriva på så omfattande deklarationer utan att ha folkomröstning först? Det verkar ju absurt! Finns det något enda land som efterlever allt detta? Om inte, är det då inte enbart någon läpparnas bekännelse, typ på dagis, " nu skall vi alla vara snälla mot varandra" Visst det skall vi, men livet ser inte riktigt ut så, det vet t.o.m. dagisfröknarna.

Jag tog ett axplock av FNs medlemsländer, enligt följande:

Botswana,Colombia, Ecuador, Eritrea,Förenade Arabemiraten,Iran,Kongo-Brazzaville, Yemen.

naturligtvis tog jag dessutom med Jemen, mitt favoritland i dessa sammanhang.

Nu frågar vi oss om detta axplock av medlemsländer följer FN stadgan? (muhahahahahahaaooo) Följer de FN stadgan bätte en Sverige? (fniss).

Såg en film från Jemen, där stenades en kvinna för att hennes man MISSTÄNKTE att hon FUNDERADE på att EVENTUELLT bli otrogen. Hmmm...hur rimmar det med FNs stolta deklarationer? jag har en misstanke om att det inte är riktigt OK, eller vad säker du Torsten?

Fred Torssander sa...

Att det finns värre är alltid en ursäkt för brottslingar.
Även när det gäller FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

De som har ansvaret för att uppfylla grundlagens och FN-deklarationens krav är i första hand staten, dvs. myndigheter och deras anställda. Det var såvitt jag förstår saken därför man blev tvungen att friställa riksbanken när denna gavs uppdraget att säkra förmögenhetstillväxten.

De olika så kallade nationella rörelserna och partiernas borgerliga klasståndpunkt framgår för övrigt också av att de vägrar skilja på flyktingar och arbetskraftsimport.
Och när de väl blir tvingade i en debatt vill minska flyktingmottagningen och i stället ge de privata företagen full frihet att importera all den arbetskraft de anser sig behöva. (Se tex. SD:s program)

MS sa...

@Robsten

Tackar;-)

//

Det är nog mera fria fanatsier från en som förvirrat sig in i marxismens irrgångar.

//

Bra att du tog upp FN som ett avskräckande exempel. Detta en gång så stolta förbund med internationellt samarbete och fred som främsta mål. Idag är FN en sorglig och tandlös sammanslutning som har kidnappats av allehanda diktaturer och skurkstater. Deras konferens i vinstras som bara gick ut på att förbjuda kritik mot Islam var minst sagt motbjudande. Sverige borde inte ens ha skickat dit sin ambassadör.

FN har gjort sitt och det måste bildas ett nytt världsförbund där man måste uppfylla vissa kriterier för att bli medlem. Demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och fria val är minimum krav. Klarar man inte av dom kraven men vill försöka bättra sig så kan man bli provmedlem eller observatör. Inga länder med Vetorätt och inget fjäskande för religioner eller diktaturer.

Fred Torssander sa...

Frågan är om USA kommer att kunna bli medlem i det nya världssaqmfund som Robsten önskar sig. Jag syftar då inte i första hand på brottet mot Nürnbergprinciperna eller folkrätten genom angreppskrigen mot Afghanistan och Irak, eller ens på brotten mot Genevé-konventionen när det gäller behandlingen av krigsfångar, utan att USA faktiskt inte raticifierat de grundläggande MR-konventionerna.
Men eftersom de svenska nationella inte verkar känna till principerna i FN-deklarationen eller Sveriges grundlag är detta givetvis oviktigt - för dem.

Robsten sa...

@Torsander

"svenska nationella "

Kan inte låta bli att filosofera över ovanstående. Svenska nationella? För trettio år sedan var precis alla "svenska nationella" nu är det liksom en liten udda grupp (framställs så i alla fall) så märkligt, så i grunden sjukt egentligen. Om man INTE är nationell (Svensk) vad är man då? Sympatiserar man då och identifierar man sig kanske med Jemen som ett hyvens samhälle? Eller med hela jordklotet? Så utomordentligt flummigt i så fall.

Du Torsander, jag skiter i USA, en nation bland 200 andra, varför valde du just USA? Själv väljer jag alltid Jemen, ingen har hitintills tagit Jemen i försvar ha, ha. Vilket skitland det måste vara.

Ärligt talat (låtom oss vara det) jag skiter dessutom i alla konventioner och MR-avtal också. Ta en tur till riksdagen Torsten och kolla hur många riksdagsmän som har en aning om de avtal du har en sådan järnkoll på, ingen har en susning. verkligheten kan vara brutal ibland, detta är ett sådant tillfälle, Reinfeldt, Olofsson, ingen har en susning om dina avtal.

z999 sa...

@Fred Torssander:
"De olika så kallade nationella rörelserna och partiernas borgerliga klasståndpunkt framgår för övrigt också av att de vägrar skilja på flyktingar och arbetskraftsimport."

På migrationsverkets sida (gå in på länken med deras statistik) så står det att det är max 11% av invandringen som ens påstår att de är flyktingar. Betyder det att du tycker att det är positivt att minska invandringen med c:a 90%?

"Och när de väl blir tvingade i en debatt vill minska flyktingmottagningen och i stället ge de privata företagen full frihet att importera all den arbetskraft de anser sig behöva. (Se tex. SD:s program)"

:-)

Fred Torssander sa...

Att så kallade nationella skiter i mänskliga rättigheter och i den egna nationens grundlag är inte direkt ovanligt. Det gjorde Quislingregeringen i Norge också. Det var därför motståndarna mot den nazistiska ockupationsmakten kom att kallas jössingar. "Jeg Önsker Staten Styrt Ifölge Norges Grunnlov"

z999 sa...

Fred Torssander, varför rackar du ner på kapitalismen? Kapitalism betyder valfrihet och en dynamisk ekonomi som berikar alla i samhället. Om inte detta inträffar så betyder att att kapitalismen inte är genomförd och mig veterligt så är inte kapitalismen genomförd någonstans i världen.

Robsten sa...

@Torssander

"Att så kallade nationella skiter i mänskliga rättigheter "

DET skiter vi inte i, tvärtom. men mänskliga rättigheter har inget med alla dina avtal att göra, som väl skall följas av en 192 länder, men följs av inget.

Snarare urholkar man väl frågan om VERKLIGA mänskliga rättigheter genom att urholka själva begreppet genom en massa obskyra flummerier.

Johan Y sa...

Teoretiskt är det egentligen ganska enkelt. Alla konflikter måste nå ett dödläge innan de kan trappas ner. Dödläget uppstår när de som vill trappa upp konflikterna inte längre tjänar på det.

Först då kan man inleda en dialog och lösa eventuella strukturella problem.

Att poliser eller andra använder hårda tag så att ungdomarna inte längre tjänar på att fortsätta trappa upp konflikten är därför förutsättningen för att de ska kunna föra en dialog.

Detta beskrivs exempelvis "Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement" och av praktisk erfarenhet från andra samhällskonflikter. Det var exempelvis att IRA hamnade i ett dödläge som gjorde att konflikten på Nordirland kunde redas ut.

Men det är klart, att sätta gränser är ju obehagligt. Det är ju bättre att skjuta problemet framför sig tills det är ännu svårare att hantera.

z999 sa...

@Fred Torssander:
"Att så kallade nationella skiter i mänskliga rättigheter och i den egna nationens grundlag är inte direkt ovanligt."

Kan du tala om varför du har en så enorm underdånighet inför grundlagen och snuttefilten för de som har ett patologiskt behov av att briljera med en fin människosyn? Kommunister brukar annars anse att lagen är skapad av överheten (kapitalet eller vad du vill kalla det) mot arbetarklassen.

"Det gjorde Quislingregeringen i Norge också. Det var därför motståndarna mot den nazistiska ockupationsmakten kom att kallas jössingar. "Jeg Önsker Staten Styrt Ifölge Norges Grunnlov""

Jag trodde att det kom från en del händelser runt jössingefjorden och att det var ett nazistiskt öknamn på motståndsmän. Man lär sig alltid något nytt. Är även det där med judarna fel?

z999 sa...

"...snuttefilten för de som har ett patologiskt behov av att briljera med en fin människosyn" syftade på FN.

Fred Torssander, du är inte riktigt representativ för den genomsnittlige kommunisten. Men det kan ju tyda på eget tänkande iofs.

Fred Torssander sa...

Någon som helst åsikt om sveriges grundlag och skrivningen Det skall särskillt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, förekommer icke bland de så kallade nationella. Troligen beror detta på att de liksom Norges Quislingar är fullkomligt lojala mot den för tillfället starkaste.
Och USA:s konstitution innehåller inte något som motsvarar den svenska i frågan om rätten till arbete. USA har inte ens ratificerat de grundläggande MR-konventionerna.

z999 sa...

@Fred Torssander:
"Troligen beror detta på att de liksom Norges Quislingar är fullkomligt lojala mot den för tillfället starkaste."

Kan man säga att detta är huvudorsaken till den obefintliga invandringen till Sverige? De nationellas åsikter om invandringen är alltså hämtade från styret i landet?

z999 sa...

OBS! I den här inläggskedjan pågår en tävling om att lägga det mest infantila inlägget mellan z999 och Fred Torssander.

Det är helt ok enligt reglerna att ljuga om historiska händelser men det måste göras på ett uppenbart sätt för att ge några poäng. Att hänvisa till gamla stofiler som Karl Marx ger mycket höga poäng och två extra poäng om det innehåller något som totalt saknar relevans för nutiden. Historiska paraleller är ok så länge det går att bevisa att det inte finns någon som helst paralell.

z999 sa...

@Fred Torssander:
"Och USA:s konstitution innehåller inte något som motsvarar den svenska i frågan om rätten till arbete."

Men bara för att Obama råkar vara mörkhyad behöver väl inte betyda att han är så korkad att han tror att svenska förhållanden direkt kan appliceras på över 300 miljoner människor i ett land med helt andra förhållanden? Särskilt med tanke på att sådana lagar kräver en massa sidolagar med "unpredictable results".

"USA har inte ens ratificerat de grundläggande MR-konventionerna."

Konstigt att USA har så hög moral i just den frågan och har undvikit att skriva på meningslösa avtal som inte förpliktar till nånting. Annars så tycker jag att USA ofta har en ganska falsk FN-politik, men inte i den frågan tydligen.