fredag, december 25, 2009

Ännu en märkligt undermålig undersökning – denna gång om sex

Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, har gjort en undersökning om ungdomars sexualvanor. Det handlar i undersökningen om hur vanligt det är med sex som bryter ”gamla tabun”. I klartext hur vanligt det är med homosexuella handlingar, även av de som inte är lagda åt det homosexuella hållet.

Resultatet av undersökningen och ämnet har begränsad politisk betydelse, så enbart av den orsaken skulle inte något intresse ägnas åt undersökningen. Däremot är det intressant och har betydelse hur undersökningen är gjord och vilka slutsatser en professor anser sig kunna draga ur de resultat han får fram. Så här står det om hur undersökningen är gjord.

Han [Månsson] och forskarkollegan Kristian Daneback gjorde i våras på Ungdomsstyrelsens uppdrag en enkätundersökning av ungdomars sexvanor. De annonserade på internetsajterna Playahead, Spray och Passagen, och dessutom mejlade de till alla studenter vid Malmö högskola. På så vis fick de kontakt med 855 ungdomar i åldern 18–24 år som svarade på deras frågor över nätet. Gruppen är enligt forskarna själva i stort sett representativ för alla ungdomar i Sverige i den åldern.


Enligt forskarna själva är gruppen representativ ja, men inte enligt gängse forskarnormer. Den grupp som valt att svara frivilligt på frågor av denna typ skiljer sig sannolikt från de som bara struntar i att svara på mejl av denna typ. Redan där kan man anta att resultatet blir starkt påverkat. Sedan har den påfallande ostringente forskaren annonserat på Playahead, Spray och Passagen. Är det inte ett urval redan vilka som befinner sig på dessa internetsajter? Sedan blir urvalet ännu mer markant när det dessutom är en viss grupp som svarar på en annons av denna typ, jag själv skulle t.ex. aldrig göra det. Enligt mig kan man aldrig få fram ett ”representativt” urval genom ett sådant här förfarande. Däremot är det sannolikt enda sättet att kunna genomföra en undersökning med begränsade ekonomiska resurser. Sedan beskriver Månsson själv hur han tolkat resultatet, så här står det.

 Siffrorna för de unga kvinnorna är slående höga, säger Sven-Axel Månsson. Många vill alltså inte längre leva under bundna former med en fast sexuell identitet, de vill vara öppna och fria som människor och sexuella varelser. Det är min tolkning.


Så sammanfattar alltså en professor resultatet av en undersökning där han mejlat studenter på den högskola där han själv arbetar, och efter att ha annonserat på Playahead, Spray och Passagen. Är det någon som får uppfattningen att professorn lägger in personliga värderingar i resultatet? Professorn skriver ju att det är hans egen tolkning, väl medveten om att det i braskade tidningsrubriker framställs som en vetenskaplig sanning, men det är en oerhört långtgående tolkning. Vi vet t.ex. inte hur samma undersökning skulle sett ut för 20 år sedan. Vi har ingen aning om ifall detta resultat har att göra med den ”sexuella identiteten”. Sedan har Månsson dessutom mage, att som oberoende forskare, påstå implicit att de som gärna definierar sig med en ”fast sexuell identitet” är ofria.

Till slut så anar man ändå politik i undersökningen fast jag från början skrev att själva ämnet kanske inte hade så stora politiska växlar. Vi anar alla att Sahlin slickar sig om munnen när hon läser om undersökningen och att Göran Hägglund rynkar bekymrat på pannan när han läser samma undersökning. Resultatet med professor Månssons frikostiga tolkning andas en del flumliberalism nämligen.

Länk DN

12 kommentarer:

z999 sa...

Det betyder att det numera är bevisat att homosexualitet är självvalt.

"Allt fler ungdomar vägrar att sätta en etikett på sin sexualitet."

Då kan vi alltså stryka sexuell läggning som ett flyktingskäl?

Det är verkligen en nyhet när det gäller sexualitet. Åke Green fick ju mycket skäll för sin predikan där han ansåg att homosexualitet (fenomenet, inte personerna) är en cancersvulst i samhället (eftersom den är ondska som växer). Men det betyder alltså att Åke Green och bibeln har rätt, vetenskapligt sett.

"Många – särskilt unga kvinnor – prövar sig fram genom att ha sex med personer av båda könen. ”Tjejerna är mindre inlåsta av normerna än vad killarna är”, säger forskaren Sven-Axel Månsson."

Porrfilmsproducenter påstår att den dominerande förekomsten av sex mellan kvinnor i porrfilmer inte beror på att behaga mannen utan beror på att kvinnor har lättare att vara tillsammans med andra kvinnor (eller nåt sånt...).

z999 sa...

Jag önskar en god fortsättning, även till er ungdomar som väljer att vara homosexuella för att det är trendigt.

Anonym sa...

Jag har sagt länge att homosexualitet är till stor del socialt betingad, och endast till en mindre del genetiskt. Till stöd för denna tes kan man konstatera att homosexualitet historiskt sett i vårt land har vanligt ovanligt. under 200 år, från år 1600 till 1800 var homosexualitet extremt ovanligt i Sverige. Detta var under denna tid straffbart i vårt land, men i det juridiska matrialet finns det bara en handfull fall av homosexualitet under dessa 200 år, med andra ord var homosexualitet ovanligt. Slutsats: homosexualitet uppkommer till en stor del av sociala faktorer, och andra "trender" i samhället.
God fortsättning
önskar
SB

Anonym sa...

I en undersökning i USA angående flator kom man fram till att 22 % hade någon typ av psykisk störning, det kommer aldrig att publiceras i Sverige. I New York visade det sig att 30 % av transorna tog livet av sig förr eller senare.

Milla sa...

Även om man kan kritisera undersökningen på de punkter du nämt Robsten så är den nog inte helt missvisande tyvärr.

Saken är den att vi lever i en tid då man har ett osynligt tvång över sig att vara så jäkla liberal och erfaren inom sex. Det finns många orsaker till detta, och mycket är sorligt nog "mode". Frågan är hur bra alla dessa frigjorda ungdomar mår när de är ensamma med sina tankar om sina sexuella eskapader.

Robsten sa...

Hm....men jag tror inte det är så illa som professorn påstår. Studenterna överdriver säkert i sina mail, varför inte? Sedan dessa sajter då, de som svarat på annonserna är definitivt inte representativa. Resultaten är klart överdrivna. De ungdomar jag träffat är likadana som när jag själv var ungdom, kanske lite latare, men annars ok. hav hopp min kära Milla;-)

Stig sa...

Jag håller med dig Robsten om att Månssons frikostiga tolkning andas en del flumliberalism men jag förstår inte vad du syftar på när du påstår att besökarna på Passagen och Spray som svarade på enkäten inte är representativa. Passagen och Spray är väl inga homosajter. Däremot så drar säkert festprisse-sajten Playahead till sig folk som inte kan svara seriöst på en enda fråga utan vill framstå som häftiga och hippa genom att svara ”frimodigt” på alla frågor.
Jag hängde upp mig på några saker i DN-artikeln;

” Det är i första hand de individuella egenskaperna som lockar hos en tilltänkt kärlekspartner, könstillhörigheten är mindre viktig”
Könstillhörigheten borde var den första egenskapen man märker hos en person, annars är det dags att uppsöka en optiker. Eftersom det finns specifikt manliga resp. kvinnliga egenskaper, både fysiska och psykiska (verkliga och i våra föreställningar) kan man inte bortse från att det är en del av en persons individuella egenskaper.


”39 procent av kvinnorna och 8 procent av männen i studien hade haft sexuella fantasier om både killar och tjejer.”
Sexuella fantasier är just fantasier och måste inte innebära en önskan att realisera dem

”Många vill alltså inte längre leva under bundna former med en fast sexuell identitet, de vill vara öppna och fria som människor och sexuella varelser. Det är min tolkning.”
Snacka om att dra förhastade slutsatser. Skulle sexuellt experimenterande i ungdomen (sökande efter sexuell identitet) innebära att de resten av livet inte vill ”leva under bundna former med en fast sexuell identitet”.
Och om betungande skuld- och skamkänslor följer av detta experimenterande så känner de sig nog så lagom "fria som människor”.
Varför skulle bildandet av familj och lova varandra trohet (så länge man förmår åtminstone) nödvändigtvis UPPLEVAS som att inte ”vara öppen och fria som människor”.
Är det verklig frihet att inte ha ett enda band till någon man valt att leva med och att inte vilja leva upp till någon levandes varelses förväntningar, liknande de förväntningar man själv har…
Man kan i sokratisk anda ställa massa frågor som: Vad är verklig frihet? Vad är självförverkligande? Varför skulle ett äktenskap vara mer slutet än ett tvångsmässigt lössläppt leverne? Underblåst av ett "fördomsfritt samhälle".
Och är denne professor rätt person att besvara ens någon av de frågorna?

” Men varför känner sig de unga kvinnorna friare att överskrida gränserna än de unga männen?”
Frågan kan lika gärna omformuleras med ” varför känner sig de unga kvinnorna manade eller pressade att manifestera sin frihet genom att överskrida alla gränser de kan finna inklusive de sexuella”. Kan t.ex. kvinnans frigörelse ligga bakom?

Håller med Milla om att undersökningen inte är helt missvisande. Men det är kanske inte enbart kravet på sexuell erfarenhet som ligger bakom utan även den växande ringaktningen av fasta relationer och i ännu högre grad äktenskapet - i vissa kretsar iaf.

z999 sa...

Det var en gång en forskare som fick i uppdrag att ta reda på allt hur svenskar är. Han tog fram sin låda med vita möss och släppte ut dom på golvet och skrev sin rapport så här; "Svenskarna tycker om att käka ost och para sig".

Vetenskap är annars bara en massa antaganden i väntan på nya rön som kullkastar dom gamla.

Milla sa...

Är du verkligen säker på det robsten? Jag är inte alls lika övertgad som du att den är missvisande. Och med det sagt så betyder inte det att det inte finns mängder med ungdomar som inte alls hamnat i liberalismens fälla. Men tyvärr så.....

Robsten sa...

Jag tycker vi lämnar frågan Milla, det lär inte finnas något facit någonstans. Framtiden kanske utvisar hur det förhåller sig. Jag hoppas i alla fall att jag har rätt ;-)

Robsten sa...

Ett överslätande svar kanske, men jag vet självklart inte vem av oss som har rätt. Min slutsats grundar sig på de ungdomar jag pratat med och t.ex. läst bloggar av. En högst subjektiv och ovetenskapligt grundad uppfattning naturligtvis. Det jag däremot är betydligt säkrare på är att vissa typer av människor samlas på olika communitys och sajter. Det är markant och påfallande att det förhåller sig på det viset. Jag har själv farit runt på olika sajter, speciellt när nätet var nytt och spännande, och det är nästan löjligt vad folk skiktas på olika ställen efter läggning och intressen.

Johan Y sa...

Självklart har olika siter olika publik. Fråga siterna själv, de kan säkert definiera sin målgrupp mycket tydligt.

Undersökningar om sexualvanor är ju notoriskt svåra att göra. Det är svårt att få en representativ population att svara och det är svårt att få de som svarar att svara sanningsenligt.

Om det har gått till som Robsten beskriver det är det självklart pinsamt att det är producerat av en professor. Att han dessutom blandar resultatet av undersökningen med en värdering av den är också märkligt.