måndag, maj 10, 2010

Politikernas dolda planer

Merit Wager får fortfarande in artiklar i SvD, vilket förvånar mig. Wager har i.o.f.s. tagit tillräckligt avstånd från SD för att få fortsätta skriva och få in sina artiklar, men det hon skriver är inte alls ”PK” och hennes åsikter tangerar de SD står för på rätt många områden inom immigrationspolitiken.

Nu senast i skriver hon en artikel om de s.k. ”papperslösa” flyktingar vi har i landet och synen på dessa från många av våra politiker. Så här skriver hon om vad Wanja Lundby-Wedin sagt om detta.

I juni 2008 sade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i en radiointervju:

“Det är oerhört viktigt att vi tar krafttag kring den här frågan och ger det stöd vi kan åt de papperslösa. Svårigheten är ju att det är ett brott att vara papperslös i Sverige, så vi kan inte använda våra vanliga fackliga metoder”.

Det är ett brott att vistas illegalt i precis alla länder på hela jorden. Wedin vill påskina att vi har speciellt restriktiva regler i Sverige vilket är helt fel. Dessa ”papperslösa” människor har ofta alla papper de skall ha men de har fått avslag på sin asylansökan i det mest generösa asylsystem som finns på jorden. Alternativt har de som Wager säger, ”stannat efter att deras besöksviseringar gått ut”.

Detta att ge stöd åt människor som vistas här illegalt av högt uppsatta politiker är en så stor skandal att jag inte tror att människor förstår det. Jag tror inte ens den vanliga SD-sympatisören förstår vilken oerhörd skandal detta är och vilken praktfull nonchalans avlönade politiker visar mot hela vårt lagsystem. I den konkurrerande rikstidningen DN tar journalisten Wennstam upp att sexköpslagen inte tas på tillräckligt allvar av våra rättsvårdande myndigheter. Sexköpslagen är ändå en ”markeringslag” som tillkom mest för att politiker skulle visa sitt ställningstagande. Detta med att ge moraliskt stöd till människor att stanna i vårt land olagligt, är oerhört mycket allvarligare. Man kan ju tänka sig den situationen att politiker gick ut och propagerade för att man skulle strunta i sexköpslagen. Vilket ramaskri det skulle bli.

Ett annat led i att strunta i de lagar vi har är att politiker tar beslut om vård för människor som vistas här illegalt. Hur hänger det ihop? Människor som alltså inte skall befinna sig på Svensk mark enligt lagen skall ha rätt till vård? Detta utan att vårdsystemet ens rapporterar till polismyndigheterna.

Man kan inte låta bli att dra den slutsatsen att spelet med dessa ”papperslösa” är ett led i att införa någon slags fri invandring till vårt land, som då skulle bli den första nationen i världen att införa ett sådant system. Dessa planer är självklart inte uttalade av tillräckligt högt uppsatta politiker, utan framförs med jämna mellanrum och med någon slags systematik av liberala ungdomsförbundare. Det är sällan idén om fri invandring framförs från Socialdemokratiskt håll, utan kraven kommer då i ställer från t.ex. Maria Ferm, Miljöpartiets ungdomsförbund.

Som tur är kommer dessa planer på en fri invandring aldrig att infrias. Vindarna har vänt (det har aldrig funnits någon opinion från folkligt håll för fri invandring) och det är snarast krav på stringentare praxis som vinner gehör hos valmanskåren. Att dessutom ett nytt parti kommer in i riksdagen efter valet i höst omöjliggör fullständigt alla planer som funnits på en politik som förespråkar fri invandring. Länk SvD

11 kommentarer:

Goten sa...

Tror du har fel. Invandringen kommer att öka efter nästa val. Det är bråttom om Sverige ska bli lika framgångsrikt som England på att avskaffa den inhemska etnisiteten.

Att öka takten och utrota homogena samhällen i Sverige är mångkulturens enda chans att dölja sina brott och slippa få stå till svars för vad som skett.

Någon självkritik kommer lär vi inte att se.

lasse sa...

Jag är också förvånad över att Merit Wager ännu är på fri fot och inte "marginaliserad" och stämplad som främlingsfientlig.
I Finland omfattas hennes åsikter av de flesta politiker och förstås av den stora allmänheten men i Sverige, med sin extrema invandringspolitik och sitt intoleranta offentliga samtal, är hon en lite udda fågel.

ddayperspective sa...

Bortser vi ifrån ekonomiska tillgångar efter alla år i "rörelsen" och "facket" så måste det väl ändå vid det här laget kännas bekymmersamt att heta Wanja Lundby-Wedin? En normal person skulle ju genast ha däckat när hon avslöjades av media och avklädd av media välförtjänt fick schavottera som ytterligare en girigbuk i raden av andra som SAP/LO producerat. När hon nu också uttalar sig om gällande lagstiftning beträffande illegala som socialdemokraterna lyckats knåpa ihop med riksdagens hjälp och stämmer med världens andra nationer lyckas hon ju med konsstycket att också framstå som en politisk idiot!

Inte för att jag gjort någon undersökning av vad för slags person LO-medlemmarna önskar att de ska företrädas av, men kastar ut frågan: Känns det rätt med en person som framstått som facklig, girig idiot och nu även politisk? Antar att smaken är som baken, delad, men själv skulle jag uppleva stort obehag av ett medlemsskap.

Nu förtjänar inte bara LO- och SAP-folk att omnämnas när det gäller dumheter. T ex har V i Malmö förslagit att göra Malmö till en fristad för alla papperslösa - http://politisktinkorrekt.info/2010/05/01/v-vill-gora-malmo-till-en-fristad-for-illegala/ och Cecilia Wikström (fp) har ju lyckats få Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter att föreslå eu-parlamentet att ändra "illegala invandrare" till "irreguljära invandrare". FAS beskriver på http://fas.motpol.nu/?p=2480 ganska väl vad för slags människa Malmström är och jag kommer till slutsatsen att många också ute i Europa kommer betrakta henne som en farlig elitist! Att hon lyfts till stjärnorna här i Sverige av det politiska etablissemanget stämmer dock bra med det elände som de "folkvalda" försöker styra in vårt land i som alltfler numer inser och som MÅSTE ge chockartat fint valresultat för Sverigedemokraterna i riksdagsvalet i höst!

Det är dags att VI ALLA med hemortsrätt i Sverige, invandrare som svensk, lägger det falska politiska skådespelet mellan blocken åt sidan och inser att bara Sverigedemokraterna kan rädda kvar landet som demokrati med fri- och rättigheter och säkra en väg tillbaks till välstånd och trygghet i vårt med ett litet befokningsantal som nu inte klarar av mer flyktingar och anhöriga, varken illegala eller legala.

Anonym sa...

"ddayperspective said...Känns det rätt med en person som framstått som facklig, girig idiot och nu även politisk? Antar att smaken är som baken, delad, men själv skulle jag uppleva stort obehag av ett medlemsskap."

Är inte det här fel forum att ställa den frågan? Skulle du inte ställa den i LO-forum eller något sånt och se vad för svar du får.

Har man blivit uppfostrad att göra som Stor-pappa-staten säger så tror
jag att detta är fullt normalt. Man ifrågasätter inte maktens förehavande.
Allemand

Desico sa...

Har själv reagerat på att svenska höga politiker uppmuntrar illegala flyktingar. Detta är helt oerhört med alla internationella mått mätt och en värdemätare på hur sjukt det svenska klimatet blivit. Att förvirrade artistsjälar ger konserter till öppet stöd för illegala är också ganska extremt.

Johan sa...

@Goten

Du skriver: "Det är bråttom om Sverige ska bli lika framgångsrikt som England på att avskaffa den inhemska etnisiteten."

Vad menar du mer det??

England & Wales hade, när den senaste folkräkningen genomfördes 2001 ca 9%, som inte var: White British (87.5%), White Irish (1.2%) eller White other (2.6%)

"Breakdown for England and Wales

Those who say they are white:

White British: 87.5%
White Irish: 1.2%
White other: 2.6%

Those who say they are Asian:

Indian: 2%
Pakistani: 1.4%
Bangladeshi: 0.5%
Other Asian: 0.5%

Those who say they are black:

Caribbean: 1.1%
African: 0.9%
Other Black: 0.2%

Those who say they are mixed race:

White/Black Caribbean 0.5%
White/Asian 0.4%
Other mixed 0.3%

Other ethnicities

Chinese: 0.4%
Other ethnic groups: 0.4% "

9% skall jämföras med Sverige, där 26% var invandrare i första eller andra generationen (vid årsskiftet 2009/2010).

Eftersom de siffrorna för Rngland och Wales bygger på, att folk själva får ange vilken kategori, som de anser sig tillhöra, så ingår inte bara första och andra generation i de engelska siffrorna - utan alla generationer.

Om Sverige skulle räkna på samma sätt, så skulle de svenska siffrorna förmodlligen vara närmare 30%.

Storbritannien genomför en folkräkning vart tionde år - nästa gång bli alltså 2011.

Då kommer britterna att få facit på vilken demografisk förändring, som labour-regeringen har genomfört - labour ökade ju helt medvetet kraftigt sin import av valboskap.

Men det är knappast troligt, att labour har lyckats driva upp siffrorna över 15% i England och Wales.

Svenska politiker har därför varit minst (!) dubbelt så framgångsrika med att avskaffa den inhemska etniciteten.

-----

Här är en länk, där det står en del om den ojämna fördelningen.

http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/uk/03/census_2001/html/ethnicity.stm

Robin Shadowes sa...

Hittade detta på Snaphanen om "flyktingbarn". Sånt här kommer vi garanterat aldrig läsa om i svensk press...

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/365665:Danmark--Uledsagede-boern-modtages-af-far-og-mor--naar-de-sendes-tilbage?all=1

ola sa...

Och här är en norsk artikel från Aftenposten, som aldrig kunde ha publicerats i Svensk press

http://www.aftenposten.no/kul_und/article3643542.ece

Rune sa...

dday perspectiv frågar:
"Inte för att jag gjort någon undersökning av vad för slags person LO-medlemmarna önskar att de ska företrädas av, men kastar ut frågan: Känns det rätt med en person som framstått som facklig, girig idiot och nu även politisk?"
-------------------
Nej det känns inte rätt!
Dessa höga ledare i LO och liknande organisationer struntar blankt i vad fotfolket tycker och tänker.
Jag har aldrig någonsin under ca förtio år som LO-medlem blivit tillfrågad om min åsikt i politiken av LO eller fackledningen.

Fosterjordnära sa...

Ibland förefaller "Odalmannens" raspiga dängor som fullkomlig sanning.

jag tänker på den sången där Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin slåss om att vara godast genom att vilja föra hit så onda människor som möjligt.

Goten sa...

@ Johan Tack för upplysningen! Trodde det hade gått längre i england.