onsdag, juli 28, 2010

Ta bort hatbrottslagstiftningen


På SR:s hemsida står det om att "transpersoner" fallit mellan stolarna i hatbrottslagstiftningen. De står nämligen inte upptagna i den lagstiftning som nämner olika hatbrott. En liten miss kan tyckas, men när man väl täppt igen denna lilla lucka så upptäcker man kanske någon ny liten grupp som "fallit mellan stolarna". Skall t.ex. tornedalsfinnarna omfattas av hatbrottslagstiftningen?


Det är ju inte så att det skulle vara lagligt att slå ned en transsexuell person i dag. Den som gör sig skyldig till misshandel döms för det i laga ordning, om polisen lyckas identifiera förövaren och åklagaren bevisa brott. Det är snarast det som är ett av två stora problemet i dag, polisens resurser och de höga beviskrav vi har i dagens Sverige. Dessutom är beviskraven inte entydiga i vårt land, många "gråtjuvar" vittnar om att de snarast blivit dömda rent rutinmässigt, utan några tyngre bevis alls. Medan beviskraven i ett fall som t.ex. Joy Rahman ter sig som absurda. 


Det andra problemet är de låga straff som utdöms för främst våldsbrott. Att stifta en "hatbrottslag" där enbart straffen för misshandel mot sexuellt avvikande personer och andra minoritetsgrupper, är något hårdare måste vara helt fel väg att gå. Det signalerar snarast att det skulle vara ganska OK att misshandla andra människor än de sexuellt avvikande. Det stora problemet är de låga straff som utdöms generellt för oprovocerad misshandel. Speciellt gäller detta när förövarna är av låg ålder, då blir straffen så låga att hela vårt rättsystem ter sig som ett stort skämt. 


Vi har exempel när en vuxen man dömts till ett lika hårt straff när han ingriper för att skydda allmänheten mot en galen gärningsman, och använder något för mycket våld, som en betydligt yngre människa vilken har gjort sig skyldig till en oprovocerad grov misshandel. Detta finner den stora majoriteten av svenska folket fullständigt orimligt, och det indikerar att vårt rättssystem har spårat ut fullständigt. Ungdomsrabatten på straff när det gäller grova våldsbrott ter sig ofta som ett hån mot den som drabbats, det är det stora problemet i dagens Sverige. Om en transsexuell person drabbats av våldet eller en medelålders vit man är en mindre viktig detalj i sammanhanget.


Stifta hellre en lag som ger betydligt högre straff för oprovocerat våld. Att bara gå fram till en person och slå ned denna utan anledning bör ge ett mycket strängt straff och bör inte kunna jämföras med om två jämbördiga personer börjar bråka och det blir en s.k. ond spiral där det så småningom utvecklar sig till ett regelrätt slagsmål. Dessutom så skulle de flesta s.k. "hatbrott" falla under kategorin "oprovocerat våld".  


Enligt Rickard Slätt (Strix television och Hammarbyfanatiker) så är det redan i dag lagligt om två personer kommer överrens om att börja slåss. Jag har inte kontrollerat hans utsaga men stämmer det så är lagen ganska tolerant på den punkten. Det gäller dock att lagstiftningen är lika "intolerant" när det gäller grova oprovocerade våldsbrott, speciellt av unga människor som i dag erhåller en orimlig ungdomsrabatt på sitt straff.


Länk SR

2 kommentarer:

itsweden sa...

Ja, visst borde hatbrottlagstiftningen plockas bort. De som för tillfället sitter och styr retar upp sig på vissa våldsbrott och vill drämma till hårdare. Ungefär som om jag skulle sitta vid makten och besluta att brott mot sverigedemokrater skulle bestraffas hårdare.

Robsten sa...

Ha, ha, en sådan lag är nog inte aktuell misstänker jag.