fredag, juli 30, 2010

Falsk humanism


En ledare i DN tar återigen upp frågan om vård till de s.k. "papperslösa" människor som vistas i vårt land. Enligt ledarredaktion på DN så måste regeringen luckra upp den lagstiftning vi har så att de som vistas illegalt i vårt land skall få "rätt" till vård. Enligt redaktionen strider det dessutom mot vårdetiken att ge vård till de som behöver den. Så här skriver redaktionen i sin artikel.

Yrkesetiken kräver att alla människor behandlas utifrån medicinska behov, utan åtskillnad och utan hänsyn till medborgarskap.

Ja, självklart skall ingen människa ligga och dö på våra gator, där gäller den vårdetik redaktionen skriver om. Efter att erforderlig vård givits skall de som befinner sig illegalt i vårt land avvisas. En självklar och grundläggande etik och ett fundament för hela vårt rättssamhälle är att lagen skall följas. Människorna vi pratar om här har inte rätt att befinna sig på svensk mark, de befinner sig här olagligt.

Det finns massvis med svenska medborgare som inte får den vård de behöver. De finns de som avlider innan de hinner fram i långa vårdköer. Dessutom är dessa svenska medborgare människor som betalat skatt hela sitt liv, och förväntar sig att få något tillbaka när de blir sjuka. Skall dessa medborgare stå tillbaka för de som befinner sig i vårt land olagligt? Vidare skriver redaktionen så här.

En utredning i frågan utlovades länge. I år sjösattes den, utredare är generaldirektören vid Rättsmedicinalverket Erna Zelmin. Bättre sent än aldrig, kan tyckas. 

Men det finns en del märkligheter i utredningens riktlinjer.
Den olyckliga sammanblandning mellan rätten till vård och migrationspolitiska överväganden som präglat diskussionen inför utredningen, finns som eko i direktiven.
Om en mer human vårdpolitik visar sig leda till en ökad flyktingtillströmning, ska utredaren föreslå åtgärder hur flyktingar kan förmås återvända till sina ursprungsländer. Vidare ska utgångspunkten vara att förslagen inte får bidra till att fler personer lockas uppehålla sig i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Det är inte märkligt alls att regeringen är orolig för ökad flyktingtillströmning. Det är inte alls orealistiskt att "fler personer lockas uppehålla sig i Sverige". Redaktionen lever i en låtsasvärld där det gäller att alltid visa upp ett så humant ansikte som möjligt. Det är alltid andra som betalar vad regeringen och riksdagen ger till människor som befinner sig här illegalt, antingen genom skattsedeln eller genom utebliven vård. Det finns inga gratisluncher, har en ekonom som inte ligger alltför långt bort från DN:s politiska agenda sagt.

Vi tar det hela från ännu än vinkel för att försöka vara pedagogiska. Jag läste ut en deckare i går, Kepler "Hypnotisören". Där konstaterade författarparet det självklara i att den psykiatrireform vi genomförde i vårt land i början på 90-talet var ett sätt att spara pengar. Vi kastade i princip ut vårdbehövande människor på gatan. Människor som i början fick en bostad, som de mycket snabbt blev av med av olika orsaker. Det här rörde sig om människor som inte ens klarar av att betala in hyra regelbundet. DN:s ledarredaktion har aldrig ömmat speciellt mycket för alla dessa människor som skoningslöst blev utkastade på gatan i jakt på att spara pengar, ingen annan tidning har heller ömmat eller uppmärksammat denna grupp.

Eftersom det i slutänden bara finns en pengapåse för våra gemensamma åtaganden så kan man säga att regeringen tog pengar från våra psyksjuka och nu vill ge dem till människor som befinner sig här illegalt. Att man därigenom vill framstå som human är falskt, om man inte samtidigt talar om vilka grupper man åsidosätter. Peps Persson skrev på sjuttiotalet en låt som handlade om "falsk matematik", det här är både falsk matematik och falsk humanism.

Länk DN

7 kommentarer:

Robsten sa...

Det är ju fan att man t.o.m. får ta till gammal progg för att vara pedagogisk för våra redaktioner och politiker.

http://www.youtube.com/watch?v=t_D-Bw3wHBY

lasse sa...

Illegala invandrare har i dag rätt till akutsjukvård men det föreslås alltså bli ändrat till samma vård som gäller för medborgare.
För att administrera och följa upp vården måste den illegale tilldelas ett personnummer och snart är Sverige i den situationen att det finns A- och B-medborgare. De förra har alla rättigheter och skyldigheter. De senare har alla rättigheter utom rösträtt. Dessutom behöver de inte betala inkomstskatt.
Arma land.

ddayperspective sa...

Nu måste jag låna det numer bevingande uttrycket från Vänsterpartiets gamle ordförande Hermansson..."NÅN DJÄVLA ORDNING MÅSTE DET VARA" i både partier och andra skallar med snedvridet innehåll!

Folk som har fått sin asylansökan slutgiltigt avgjord och befunnits INTE ha tillräckliga skäl för vare sig PUT eller TUT eller skall förpassas till första asylland enligt Dublinförordningen SKALL förbanne mig ut ur landet snarast möjligt! Och absolut inget undantag vad gäller om mottagarlandet tillhör EU. Dvs påstådda brister i flyktingmottagandet i Grekland, på Malta eller i Italien kan rimligen ICKE falla på Sveriges ansvar att lösa!!!

Folk som tycker annorlunda måste betraktas som galna! Jag blir verkligen upprörd över protester som strömmar in från kreti och pleti mot självklarheter! Sverige har en rättssäker asylprövning som i praktiken och inte till nackdel för de sökande, redan lämnat alla principer om prövning av FLYKTINGSKÄL. Ska då t o m den strimma av sökande som trots allt inte beviljas uppehållstillstånd ÄNDÅ ges rätt till samma villkor som medborgare, PUT och TUT undrar jag med fog varför vi överhuvudtaget har någon rättsprövning och hur den svenska inställningen egentligen är till avtal och överenskommelser inom EU?

Idiotiska resonemang och inställningar brukar emanera från folk som i dagligt tal karakteriseras som "idioter", vilket naturligtvis är helt fel eftersom "idiot" är den gradbestämning som psykiatrin använder för de sämst ställda vad gäller förståndsgåvor inom gruppen "efterblivna", men nog känns det frestande...

Naivtive sa...

Läste precis om 21 åringen som slog ihjäl 73 åriga Elsie utanför Halmstad är psykiskt störd. Jo det kan vi naturligtvis inse redan från första stund. Men "vad fasen gjorde han ute i det fria?" Varför får inte psykopaterna sluten vård och vi kan skicka ut våra gamla för att i lugn och ro plocka blommor utan att bli ihjälslagna?

Lars-Erick Forsgren sa...

Min kommentar här:
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/07/vi-snalla-svenskar-och-rattssakerheten.html

Anonym sa...

Men är det inte rimligt att fråga sig själv om det inte är rätt att vara så human som möjligt? Eller så är jag galen. Jag är även sen på bollen (matchen är väl egentligen redan avblåst) men visst skrivs det och har skrivits en hel del om psyk-krisen. Om inte annat så vore det märkligt att kunna diskutera en fråga som aldrig diskuteras. Typ.

Robsten sa...

Först är det en avgrundslik skillnad mellan att vara human på det personliga planet, och att låta känslorna styra förvaltandet av nationen på politisk nivå. Här kan ett överdrivet humanistiskt tänkande sänka hela nationen och då är det inte humant för någon längre.

För det andra så är det skillnad på att vara human, och att vilja synas vara human utåt.