torsdag, september 23, 2010

Journalismen i Sverige


Hans Bergström tar på ledarplats upp frågan om våra journalisters arbete inför valet och den utveckling journalismen har tagit i vårt land. Bergström reagerar på den "tölpighet" journalister t.ex. visade statsministern under valnatten. Bergström reflekterar också över den yrkesmässiga distans journalister skall visa gentemot politiker och partier i vårt land. Så här skriver bergström om den distans och respekt journalister skall förhålla sig med i sina kontakter gentemot journalister.


Det handlar om att markera respekt för det högsta demokratiska ämbetet samt genom sitt tilltal signalera att man i intervjuögonblicket har en professionell relation, där både frågare och svarande uppträder i sina roller. Uppdraget är vare sig intimt eller antagonistiskt på ett personligt plan. Det är professionellt och legitimt som en del av en demokratisk kultur.


Jag håller med Bergström och journalisterna missade säkert sin professionella roll under valnatten när de intervjuade statsministern (som Reinfeldt bör tilltalas enligt Bergström). I ärlighetens namn måste jag dock påpeka att värre journalistiska bottennapp gjordes under valrörelsen. Expressen och Aftonbladet gick på sina löp och förstasidor ut och avrådde valmanskåren från att rösta på ett speciellt parti. Respekten för den demokratiska processen måste närmat sig den absoluta nollpunkten när två tidningar går ut och talar om för väljarna explicit vilket parti de inte skall rösta på. 


Bergström skriver att det journalistiska uppdraget varken skall vara "intimt eller antagonistiskt". Nu finns det en hel del människor som kunde spåra en hel del "antagonism" från den samlade pressen gentemot ett speciellt parti under valrörelsen. Att i detta sammanhang nämna att en trött och uppjagad journalist råkat tilltala Reinfeldt med förnamnet under valnatten gör att vi måste fråga oss om hela detta land drabbats av en masspsykos. 


Ser verkligen inte Bergström den avgrundslika skillnaden mellan att en journalist kallar statsministern vid förnamn och att kalla ett parti för de värsta epitet man kan tänka sig varje dag under valrörelsen så många gånger man någonsin kan få in i sitt journalistiska värv? Ett annat uttalande av Bergström är intressant, så här lyder det.   


Sanningen är att det inte har funnits någon konspiration i medierna mot de rödgröna. Inom journalistkåren råder stor rödgrön övervikt.


Det är sannolikt så att det råder en övervikt för de rödgröna bland journalister, å andra sidan ägs tidningarna av människor från det liberala hållet. Med facit i hand kan man dock ana en viss konspiration mot ett politiskt parti. Det var heller inte särskilt subtilt många journalister öppet tog avstånd från en ideologi de själva inte omfattades av. Återigen har det visat sig att demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet är lätt så länge människor tycker likadant, men svårt så fort någon tycker annorlunda.

Länk DN

13 kommentarer:

BLU-82 sa...

År 2010 är det totalitära trycket lika starkt i Sverige som någonsin tidigare. Kampen för att massinvasionen ska få fortsätta till Sverige krossar all heder, moral och rättskänsla under sig. Jag tackar " Någon " för att SD valdes in i riksdagen - mot alla odds, faktiskt.. När kommer den mediala islossningen i Sverige, när kommer glasnost ?? Om ett år, om 20 år, eller aldrig.. ? Det vet man inte än.

Anonym sa...

Missa inte Wadensjös debattartikel i Svd idag om en gemensam byggnad för kristendomen och islam.

Anonym sa...

Som vanligt så har journalisterna ingen aning om vad som försiggår i samhället. Hur skall de kunna det, de bor i egna invandrarbefriade enklaver?

Bergström är tjugo år efter sin tid.
Hr Statsminister, tillåt mig skratta åt Barbapappa, hans demokrati och svenskhatargäng.
Allemand

Anonym sa...

"Det är sannolikt så att det råder en övervikt för de rödgröna bland journalister, å andra sidan ägs tidningarna av människor från det liberala hållet."

Sant, men hur ska det slå igenom, förutom på ledarsidan? "Personal är policy" som det heter - och uppenbarligen har de liberala ägarna inget emot att anställa journalister som till 70 procent röstar rödgrönt.

Därigenom har de i praktiken gett upp stora delar av sina kontrollmöjligheter när det gäller nyheternas vinkling.

Men visst fastnade Mona i en negativ nyhetsfälla. Journalisterna är inte bara vänster - de är journalister också. Och opinionskatastrofen under sommaren var naturligtvis mumma för dem.

Anonym sa...

Konstigt nog har jag inte sett en enda kommentar om effekten av mediernas stormattacker mot Sverigedemokraterna. Man tycks mena att det inte hade någon betydelse eftersom man inte lyckades stoppa SD från att ta plats i Sveriges riksdag. Men om SD behandlats på ett korrekt sätt, värdigt en demokrati, hur många mandat hade SD fått då? Min uppfattning är att de antidemokratiska krafterna hade stor framgång i sin propaganda mot SD och berövade SD på minst 10 ytterligare mandat. Eller skulle opinionsundersökningarna ha överskattat stödet för SD?/Hm

Anonym sa...

Gå med i gruppen vi tycker olika!!

http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=162447640434484

Anonym sa...

För de som inte vet det kan meddelas att nämnda facebookgrupp är till för antidemokrater och motståndare till SD.

Robsten sa...

@Anonym
Det är nog en komplicerad fråga hur ägarförhållande och journalister påverkar varandra och nyhetsrapporteringen. Tror allt spelar roll i ett lite längre perspektiv. Självklart kan ägarna på lite sikt lämna synpunkter på enskilda journalister om de jobbar på den tidning de själva äger.

Robsten sa...

@Anonym
Kanske inte 10 mandat, men ett antal i alla fall. Nyvunna väljare motade nog kampanjen tillbak i fållan. Nu räckte inte detta, därav chocken på valnatten.

Jonny sa...

En undran, traditionellt har ju ordet "journalistik" använts. Har "journalism" någon ytterligare innebörd, eller är det bara engelskans allt kraftigare inflytande som gör sig påmint igen?

Hm sa...

Intressant påpekande! Men båda begreppen har nog sina användningsområden. Journalistik skulle kanske då kunna beteckna traditionellt bedriven journalistik, dvs huvudsakligen sakinformation, faktaupplysning eller allmänt eventinriktad verksamhet medan journalism då kan betyda att det finns en bakomliggande agenda som påverkar vad journalisten eller reportern har för t ex politiska uppfattningar privat.

Anonym sa...

" Expressen och Aftonbladet gick på sina löp och förstasidor ut och avrådde valmanskåren från att rösta på ett speciellt parti. Respekten för den demokratiska processen måste närmat sig den absoluta nollpunkten när två tidningar går ut och talar om för väljarna explicit vilket parti de inte skall rösta på. "

- Gjorde även Aftonbladet detta? Jag såg att Expressen gjorde det, men den där SD-valsedeln som låg i smutsen. Aftonbladet körde ju sin patetiska kampanj, men stod det något (eller var några bilder) UTTALAT om just SD?

Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.