söndag, april 24, 2011

Skulden är betald


Peter Wolodarski skriver på DN om Sannfinländarnas brakframgång och hur obehagligt han tycker detta är. Wolodarski konstaterar att nationalistiska partiers framgång inte direkt är beroende av en massiv immigration. Wolodarski pekar i stället på andra saker. Så här skriver han.


Jag tror att man ska förstå Sannfinländarnas framgångar i Finland på motsvarande sätt. Även om partiet skiljer sig från SD historiskt och har en mindre uppskruvad invandringskritik, uttrycker man samma nostalgiska strävan efter ett samhälle som inte längre finns och heller aldrig har funnits.


Tänk om politiska partier fick definiera sin politik själva? Ständigt detta mantra från liberaler att konservativa längtar tillbaka till drömmen om ett samhälle som inte ens har funnits. Det är ungefär samma sak som att påstå att de konservativa nationalisterna inte är riktigt friska i huvudet och inte kan skilja på verklighet och fantasi. Annars är ju detta med att leva i fantasins värld något som just nationalisterna brukar ta upp. 


Enkelt uttryckt (så även Wolodarski förstår) så vill konservativa rörelser bevara värden och ett levnadssätt som de tycker är bra och värd att bevara. En del av dessa värden och sätt att leva är bättre än de storheter som håller på att ersätta dessa. Skulle man vetenskapligt kunna definiera vilka värden vi har (haft) och vilka värden vi håller på att ersätta dessa med, så skulle säkert 90 procent av befolkningen hålla kvar vid det ”genuina”. Sorry Wolodarski, alla delar inte din nyliberala dröm. I själva verket är det ganska få, när det kommer till kritan. Därför kan man inte i allmänna val ställa Wolodarskis vision mot den konservativa visionen, ehuru då skulle Wolodarskis samhällsmodell erhålla alltför få röster. Just därför detta dunkla politiska och mediala spel. Vidare i artikeln.


Det paradoxala är att partiledaren Timo Soini vill få oss att tro att han företräder någonting väldigt finländskt när han i själva verket ingår i en välbekant europeisk tradition. Mixen av värdekonservatism, anti-etablissemangsretorik och nationalistisk populism känns igen från många andra länder och valrörelser.


Så Wolodarski vet bättre Soini vad som är genuint finländskt? Detta är ju patetiskt! Skall inte någon från Sri Lanka definiera vad som är genuint svenskt nästa gång? Eller kanske undertecknad kan få definiera vad som är typiskt nyliberalt i stället för Wolodarski?


Det som skiljer Finland från Sverige, och som Wolodarski mycket noga undviker att nämna, är att vi inte deltog i 2a Världskriget. Vi stod utanför och såg på när Finnar dog och när Danskar och Norrmän blödde. Vi lät tyska permittenttåg ta sin väg genom vårt land. Framförallt så exporterade vi stora mängder järnmalm till Tyskland. Skulden står skrivet i allas våra hjärtan. Vi har dämpat dessa skuldkänslor genom att bli världsmästare i humanism (och en vanvettig immigrationspolitik). Det är nog nu! Vi har betalat vår skuld.

Länk DN

34 kommentarer:

Anonym sa...

En svensk till som vet vad som är bäst för finnarna. Jag skäms.
Allemand

Robsten sa...

Ja man får nästan lust att säga "nu skäms jag för att vara svensk".

robban sa...

läste nånstans att den svenska järnmalmsexporten hade för hög fosforhalt för att användas till krigsmatrial och att exporten var godkänd av britterna. när det gäller transittågena så var väl valet att låta dom åka eller att tyskarna tog över landet och gjorde det endå. troligtvis räddade den svenska "fegheten" livet på många judar och komunister så det är ju märkligt att just folk ur dessa grupper hela tiden trycker på sverige en historisk skuld i frågan.

z999 sa...

Före internet så hade finska valet varit färdigdebatterat på 2 dagar utan att någon hade fått veta något.

Goten sa...

@ Allemand

Peter Wolodarski är väl inte speciellt svensk, han har oftast judiska preferenser och är emot allt nationellt i Europa, eftersom det inte gagnar den grupp han representerar.

Robsten sa...

Kent Ekeroth har också judisk börd, han är inte emot allt nationellt Got.

Robsten sa...

Tyvärr Robban, britterna hade fan i mig inte godkänt exporten till Tyskland. De planerade, och dessutom gjorde försök att invadera Norge just p.g.a. denna export. Tyskarna inaderade Norge i sin tur, just p.g.a. järnmalmsexporten. Kan tänka mig att norrmän som känner till detta är lite syrak på Sverige för just detta.

Nisse sa...

Så judar är predestinerade att vara emot allt som är nationellt? De kanske samtliga är medlemmar i ZOG också?

Antisemitisk smörja, Goten. Av alla de tusen skäl som finns att kritisera Wolodarski så väljs osvenskheten som, som en magisk ande, alltid följer på judisk börd.

Greger sa...

Peter Wolodorski är jude.

"We have identified the core assumption that makes many liberal and neoconservative Jews keep pushing relentlessly for mass immigration, even the mass immigration of their mortal enemies. As these Jews see it, any immigration restrictions against Moslems would release a latent ethnocentrism in the white American majority that would then turn instantly against the Jews. To state this thought process in the baldest terms, these Jews believe that if philo-Semitic white gentiles exclude Jew-hating Moslems from America, it would lead those same gentiles to commit another Jewish Holocaust. "

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=12534

Robsten sa...

Jag skiter uppriktigt sagt i att han är jude, han får vara vad fan som helst för mig. Det jag tar ad notum är att Wolodarski är liberal, möjligen nyliberal, samt att han är politiskt korrekt och en varm förespråkare för globaliseringen. Hans etniska eller religiösa hemvist intresserar mig överhuvudtaget inte.

Det vi inte KAN låta bli att notera, är att de med samma politiska och åsiktsmässiga profil som Wolodarski påfallande ofta lever och bor långt från problemen, ofta umgås och pratar med likasinnade, tillhör i en bemärkelse en elit.

LP sa...

Wolodarski är jude, men jag håller med de som menar att man bör skita i det och istället fokusera på vad han och hans gelikars åsikter går ut på och vad de leder till.

Han är så som Robsten säger liberal. Jag skulle dock kalla honom tokliberal eftersom jag (kanske till skillnad från flera andra här) inte vill avfärda allt liberalt som något dåligt. Det finns bra och det finns dåliga idéer i det som kallas liberalism.

Jag vill inte heller avfärda all slags konservatism och nationalism som dålig, tvärtom.

Begreppen låser oss ibland och gör att vi tänker dåligt. Man kanske borde skita i att använda dessa -ismer helt och hållet?

Robsten sa...

Jag tror inte det går LP, man måste generalisera för att kunna föra vettiga diskussioner. Däremot förutsätter det att folk har förståelse för nyanser och att man just generaliserar. Jag är inte liberal, när jag säger det tar jag för givet att alla fattar att jag naturligtvis inte är emot en massa liberala ideer, tvärtom, 1910 kanske jag vore liberal själv.

Eftersom många av de mycket goda och bra liberala ideer som grundade liberalismen redan är genomförda så saknar liberalismen den självklara kraft den en gång hade. Nu har liberalismen i stället urartat och hela liberalisering riskerar att göra samhället sämre, vi behöver inte mer liberalism, vi behöver annat i stället.

Självklart innebär inte det att jag vill ta bort de många goda liberala ideer och förslag som redan är genomförda. O.s.v. i alla oändlighet. Att föra en diskussion eller debatt, förutsätter att inblandade parter har förståelse för en massa självklara outtalade saker som jag beskrev här ovan.

martin sa...

Vad jag hört har vissa partier - men framförallt enskilda politiker förmodligen inom gemensamt nätverk - i Finland börjat glida iväg på immigrationsområdet, och när "nationalistiska partiers framgång inte direkt är beroende av en massiv immigration" så kan det samtidigt vara en framröstad garant för att det så förblir.

Robsten sa...

Precis Martin. Det är komplicerat varför vissa partier och rörelser går framåt eller bakåt. Man måste i princip vara på plats och känna in stämningarna i landet, pratart med människor. Det är i själva verket Wolodarski som säker enkla svar.

goten sa...

@ Nisse

Enligt min uppfattning representerar Wolodarskis åsikter om Finland knappast "det svenska" utan snarare det "judiskt mångkulturella". Vad är problemet med denna uppfattning?

Wolodarskis babbel om att alla nationella grupper i Europa är lika och därmed internationella snarare än nationella, är klassisk judisk retorik.

Hör du mig, Nisse: k l a s s i s k j u d i s k r e t o r i k.

Motsvarande diskussion om att det är tabu att kalla muslimer för muslimer förs på Svenska Dagbladet/ Politiskt Inkorrekt

http://gotiskaklubben.wordpress.com/2011/04/25/mellanosternsvenska/

Anonym sa...

Men det finns en hake i diskussionen här….
OM man menar att hinduer, muslimer, kristna, samt alla olika etniska folkslag, faktiskt KAN tala utifrån just sina självbevarandeintressen, när de formulerar politiska ståndpunkter, vare sig det är kommunism, konservatism, liberalism, fri marknad och så vidare, så är det inkonsekvent att försöka strunta i om en person är just judisk eller inte.
Att kunna påtala och erkänna olika folks egenintresse av än den ena än den andra politiken, måste kunna gälla överlag.
Att vara judisk anses väl jämbördigt med att vara finsk, eller svensk, eller norsk? Dvs. tillhör man den mosaiska läran, så anses man tillhöra ”det judiska folket”, vare sig man är troende jude eller sionist, kapitalist, kommunist, liberal eller socialdemokrat.
Om det hade funnits en massa japaner eller kineser i en finsk regering, eller i finsk massmedia, eller i deras näringsliv som ville föra en agenda som sa att det enbart är drömmeri och inbillning hos det finska folket när de uttalar önskningar om att vilja bevara, beskydda och försvara sig självt och sitt språk, sina sånger och melodier, samt minnas sina hjältar och sina stora söner och döttrar, som givit dem inspiration och stolthet över sig själva, så skulle det väl vara förståeligt om man då menade att dessa japaner och kineser faktiskt motarbetade finnarna och det finska?
Om en mycket stor del av dessa (presumtiva) inflytelserika japaner och kineser, hela tiden vill nedvärdera, bortsortera och förlöjliga allt finskt, inklusive de finnar som menar att de finns, att de vill försvara och bevara sig själva och sitt språk och sina gemensamma nationella minnen, så skulle det väl vara ganska så naturligt att tala om en finskfientlighet?
Att då påtala det faktum att dessa japaner och kineser just är japaner och kineser, och därför talar utifrån sitt eget perspektiv och sina egna intressen att vilja bevara, beskydda och försvara just sina egna möjligheter till inflytande, är väl inte någon slags ”antijapanism”, eller ”antikinesism”?
Det är endast ett påtalande av ett faktiskt förhållande?
Och särskilt om dessa ”japaner” och ”kineser” aktivt vill bevara, beskydda och försvara sina egna länders etniska profil, språk, kultur och nationella sammanhållning, men samtidigt vill kritisera och försöka förvägra det finska folket att göra detsamma? Med hänvisning till att det inte finns något finskt folk, eller finskt språk som är värt att bevara, eller någon finsk nation?
Om de inflytelserika ”japanerna och kineserna” faktiskt har en agenda att vilja inlemma det finska folket i en större union av något slag, (som en stor del av finnarna själva inte vill), så förklarar det varför de uttalar sig mot finnarna som de gör. Dessa ”antifinnar” har alltså en egen agenda, och ser, förstår och talar utifrån denna agenda.
Om det finska folket känner och anser och tycker att denna agenda är fientlig mot dem själva så har de väl all rätt att försöka försvara sig själva, som just folk, språk och nation?
Precis som ”japanerna och kineserna” har all rätt att försöka försvara sig själva som språk, folk och nation?

DIF117 sa...

@Anonym..Bra sammanfattning av läget.Tyvärr är det så att många som är emot massinvandringen och tillika massinvasionen av Sverige,saknar den intellektuella kapaciteten att se elit-judar som Wolodarskis enorma skuld till att Sverige är ett land i totalt sönderfall.Ett land som aldrig kommer bli helt igen..

Robsten sa...

Rent taktiskt så gör ni ju själva Wolodarski en stor tjänst, nu kan han och andra avfärda kritiken som simpel antisemitism. Oavsett innehållet i diskussionen. Riktigt smarta liberaler skulle själva i princip kunna skriva i det ämne ni skriver, för att sedan gå ut med en annan identitet och avfärda hela kritiken som antisemitism.

Förövrigt tycker jag inte den svenska kristna Svenska kyrkan har en bättre agenda än de agendor ni syftar på. Vad är skillnaden? En Kines eller japan identifierar sig säkrare (med högre sannolikhet) som just kines eller japan än vad Wolodarski gör som jude. jag har i själva verket ingen aning om hur mycket han identifierar sig som jude. Fortsätter vi denna disussion slutar det väl med att jag försvarar Wolodarski, vilket verkligen inte var meningen med artikeln, då hans åsikter faktisk går på tvärs med mina.

Anonym sa...

Kanske det till viss mån är ”endast drömmar, fantasier, vaga minnen om en (förgången?) identitet”, som präglar alla nationella rörelser i Europa, och att ”verkligheten” alltid till syvende och sist endast handlar om ekonomi och ”pengar”(svårt med ekonomi!)?
Men I SÅ FALL handlar väl ALLA olika nationsbyggen och nationella gemenskapsbyggen, om just ”drömmar och fantasier och hyllande av ideal, grundade på ”fantasier”, mer eller mindre?
OCH kanske är det just en mycket mänsklig (kanske den mänskligaste?) sida hos alla folk?
Vad är ”ett folk”, utan sina drömmar, sina visioner och sina visionärer? (dvs. sina poeter, berättare, profeter et cetera?).
Det MÄNSKLIGASTE är kanske att just vara drömmare? Om människor inte drömmer, så slutar de att vara människor?
Att det dessutom finns OLIKA folkstammar, med olika livsbetingelser, historiska skeenden, olika etniska profiler, olika omgivande natur, med olika språk och olika ideal vad gäller husbyggnad, klädsel, mat, sånger och berättelser, DET ÄR VÄL TUR? Det är väl berikande FÖR ALLA FOLK?
Men, om man vill utplåna dessa olikheter, och försöka fösa samman alla jordens folk till (främst i Europa?), någon slags ”enhetlighet”, så riskerar ju ”denna goda idé” (?), att verkligen i förlängningen utplåna alla världens olika kulturella uttryck, eller hur? Och DET vore väl TRÅKIGT i längden? Ja, till och med faktiskt SORGLIGT?
För att kunna BEVARA de olika språkliga och kulturella uttrycken, inklusive de olika etniska profilerna, så behövs helt enkelt ett aktivt försvarandearbete, bevarandearbete och det har ALLA olika folkstammar, kulturer och folkslag RÄTT TILL, UTAN att detta skall behöva betraktas som någon slags inneboende fientlighet mot ANDRA folkstammar och kulturer?
TVÄRTOM?
ALLA olika kulturer och folkstammar borde vara LIKA INTRESSERADE av att vilja att den kulturella, och etniska, MÅNGFALDEN på jorden, försvarades, beskyddades och bevarades?
I ALLAS människors intresse?
FÖR att detta ”ideal” (i motsats till det ”multikulturella och folkblandar- idealet”), skall kunna förverkligas, behöver man tillåta ALLA olika folkstammar rättighet att vidta självbevarandeåtgärder. För att kulturella uttryck som språk, musik, arkitektur, litteratur, sånger, mat, klädstilar osv., skall kunna skapas, försvaras och bevaras. För detta, så behöver ALLA olika folkslag just VARANDRA.
UTAN VARANDRA, så kan de gemensamma kulturella idealen, inklusive skönhetsidealen och karaktärsidealen, inte skapas, och heller inte bevaras, så enkelt är det. Det som blir en konsekvens (i förlängningen), om inte bevarandeåtgärder införs, är att jordens (Europas), ALLA folkstammar, och människor, blir ”fattigare”, (dvs. mer identitetslösa, mer färglösa) och inte ”rikare”.
”Rikedom” KAN därför INTE enbart värderas i ”pengar”.
Men, sorgligt nog, verkar det inte sällan vara just enbart ”ekonomiska faktorer och vinstmöjligheter” som ligger till grund för de flesta politiska beslut som fattas idag? Också för dessa ”rationella ideal”, att kunna ”fösa samman alla folk” till större och större ekonomiska unioner? Och för denna ”agenda”, för detta ”ideal”, vill man också nedmontera alla tidigare nationer och deras ”identiteter”, och kulturella ”profiler”?
Tråkigt. Sorgligt. Ett slags ”utplånande av olikheterna” i förlängningen. Särskilt i Europa, Samtidigt som man säger sig ”tycka om olika”?
Kanske kan man beteckna det (som sker i Europa), som ett (långsamt) folkmördande?

Stig sa...

@ Robsten
"Eftersom många av de mycket goda och bra liberala ideer som grundade liberalismen redan är genomförda så saknar liberalismen den självklara kraft den en gång hade."
Ungefär vad jag själv har tänkt men du formulerar det mkt. bra här, kort och koncist.
Min återkommande tanke varje gång jag hör ordet liberalism är att det är en helt urvattnad ideologi utan form, stadga och substans nu förtiden. Den är uppslittrad i klassisk liberalism, Nyliberalism, Libertarianism och Socialliberalism och summan av kardemumman blir Flumliberlism.
Till och med värderelativism är ganska vettig som filosofisk idé men när den blir en del av liberalernas retorik och praktisk politik (än värre!) kan det inte bli annat än verklighetsfrånvänt.
Ideologierna har ersatt religionens roll dvs det katolska vs det protestantiska i Europa men nu börjar även ideologierna spela ut sin roll och spårar ur precis som den katolska kyrkan gjorde och senare den protestantiska som skulle vara ett "bättre" alternativ. Svenska Kyrkan propagerar inte ens för den rena kristendomen utan för en äckligt absurd symbios med islam, den värsta och blodigaste av världens religioner. (Den löjliga ursäkten är att islam är en abrahamitisk religion vilket inte alls är detsamma som att det är en sorts arabisk variant av kristendomen. I så fall borde prästerna var lika förtjusta i t.ex. Jehovas vittnen o. likn..)
Socialism i sosssarnas tappning har också spårat ur och handlar mest om överklassen- och övre medelklass-kvinnornas rätt till fler poster i bolagsstyrelser och i kommunstyrelser, fler kvinnliga VD:ar och om invandrarnas rättigheter - utan skyldigheter.
Moderaternas konservatism från Gösta Bohmans tid är också som bortsopad. "Det nya arbetarpartiet" moderaterna är bara falsk "varudeklaration", när inte ens sossarna är arbetarparti längre...

Jag är SD:are men f.d. sossesympatisör men känner mer gemensamt med verkligt konservativa personer i Bomans anda än med dagens sossar eller något annat parti i 7-klövern (och deras förlorade ideologier). Fler och fler känner likadant och det är i mina ögon ett tydligt tecken på ideologiernas förfall.
Allt som återstår är den blå-röd-gröna sörjan.

Stig sa...

@ Anonym 13:03
Blandkultur är i grunden ett förakt mot olikheter och varje nations särart och självständighet.

Jag gillar älgkött, renkött, kalvkött och lammkött men det skulle aldrig falla mig in att blanda dem i samma gryta för att få avnjuta alla fyra köttsorterna på samma gång. De skulle förlora sin karaktäristik och det skulle bara bli en grådaskig blandgryta lika motbjudande som blandkulturen.

Robsten sa...

"Jag är SD:are men f.d. sossesympatisör men känner mer gemensamt med verkligt konservativa personer i Bomans anda än med dagens sossar eller något annat parti i 7-klövern (och deras förlorade ideologier)"

Jag röstade också på sossarna innan jag blev främlingsfientlig. Jag kände väl mig aldrig hemma där egentligen, därför löste jag aldrig medlemsskap, något jag gratulerar mig för i dag.

Redan tidigt så började man gå åt "vänster" (som inte är egentlig vänster) där man skulle gått åt höger. Där man skulle gått åt vänster eller stannat kvar på plats, gick man åt höger. Också alla dessa floskler, det har nog sossarna alltid varit mästare på. En massa fina ord som inte betyder något, eller som ingen är emot.

Nä, jag känner också mer gemensamt med Göstas politik än dagens politiker. Han roterar nog i sin grav när han ser (om han ser) hur dagens moderater fullständigt flippat ur. Den enda som inte fullständigt flippat ur är väl Björklund.

AG sa...

Se vem som också rycker ut och försvarar mångkulturen, när brotts- och våldsvågen sveper över oss. Som förnekar att invandrare är mer kriminella, som likt BagdadBob förnekar att brottsligheten ökar. Är det inte alla gånger den så ökände "professor" Jerzy Sarnecki, född i Polen av en judisk familj och utbildad lantmästare.
Om jag vore jude, skulle jag se nationalism som ett hot, eftersom jag som jude inte har ett eget land, och därför är utsatt. Ägde jag media och kunde styra den allmänna opinionen, då skulle jag hylla mångkultur och ge rasiststämplar till kritikerna.
Jag ser iaf ett mönster, vilka det är som äger och styr, jämfört med hur debattklimatet och rätten till kritisk åsikt om multikulti. Tyvärr. Att sedan judarna kallar opponenterna för rasister och antisemiter struntar jag personligen i. De kan istället svara på varför de dras till att äga och styra media, samtidigt som kritiker till multikulti inte får utrymme ....

Anonym sa...

Hursomhelst varken Sverige eller Finland har någon nytta av Dagens Dumheter eller Woodoodarski

Robsten sa...

Jag sitter och läser kommentarerna här. Ett par tangerar nog gränsen för hets mot folkgrupp. Om de går över gränsen är väl tveksamt.

Goten sa...

Den som hetsar mot folkgrupp och hånar finnarna med nedsättande uttryck som "nostaligisk nationalism" är Wolodarski.

Det som bör diskuteras är vad som driver Wolodarski & hans medförfattare.

Enligt min uppfattning är hans preferenser judiska/mångkulturella och knappast traditionellt svenska.

Wolodarskis angrepp bör ses i ett större perspektiv, där östra Europa är på väg att bli mer och mer nationellt, samtidigt som västra Europa blir en allt större röra av EU och mångkultur och nationella identitetskriser.

Att vi befinner oss i en brytningstid är uppenbart.

Hoppas du inte ser detta som hets mot "nostalgiska 08-judar".

Anonym sa...

Anonym: 25 apr 2011 15:38:00

Varför måla ut dem som endast också själva talar utifrån sitt perspektiv, i nedsättande formuleringar?

Vem vinner på det?

Nej, det tjänar ingenting till att ge (politiska) motståndare "mytiska" dimensioner, det tjänar de endast själva på.

Lagen om HETS, behöver väl just dessa nedsättande epitet mot ett folk, för att bli just HMF?

Att endast resonera i och kring hur allmänmänskliga dessa tendenser är, och att vilja se att det finns något naturligt, och också sunt och livskraftigt i tendenserna, är ingen som helst hets mot någon folkgrupp. Tvärtom är det ett försvarande för varje folkgrupps bevarandeviljor, som någonting värdefullt. Värdefullt för alla människor.

Johan sa...

Det råder ingen som helst tvekan om att judenheten generellt sett arbetar för mångkultur. Saken togs nyligen upp i en artikel på Motpol, där för övrigt SD-Kurirens chefredaktör Tommy Hansson diskuteras.

http://adacta.motpol.nu/?p=351

Anonym sa...

"Jag röstade också på sossarna innan jag blev främlingsfientlig."

Ironi, va? (det där om främlingsfientlig)

Robsten sa...

Ja, jag bryr mig inte ens om citattecken längre.

Jonny sa...

Att Wolodarski är av polsk-judisk härkomst är inte relevant i sig. Däremot är det av intresse att han sitter i Judisk Krönikas redaktionskommitté, och att han deltar i aktiviteter anordnade av "Project Interchange" (en del av American Jewish Committee)
http://projectinterchange.org/?p=1620

P.S.
"Skulden står skrivet i allas våra hjärtan. Vi har dämpat dessa skuldkänslor genom att bli världsmästare i humanism (och en vanvettig immigrationspolitik)."

Tvivlar på att detta skulle vara en huvudfaktor bakom "vår" galna politik. Dessutom, hur skulle Sveriges statsledning ha agerat (utifrån rådande geopolitiskt läge och de försvarsresurser som fanns till förfogande)? Lite mer av "hederstänkande"? Eventuella norrmän som blir "syrak" p.g.a. detta borde för övrigt fokusera på att (och varför (trots besättelse!)) Oslo ser ut som det gör.

Anonym sa...

Makten, förmågorna och resurserna att kunna driva "den multikulturella agendan" är förmodligen större, och mäktigare, än vad många anar...?

"Mångkulturalismen" skall dribblas, matas, manipuleras och bankas fram, med knepiga- och knåpiga formuleringar, där människor som sätter sig på tvären skall "stämplas" än hit och än dit; den ena är "god", den andra är "ond".....

Har man "makten och möjligheterna" till att "driva och sätta denna agenda", inom så många sfärer och politiska rum....? Påtryckningar, tankesmedjor, agenter, köpta, alternativt skrämda anhängare "måste" böja sig och "följa med strömmen"....annars åker de ut och bort "all världens väg", från allt vad inflytande, eller yttrandemöjlighet i "det offentliga samtalsrummet" heter.....ja, en del förlorar också jobbet....

Som sagt, makt att kunna utöva påtryckningar och få sin vilja igenom, sin agenda igenom medför att de motsatta viljorna, som då inte har så mycket makt, tvingas undan och åt sidan....

Ingenting nytt under solen....

Who runs the show?....

What do they want, in the end?...

Do they love us, or do they only love themselves?.....

Hur mänskligt är det inte att olika grupperingar, folkstammar, folkslag, kulturer, ideologier, religioner, ser till sina egna agendero, först och främst...? DET är ju absolut ingenting nytt i historien, så varför egentligen uppröras? Det sorgliga kan väl vara att många människor blir påverkade och förförda av viljor, och inflytanden, som de faktiskt tror är "vänskapligt ställda", och "vill väl", och låter sig "ledas".

Men, om de inte själva har någon annan vilja, eller agenda, som är tillräckligt livskraftig, eller mäktig, ja, vem skall de då skylla på? "De mäktiga"?
Nej. De får snällt skylla på endast sig själva, som inte varit tillräckligt självförsvarsförmögna.

Så är det.

LP sa...

@Robsten

Självklart måste man generalisera då man kommunicerar. Om man inte gjorde det till viss del, skulle man till slut sitta som en samling autistiska individer utan vettig möjlighet att komma vidare.

Mitt uttalande var mest en provokation. Jag tror nämligen inte att det är nödvändigt att allt som oftast göra djupdykningar i det vi själva och andra säger och gör. Vad menar vi egentligen? Vilka är våra ståndpunkter då vi blir pressade. Alltså vanligt filosoferande.

Om du säger att "du inte är liberal" med hänvisning till de tokliberala idéer som är i svang för ögonblicket, så skänker du ju bort begreppen till personer som Wolodarski.

Det kan vara intressant att få veta exakt vad det är som gör att du inte kan kalla dig liberal. En del av de "liberala" idéer du (och kanske även jag) tar avstånd från kanske inte ens bör betecknas som liberala.

LP sa...

korrigering

"Jag tror nämligen inte att det är nödvändigt att allt som oftast göra djupdykningar..."

skall vara

"Jag tror nämligen att det är nödvändigt att allt som oftast göra djupdykningar..."