fredag, mars 02, 2007

Den ojämna flyktingmottagningen

På DN-debatt går de tre musketörerna Anders Lago Södertälje, Göran Johansson Göteborg och Ilmar Reepalu Malmö till attack mot den ojämna flyktingmottagningen och den ebo-lag, en lagstiftning om eget boende där den asylsökande kan välja sitt eget boende. Att dessa kommunalpampar till slut reagerar är inte konstigt, speciellt i Malmö har situationen varit ohållbar länge, Södertälje ligger inte långt efter när det gäller allvarliga problem i samband med denna flyktingmottagning. Reepalu och de övriga reagerar kraftigt mot att just deras kommuner har tagit emot enorma mängder flyktingar emedan vissa rika kommuner i princip inte tagit emot en enda flykting. De här signalerna har getts av dessa herrar redan innan, nu när Alliansen sitter vid regeringsmakten kan vi konstatera att tonfallet blivit flera snäpp hårdare, man riskerar ju inte att kritisera sin egen regering numera, man kan därför skruva upp tonläget. Dessutom är det förmodligen så att de problem som är förknippade med denna massiva flyktingmottagning accelererat hela tiden och nu nått smärtgränsen. De tre kommunalordföranden skriver,

- Riksdagen måste dels besluta om att statens ersättning till kommunerna ska täcka alla kostnader, dels besluta att ingen kommun med rimliga förutsättningar ska kunna vägra att ta emot flyktingar.

Den första punkten är inte alls bra. Skall staten stå för fulla kostnaden så kan ju kommuner ta emot flyktingar hämningslöst, och därigenom skapa en massa andra problem som kommunalpamparna lättare sopar under mattan, det förslaget säger vi nej till. Det andra förslaget är intressantare, att alla kommuner skall dela på flyktingbördan. Många människor som delar min uppfattning om flyktingpolitiken, att vi skall ha en restriktiv flyktingpolitik där vi inte tar emot några de facto-flyktingar, är emot detta förslag. De personerna missar en oerhört viktig aspekt. Nämligen den aspekten att människorna i de kommuner som i dag inte tar emot några flyktingar, ändå röstar traditionellt och berömmer sig för att inte stå för en "främlingsfientlig" politik, de behöver ju inte det, deras kommun tar ju i alla fall inte emot några flyktingar. Tar vi kommuner som Danderyd och Vellinge så fick SD ett försvinnande litet röstetal i dessa kommuner, i Vellinge fick de 1.18% och i Danderyd 0.36%. Dessa kommuner är typexempel på kommuner som inte tar emot några flyktingar alls. Valresultatet visar att det är dags för dessa kommuner att ta emot de flyktingar vi ändå tvingas ta emot. Det skulle innebära att redan hårt ansatta kommuner kunde få en liten andningspaus.

Andra bloggar om: ,

6 kommentarer:

Knute sa...

Går det att genomföra en ändring av lagen så att kommuner skulle tvingas ta emot flyktingar? Det skulle bli ett himla liv och namninsamlingar. Å andra sidan har aldrig folkviljan haft någon genomslagskraft, makthavarna brukar få igenom sin vilja.
Hur lyckat är det är det för flyktingar att bosätta sig i en moderatstyrd kommun? De kanske blir marginaliserade från början. Å andra sidan kan de få bättre chanser att integrera sig och barnen lära sig svenska. Det känns som halvmesyrer, men bättre det än att göra ingenting.

Johan sa...

Robsten skrev: "Dessa kommuner är typexempel på kommuner som inte tar emot några flyktingar alls. Valresultatet visar att det är dags för dessa kommuner att ta emot de flyktingar vi ändå tvingas ta emot."

Man kan naturligtvis, som Robsten, förespråka att Sverige styrs så centralt som möjligt och avskaffa ännu mer av kommunernas/kommuninnevånarnas möjlighet att påverka den lokala situationen...

Om Robsten är konsekvent, så bör han alltså se negativt på, att Sven-Olle Olsson i Sjöbo lät den kommunens innevånare påverka inflödet i kommunen.

Robsten sa...

Det är i sådana fall den ytligaste formen av konsekvens man kan tänka sig. Olsson skapade en debatt om flyktingpolitiken, att dessa stormrika kommuner inte tar emot några flyktingar får den konselvensen att flyktingdebatten läggs på is. De som bor i Djursholm vill ju egentligen inte ha flyktingar inpå sig, det vet alla. Däremot låtsas dom som att de är för en "human" flyktingpolitik för att vara politiskt korrekta. Spelet kan fortsätta för att just deras hemkommuner inte tar emot några flyktingar, herregud på det rikspolitiska planet röstar de ju för att Sverige skall ta emot fler flyktingar, emedan inga av dessa kommer just till DERAS kommun, alltså det falska spelet kan fortsätta. Skall detta vara så svårt att förstå?
När det gäller frågan om centralt styre eller kommunalt så blir det problem om ett eller flera partier på riksplanet förespråkar en "generös" flyktingpolitik emedan de på det kommunala planet visar rakt motsatt tendens, samma konflikt här. I praktiken så är Moderaterna för en generös flyktingpolitik till fattiga förortskommuner emedan de är för en mycker restrektiv flyktingpolitik till deras egna kommuner, vilket jävla dubbelspel. Alldeles riktigt, jag är helt emot ett sådant system. Varför i helvete kan inte M vara lika restrektiv på riksplanet som de är på kommunal nivå? Svara på det är du snäll.
Sedan är det inte så genomlyckat med det kommunala självstyret på alla plan. När det gäller skolan längtar de flesta lärare tillbaka till den tid då staten var huvudman, även borgerliga lärare, praktiken går före teoriernas underbara värld you know.

Johan sa...

Robsten skrev: "I praktiken så är Moderaterna för en generös flyktingpolitik till fattiga förortskommuner emedan de är för en mycker restrektiv flyktingpolitik till deras egna kommuner, vilket jävla dubbelspel. ..Varför i helvete kan inte M vara lika restrektiv på riksplanet som de är på kommunal nivå? Svara på det är du snäll."

Har du inte fattat det?

Carl Bildt (och gänget kring honom) använder den världsunika invandringspolitiken som en murbräcka i syfte att knäcka dagens vidlyftiga välfärdsstat genom att överlasta socialförsäkringarna.

Detta syfte kan uppnås, utan att moderaterna påtvingar borgeliga kommuner bidragstagare.

(Om media fungerade som fria media är tänkta att fungera, så skulle journalisterna belysa dubbelspelet.)

Robsten skrev: "Sedan är det inte så genomlyckat med det kommunala självstyret på alla plan."

Det stämmer. Innebär det (enligt dig), att Sverige bör styras så centralt som möjligt och ännu mer av kommunernas/kommuninnevånarnas möjlighet att påverka den lokala situationen bör avskaffas?

Robsten sa...

Jag skrev ett utförligt svar innan här till dig Johan, sedan klappade hela kommentarsfunktionen ihop, typiskt. Jag har inget svar om hur man löser bristerna i det kommunala självstyret, många konstigheter finns det. Dock måste vi ju ha självstyret kvar, vi kan inte gå tillbaka i demokratin (vilket vi redan gjort på vissa sätt). Ett problem är att inom vissa områden saknar kommunpolitikerna och t.o.m. tjänstemännen kompetens i kommunerna, ett exempel är inom skolan. När skolan var statlig styrd var den mer rättvis än i dag, dessutom satte staten på en större kompetens än småpåvarna inom kommunen.

Arne Roland sa...

Robsten spär på politikerföraktet genom att avända ord som kommunalpampar etc.
Om det började bli vanligt att använda ordet
professorspampar ständigt, vore det så trevligt ?