söndag, juni 24, 2007

Astudillo och Östros om valförlusten


I DN-debatt så gör de två herrarna Astudillo och Östros något av en eftervalsanalys de också, vi har ju sett några förut. Av alla de eftervalsanalyser som vi läsare matats med är detta utan tvekan den bästa, det skall sägas utan prut. Den är dock inte fullgod och heltäckande, de två författarna missar de riktigt obekväma, jobbiga och djupgående förklaringarna. Man kan kanske inte begära att de skall publicera de riktigt svåra förklaringarna i en tidning. Kanske drar de mer djupgående slutsatser men behåller de analyserna för sig själva, det skulle i så fall vara ett naturligt beteende. Det finns dock tecken på att de totalt missat en del alldeles uppenbara svar på varför Socialdemokraterna förlorade det senaste valet. På sin blogg frågar sig Astudillo när moderaten Kristersson skall ta tag i frågan om de hemlösas och narkomanernas situation, detta efter att Socialdemokraterna innehaft makten väldigt länge i riket och även innehaft makten den senaste mandatperioden i Stockholm. Plötsligt så trollar Astudillo bort att Socialdemokraterna haft ansvaret för dessa gruppers situation och att så mycket inte gjordes under deras egen tid vid makten. Få väljare köper Astudillos argumentation och glömmer bort att Socialdemokraterna haft alla chanser att själva göra något men inte åstadkommit speciellt mycket när de själva väl hade chansen.

I andra frågor så är de två författarna mycket nära sanningen. De tar upp, eller i alla fall snuddar vid, att Socialdemokraterna förde en bidragslinje i stället för en arbetslinje. Det är första gången mig veterligen som någon socialdemokrat tar tag i denna delikata fråga. Dock vill de två författarna göra detta till en taktisk miss, i alla fall delvis, inte ett misstag i själva den politiska inriktningen.

I stället för att analysera djupare så väljer de två författarna att skapa och måla upp framtidsvisioner, det är förvisso en trevlig sysselsättning, men är det inte lite väl tidigt? Är analysen av den egna politiken och den praktiska verklighet dessa beslut landade i redan färdig?

Svaret är att det naturligtvis finns lite jobbigare frågor att ta tag i. En sådan jobbig fråga är att ett parti svårligen och med trovärdighet kan tillfredsställa alla väljargrupper. Valde Socialdemokraterna att arbeta för rätt väljargrupper inför valet 06? När man som mediakonsument tittar tillbaka på valrörelsen och tiden innan den så har i alla fall jag uppfattningen att Socialdemokraterna främst koncentrerade sig så mycket på marginaliserade grupper att man glömde bort grupper som vanligtvis inte betraktas som marginaliserade. Det kan vara så att man till slut kommer till en punkt där "icke marginaliserade" grupper känner att de inte längre har någon anledning att rösta på det parti som aldrig tar tillvara eller ens pratar om de egna intressena. Samtidigt kanske människor som arbetar, betalar skatt, följer lagar och förordningar och i övrigt är ganska vanliga människor får höra i förbigående att de är "den lilla människan" av samma politiker, då kan faktiskt måttet vara rågat. Jag är själv en sådan människa och jag anser mig nog inte vara "mindre" än Mona Sahlin, jag klarar i alla fall av min privatekonomi.

Länk DN


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

3 kommentarer:

Grue sa...

Om du inte gjort det måste du läsa den här artikeln av Enn Kokk angående att folket är mycket mer konservativa än politikerna.

http://enn.kokk.se/?p=993

Kokk, som är sosse och som har arbetat under Sahlin har annars utmärkt sig för hans elaka men säkert sanna skvaller om henne. Titta på wikiquote, t ex.

Robsten sa...

Jag har läst det alldeles säkert sanna skvallret, jag kollar din andra länk nu.

Robsten sa...

Jepp! Som du märker har jag besökt sidan, en höjdare Grue, tack!