lördag, juni 30, 2007

Vad är rasism?


I SvD står det i en artikel att vardagsrasismen är tydlig och att antalet anmälningar ökat. Glåpord och rasistiska flygblad ges som exempel på denna vardagsrasism, dock ges inga exempel vad det skulle kunna stå i dessa flygblad. Jag kan tänka mig att det är en grannlaga uppgift att bedöma vad som skulle kunna vara rasism och vad som är publicerande av åsikter. I artikeln så sägs det att ökningen av de s.k. hatbrotten till stor del beror på "islamofobiska" brott, en ny kategori som BRÅ infört. Så här står det i SvD,

- Många av de islamofobiska brotten utgörs av brev, till exempel utskick eller flygblad. Då är det nedsättande mot muslimer generellt och inte riktat mot person.

Man skall ju inte uttrycka sig nedsättande om någon religion men vi hamnar återigen i en bedömningssituation. Här tas det i artikeln upp om flygblad som uttrycker sig nedsättande om islam generellt. Vi får inte några exempel på vad dessa nedsättande uttryck är för något, men klart är att BRÅ och övriga rättsinstanser klassar detta som lagbrott. Tar vi ändå och försöker jämföra med vad Joanna Rytel i april 2004 skrev i Aftonbladet så undrar jag hur dessa s.k. brott bedöms. Rytel skrev bl.a. detta,


" Dom muslimska männen har åtminstone ingenting emot att kvinnor har en egen gemenskap i lugn och ro. Jag tror att killar känner sig duktiga när dom får hångla med mig. Dom tror att dom hamnar i en bra dager. Dom är också feminister. Killfeminister – fint ska det va! Plocka poäng och ligga med en rabiat råfeminist, va? Men som sagt, dom får gärna följa med hem så jag har någon att prata med om mitt vita manshat hela natten. Vi tar det igen: Ett vitt gubbslem: 1 har brist på empati. 2 tror sig ha förtur på alla plan. 3 tar för sig på andras bekostnad. 4 vill att andra ska behaga hans förväntningar. 5 tål inte kritik. 6 har en fejkad mjukisfasad. 7 brer ut sin kropp utan att märka det. 8 tycker att män säger viktiga saker, fastän det var en upprepning av vad en kvinna precis sagt. 9 kräver uppmärksamhet dygnet runt. 0 tål inte att snubbla inför alla. q förstår bara ibland det viktigaste ordet NEJ i en kvinnas vokabulär. w roffar, roff, roff. PS. Jag tänker aldrig föda en vit man, så det så. Man vill ju inte utsätta andra tjejer för samma obehag i framtiden eller begränsa deras sexliv."

Rytel skrev om "muslimska män" i positiva ordalag och "vita män" i oerhört negativa ordalag. Det Rytel skrev har JK Göran Lambertz bedömt som inom lagens råmärken. Jag själv anmälde detta till JK och fick mycket snabbt ett svar att det inte föranledde någon åtgärd och att det inte bröt mot någon lag (ärendenummer 1552-04-31). Lambertz har alltså satt ribban för vad man kan säga och inte. Är lagen lika för alla och objektiv så skall det vara lagligt att byta ut "muslimska män" mot "vita män" i Rytels text. Nu undrar jag om BRÅ och andra myndigheter haft Lambertz prejudikat i tankarna eller om de "glömt bort" Lambertz beslut angående Rytel. Skulle jag någonsin bli åtalad för hets mot folkgrupp eller liknande så skulle det första jag gjorde vara att gräva fram detta beslut av Lambertz och anföra som prejudikat. Skall vi kommentera Rytels text så har i alla fall aldrig jag blivit anklagad för att " ha en fejkad mjukisfasad " jag tvivlar dock på att Rytel skulle hålla det som en fördel vad mig anbelangar.

Länk SvD

ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

4 kommentarer:

Anonym sa...

Lambertz är troligen inte riktigt frisk. För mig ter sig hans mentala problem uppenbara.

Istället för Justitiekansler borde han bli chef för amnesty eller nåt, där objektivitet inte ens är önskvärd.

Försöker samla mig till en postning om vraket själv.

Tills vidare rekommenderas hans sommarprogram, med höjdpunkten om hur han felaktigt, enligt han själv, i barndomen blev anklagd för att ha stulit godis i affären.

Gustafsson i Säffle

Robsten sa...

Ja om karlen åtminstone kunde dra en rakhyvel över hakan innan han gör sina illustra framträdanden i TV.

Grue sa...

Bra inl�gg. Det d�r m�ste spridas!

Maria Ebbeskog sa...

Jag har länge undrat vad som är rasism. Om man inte förstår en utlänning då är man tydligen rasist. :-(

Om jag berättar för någon att jag har haft en klasskompis som är jude då tror en del att jag är rasistisk bara för att jag nämner att hon är jude. Om jag dessutom lägger till att hon blev nedslagen några gånger för att hon bar Davidsstjärna då anser många att jag definitivt är rasist. :-(