måndag, juli 16, 2007

Öppna inte gränserna


Dagens ledare i DN propagerar som vanligt för att vi skall öppna gränserna för arbetskraftsinvandring. I dagens DN står det bl.a.

- Det är på tiden att Sverige ser till att öppna gränserna för invandrad arbetskraft. För faktum är att vi i framtiden kommer att få tävla med övriga Europa om arbetskraften.

En tävling har vi ju redan vunnit med råge, de asylsökande som flyr från Irak. Nu undrar jag om det inte var meningen att även de skulle sättas i arbete, Sabuni och andra har talat sig varma om hur regeringens politik kommer att innebära hur asylsökande snabbt skall komma in på arbetsmarknaden. Skall vi utöver detta även ha arbetskraftsinvandring, trots att vi har en halv miljon arbetslösa i vårt land redan nu. Jag förstår inte riktigt vilken bransch som behöver dessa mängder av arbetskraft. Vi står dessutom på toppen i en högkonjunktur just nu, härifrån kan de bara gå neråt. Täta rapporter från media visar också den ökande automatiseringen inom t.ex. industrin, som minskar behovet av arbetskraft ännu mer. På vilka grunder tror DN:s ledarredaktion att vi kommer att få tävla om arbetskraft med övriga Europa? Vidare står det i DN,

- Efter EU:s östutvidgning har det blivit tydligt att Sverige inte är en sådan magnet för arbetssökande från utlandet som många tidigare hade trott. Storbritannien och Irland har hittills lockat mångdubbelt fler arbetssökande från EU:s östländer än Sverige, av flera skäl: det är lättare att ta sig in på arbetsmarknaden, skatterna är lägre, språket enklare.

Nä, vi är väl en magnet främst för asylsökande, men regeringen säger ju att även dessa skall jobba så vad är då skillnaden, eller vet DN något som inte vi andra vet, eller vet de något som vi andra faktiskt vet (att det är svårt att få vissa grupper att komma ut i arbetslivet av olika orsaker). Nu är det så att i Mälardalen finns det gott om t.ex. polska byggjobbare. Jag har själv träffat många av dem, pratat med dem. De är duktiga och arbetsamma men det är ju inte det frågan gäller. Under valrörelsen så skulle jag lägga ut valsedlar i en vallokal, jag visste inte direkt var denna lokal låg så jag tänkte fråga några parkarbetare som påtade i jorden på kommunens marker och parker. Tyvärr pratade de inte svenska då de var nyanlända från Polen. De såg ut att göra ett fullgott jobb men nu är det så att jag råkar veta att det finns massvis med arbetslösa i min hemkommun. Vad är det stora genidraget att anställa arbetare från Polen för dessa jobb hos kommunen som lika väl kunde utföras av den stora kader arbetslösa som vi har inom kommunens gränser. Jag har mycket svårt att fatta detta.

Vidare står det i DN,

- Det visade sig att Norge har tagit emot fler individuella arbetssökare från EU:s östländer än de övriga nordiska länderna tillsammans. Stor efterfrågan på arbetskraft och jämförelsevis höga löner har gjort att många polacker, ester och letter hellre söker sig till Oslo än till Stockholm.

Ja, även svenskar jobbar i Norge p.g.a. de högre lönerna där och de talrikare arbetstillfällena, inte så konstigt. Inte konstigt om man nu inte tar med i kalkylen att Norge råkar vara nästan det enda landet som INTE är med i EU. Då kanske inte vi heller borde ha gått med då eller vad tycker ni på DN? En del av svaret är naturligtvis Norges olja, detta har bidragit till att hela Norges ekonomi fått en skjuts uppåt naturligtvis. Min slutsats är att vi inte skall öppna våra gränser så som DN propagerar för.

Länk DN


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

45 kommentarer:

Elling sa...

"Det har varit bra for Oslo." Va vet DN om det ?
Det er dags att innföra en parameter i innvandringspolitiken : antall per år. Av diverse kategorier. Kan man bara diskutera dessa siffror på et akseptabelt sätt dvs så att varje parti marknadsför sin siffra, så slipper vi dessa ändlösa debatter mellan naiva världsförbättrare och köksbordrasister.

Robsten sa...

Dessutom är inte Oslo Stockholm, det som är bra för Oslo behöver inte vara bra för Stockholm, det är lite olika förutsättningar.
Ja det beror på vilket antal vi pratar om, jag accepterar väl Finlands nivåer.

Magnus Andersson sa...

Jag vill inte heller att Sverige ska "[ö]ppna gränserna för arbetskraftsinvandring" på det sätt DN förespråkar, nämligen att alla som bara skaffat jobb ska få stanna. Bra reflektioner i posten. Intressant är ju att det finns arbetslösa, men att utländsk personal tas in för lågt betalds kommunala jobb. Använder kommunerna invandringen för att kortsiktigt hyfsa till sin ekonomi (vad som sänker den långsiktigt är de kanske inte så intresserade av; a-kassan berör väl inte kommunens budget).

Att allt mer oreglerad migration är lösningen för länders ekonomier är troligen en av de vanligaste myterna i dag, och -- ungefär som mänsklig växthuseffekt -- farlig att ifrågasätta. Ser man på Finland och andra länder med lägre invandring verkar de alls inte gå sämre -- kanske rent av tvärtom.

-

Systemet med Green Cards (som Maud vill införa) i USA har förresten lett till att det skapats en administration för utländska arbetssökanden, där företag som deltar i detta har en andel av sina annonser vikta för utlänningar, och där de som tar emot svar på annonserna inte är intresserad av den ansökandes kvalifikationer.

Denna Hot Air-post, med en avslöjande video, handlar om hur man diskvalificerar amerikaner för att hitta icke-amerikaner till sådana jobb.

Kan sån här korruption ske med Green Card-system, vilket fejk ska då inte kunna ske i ett det öppna system DN efterfrågar, med vilka arbeten ingår och i vilken omfattning som helst. Konstruerade jobb i syfte att följa regelverket kommer garanterat att skapas.

Med detta sagt: Jag tycker företag eller Landsting (givet att vården ska utförs av dem) ska kunna ta in ickesvensk kvalificerad personal med specialistkompens som saknas/det råder brist på i Sverige, och att längra sådana åtaganden ska kunna ligga till grund för migration. Företaget måste förstås vara i absolut behov av den personens kompetens, som inte finns att tillgå i Sverige. Det innebär naturligtvis inte öppna gränser eller massinvandring, men är viktigt för svenska företags konkurrenskraft och naturligt och förekommande i en globaliserad värld. (Tillåter man inte det antar jag att det skulle kunna bidra till att företag locka flytta.)

-

Slutligen lite om Billström/regeringspolitiken:

Migrationsminister har varit rätt böåögt intresserad av att i det närmaste importera arbetskraft från Afrika, för att afrikanerna är fattiga ungefär. En radikal (korkad?) minister. Se det i detta Axess-program.

5:15-6:15 minuter in i videon menar Per Wirtén att politiken måste läggas om till fri invandring och Billström håller med, och Wirtén gillar Billströms åsikt. Argumentet är att det finns människor som söker sig till Europa över Medelhavet.

09:05 kritiserar Billström gränskontroller utan att problemet angrips vid roten. 09:45 frågar programledaren vad Billström menar men Billström svarar med floskeln att problemet ligger i att man låter invandrare komma eftersom de skickar hem pengar till sina hemländer (min bedömning är att mindre protektionism från EU skulle ge mycket mer till det Afrika som anammat/anammar marknadsekonomi).

10:45 Programledaren menar att de senaste 10-20 åren invandringen varit politisk. Som ett oegentligt svar har Wirtén kritik mot EU:s protektionistiska murar för varor, men det är ju bra! Odlas tomaterna i Afrika blir de rikare och priserna sjunker i Europa.

17:50 Programledaren beskriver problemet med att skillnaderna i nivån på levnadsstandard driver migrationen (som kan bli hur stor som helst vid öppna gränser... ungefär). Wirtén och Billström ser dock inte några som helst problem.

I programmet tas inte påfrestningen kulturellt och samhälleligt upp, vilket ju är en inte liten fråga!

Robsten sa...

"Använder kommunerna invandringen för att kortsiktigt hyfsa till sin ekonomi (vad som sänker den långsiktigt är de kanske inte så intresserade av; a-kassan berör väl inte kommunens budget)."

Exakt!

"Konstruerade jobb i syfte att följa regelverket kommer garanterat att skapas."

Självklart, efter några år kommer medierna att vakna yrvaket, som vanligt.

"Med detta sagt: Jag tycker företag eller Landsting (givet att vården ska utförs av dem) ska kunna ta in ickesvensk kvalificerad personal med specialistkompens som saknas/det råder brist på i Sverige, och att längra sådana åtaganden ska kunna ligga till grund för migration."

Ja, håller med, men varför ökar vi inte platserna till exempel för läkarutbildningen, just nu krävs det MER än MVG i alla ämnen för att komma in, det är orimligt och märkligt när vi har en brist, om vi nu har det, vi lär vara läkartätast i världen.

Magnus Andersson sa...

Elling. Håller med om att DN bara babblar på att det är frid oc hfröjd i Oslo för att försvara sin agenda. En diametralt motsatt vinkling i ett oroligt brev som en Oslo-bo skrev till Pamela Geller. Där överdrivs grovt andel invandrare (det är snarare situationen om några årtionden som beskrivs), och personen som är religiös är oerhört orolig för vad som skulle hända i Oslo om Israel slår tillbaka mot sina fiender som hotar utplåna Israel från kartan: "We are stockpiling and caching weapons, ammunition and equipment. This is going to happen fast". En lätt galen person alltså. Men dessvärre sker mord flera gånger i veckan i Göteborgs invandrartäta förorter. Där jag ofta befinner mig ser jag att mord sker lite då och då, kan man faktiskt säga.

Vidare har ju författaren och f d New York Times-skribenten Bruce Bawer, nu Oslo-bo (har förresten en blogg också), beskrivit de starkt ökade problemen av invandring i Oslo.

Andelen födda utomlands i Oslo är idag (se Wikipedia) över 22 procent. Bara 6 procent efter Malmö alltså. (Norge är ju också det näst "generösaste"/blåögda land vad gäller invandringen i Europa.

Robsten sa...

Men eftersom folk inte kan ägna sina semestrar (vill inte) med att kolla uppgifter så kan ledarredaktionen babbla på helt trygg med att ingen kommer att kolla eller ifrågasätta deras uppgifter, det får vara slut med det.

Elling sa...

Bra tråd !

Vi kan kanksje vara lite mer ambitiösa enn Finland, inget vondt dermed om våra grannar.

Som norrmann kan man se den sanslösa blåögdheten i innvandringspolitiken i samband med Norges utrikespolitiska prioriteringar dom senaste årtioden :
Guatemala, Gaza, Sri Lanka, Östtimor, Pakistan. I alla dessa fall har Norge givit legimitet åt en destabiliserande part som inte var förmögen till demokrati. Och resultatet kan ju alla ta del av.

Robsten sa...

Men Norge har väl i alla fall...heter det Framstegspartiet?

Magnus Andersson sa...

(Bara ett förtydligande av en av mina kommenter om invandrardebatten i Axess TV som jag länkade.
10:45 där programledaren nämner att invandringen är politisk svarar Wirténs inte på frågan men påpekar att EU:s tullar och subvensioner skadar Afrika. Ett klokt påpekande. Reglerad invandring men en fri välståndsskapande handel är vettigt!)

Robsten sa...

Den skall i så fall vara väldigt reglerad då, med den historia vi har.
har uppdareat "min blogglista" med ett par kommentarer och ytterligare en blogg.
http://robsten.blogspot.com/2007/07/min-blogglista.html

Grue sa...

JAg tror inte heller att arbetskraftsinvandring är en hit. Men det finns massa andra problem också - det är inte bra för samhället att få hit massa mänskor från radikalt annorlunda kulturer på kort tid. Det leder till ett nedbrytande av tilliten mellan mänskor, som svensk forskning visat. Det leder till att sammanhållningen minskar, brottsligheten ökar, etc. Det är viktigare än ekonomiska argument. Det pratas öht för mycket ekonomi.

Sen tycker jag att EU faktiskt är riktigt bra i dom här frågorna, och det vore väldigt bra för Sverige om EU kunde ta mer makt över den svenska invandringspolitiken. Då skulle det bli lite ordning.

Grue sa...

Elling, kul att du som norrman hittat hit. Ge oss gärna mer info om norska förhållanden. HAr du en blogg? Jag kommer ingenvart på din länk.

Magnus Andersson sa...

Grue: Bra synpunkter! EU lär dock inte ta Sverige i örat. EU har ingen gemensam migrationspolitik. Andra EU-länders lite strängare regler är på deras eget initiativ. (EU har väl sitt Eurabia-projekt, och där lär man inte förorda begränsningar; EU:s huvudprincip i såna här frågor är ju även att ge medlemsländer frihet utöver EU:s regler, så inte ens gemensamma regler skulle kanske stoppa dum snällism...)

Men Sverige försöker alltid att spela moraliskt föredöme, och Billström lät i Axeessprogrammet som att Spanien utan att blinka ska ta emot varenda en som flyr över Medelhavet. Lätt för en svensk politiker (som dessutom verkar vara döv-blind) att säga.


Nåt för Elling(?):

När det gäller att kunna ta sig till bloggen på länken när man kommenterar, så har visst Blogger gjort grundinställningen att det inte går, men det ändrar man på

Inställningar -> Grundläggande -> "Lägg till din blogg i våra listor?"

Sätt den till "JA".

Robsten sa...

Näe Grue, apropå kulturella skillnader så var jag precis och bada, kommer därifrån precis nu. jag bad vänligt några invandrarungdomar att ta bort sin liggande cykel som blockera gångbanan, varpå den äldste av den replikerade,- du kan väl cykla runt. Han höll på och käfta hela tiden, till slut så gick jag bara därifrån. Väl på badplatsen femtio meter därifrån så hördes de hela tiden, ett gäng med svenska ungdomar hördes inte alls, som vanligt. Dessutom var badplatsen tom på folk nu, det var den aldrig förr. Nä jag har definitivt tröttnat. Våra politiker har ett oerhört tungt ansvar för den uppkomna situationen, borde ställas inför rätten någon gång i framtiden.

Sven-Olof sa...

Bara det faktum att vi av någon anledning, importerar analfabeter årtionden innan dessa eventuella beräknade arbetskraftsbrister inträder, är ju galenskap bara det. OM vi i framtiden skulle drabbas av arbetskraftsbrist, (vilket jag starkt betvivlar) går detta att reglera halvårsvis genom främst arbetsförmedlingar i våra grannländer. Skulle dessa länder inte ha överskott av arbetskraft, finns som sagt ytterligare potentiella arbetare att finna i övriga Europa. 6 månaders Språkutbildning för Europeer verkar för mig vara en kostnadseffektiv lösning , OM detta skulle inträffa. Ryssland, Ukraina, Vitryssland. bara där kan vi säkert hitta miljontals högskoleutbildade människor, som efter intensivutbildning i Svenska och kompletterande yrkesutbildning skulle vara intresserade av arbetstillstånd, för 1 år i taget.

Återigen. OM detta någonsin skulle behövas.

Mvh Sven-Olof

Anonym sa...

Beklämmande och skrämmande läsning:

http://www.ulfpettersson.se/2007/07/12/myten-om-den-restriktiva-flyktingpolitiken/

Daniel sa...

Sverige måste anpassa sin flyktingmottagning till sin arbetsmarknadspolitik. Så långt är det korrekt med arbetskraftsinvandring. Återstår alltså att utreda hur flyktingpolitiken bör föras.

Anonym sa...

Jag vet fan inte var jag ska ta vägen, allt jag hör, allt jag ser, det blir bara värre och värre. Kommer jag ens våga skaffa barn i det här landet? Ännu mer folk hit, man hade ju en liten, liten strimma hopp om att en ny regering skulle ändra i alla fall något till det bättre, men det blir bara värre. Hela tiden. Efter att ha läst inlägget på ulf petterssons blogg mår jag nästan fysiskt illa.

Robsten sa...

Jag började må fysiskt illa när de sade på nyheterna att regeringen med Billström i spetsen skall öppna upp för arbetskraftsinvandring utanför Europa. Jag tror dock inte det blir någon anstormning, det är bara inställningen.

Grue sa...

robsten/ Bra att du sa till dom. Brukar inte göra sånt själv, dom är så sabla tjafsiga, men heder till dom som gör sånt där.

Blev också förbannad på Billströms snack. Dock positivt att LO för en gångs skull var emot. Att LO bashar Sd är bland det dummaste av allt - dom har ju gemensamma intressen.

Ulfs artikel var riktigt bra förresten. Det vore bra med en sammanställning av alla Sd-positiva bloggar. Jag kan hjälpa till med ett sånt projekt. Dom kommer inte upp på knuff.se så ofta pga PK-ismen som råder där så dom kan va svåra att hitta.

Magnus/ Trodde att EU var på väg att samordna migrationspolitiken? Sen med det nya fördraget kan dom ju köra över Sverige om dom trilskas iom att vi inte har veto längre.

Nej, jag är EU-positiv. Jag är mer skeptisk till svenska politiker än till europeiska.

JAg är mycket tveksam till att vi behöver den här arbetskraftsinvandringen. F ö var dom senaste terroristerna i England som ni säkert vet arbetskraftsinvandrade läkare.

Robsten sa...

Jepp, men en sammanställning skulle nog inte tjäna sitt syfte, det blir predikan för redan frälsta, vi måste göra tvärtom, börja "predika" för ickefrälsta. Frågan är hur man gör det, en samlingsblogg där alla partinamn är bannlysta, där det bara diskuteras sakfrågor och politik? Det var väl förövrigt idén med denna blogg, men det har väl spårat ur kan man säga. Nä, jag vet inte faktiskt, hur man skal nå de utanför "kretsen", jag tror dock att det på sikt är nödvändigt.

Magnus Andersson sa...

Daniel: "Sverige måste anpassa sin flyktingmottagning till sin arbetsmarknadspolitik."

Är du säker på det?

För det första tycker jag det verkar inhumant och cyniskt att staten skulle ta emot flyktingar i förhållande till landets behov av arbetskraft. Det är väl mer humant att se på flyktingstatus istället, tycker du inte det?

En klar objektifiering i den diskurs du företräder, alltså, Och detta både i ett egoistiskt syfte samt inkluderande planekonomi.

Mitt andra argument är alltså att det är planekonomiskt att tro att stater ska kunna var för sig optimera sin arbetsmarknad efter mottagandet av *flyktingar* (SIC; denna cynism!). Och även om ett land skulle kunna förbättra sin ekonomi genom att föra en aktiv arbetsmarknadsflyktingpolitik (vilket gräsligt ord) är det ju alls inte säkert att det skulle gagna andra länder.

-

Sedan kan man även ifrågasätta behovet av invandring överhuvudtaget utifrån det så vanliga argumentet att barnkullarna är för små för att vi ska klara vårdbehoven. Just nu råder i anglosaxiska världen samt Skandinavien en trend uppåt i barnafödandet, och i Storbritannien föds i dag 1,87 barn per kvinna. Sverige torde ligga i närheten av detta. I stort sett alla arbeten har ju även genomgått effektivisering under de senaste decennierna, så med barnkullar så här nära reproduktionstalet finns det knappast något dramatiskt behov av invandring. (F d Östeuropa har mycket lägre födelsetal och behöver sina läkare mm; de har ju klagat högljutt när dessa flyttat till bl a Sverige; vår bristfälliga vård löses bäst med effektivisering = privatisering.)


Vidare skrev du: "Så långt är det korrekt med arbetskraftsinvandring. Återstår alltså att utreda hur flyktingpolitiken bör föras."

Nja, först få du allt visa att jag har fel i min analys, här ovan, av ditt första *axiomatiska*(!) påstående. Jag påstår att jag visar att motsatsen till ditt påstående gäller. Sverige måste/bör/ska *INTE* anpassa sin flyktingmottagning till sin arbetsmarknadspolitik. Ganska självklart. Läs vad jag skriver och fundera sen på vad du själv skrev.

Anonym sa...

Billström sitter, enligt ihärdiga rykten, ofta inlåst på kontoret och studerar mappar med utvisningshotade iranska homosexuella...

:)

"Jag vet fan inte var jag ska ta vägen, allt jag hör, allt jag ser, det blir bara värre och värre. Kommer jag ens våga skaffa barn i det här landet? Ännu mer folk hit, man hade ju en liten, liten strimma hopp om att en ny regering skulle ändra i alla fall något till det bättre, men det blir bara värre. Hela tiden. Efter att ha läst inlägget på ulf petterssons blogg mår jag nästan fysiskt illa."

Word!

"Ulfs artikel var riktigt bra förresten. Det vore bra med en sammanställning av alla Sd-positiva bloggar. Jag kan hjälpa till med ett sånt projekt. Dom kommer inte upp på knuff.se så ofta pga PK-ismen som råder där så dom kan va svåra att hitta."

Intressant!

Noterar just att Robsten hängt med som bloggare sedan 2004! Medalj!

Gustafsson

Robsten sa...

Tack Gustav,
Jo jag sitter här och funderar på hur vi skall nå ut till andra, utan de redan "troende", påverka, bli fler, övertyga gråzonsmänniskor. Är en blogg som är invandringskritisk, värdekonservativ men partipolitisk obunden (kanske med namnet OBUNDEN) en utopi? Ja det kanske är det, partipolitiken kommer alltid in kanske, dessutom är det möjligen risk för samma debacel som på SD-blogg, jag vet inte riktigt.

Robsten sa...

Nä jag tror inte heller på arbetskraftsinvandring förutom på områden där det verkligen råder rejäla behov. Alla verkar glömma att vi är inne i en het högkonjunktur just nu, snart vänder det nedåt. Och hur många arbetslösa har vi nu? Kanske en halv miljon, har Billström en tanke på att sätta dem i arbete först?

Magnus Andersson sa...

Anonym: "...studerar mappar med..."

Vilken fjant du är! Billström må vara en fjant, men jämfört med dig vet jag inte... Kampanjar du för att förbättra Billströms rykte, eller?

Robsten sa...

Nä, nu har jag grus i ögonen, börjar få ont i underarmen av allt skrivande och bloggande, men det är ju så förbannat roligt:-O vad göra? Införa entimmarspass, med "sträng" vila emellan passen?

Anonym sa...

Robsten:

Min personliga reflektion till hur en blogg blir populär och väl-läst är att argumentera sakligt och metodiskt om sitt favoritämne. I ditt fall invandringspolitiken. Att ge läsaren aha-upplevelser. Det tänkte jag inte på! Annorlunda perspektiv. Avslöja makthavarnas klyschor med ironi och giftiga kommentarer. Skarpa analyser och vinklingar som inte finns i mainstream media.

Men... skriv inte bara om flyktingpolitik. Många invandringskritiker blir lite av rättshaverister och tjatiga att läsa i längden. Det finns annat att skriva om också. Kultur, utrikespolitik, skatter, skola, naturen, böcker mm

Det är en svår balans mellan att bloggen antingen blir för snäv (invandring) eller för yvig (handla om princip allt) välj en medelväg.

Skriv dock inget om vad du handlade på Konsum eller åt till frukost. Det är ingen jävel intresserad av ;-)

Robsten sa...

"Men... skriv inte bara om flyktingpolitik."

Helt rätt! Absolut, det har aldrig varit meningen heller. Faktiskt var huvudsyftet att granska den politiska nomenklaturan, den politiska adeln. Men...en profil är också att kommentera tidningsartiklar i DN och SvD. Jag har alltså styrts av vad skriver och vad jag reagerar spontant på. Alltså har det vissa perioder blivit lite väl mycket om ett visst ämne, helt oavsiktligt. Men du har fullkomligt rätt Anonym.

Grue sa...

Ärligt talat tror jag att din blogg har ungefär så stor genomslagskraft som en Sd-positiv "privatbloggare" kan ha. Det är inte många som läser bloggar öht och ännu färre som läser Sd-positiva bloggar.

En grej kan ju att försöka komma upp på länkarna från SvD och DN jämt. För det behövs 1) att du kommenterar deras artiklar, 2) att du inte är för rabiat, då plockas du bort och 3) om du ändå inte kommer upp, hör av dig.

På flashback brukar folk säga att man påverkar folk bättre IRL bland vänner och bekanta än över nätet bland främlingar. Kan ligga nåt i det även om jag inte var Sd:are innan jag började läsa Fb och politiska bloggar.

Brukar propagera lite på expressen.se och diverse bloggar men det känns som att dom flesta antingen är rabiat pro-Sd eller rabiat mot. Det man kan göra är att alltid påpeka att dom som är invandringskritiska måste ta konsekvenserna och rösta på Sd.

Ja, entimmarspass är en bra grej. Faktiskt ska man va lite försiktig med det där med överdrivet surfande. En grej kan va att skära ner på det man ändå inte tycker är så viktigt, så man bara har det riktigt roliga kvar.

Magnus Andersson sa...

Ett tips som passar utmärkt här:

Tom Tancredo (kampanjar hoplöst för att bli republikanernas presidentkandidat i USA) svarar på Youtube på en fråga. (Frågan ställs samt tas med största sannolikhet upp då Tancredo i senaste TV-debatten sa nåt i stil med att immigrationen i det närmaste bör upphöra. Något som han inte överraskande fick hård kritik för.


http://youtube.com/watch?v=ph2dPLanFCg

Fråga: "How do we benifit from banning all immigration and how long would we have to do it?"

Svar: "Well, we don't have to ban it all. We have to reduce it significantly, and we have to do it because in this country we have had periods of very high immigration always followed by periods of very low immigration, and we've used that time to actually integrate and to assimilate the people who came during these periods of very high immigration. We haven't had that in 40 years. We need it now."

Anonym sa...

Grue:

Det är väl först dom senaste 2 åren bloggarna börjat tas på allvar. Det tar tid att bygga upp en trogen läsekrets. Dagliga uppdateringar och välskrivna artiklar samt massor med tålamod.

Skriver man om politik bör man inte nämna några partibetecknigar öht. Det kan skrämma iväg folk. Strunta i partipolitiken och skriv det som ligger närmast om hjärtat istället.

Robsten sa...

"En grej kan ju att försöka komma upp på länkarna från SvD och DN jämt. För det behövs 1) att du kommenterar deras artiklar, 2) att du inte är för rabiat, då plockas du bort"

Telepati igen, precis så har jag tänk, har det inte märkts?

Anonym sa...

Har ni hört talas om European job soulutions (EJS) ? www.ejs-sweden.se

Sven-Olof sa...

Det som verkligen behövs, är en omfattande nättidning, utan politiskt korrekt filter. En daglig nättidning som kan ta upp kampen med det politiskt korrumperade mediasverige. En nättidning som skriver som det är. Utan omsvep. En nättidning som även blir intressant för ej politiskt intresserade

För detta behövs ett stort antal ideella skribenter. Men också (helst) 2-3 utbildade journalister, som kan bringa ording i röran, hålla koll på juridiken, och stå för det journalistiska "grävandet" Dessutom beövs 2-3 kunniga It-tekniker.

En sådan nättidning skulle kanske kunna fungera med en budget på 3-4 miljoner per år, beroende på antal anställda, kostnader till bildbyråer osv. 1000 personer som vardera skänker 300:-(delägare?) i månaden till ett sådant projekt, så kanske det skulle fungera. Annonsintäkter skulle till att börja med vara försvinnande små. I alla fall från Svenska annonsörer.

Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att vara med och finansiera något sådant. Kanske till och med vara en del i en ledningsgrupp, för att komma igång..

Jag tror att detta är vad som behövs. Vi behöver kliva ur bloggvärlden, tänka större, för att få genomslag.

En Dröm, vore att knyta tex Kurt Lundgren och Gudmundsson till ett sådant projekt.. Även om jag inser att det just detta nog stannar vid en dröm..

Mvh Sven-Olof

z999 sa...

En lysande idé Sven-Olof, utveckla den gärna.

Sven-Olof sa...

z999..

Jag kommer att spåna om detta på min blogg, lämna gärna förslag, synpunkter.

Mvh Sven-Olof

Robsten sa...

Jag tycker Sven-O.s idé var ganska utvecklad, det enda som krävs är väl en mille i startkapital, tyvärr.
Men idén måste vara, alltså den röda tråden, att nå ut till människor vi nu inte når ut till. jag tror det finns en oerhörd potential, jag hör ju hur folk pratar. Det gäller att ta tillvara på denna potential.
skall lägga upp en blogg om Birka med lite bilder nu, får nog bli i två delar kanske, jag skall spåna lite här.

Sven-Olof sa...

Startkapitalet blir naturligtvis ett problem. Men om man startar den i Aktiebolagsform. Kanske går det att hitta 50 aktieägare som satsar 10 000 var?? Visst blir ekonomin ansträngd. Det mesta måste ske på ideel basis. Men man måste nog trots allt ha en å annan anställd journalsit och tekniker, för att undvika kalkonvarning och fiasko..

Hm.. Har som sagt spånat lite på bloggen.. Länk, klicka mitt namn..

Grue sa...

Tycker det är en bra idé men jag tror att det är väldigt viktigt att inte spänna bågen för hårt. Bättre att börja med ett lite mindre projekt och sen utvidga. Att hitta folk som vill investera 10 000 kr blir minst sagt svårt - jag har ingen vidare lust själv.

Nej, då är det bättre att göra en större del på ideell grund. Enrollera bra folk som ni känner via nätet. Utbildade journalister behövs inte, det är ändå mest en pajasutbildning. Det är mycket viktigare att folk man skriva och har vilja och kunnande nog att hitta relevant information.

Det stora problemet tror jag är att hitta läsare. Diverse seriösa politiska tidningar har ju väldigt få läsare. Dom stora drakarna har massa skit som skvaller som drar folk och sen får man politiken på köpet.

Robsten sa...

Tja SD som är ett parti som knackar på riksdagsdörren har tydligen svårt på vissa håll att få ut flygblad, då folk inte vill ställa upp och dela på sin fritid. Det kanske är dags att få lite perspektiv också. En nättidning är kanske det som är ett realistiskt förstasteg, om nu man skall sikta högre än en samlingsblogg. Målet måste i alla fall vara att nå fler människor, hur gör man det med realistiska medel?

Grue sa...

Ja det är helt klart att vi måste göra lite mer än bara skriva på diverse bloggar. Ska åka bort några dar nu men ska göra en drive på Flashback sen bland realisterna där.

Anonym sa...

Kulturrevolution och sd-bloggen är ju två bloggar som drivs av flera personer med liknande åsikt.

Fördelen med att vara fler skribenter på en blogg är ju att man kan garantera att den uppdateras ofta. Vilket är viktigt om man vill ha en stor publik.

Att tro att någon skall satsa 10.000 kr på en blogg som kommer att ge 0 i avkastning kommer inte att funka. Det kan jag säga med en gång. Bloggande sköts bäst ideelt av eldsjälar.

Robsten sa...

Ja, tala om det för Erixon.

Skåning sa...

När det gäller den omhuldade arbetskraftsinvandringen så kan jag inte annat än hålla med. Hela tankegången kring att släppa in utomeuropeer fritt på den svenska arbetsmarknaden, är ett totalt feltänk från början.

Jag kan tänka mig ett riktat gästarbetarsystem den dagen behovet uppstår. Skulle vi få en akut brist på sjuksköterskor så har jag inga problem med att vi tar hit arbetsamt folk från t ex Fillipinerna, under förutsättning att de INTE ges tillgång till svenska socialförsäkringar och att uppehållstillståndet är kopplat till anställningen.

Det är knappast det som Billström med anhang har i åtanke. Deras förslag kommer att leda till att ytterligare ett hål öppnas för lycksökare som vi inte behöver.

Sedan ville jag bara förtydliga ditt inlägg när det gäller Norge och EU. Norge är visserligen inte med i EU, men de är med i EES-avtalet. Därmed är de delaktiga i den fria arbetsmarknaden inom EU och EES. Det är ju därför polacker fritt kan flytta till Norge och arbeta.