onsdag, juli 18, 2007

Birka Sveriges första stad

Birka som låg på Björkö räknas som Sveriges första stad, den uppstod på 700-talet och avvecklades i god ordning i slutet av 900-talet. Det många inte känner till är att det redan innan Birka grundades fanns en handelsplats på ön Helgö, Birka övertog den funktion som Helgö innan hade haft. Birka övergavs p.g.a. landhöjningen, vissa farleder blev obrukbara när vattendjupet blev alltför lågt. Birka var byggd enligt något som kan kallas stadsplan och hölls under uppsikt av kungen som bodde på grannön Adelsö.


Gravkullar - de döda fick med sig redskap och mat inför sin resa. På Birka brändes de döda då kristendomen inte hade hunnit göra insteg i vårt land vid denna tid, trots Ansgar.


Minneskors över Ansgar som försökte kristna hedningarna i Birka. Han rönte inte någon framgång trots stöd från kungen. Kungen hade ett intresse av att kristna folket då ju kungar i kristendomen är tillsatta på livstid. Hedningarna valde sin kung ett år i taget.


Här låg själva staden Birka, fotografiet är taget från borgområdet. Jordbrukarna lär enligt rykten ha plöjt upp silver till sina döttrars hemgift härifrån.

Borgområdet - här låg en borg med murar som skulle skydda Birka från angrepp.En replik från ett långskepp.
Den gamla borgvallen, ganska maffigt på plats.
Sista utgrävningen på Birka. Här bodde legoknektarna som tjänstgjorde i borgen. Man hittade massvis med mynt och ädelmetall här. Huset har blivit attackerat och nedbränt, dock har legoknektarnas rikedomar inte rörts, förmodligen misslyckades attacken men invånarna i huset omkom i anfallet.ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

3 kommentarer:

z999 sa...

Suverän bildsvit och reportage, Robsten.

Robsten sa...

Tack Z, det var lite arbete nedlagt om man säger så.

Robsten sa...

Jo, om ni besöker Birka, vilket jag tycker ni skall, ta inte upp den eviga frågan om vargkorset (hedniskt eller kristet bla bla). Jag nämnde det och det var ett generalmisstag, arkeologen håll på att spy rakt ut bara han hörde ordet vargk... jag såg hur han nästan kastade tillbaka kroppen och huvudet allt emedan han grimaserade med hela ansiktet. De har hört frågan och olika teorier så många gånger, och allt är bara spekulationer, ingen vet eller förmodligen kommer att få veta. Ett litet tips bara.