tisdag, juli 10, 2007

Skall vi ha religiösa friskolor?


Frågar ni mig blir svaret nej. Vi har för det första problemet med de muslimska friskolor som redan nu fått kritik av skolverket. En friskola, Al-Mustafaskolan har uppmärksammats av Hans Ivar Bratt, han har också lämnat in en anmälan till Skolverket angående skolan. Efter att ha läst på bloggen Magnus orerar och därefter läst den polisanmälan till skolverket som Hans Ivar Bratt lämnat in till skolverket och som han lagt ut på sin blogg så är det lätt att bli upprörd. Jag vet inte vad undervisningen går ut på eller hur den ser ut, det skall sägas direkt, men att en extrem muslim (om han nu är extrem i egentlig mening vad gäller islam, för oss framstår han som extrem) är ägare till skolan och dessutom har varit rektor är mycket oroande. Dessutom så tvivlar i alla fall jag på Skolverkets nitiskhet i frågor som dessa, envisa rykten gör gällande att skolverket är befolkat av övervintrade sextiotalister, de är väl inte direkt lämpade att ta tag i frågor som dessa. Skulle undervisningen innehålla de normer som ägaren, Kamal Moubadder, står för, ja då mina vänner är det inte ens en fråga för Skolverket utan en fråga direkt för våra folkvalda politiker. Att uppmana direkt till att bryta mot svensk lag är inget annat än samhällsomstörtande verksamhet och inte bara Skolverket skall kontrollera sådant utan också SÄPO och den vanliga polisen. Om våra politiker blundar för dessa problem nu så faller ansvaret mycket, mycket tungt på dessa våra folkvalda.


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

2 kommentarer:

z999 sa...

Jag säger nej till friskolor också, samtliga. Jag är däremot positiv till ND's utformning av hur en skola i Sverige borde se ut. Och är man så oanpassningsbar som invandrare så att man inte klarar av att gå i svensk kommunal skola då anser jag att det är dags att överväga om man inte ska flytta.

Robsten sa...

Du, där har du mitt fulla stöd, även om mitt parti svävar på målet (vilket de inte gör mig veterligen).