söndag, juli 08, 2007

Vill riksdagspartierna ändra asyllagen?

TT har tydligen på eget initiativ ringt runt till representanter för olika riksdagspartier och frågat vad de tycker om begreppet "väpnad konflikt" som det står om i lagtexten. Bakgrunden är det beslut som Migrationsöverdomstolen tog att det inte råder en sådan "väpnad konflikt" i Irak. När Migrationsöverdomstolen tog detta beslut så öppnade det för att alla som söker asyl från Irak kan få avslag på sin ansökan och skall väl få avslag om det inte föreligger speciella omständigheter.

När TT ringer runt så börjar en del partirepresentanter att sväva på målet, Ulrika Karlsson (m) säger så här till TT,

- Det finns anledning att se över begreppet väpnad konflikt i lagtexten och diskutera om det också ska omfatta kaos och terror som vi nu ser i Irak.

Alltså, när det visar sig att de inte har asylskäl så funderar politikerna på att ändra i lagtexten så att de i alla fall får asylskäl. Så här står det i artikeln i DN som bygger på TT:s rundringning,

- TT har varit i kontakt med samtliga riksdagspartiers talespersoner i flykting- och asylfrågor. Och förutom moderaterna och socialdemokraterna är också miljöpartiet och vänsterpartiet öppna för en lagändring där tolkningen av begreppet väpnad konflikt blir mer långtgående än i dag.

Det är uppseendeväckande att just M och S vill ändra på lagtexten, det är de partier som hållit emot när andra partier tidigare lagt fram förslag om en ännu generösare flyktingpolitik. Sverige är redan i dag den Europeiska nation som tar emot flest flyktingar från Irak, vi tar emot lika många flyktingar från Irak som nästan alla övriga Europeiska länder tillsammans. Migrationsöverdomstolens beslut ger den nuvarande regeringen en gyllene chans att ändra på det förhållandet, om den vill. Frågan är hur stort folkligt stöd den nuvarande generösa flyktingpolitiken har, det är uppseendeväckande hur pass mycket generösare riksdagsmännen är i frågan om flyktingpolitiken än vad svenska folket är. I ingen annan fråga är åsiktsskillnaden mellan de politiska representanterna och folket större än just i flyktingfrågan, den är sannolikt större i denna fråga än t.o.m. i den berömda EMU-frågan. Man kan också fråga sig vad TT:s rundringning tjänade för syfte? Det hör ju inte direkt till vanligheterna att TT eller någon annan media ringer runt efter att ett verk eller departement tagit ett beslut enligt gällande lag, och frågar vad partierna tycker om det.

Länk DN

Länk SvD


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

38 kommentarer:

Anonym sa...

Robsten: skulle du kunna tänka dig att åka till Irak som det ser ut där nu?

Med din brist på empati och sympati skulle jag inte bli förvånad om du inte har familj, men om du nu har det: skulle du vilja ta med de dit också??

Om svaret på någon av de två ovanstående frågorna är NEJ, så tycker jag du gör klokast i att vädra lite hemma hos dig, för dina fördomar och dubbelmoral STINKER!!

Om du frågar mig så borde migrationsverket ha samma policy som UD! Med det menar jag att man inte ska få avvisa flyktingar till länder som finns med på den lista som UD sätter upp på länder som ej rekommenderas för besök.

Om länderna är farliga för svenskar så torde de i logikens namn vara lika farliga för resten av det mänskliga släktet. Eller vad tycker du Robsten?

Anonym sa...

Det är ju humant och på så vis bra att inte sända hem asylsökande till Irak därför att det är mycket farligt där. Men är det verkligen lösningen? De som blir kvar, de som inte vill/kan flytta, ska de skylla sig själva? Nej, jag tycker att problemen ska lösas i Irak, med befolkningen boende kvar där. Om det inte alls fungerar med ett enat Irak, måste de (Iraks politiker) börja diskutera ett delat!
Obb

Anonym sa...

Först och främst är inte Ulrika Karlsson moderaternas talesperson - det är Mikael Cederbratt i socialförsäkringsutskottet som är det. Han uttalade sig ju så sent för några veckor sedan i den rollen. Så vad Ulrika K tycker kan man ju lungt strunta i. TT har helt enkelt hittat en random RD-ledamot och sedan tagit hennes åsikter. Dålig research helt enkelt.

Däremot har du rätt i att socialdemokraterna - som var det parti som i regeringsställning föreslog den nuvarande ordningen med migrationsdomstolar - har större problem. Om Göte Wahlström verkligen menar allvar med sitt uttalande är detta det samma som att socialdemokraterna inte tycker att prövningen av asylfall skall vara individuell. I så fall har det partiet defintivt större problem än vad det redan har.

Robsten sa...

Nej, jag har en helt annan uppfattning. Att det är farligt i Bagdad råder det ingen tvekan om, det är och har aldrig varit asylskäl. Det är inte asylskäl i något annat land heller i Europa. Så den dubbelmoral och brist på empati som du uttrycker hyser tydligen resten av Europa.
Alltid samma skäl, brist på empati när man är emot att vi skall ha världen generösaste regler. Vi löser inga som helst problem i det stora hela med vår politik, vi underhåller snarast en omänsklig politik genom att de som vill något annat flyttar från Irak.
Sverige är det land som tagit emot flest flyktingar i Europa per capita, är man emot att vi även fortsättningsvis skall föra denna politik så "STINKER" dessa åsikter, detta på tal om en sakligt debatt.
Våt flykting och integrationspolitik hitintills har havererat fullständigt. I Rosengård, för att ta ett exempel, så är 90% av den vuxna befolkningen arbetslös, de lär sig inte svenska och rör sig inte utanför sin etniska enklav. Men det är humant att fortsätta med samma politik? Snacka om dubbelmoral, ni flyktingförespråkare vill snarast skylta med era fina åsikter, än att vara verkligt humana. Många av de som nu går å drar i Rosengård skulle leva ett värdigare liv i sitt hemland, de skulle försörja sig sjävla, om än leva på en lägre standard, de skulle känna sammanhang med sina traditioner, historia och kultur, känna mening i livet och känna sig behövda, nu lever de i reservat, så humant.
Läs vad den mördade Fadime själv säger till Sveriges riksdag (hon var socialdemokrat).

Lank Fadime

"Jag föddes i en liten by nära staden Elbistan i den kurdiska delen av Turkiet. Mina föräldrar ägde mark och försörjde sig på lantbruk och djurskötsel, vilket vi i familjen arbetade gemensamt med, sida vid sida. Vi var en enda stor och lycklig familj med klara roller och uppgifter. Visserligen hade vi inget materiellt överflöd men vi hade en varm gemenskap.
När jag var sju år gammal flyttade vi till Sverige, av ekonomiska skäl."

Är du "human"? Det finns ett gammalt ordspråk som säger att den som är ytligt snäll i själva verket är elak och den som verkar sträng i början i själva verket är den som på lång sikt vill väl. Vi skulle nog damma av de gamla visa ordspråken igen. Nu tidens "snällism" är ett mänskligt, intellektuellt moras.

Robsten sa...

Jag är medveten om det "anonym nr3" säger här (skaffa er ett nick, snälla) men jag ville reagera direkt p.g.a. att media kan rulla på och skapa en opinion alldeles av sig själv, och jag undar om inte det var meningen med TT:s rundringning.

Barbaselo sa...

Till anonym #1 här ovan:

Vänd på din fråga! Skulle du lämna Sverige om Sverige såg ut som Irak idag?

Irak i stort, ser inte alls ut som media rapporterar. Självklart inte.

Jag tror inte du skulle det. Om norska samer och svenska samer började skjuta på varandra, så skulle du, om du bodde i en storstad, inte emigrera för den sakens skull.

Media rapporterar ENDAST om (och när) det förekommer skottlossningar i Irak.

Har du någonsin sett/läst när media rapporterat om en solskenshistoria från Irak? Knappast.

Men självklart händer de. Irak har många medborgare och media i Sverige tycks ha tagit på sig rollen att ge oss medborgare skuldkänslor. Du är tydligen drabbad.

Du nämner även något om UD:s lista över länder som ej bör besökas.

Hm.. Hur kommer det sig att en buss full med "svenskar" förolyckades i Irakiska kurdistan för ett tag sedan? Eller att "svenskar" är gripna i Etiopien?

Den lista du nämner, om man överhuvudtaget skall bry sig om den, måste givetvis också gälla flyktingar som befinner sig i Sverige. Dessa skall inte tillåtas åka på semester till ett land de flytt ifrån. Har jag fel?

Vad är då flyktskälet om man återvänder på semester för att hälsa på släktingar?

Och så skriver du slutligen Om länderna är farliga för svenskar så torde de i logikens namn vara lika farliga för resten av det mänskliga släktet.

Hur fel kan du ha egentligen, på en skala?

En irakier i Sverige som åker till Bagdad blir "en i mängden". Endast de som känner igen honom personligen kan identifiera honom.

En ljushyad blek Stockholmare som åker till Irak blir igenkänd direkt (av ALLA) - just pga sitt avvikande utseende.

Realisten sa...

Skönt att någon bloggare vågar yppa ett uns kritik mot alla som är "PC" så fort det handlar om flyktingpolitik. Enskilda politiker orkar/vågar inte stå för vad de egentligen tycker i denna fråga. I den reella verkligheten måste man ändå dra gränsen för vår solidaritet någonstans, det handlar om demokrati. Trots allt, hur inkorrekt det än kan anses, så sluter merparten av det svenska folket inte upp bakom att "alla som kommer hit får stanna".

I fantasin kan vi ju drömma om att alla flyktigar får plats här, men det kommer aldrig att hända, inte ens med V/MP i regeringen.

Angående TT... det är sommar, och de har en kortlek med recept på nyheter.

Moa sa...

Till Anonym 1: Jag hade tänkt ställa i princip samma fråga till dig som Barbaselo gjorde, eller formulerat den så här: Robsten skulle kanske (om han tycker precis som jag i den här frågan) aldrig lämnat Sverige i första hand, om ett krigstillstånd infann sig här, så därför rinner din omotiverade fråga ut i sanden, så att säga...

Det är inte mitt fel att det är krig i Irak eller att så stor del av dess folk är sådana ynkryggar som inte stannar kvar i sitt land för att där upprätta sådana värden de rätterligen borde eftersträva eftersom de flyr hundratals mil norrut till "paradiset Sverige", som inte alls ser ut eller tänker som Irak gör...

Hem och slåss eller vad det nu är som behövs göras, mina skattepengar ska gå till annat än att ta hand om invandrare och flyktingar här i Sverige. Att jag tycker så har inget med brist på empati att göra, snarare värdesätter jag den egenskapen så mycket att jag har vett nog att vara realistisk ibland och inte ALLTID tänka med "hjärtat" utan också med hjärnan.

Allting är relativt, och i mitt liv och min värld, är det orätt mot mig och många andra att vi sliter som fan, tar studielån och sedan jobbar som bara den, för att våra skattepengar ska gå till invandrare, medan mina barn får otillräcklig historieundervisning i skolan, jag själv får vänta obefogat många månader på en operation eller att farmor Stina får mindre i pension än invandrade farmor Fatima, som inte gjort ett jota i Sverige, och att Stina dessutom får liggsår och noll stimulans på vårdhemmet. Punkt slut.

Robsten sa...

Att dessutom farmor Fatima förmodligen trivts bättre och haft högre livskvalité i sitt hemland än i Tensta eller Rosengård gör ju inte saken bättre direkt.
Någon på en anna blogg frågade sig om det går direktflyg till Baghdad, det gör det inte vad jag kunnat utröna via nätet. men det gör det ännu svårare att förstå hur Överenskommelsen fungerar, det skall ju vara första asylland som gäller, är det någon som bryr sig längre om denna regel?

Robsten sa...

Alltså Dublinöverenskommelsen.

Anonym sa...

Varför vill så många irakier till Sverige ,när vår invandrarpolitik är så dålig? Först och främst borde problemem i Irak lösas där och det fortfarande finns människor som vill fly landet så borde tillflyktsorten bli Storbrittanien eller USA . Det är de som i första hand de länderna som ställt till ett helvete i Irak

Gurka i Burka sa...

Det är självklart att reglerna ska ses över om de inte fungerar idag - och det gör de uppenbarligen inte. Det fallet gällde var en man som skulle skickas tillbaka till Bagdad - en plats där folk sprängs varje dag. Och då spelar det ingen roll - oavsett vad Barbaselo säger - om man ser ut som en "svensk" eller som en "irakier" - man sprängs ändå, eftersom våldet är helt urskiljningslöst.

Självklart ska vi ta in fler flyktningar i Sverige. Det är ett bra sätt för Sverige att bli större, starkare och ekonomiskt mäktigare.

Att dra upp Rosengård som exempel är pinsamt. Rosengård och Malmö har en icke-fungerande SFI-utbildning. Åk till andra ickeurbana delar av Sverige och se hur väl det fungerar där, trots stora flykting- och invandrarströmmar.

I staden jag lever i är en stor del av företagen ägda och drivna av flyktingar/invandrare. Det fungerar otroligt väl - som kund är det mycket bra eftersom man får mycket fin service, något jag saknar i "svenska" företag (men det är en annan sak).

Från SFI-utbildningen går ca 20% direkt ut i arbetslivet och 70% vidare till högre utbildning. Endast 10% av "våra" nysvenskar drabbas av utanförskap.

Varför fungerar det då mycket bra, så bra att vi som är "infödda svenskar" tjänar på det, i vissa delar av landet, samtidigt som det fungerar uruselt i andra delar?

Min teori är att vi helt enkelt lägger mer pengar och organisation på detta än man gör i t ex Stockholm och Malmö. Jag har varit i kontakt med politikerna i Malmö och i min stad och det visar sig att så är fallet. Det beror inte på Socialdemokraterna eller Moderaterna - det beror helt enkelt på lokalpolitikernas ekonomiska girighet som slår tillbaka på sig själva.

Ni som anser att vi ska ha en strängare flyktingpolitik och som önskar färre flyktingar och invandrare i Sverige bör betänka att detta är - ur rent egoistiska socialekonomiska perspektiv - otroligt korkat. För mig är det viktigare med ett rikt Sverige än ett fattigt.

Därför bör vi fortsätta vår generösa politik och göra den ännu mer generös.

(Sen kan man faktiskt diskutera om politiken är särskilt generös. För egen del anser jag den extremt krånglig och godtycklig.)

Anonym sa...

Ökända TT har lyckats hitta någon sosse och någon moderat som kritiserar det nya beslutet. Det är nog för att vänsterextrema TT ska skriv "moderaterna vill" och "sossarna vill".

TTs mellanösternkommentarer är som vanligt bara ren skit.

Kolla tex bloggen TT-kritiks sammanställningar av TT:s skevhet, säskilt med betoning på israelpalestin konflikten.

Gustafsson i Säffle

Anonym sa...

Från Kurtan,

anonym,
Hur många invånare bor i Irak. Har för mig så en runt 50 miljoner. Med din logik skall vi ta emot alla dessa 50 miljoner om de vill komma, eller hur ?! För du vill väl inte diskriminera någon... du kan då bli kallad rasist, nazist etc.

Hur många fattiga finns nu i världen, kanske runt 2000 miljoner ??? Enligt din logik skall vi ta hit dem, eller skall vi bara ta de som har medel att kunna ta sig hit med andra ord diskriminera resten ??? Nå !!!

MVH

Allan sa...

Det främsta argumentet för en kravlös utomeuropeisk massinvandring tycks vara "empati".

Frågan är hur stor empati förespråkarna har för de svenska brottsoffer som skapas av samma invandrare. Eller för de svenskar som blir lidande pga nedskärningar i välfärden när vi plötsligt inte längre har råd med en fungerande skola, sjukvård, äldrevård, rättsväsende osv - eftersom vi ska försörja andra länders arbetsskygga eller arbetsoförmågna medborgare istället.

Invandring kan ha en positiv eller negativ effekt på samhället beroende på hur selektiv den är. Men om vi inte har möjlighet att beskatta andra staters invånare så ska vi heller inte försörja dem.

Anonym sa...

Flyktingliberalerna kommer inte att ge sig förrän välfärdsstaten ligger i ruiner. Att det finns gränser för hur många invandrare ett litet land med 9 miljoner innevånare kan ta emot är inget som bekymrar en flyktingliberal.

Sverige har 9 miljoner innevånare, övriga världen 6.5 miljarder. varav ca 2 miljarder lever under den sk fattigdomsgränsen. Enligt antirasisterna är vi skyldiga att ta emot alla dessa 2 miljarder annars är vi "hjärtlösa", "cyniska" och "rasister".

Det svenska folkets rätt att se över sin egen välfärd dels den vi har idag, men även för kommande generationer, är inget som bekymrar dessa flyktingapologeter.

Att det saknas bostäder och jobb för att ta emot +50.000 invandrare per år är heller inget bekymmer. Huvudsaken är att vi inte är "rasister" och "omänskliga".

Anonym sa...

Mycket nonsens får man läsa.

De flesta som vill ha minskad invandring och minskad flyktingkvot verkar tro att vi som vill ha ökad sådan söker efter en "kravlös tomeuropeisk massinvandring". Det är ju bara korkat.

"Flyktingliberalerna kommer inte att ge sig förrän välfärdsstaten ligger i ruiner. Att det finns gränser för hur många invandrare ett litet land med 9 miljoner innevånare kan ta emot är inget som bekymrar en flyktingliberal.", skriver en Anonym ovan.

Sådana här floskler är bara tråkiga och tillför inget alls.

Fram för samarbete mellan kommunerna, fram för mer pengar till SFI, fram för mer satsningar på invandrare inom AMS och direktsatsningar på arbeten. Var är utbildningspaketen? Varför kan inte en sjuksyster från Filippinerna "översätta" sin filippinska utbildning till en svensk dito här i Sverige? I USA är den filippinska sjukvårdsutbildningen ansedd som en av de vassaste i världen. I Sverige är den inte vatten värd.

Vi har väldigt många högutbildade invandrare och flyktingar i Sverige som inte KAN arbeta eftersom deras utbildningar anses som skit.

Eftersom det finns så jäkla många korkade människor här som tror att invandrare och flyktingar är lata och därför ropar på "hårdare gränskontroll" och "skarpare regler" är det ingen politiker som vågar satsa på sådana saker som tydligare SFI-satstningar, "utbildningsöversättningar" och arbetsprogram.

Ni som ogillar invandrare och flyktingar är de som skapat problemen. Det är NI som förstör Sverige i flera bemärkelser. Ni har heller ingen aning om den ekonomiska vinning Sverige har av våra invandrare och flyktingar redan nu, och som kommer att öka inom de närmsta tio åren. Ni är ett stort hot mot Sverige.

Robsten sa...

"Varför kan inte en sjuksyster från Filippinerna "översätta" sin filippinska utbildning till en svensk dito här i Sverige"
Det tycker jag hon borde kunna göra om hon lär sig språket 8det svenska) och utbildningen verkligen uppyller våra krav. Nu efter tsunamin så blev det ett jävla liv att inte våra svenska medborgare blev hemskickade på stubinen från det högklassiska Thailändska sjukhuset, det var väl en del mångkulturförespråkare också som skrek i högan sky och ville ha regeringens avgång för de inte kom hem snabbtn nog, ingen blev mer förvånad än jag, hade nämligen hört att sjukvården för rika turister höll hög klass där. det är tydligen något med just den svenska sjukvården som även "förespråkare" suktar efter när det väl kniper. Annars är detta ett stickspår i denna diskussion.

"Vi har väldigt många högutbildade invandrare och flyktingar i Sverige som inte KAN arbeta eftersom deras utbildningar anses som skit."

Ja, här har du nog en poäng, men till för ett par år sedan så gick massvis med svenska akademiker arbetslösa efter svindyra utbildningar, är det då konstigt att de med utländsk examen också blir det? Dessutom pekar du på ett problem här, om man verkligen har EMPATI som någon efterlyste här så är det alldeles uppenbart att man dränerar fattigare länder på deras kompetens när de väljer att komma hit, denna kompetens är det EMDA som på sikt kan lyfta dessa länder ur fattigdom och förnedring, vill ni inte det?

"Eftersom det finns så jäkla många korkade människor här som tror att invandrare och flyktingar är lata"
Ingen har sagt det här och hitintills har ingen sagt det på min blogg, du är den första som överhuvudtaget nämner det, grattis!

-"Ni som ogillar invandrare och flyktingar är de som skapat problemen. Det är NI som förstör Sverige i flera bemärkelser."-

Jag ogillar inte invandrare, jag ogillar politiker som odemokratiskt har beslutat om flyktingpolitiken och dess svans, sådana som du som inte har en aning om alla de problem som vi självmant skapat åt oss. Det är sådana politiker och som sådana som du som förstört Sverige, jag är så gammal så jag ser hur många saker försämrats till det sämre, från det jag var ung.

-"Ni har heller ingen aning om den ekonomiska vinning Sverige har av våra invandrare och flyktingar redan nu"-

Nu svamlar du ohejdat, flera ekonomer har räknat ut att vi förlorar allt mellan 30 till 150 miljarder om året på vår flyktingpolitik, beroende på vilka ekonomer man talar med, de nedskärnaingar vi gjort i vår välfärd skulle med största sannolikhet inte behövts om vi hade haft en annan flyktingpolitik, vi halkar hela tiden efter i välfärdsligan i världen och i Europa. T.o.m. flyktingförespråkare talar om "att vi måste dela med oss av välfärden". I Rosengård går 90% arbetslösa, hur kan det bidra med välfärden, i Fittja och Alby kanske det är något bättre, men inte mycket. Vi har, lågt räknat, en halv miljon arbetslösa, så vi tjänar på att ta in ännu fler? Vi är inne i en brinnande högkonjuktur nu, vänta till lågkonjukturen kommer, då kanske även du vaknar.

Anonym sa...

Robsten: Jag undrar om du med flit blundar för verkligheten. Du verkar ha pusselbitarna på plats men varför inte även lägga de tillrätta?

Du (liksom alla andra som spyr galla över den svenska flyktingpolitiken) vet ju att flyktingmottagandet kostar pengar. Men du konstaterar även att vad vi får för de miljarderna är FÄRDIGUTBILDAD arbetskraft!!!! Hur många miljarder har vi besparat då?

Sen att vi i sverige är världsbäst på att inte kunna ta tillvara det kompetens som invandrarna besitter är kapitel för sig...

Om vi betraktar det fallet som är i fokus i DN aritekln, så har vår kära försvarsindustri fått in miljardkontrakt på att sälja bla radarsystem och bandfordon till okupationsmatkernas försvarsmakt. Så jag tycker inte det är helt orimligt att vi även får vara med och ta hand om en del av det kaos som vi indirekt har varit med och skapat.

Barbaselo sa...

En av alla anonyma skrev: Fram för samarbete mellan kommunerna, fram för mer pengar till SFI, fram för mer satsningar på invandrare inom AMS och direktsatsningar på arbeten. Var är utbildningspaketen? Varför kan inte en sjuksyster från Filippinerna "översätta" sin filippinska utbildning till en svensk dito här i Sverige? I USA är den filippinska sjukvårdsutbildningen ansedd som en av de vassaste i världen. I Sverige är den inte vatten värd..

Vaddå fram för mer pengar? Kan jag (eller du) åka till ett annat land (välj själv) och kräva att dom skall utbilda oss i deras hemspråk på deras bekostnad?

Självklart skall de invandrare som kommer till Sverige lära sig svenska. Annars kan de inte ta del av nyheter och samhällsinformation, och därmed heller inte delta i det demokratiska samhället.

En gåta:
Jag bor i Brandbergen, söder om Stockholm, och alla hus här är Comhem-anslutna. Trots det går det att se på utsidan av huset var det bor invandrare. På vilket sätt? (Facit: Parabol!)

Exemplet med en filippinska är inte jämförbar med en flykting. Filippinare flyr inte hit. De blir ofta inbjudna av svenska män.
I södra delarna av Filippinerna, runt Davao Oriental på ön Mindanao, finns det förvisso vissa muslimska grupper som härjar, men då är det bara att ta bussen norrut. Man behöver inte åka till Sverige för det.

Om jag hamnar på vårdcentralen eller ett sjukhus, så spelar det ingen roll hur skicklig personalen är. Det allra viktigaste är att de förstår vad jag säger när jag förklarar mina krämpor. Och minst lika viktigt är det att jag förstår vad dom säger.

Visst, mer pengar till SFI, men låt de som nyttjar SFI betala själva. Precis som med trängselskatten.

Robsten sa...

Jag hade pusslet färdigt ända till jag var ..tja kanske 35, sedan flyttade jag till en invandrartät förort, då var jag till slut tvungen att lägga om hela pusslet. Undrar hur många fler som skulle få lägga om sina pussel om de gjorde samma resa?

Allan sa...

Anonym: Visst vore det bra om vi kunde plocka russinen ur kakan och sortera ut de välutbildade och integrationsvilliga invandrarna? Nu är det dock inte riktigt så sveriges invandringspolitik ser ut. Det är inte lättare att få asyl för att man har en utbildning som efterfrågas av den svenska arbetsmarknaden och tvärtom.

Till exempel är de flesta analfabeter i Sverige invandrare. Vilka möjligheter har de att försörja sig själva i ett samhälle där vi ska "konkurrera med kunskap och inte med låga löner"? Vad var syftet med att låta dem få asyl här?

Det bör också nämnas att en utländsk utbildning inte nödvändigtvis är gångbar i Sverige. Det gäller t ex de utbildningar som ges vid de många islamiska universiteten i arabvärlden. Till vilken nytta kan en person med en sådan utbildning vara för Sverige?

Barbaselo sa...

Jag funderar på att döda den här bloggen. Undrar om det går.

Vi svenskar är extremt humanitära när det gäller att hjälpa människor från olika delar av världen.

Men vilka bryr vi oss absolut mest om? Nu gissar jag, men det är en gissning som jag tror ligger nära sanningen. Jag tror att vi Svenskar bryr oss ALLRA mest om vår egen familj.

Varför? (Jag har ingen egen familj, så jag önskar svar).

Allting i vårt samhälle verkar kunna graderas på en skala.

Så då undrar jag - om du (som etnisk svensk) befinner dig på f.d. Titanic och endast har möjlighet att rädda en person, vem skulle du välja, om valet stod mellan Ibrahim från Bagdad eller Kalle Gustavsson, som bor i ditt grannhus?

Kom inte med att du vill rädda båda - Detta är en hypotetisk fråga - du kan bara rädda den ena.

Nåväl - Jag är ingen statistiker, men jag misstänker att du räddar din granne, eftersom du känner honom lite grann.

Vi utökar geografin.

Det är inte Kalle Gustavsson på Titanic. Det är Ibrahim från Bagdad och Sam från London.

Vem räddar du under ovanstående premisser? (Endast en kan räddas).

Troligtvis räddar du Sam från London, eftersom du har lättare att identifiera dig med honom.

Jag kan ha helt fel här, och tar gärna emot aggresiva rasistkommentarer, men vi i Sverige kan inte rädda hela världen.

Skulle Sverige ta emot alla människor som lever i krigshärdar, så skulle Sveriges befolkning tiodubblas, och det skulle bli kaos på både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.

Om jag får bestämma vart mina skattepengar skall gå, så skall dom inte gå till människor som kommer till Sverige. De skulle gå till svältande i andra länder som inte har någon möjlighet att ta sig till ifrån sin olyckliga tillvaro.

En liknande diskussion fördes i media för tio-tjugo år sedan.

Det rådde torka i Afrika. Vad skulle vi göra? (1) Skicka vatten, (2) Skicka arbetare som bygger dom en brunn, eller (3) ta hit dom så dom får dricka ur svenska kranar.

Vilket är egentligen bäst? Alternativ 1 och 3 är förkastligt, eftersom det dag efter dag framförs av invandrare att dom inte alls vill bo här. Det säger de flesta (åtminstone framför en tv-kamera).

Varför inte göra som invandrarna själva påstår sig vilja? Hjälpa dom på plats.

Det är kanske det G.W. Bush försökte, även om han gjorde det på helt fel sätt, och vad jag tycker om den strutten vill jag inte ens nämna här, för då knackar väl CIA på dörren i kväll.

Robsten sa...

VA!
"Jag funderar på att döda den här bloggen. Undrar om det går."

Nu förstår jag inte, förklara?

Robsten sa...

I övrigt tycker jag du resonerar vettigt Barbaselo, man kan du förklara den första meningen??

arbetaren sa...

Handlar inte dagens blogg om TT:s desinformation?
Personligen blev jag full i skratt/heligt FÖRBANNAD när tv4 rapporterade om nyheten...
Samtidigt som man rapporterar om
"nyheten" att irakier kan bli hemsända p.g.a icke flyktingskäl,så visar TV4 SAMTIDIGT korta filmsnuttar
på förbrända bilar m.m.
Som om hela Irak endast bestod av Bagdad.
Allt sammantaget förstår ju var och en att det handlar om personer som
tar tillfället i akt att utnyttja ett annat lands generösa/vettlösa kryphål,för att i akt och mening få
tillgång till betydande ekonomiska tillgångar för de som har kunskap/släktingar om systemet.
Människor som skor sig på andras olycka finns det oräkneliga exempel på.
Jag blir uppriktigt ledsen att våra folkvalda inte kan/vågar se det.
Folkvalda!!
På min arbetsplats finns ingen förståelse för Sveriges hållning
till "ekonomiska flyktingar",
Må någon starta ett uppror!

Barbaselo sa...

Robsten!

Jag har tyvärr drabbats av storhetsvansinne. Jag har väldigt ofta fått sista ordet i ett helt gäng bloggar, som därefter dött, och trodde i min enfald att mitt sista inlägg var så provokativt att jag skulle stå emotsagd.

Jag hade fel. Sånt händer.

Men nu vet ni vad jag menade med att döda bloggen. Jag tar på mig skamstruten och ställer mig i hörnet i en minut. ;-(

Barbaselo sa...

Klantiga jag.

Inte "stå emotsagd".

Jag menade såklart "stå oemotsagd".

Robsten sa...

OK;-)

Anonym sa...

barbaselo:

Ha ha :-) brukar också "döda" bloggkommentarerna ibland.

En kommentar bara till det som redan sagts här och i 1000-tals andra inlägg: Bara för att man är kritisk till den förda flyktingpolitiken och tycker att sverige tar emot för många invandrare i förhållande till sin folkmängd. Så innebär inte det att man hatar de invandrare som redan är här eller tycker att de är mindervärdiga mönniskor.

Att ständigt ta till rasiststämpeln på meningsmotståndarna är såå tröttsamt och förutsägbart.

Barbaselo sa...

Anonym!

Du talar för nästan hela svenska folket (tror jag).

Jag kanske har en udda syn på invandringen, men jag anser inte att det är den enskilde invandraren det är något fel på.

Det är mängden invandrare som kommer till Sverige utan att vi varken har jobb eller bostad.

Jag har varit ihop med en flicka från mellan-östern (ja, vi hade sex). Inte f-n tyckte jag illa om henne.

Lite tragikomiskt i den här diskussionen är dock, att hennes och mitt förhållande tog slut för att hennes pappa tvingade henne att inte träffa mig mer.

Hm.. Mellan-östern förresten. Grekland var det. Men, det är ändå en annan kultur.

Anonym sa...

Grattis Robsten: vilket gäng ljushuvuden du har lyckats samla på din blogg...

"Jag har varit ihop med en flicka från mellan-östern (ja, vi hade sex)."

vaddå? visste du inte att folk i mellaöstern har sex? tror du fortf på stork-historien eller?


"Lite tragikomiskt i den här diskussionen är dock, att hennes och mitt förhållande tog slut för att hennes pappa tvingade henne att inte träffa mig mer."

han gjorde nog det enda rätta iom att du inte ens vet vilket land de kommer ifrån...

"Hm.. Mellan-östern förresten. Grekland var det. Men, det är ändå en annan kultur."

hahahaha.... du e för pinsam.... och du brukar "döda bloggar".... hahahha....

förresten: din liknelse mella o rädda ibrahim, kalle eller sam har ingen relevans här. för här handlar det om att välja mellan ibrahim som dagligen riskerar livet eller kalle/sam som inte får tag på sin drömlya i stan...

det är en viss skillnad det.

Moa sa...

Anonym:

Nej, det är ingen skillnad.

Realisten sa...

Ibrahim eller Kalle...

Vänd på det, om Ibrahims landsvän står där och har chans att rädda en gubbe, tar ha Kalle då?

Knappast.

Några av er har säkert varit runt i världen och märkt att vi som råkar födas som ljushyade nordeuropéer inte står särskilt högt i kurs i vissa världsdelar. Antingen är vi "infidels" eller så är vi vandrande plånböcker som bara väntar på att bli "robbade". Världen är inte så ljusrosa och skimrande alltid. Vi svenskar är lika goda kålsupare som irakier, japaner eller zimbabwier. ALLA är sig själva närmast (utom ett fåtal människor som knappast är genomsnittliga, t ex Jesus).

Det är väl bara i USA (land of the free, home of the brave) som alla behandlas lika? Och jänkarna är inte ett dugg skenheliga ;-)

z999 sa...

Personer som jag inte skulle rädda:

Personer som flytt från en muslimsk teokratisk diktatur som sedan börjar bygga moskeer när de får uppehållstillstånd i Sverige.

Personer som flyr ända till Sverige och som inte har någon respekt för den mentalitet som byggde det här landet som de har fått möjlighet att fly till och som reagerar negativt på "Bevara Sverige Svenskt".

Personer som är så patetiskt gnälliga att de inte förstår att de inte har samma möjligheter att ge ett bra intryck på en platsintervju som en från ursprungsbefolkningen och börjar gapa om rasism.

Personer som kräver att få bära slöja på platsintervjuer och vid andra olämpliga tillfällen och som annars gnäller om rasism.

Samt alla personer som aldrig har yttrat något tack för att de har fått komma till Sverige.

z999 sa...

Anonym:
"Robsten: skulle du kunna tänka dig att åka till Irak som det ser ut där nu?

Med din brist på empati och sympati skulle jag inte bli förvånad om du inte har familj, men om du nu har det: skulle du vilja ta med de dit också??"

Jag antar att du är engagerad för USA's engagemang i Irak för att skapa en demokrati där utan islamska grupper som slaktar civilia i tusental?

Doktor R. sa...

Robsten:
De kommentatorer som påstår att den extrema flyktinginvandring vi har skulle vara lönsam har fel!

Du har sagt det, men det är viktigt att vara tydlig med hur fel det är.

ALLA ekonomiska studier av invandringen till Sverige visar att den går med enorma förluster. För genomgång av aktuell forskning, se t ex rapport 2003:10 från ITPS - Institutet för Tillväxtpolitiska studier. Se även tex Ekberg (1999) och Storesletten (2003). Enligt den senare kostar en GENOMSNITTLIG invandrare mellan -175 000 och -450 000 kr för det offentliga NETTO under resten av sitt liv (och detta är ändå flera år gamla siffror).

Alltså, för varje invandrare som rinner in får vi andra punga ut med hundratusentals kronor.

ITPS:
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Allmänna/A2003/A2003_010.pdf

Barbaselo sa...

Till den anonyma hjärnan en bit upp (som postade söndag, juli 08, 2007):

Kul att kunna glädja dig. Ett gammalt ordspråk säger ju att allting roar småbarn.

Men jag skriver inte för att munhuggas.

Som du vet, så är det hyffsat vanligt med män med utländsk bakgrund som polar med etniskt svenska tjejer, medan det är betydligt mer ovanligt med motsatsen - och då speciellt mellan-östern.

De flesta i Sverige vet att sex förekommer i mellanöstern. Ett tydligt tecken på det är t.ex. alla barnvagnar som framförs av heltäckande kvinnor.

Självklart vet jag att Grekland inte tillhör mellanöstern.

Jag skrev faktiskt det också, men ändå lyckades du inflika att jag inte visste vilken världsdel hennes familj kom ifrån (Grekland=Europa).

Jag håller med dig på en punkt, när du skriver att Grattis Robsten: vilket gäng ljushuvuden du har lyckats samla på din blogg...

Men då syftar jag inte på de övriga kommentatorerna - utan på dig.