söndag, augusti 05, 2007

Wager om medborgarskap samt märkliga uppgifter i DN


Läste en artikel av Wager där hon tar upp frågan om dubbelt medborgarskap. Det är inte alls så oproblematiskt som våra myndigheter och politiker försökt påskina, många länder accepterar inte dubbelt medborgarskap nämligen. Följden av detta blir att Sverige inte kan hjälpa alla de med dubbelt medborgarskap. Dessutom är väl principen i sig med dubbelt medborgarskap tveksamt, man kan i längden bara ha ett land som man kallar sitt fosterland. Frågan om medborgarskap blev aktuell när svenska medborgare greps för att de deltagit i en "oislamisk" rockfest i Iran. Människor som tydligen fått politisk asyl väljer att åka "hem" på semestern, frågan som då inställer sig är hur de kunde få asyl i ett första läge, eller har situationen blivit bättre sedan dessa människor fick asyl i Sverige?

Länk Wager

Länk DN

1 kommentar:

Marthin sa...

Vem minns inte OS i Nagano 1998, där allas vår Uffe visade sig vara amerikansk medborgare sedan 1995 och således diskades.

"I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, Whit Liberty and Justice for all".