onsdag, augusti 08, 2007

En rättstat värd namnet?


Professor Per Bauhn skriver i SvD och polemiserar med flera andra debattörer som framträtt senaste tiden, främst Överåklagare Sven-Erik Alhem. Äntligen en professor värd titeln är man på väg att utbrista när man läser artikeln. Det är inte så ofta de professorer som väljer att framträda i våra medier verkligen visar prov på den vetenskapliga stringens och skarpsinne man väntar sig av en sådan titel.

Bauhn tar upp de mycket märkliga juridiska problem som uppstår med vår hatbrottslagstiftning. Dels skall polisen och åklagare börja utreda vad folk tänker och vad de har för värderingar, dessa värderingar skall sedan påverka straffets hårdhet. Dels skall enligt denna lagstiftning majoritetsbefolkningen dömas hårdare för vissa brott än om gärningsmannen råkar komma från en minoritetsgrupp. Enligt Bauhn så förekommer det ju hatbrott från minoriteters sida också. Bauhn skriver i SvD,

- Han (Alhem) försvarar en tillämpning av lagen som innebär att en och samma diskriminerande handling bör straffas hårdare om den drabbar en invandrare, men inte om den drabbar en svenskfödd.
En kränkning av en ”invandrare med mörk hudfärg” är ”synnerligen allvarlig” för ”hela det demokratiska samhället”, skriver han. Detta är inget lyckat argument. Även medlemmar i majoritets- befolkningen har hudfärg och, som Alhem själv påpekar, ”ingen persongrupp av viss hudfärg eller etniskt ursprung är överlägsen någon annan”.
Om det är gärningsmannens tankar om offrets etnicitet som är avgörande för vad som är hatbrott, så måste det vara hatbrott också när ungdomsgäng i Malmö rånar andra ungdomar under devisen ”Vi krigar mot svenskarna”.

Bauhn visar tydligt (tydligare än jag förmådde med min artikel) hur Alhem snärjt in sig i politiskt korrekta värderingar som inte håller för en logisk analys. Genom det sätt Alhem resonerar så värderar man i själva verket raser olika, något som ju Alhem i nästa andetag säger sig vara emot. Som Bauhn skriver så måste ju, om det är själva hatet man skall bedöma, det vara lika mycket hatbrott om invandrargäng "krigar mot svenskar". Enligt all logik så måste ju dessa gäng också dömas enligt hatbrottslagen. Denna hatbrottslagstiftning är mycket olycklig.

Många laglydiga medborgare har efterlyst hårdare straff för grova misshandelsfall som många gånger väckt avsy i sin hänsynslöshet. I stället för en allmän skärpning av straffpraxis mot grova hänsynslösa misshandelsfall så får vi i stället denna ytterst tveksamma hatbrottslagstifning. Man kan inte med bästa vilja i världen säga att våra lagstiftande politiker går i takt med den allmänna opinionen.

Länk SvD

Länk Alhem

8 kommentarer:

Grue sa...

Alhem är inte den vassaste kniven i lådan. Dom här PK-juristerna är inte det - Lambertz är ett annat exempel.

Förresten länkar knuff bara till fyra bloggar, Svenskan till tretton. Dom som är alltför positiva till Bauhns artikel har knuff plockat bort...

Tydligen ska Kvällsposten skriva om det snart. Hoppas det blir en större debatt om detta; jag är rädd att det tystas ner. PK-folket har inget intresse av att svara på detta.

Robsten sa...

ja, vi bloggare gör vårt bästa för att sprida motpropaganda. har du räknat efter hur många av svenskans som var positiva till Bauhns artikel?

Grue sa...

Klart dom flesta. En del bara länkade. Men jag har inte räknat.

Bra iaf att inte Svenskan sållar, cred för det! Hoppas dom följer upp det här, det r ju dom som har startat det. En viktig diskussion.

Marthin sa...

( http://www.primelabs.se/twinglyreport/Twingly_Report_Sweden_June_2007.pdf )

Trader sa...

Alhem är en media-primadonna som oftast får stå oemotsagd i sina tafatta utspel, inte pga brist på meningsmotståndare utan eftersom, hans personliga mediamegafon Sydsvenskan, inte släpper fram kritiken. Har försökt, så jag vet.

Anonym sa...

Usch ja, vad är det för märklig lag som skapats? Samtidigt hår en del invandrare och HS i taket och utbrister rasister samt homofober till kritiker av lagtexten! Som man bäddar får man ligga sägs det. Men det är väl ingen i landet som förtjänar en sådan dålig lag. Man börjar fundera på hur fortbildningen av överåklagare ser ut. /Jonas

politisktinkorrekt sa...

I söndags tog jag upp fler exempel än ungdomsrånen som exempel på
hatbrott:

länk

Robsten sa...

Jag vet PIK, jag tog bara, nä, var det inte bauhn som tog upp exemplet?