tisdag, mars 25, 2008

I reglernas djungel

Får en asylsökande barn med en svensk medborgare innan beskedet om asyl kommit så måste den asylsökande ändå åka tillbaka till sitt hemland och söka asyl därifrån om man skall tro artikeln i DN. Det är en mycket märklig regel, av flera orsaker. Är det en flykting det är frågan om skall han ju per definition helt enkelt inte kunna åka tillbaka till sitt hemland. Har en asylsökande barn med en svensk medborgare så får han i princip alltid asyl, det gör regeln ännu märkligare.

Artikeln i DN tar upp ett fall som för en lekman är obegriplig, så här står det.

Zeidun Fawas är en palestinsk frisör som varit i Sverige i drygt fem år. Hans asylansökan beviljades inte. Han bor i Landskrona och har en egen frisersalong i Svalöv, en bit utanför stan.
I Sverige träffade han en kvinna som är svensk medborgare och de gifte sig. För ett år sedan fick de en pojke som Zeidun nu måste lämna på obestämd tid.
Migrationsverket har med nuvarande bestämmelser inte kunnat säga ja till Zeiduns begäran om verkställighetshinder trots att han är etablerad i Sverige och kommer att få stanna på grund av anknytningen till sitt barn och sin fru.
Zeiduns ärende är komplicerat eftersom han inte kan utvisas till hemlandet Palestina utan ska till Libanon eller Syrien.

- Det är förfärligt, säger han. Jag har inget där att göra och vet inte hur jag ska kunna ta mig tillbaka igen till familjen.

För det första, hur kan mannen ha vistats i Sverige 5 år? Han har ju fått avslag på sin asylansökan men ändå bor han kvar i landet och driver en frisersalong, detta är fullkomligt obegripligt och mycket märkligt. Enligt allt sunt förnuft så skall man ju lämna landet omedelbart när man fått avslag på sin ansökan. Stannar en man som fått avslag ändå så är risken överhängande att mannen får ett barn med en svensk medborgare.

Att han inte avvisats p.g.a. av hinder att avvisa honom till hemlandet är ju heller inte troligt, eftersom han nu ändå måste tillbaka till det land han kom ifrån så måste det ju varit möjligt att avvisa honom dit i ett tidigare skede.

Sedan undrar man varför det inte går att avvisa mannen till Palestina. Ett land som är så beroende av bidrag från länder som Sverige kan helt enkelt inte vägra ta tillbaka sina egna medborgare. Det vore nästan absurt om Sverige agerade så tandlöst att vi i ett sådant läge inte tvingade Palestina att ta emot sina egna medborgare.

Regeln att man måste söka asyl på nytt från sitt hemland är i vissa fall en märklig regel som ställer till det i onödan för människor. Dock finns det så många andra märkliga omständigheter i svensk flyktingpolitik så hela vår flyktingpolitik är obegriplig och ett ormbo av regler och principer som inte följs eller används på ett godtyckligt sätt. Man har vänt riset åt sin egen rygg då man för länge sedan slutat följt klara enkla principer och börjat ge avkall på de från början ganska sunda regler som gällde. Det krävs en fullständig omarbetning av hela vårt regelverk och politik på detta område.

Länk DN

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag blev förvånad över hur Asylsvenskan svamlar idag.

Artikeln

Ny asylregel föreslås för föräldrar
Av TT
Först publicerad: 25 mars 2008 08:07
Senast uppdaterad: 25 mars 2008 08:09


Migrationsverket vill ändra asylreglerna för asylsökande som har familjeanknytning med svenskar.

Stockholm. I dag måste en asylsökande som exempelvis har barn med en svensk lämna Sverige och åka till sitt hemland för att söka asyl, skriver Dagens Nyheter.


"åka till sitt hemland för att söka asyl"

Bifalls asylansökan får den sökande stanna i Sverige - allt klart.

Avslås asylansökan ska den sökande lämna Sverige och lämpligen bege sig till sitt eget hemland eller annat land där han har bott.

Därifrån kan man då söka UPPEHÅLLSTILLSTÅND i Sverige och åberopa vilka skäl man har för detta. Det kan gälla familjebildning med en i Sverige boende person (behöver INTE vara svensk medborgare).

Den sökande intervjuas då på svensk ambassad eller konsulat utomlands och Migrationsverket behandlar så småningom ansökan, bedömer trovärdighet mm och beslutar i fallet. Anknytningspersonen i Sverige kan komma att intervjuas men måste minst lämna ett dokument som styrker faktiska förhållanden (foton, biljetter, pass etc).
- Det är rena stenåldern att man ska behöva söka hemifrån och vara borta i upp till ett år från sitt barn när man ändå har rätt att vara i Sverige på grund av anknytningen till barnet, säger Migrationsverkets chef Dan Eliasson, till tidningen.

Nej, det är inte stenålder.
Är man inte svensk medborgare har man ingen automatisk RÄTT att vara i Sverige.

Dessutom kan man undra om inte detta uttalande kan anses vara av "politisk art", dvs olämpligt för en statlig tjänsteman. Vi har valda politiker som ska sköta politisk retorik i Sverige, det ska INTE tjänstemän göra.


Därför vill verket att de drabbade ska slippa återvända till hemlandet för att söka asyl - och i stället kunna söka asyl från Sverige.

Faktafel, se ovan. Den okunnige journalisten i Sydsvenskan kanske kalkerade fel från DN?

Migrationsminister Tobias Billström (m) uppges inte vilja kommentera frågan.

Han får väl fundera lite först.


Detta är ett typiskt exempel på hur Sydsvenskan avsiktligt publicerar faktafel vad gäller asylsökande och möjligheter till uppehållstillstånd i Sverige.

Leo Sundberg sa...

Det bästa vore väl att kopiera Finlands eller Danmarks lagstiftning rakt av?
Och sen modifiera inflödet ner till ett hundratal TUT + kvotflyktingar från FN.

Plus följ Danmarks system om inga bidrag för första sju åren. Lycksökarna kommer sluta ta sig hit. Arbetskraft bemödar sig inte så länge LO och AMS får behålla vetorätt i arbetskraftsinvandringen.

Det kan låta populistiskt, men många gånger tror jag de enklaste lösningarna är de bästa. Dagens juridiska spaghetti ämnar sig inte för något annat än en stor generalreform likt det man gjorde med skattesystemet 1991.

Och inte har det skadat inte.