söndag, mars 23, 2008

Lagliga grunder vid utvisning

Enligt både DN och SvT så ifrågasätter FN det lagliga i behandlingen av en eritrean som svenska polisen försökt utvisa två gånger till sitt hemland. Bakgrunden är att polisen båda gånger misslyckat med att utvisa mannen. Den ena gången vägrade Eritrea att ta emot sin egen medborgare, den andra gången så vägrade piloten ta ombord den eritreanske mannen då denne var stökig. Efter detta har mannen sats i häkte i avvaktan på avvisning.

En människa kan ju naturligtvis inte sitta häktad hur länge som helst bara för att det inte går att avvisa honom. Men rent formellt skall ju alla som fått avslag på sin asylansökan resa tillbaka till sitt hemland eller det land han senast kom ifrån enligt Dublinförordningen. Stannar han kvar efter ett avslag befinner han sig olagligt i vårt land. Det är förvånande att FN skulle intressera sig för just ett sådant här fall. Detta med tanke på den relativt korta tid han varit häktat (en månad) och standarden på de svenska häktena samt det faktum att han faktiskt fått avslag på sin asylansökan, trots de generösa svenska reglerna. Man undrar hur många fall världen över FN skall ägna sig åt om denna nivå skall hållas som praxis i alla länder på vår jord. Vi kan enbart ta västländer som USA. Vad händer där om någon får avslag på sin asylansökan och skall avvisas, sker det på ett humanare sätt än vad vi gör i Sverige och hur många fall kan det tänkas röra sig om där?

Frågan inställer sig om FN ställer olika krav på västländer, ja t.o.m. inom EU. En annan fråga är hur FN använder sina resurser. Är det rentav så att FN används som någon slags lobbyorganisation för inhemska intressen.

Det står så här i DN.

Utvisningsärendet har fått internationell uppmärksamhet. Det svenska Migrationsverkets beslut att utvisa mannen till Eritrea trots att han riskerar repressalier på grund av sin politiska aktivitet i Sverige fick FN:s flyktingsekretariat UNHCR att skriva till Migrationsverkets generaldirektör och vädja för mannen.

Mannen har alltså ägnat sig åt politisk verksamhet i Sverige innan han fått beslut i sin asylansökan, en verksamhet som sedan gör att han riskerar repressalier i sitt hemland. Det var nog inte riktigt så det var menat med vår lagstiftning angående politiska flyktingar. Meningen var att de skulle vara politiska flyktingar när de kom hit, inte att de skulle göra sig omöjliga när de väl har anlänt hit, i alla fall inte innan de ens har fått besked i sin asylansökan.

Länk DN

Länk SvD

9 kommentarer:

Grue sa...

Tack för att du skriver om detta. Kände att jag borde göra det men nu behöver jag ju inte när du redan skrivit om det.:)

Det är väldigt konstigt att FN alltid klankar ner på dom mest liberala och generösa länderna som Sverige. Det är också väldigt konstigt att folk tar FN på nåt som helst allvar. FN är en korrupt, socialistisk organisation som Sverige borde lämna snarast.

Anonym sa...

Fy F-N

Robsten sa...

Jag vill ändå höja ett varningens pekfinger här. Vi vet inte vad FN och UNHCR sagt egentligen, vi vet vad svenska medier PÅSTÅR att de sagt. Det hela är ju vinklat genom svensk media, kanske för att uppnå vissa politiska effekter (som vanligt). Så hur mycket som egentligen skall läggas på FN och hur mycket som skall läggas på svensk media, vet vi faktiskt inte. Vi vet ju inte exakt vad UNHCR sagt, en länk till det exakta uttalandet skulle ha varit smakligt faktiskt.

Magnus sa...

UN Watch är en organisation som bevakar FN:s agerande.
Här är en video från
Human Rights Council (UNHRC):
http://www.youtube.com/watch?v=BMEw0lZ3k_Y
Så man förstår ungefär på vilket plan de ligger på.

Sedan så anser jag att det är upp till Sverige självt om vi vill ha fri invandring. Det är få länder i världen som ändå har en sådan generös immigrationspolitik som Sverige.
Det som man istället borde ifrågasätta är dessa dyra avvisningar!
Min syn på immigrationsfrågan är att det är okej att ta in folk så länge vi kan förse dem med arbete och bostäder. Annars blir det mest en falsk förhoppning som visar sig i missnöje.

Anonym sa...

Varifrån har UNHCR fått sin information och hur har den informationen sett ut? Hur har informationen om ett så betydelselöst ärende nått fram så fort?

Jag vet åtminstone en flyktingadvokat som åtminstone i ett fall har lämnat information till UNCHR i ett liknande ärende - och varit stolt över det.

Robsten sa...

Mycket bra frågor anonym.

Anonym sa...

Hela den där världen är ju ett litet kotteri av extra PK-människor som känner varandra(Thomas Hammarberg är ett exempel).

Annars tycker man ju det är egendomligt att UNHCR ägnar intresse åt denna bagatellartade sak när de har miljontals människor i flyktingläger att ta ansvar för.

Magns (igen) sa...

Läste nu på Wikipedia att
UNCHR (United Nations Commission on Human Rights) har ersatts med UNHRC (United Nations Human Rights Council) och om någon orkade titta på Youtube länken så har de en ganska tvivelaktig ställning.
Dock så är det UNHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)(numera OHCHR) som nämns i artikeln. UNHCHR (OHCHR) verkar inte vara kritiserade på samma sätt som UNHRC i alla fall.

Blackfootnation sa...

"Vi" häcklar gärna och friskt våra politiker och journalister för att vara PK och både det ena och det andra.
För det mesta stämmer kritiken alltför väl och i mångt och mycket talar allt för "vår" sak.

Även, och det gäller i hög grad mig själv, om vi ofta är hårda i tonen.
("Vi" är systemkritiker, invandringsmotståndare och "vi" bloggar och kommenterar och skriver på forum, för annars får vi ingen plattform. Eller så mineras plattformen av t ex vår Fria television eller vår fria radio eller vår fria press, som med alla till buds medel omintetgör vår debatt.)
Och visst....har man personer i ledande ställning som år ut och år in fatta beslut som ger emot allt rimligt förnuft och därvidlag blir ivrigt påhejade av en press som ska granska dem...ja då är nog hårda ord ett lindrigt pris i förhållande till resultaten.

Men det var egentligen inte min poäng utan vad jag ville, var snarare än uppmaning till alla bloggare som läser här.
En utav de starkasta krafterna i detta massinvandrings-jippo blir aldrig eller väldigt lite synad.
Nämligen alla dessa hundratals krämare i advokat-kontor som ingår som en cancermetastas i samhällskroppen.
Dessa är väl förankrade både politiskt och medialt och rör sig lätt inom både sk biståndorganistationer och andra halvpolitiserade organisationer.
Denna enorma lobby-grupp omsätter miljader och åter miljarder av skattepengar och svarta flyktingsmuggelpengar.
Troligvis är denna grupp otroligt mycket mer drivande och fungerar än starkare som både vakthund och pådrivare än både politiker och media.
Men den använder dessa två sistnämnda grupper väl och med lätthet eftersom denna lobby grupp står för "goda åsikter".
Inget kan ju vara längre från sanningen men ...

Tyvärr hamnar denna lobby-grupp av flyktingadvokater och övriga långt från synande bloggskriverier.

Robsten, Falkblick, Rakryggad..etc etc..jag skulle gärna se en blogg eller i alla fall en rad avslöjande artiklar i hur dessa flyktingivrare jobbar i det fördolda. Hur deras kontaktytor ser ut.
Deras syften känner vi dock väl till.
Att i "godhetens namn" tjäna grova slantar på andra personers dåliga val att ge upp sin hemland för att mjölka svenska staten på skattefinansierade bidrag.
Där de personer som alltid, i denna värld, behöver skydd och tillflyktsort går miste om allt.